Chaos šlo akceptovat na jaře, teď už ne. Považuji za zázrak, že lidé restrikce dodržují, říká pro EZ šéf strážníků

ROZHOVOR - Jeho rétorika je nezvykle ostrá a upřímná. Ředitel Městské policie hlavního města Prahy Eduard Šuster podrobil kritice představitele státu i některé odborné lékařské kapacity za chaos i překotnost při zavádění mimořádných opatření a nařízení v souvislosti s koronavirovou pandemií. „Považuji za malý zázrak, že většina společnosti restrikce respektuje a dodržuje. Problémy, které byly akceptovatelné a pochopitelné v rámci počátku pandemie, jsou nyní zjevně neodůvodnitelné, i když se o to někteří velmi snaží. Česká republika bohužel zcela a trestuhodně prohospodařila čas, který si, díky zastavení chodu celé země v jarních měsících, velmi draze zaplatili a bohužel ještě zaplatí všichni obyvatelé země,“ říká v rozhovoru pro EuroZprávy.cz šéf pražských strážníků.

Reklama

Jsou vidět v metru, autobusech i tramvajích. Městská policie hlavního města Prahy ostřížím zrakem kontroluje, zda cestující mají zakryté dýchací cesty v prostředcích Městské hromadné dopravy (MHD). „Stanovenou povinnost od 1. září nerespektovalo 3104 občanů, s nimiž jsme tento přestupek museli řešit. Strážníci, stejně jako policisté, mohou tyto přestupky řešit trojím způsobem, a to domluvou, příkazem na místě, což je udělení pokuty, anebo oznámením příslušnému správnímu orgánu,“ vysvětluje ředitel pražských strážníků Eduard Šuster v rozhovoru pro EuroZprávy.cz. Samotné řešení i stanovení sankce závisí vždy na posouzení strážníka, který situaci hodnotí.

Exšéf Pohotovostní motorizované jednotky policie ČR tvrdí, že Městská policie hlavního města Prahy již od března, kdy pandemie vypukla, upozorňuje na závažný problém. „A to, že český právní řád neobsahoval a stále neobsahuje žádné fakticky funkční nástroje, jak zajistit dodržování mimořádných a krizových opatření v případě, kdy by se situace s šířením SARS-CoV-2 začala dramaticky zhoršovat a zároveň společnost přestala tato nařízení dodržovat vstřícně, aktivně a spolehlivě, víceméně sama od sebe, tak jako tomu bylo na počátku krize,“ říká Šuster, rodák z Brna.

Přesto se pražští strážníci snaží v rámci dohledu nad mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví České republiky a nařízeními Krajské hygienické stanice hlavního města Prahy dělat maximum. „My naši činnost samozřejmě aktivně děláme proto, že to cítíme jako svou povinnost, to znamená, že chceme udělat maximum pro ochranu životů a zdraví obyvatel,“ tvrdí šestačtyřicetiletý muž, jenž strážníkům v metropoli velí už osmým rokem.

Absolvent Policejní akademie a Vysoké školy správní (obor veřejná správa) nechce, aby Městská policie hlavního města Prahy působila jen represivně, a to zvláště nyní v době koronavirové pandemie. Proto s kolegy usiloval o to, aby strážníci pomáhali v prevenci před nákazou a disponovali tak například dezinfekcí, kterou by rozdávali. Od sympatického záměru nakonec musel ustoupit. „Z počátku krize jsme o tom skutečně uvažovali, nicméně je třeba si uvědomit, že jsme organizací, která hospodaří s veřejnými finančními prostředky. Primárně je to o zodpovědnosti každého občana České republiky a ochoty společnosti jako celku akceptovat omezení, která jsou nezbytná pro úspěšné zvládnutí pandemie a minimalizaci jejích dopadů na životy a zdraví obyvatel,“ říká inženýr Eduard Šuster, který k policii ČR nastoupil už v roce 1994 a působil v ní i v managementu pražského ředitelství a dvou speciálních jednotek pořádkové a pohotovostní motorizované.

V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDĚ STÁLE ZEJE MEZERA

Pane řediteli, jak lidé dodržují povinnost nosit roušky, a to zejména v pražské MHD?

Naštěstí stále platí, že se většina občanů snaží mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky a nařízení Krajské hygienické stanice hlavního města Prahy dodržovat.

Bezprostředně po prázdninách poklesla ochota občanů ústenky nosit, máte nyní pocit, že lidé jsou svědomitější?

Svědomité a zodpovědné části veřejnosti, která bere mimořádná opatření a nařízení vážně, patří velké uznání, poděkování a respekt nás všech. Naštěstí je to stále většina z celkové společnosti. S ohledem na zmatky, chaos a překotnost při zavádění mimořádných opatření a nařízení, a mnohdy protichůdná vyjádření nejen představitelů státu zodpovědných za řízení této krize, ale také často protichůdných vyjádření odborných lékařských kapacit, je to malý zázrak. Problémy, které byly akceptovatelné a pochopitelné v rámci počátku pandemie, jsou nyní zjevně neodůvodnitelné, i když se o to někteří velmi snaží. Česká republika bohužel zcela a trestuhodně prohospodařila čas, který si, díky zastavení chodu celé země v jarních měsících, velmi draze zaplatili a bohužel ještě zaplatí všichni obyvatelé země.

Absence roušky se nejčastěji řeší domluvou, co se ale děje, když si člověk z ní nic nedělá?

Strážníci, stejně jako policisté, mohou tyto přestupky řešit trojím způsobem, a to domluvou, příkazem na místě, což je udělení pokuty, anebo oznámením příslušnému správnímu orgánu. Možnost řešit porušování krizových a mimořádných opatření příkazem na místě, tedy pokutou, byla zavedena až od poloviny května 2020, kdy vstoupil v účinnost zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky.

A jak probíhá samotné posuzování?

Je to stejné jako u jiných přestupkových jednání – konkrétní řešení i stanovení sankce závisí vždy na posouzení strážníka, který situaci hodnotí, a na tom, jak danou situaci vyhodnotí s ohledem na všechny okolnosti daného přestupkového jednání v tu danou chvíli a na tom konkrétním místě.

Jaké má vlastně Městská policie hlavního města Prahy právní pravomoci či nástroje, jak zajistit dodržování těchto opatření?

Městská policie hlavního města Prahy již od března upozorňuje na to, že český právní řád neobsahoval a stále neobsahuje žádné fakticky funkční nástroje, jak zajistit dodržování mimořádných a krizových opatření v případě, kdy by se situace s šířením SARS-CoV-2 začala dramaticky zhoršovat a zároveň společnost přestala tato nařízení dodržovat vstřícně, aktivně a spolehlivě víceméně sama od sebe, tak jako tomu bylo na počátku krize. Na tomto stavu, vzhledem k výše uvedenému, bohužel nic nezměnil ani už zmíněný zákon č. 243/2020 Sb.

Městská policie hlavního města Prahy se snaží v rámci dohledu nad mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví České republiky a nařízeními Krajské hygienické stanice hlavního města Prahy dělat maximum. Nicméně je třeba uvést, že ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví to přímo nevyplývá, neboť ve zmíněném právním předpisu, ze kterého veškerá mimořádná opatření a nařízení vycházejí, je jasně uvedeno, že kontrolu dodržování mimořádných opatření a nařízení provádí místně příslušné krajské hygienické stanice a ty si při tomto dohledu mohou vyžádat součinnost Policie České republiky. My naši činnost samozřejmě aktivně děláme proto, že to cítíme jako svou povinnost, to znamená, že chceme udělat maximum pro ochranu životů a zdraví obyvatel.

NA ZAJIŠTĚNÍ DEZINFEKCE NEMÁ ORGANIZACE PROSTŘEDKY

Kdy nastává případ, že je dotyčný vámi nahlášen příslušnému správnímu orgánu, kterým je krajská hygienická stanice?

Než se dostanu k zodpovězení dotazu, je nesmírně důležité zmínit, že obecně u všech pokut ukládaných v příkazním řízení na místě spáchání protiprávního jednání platí, že musí být splněny následující podmínky a to, že nestačí domluva, obviněný souhlasí se zjištěným stavem věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší, a s vydáním příkazového bloku. Pokud nejsou splněny výše uvedené skutečnosti, tak věc na místě příkazem (pokutou) řešit nelze a celá věc se oznamuje příslušnému správnímu orgánu, kterým je v tomto případě krajská hygienická stanice, která bude věc řešit v rámci správního řízení. Kolik případů v rámci správních řízení hygienické stanice vyřešili, nevíme a ani nám to nepřísluší jakkoliv komentovat.

Kolik pokut už jste od 1. září, kdy se roušky musejí nosit i v autobusech či tramvajích, vybrali? Jen připomenu, že v metru tato restrikce platí nepřetržitě od 17. března 2020.

Nemůžeme hovořit za Policii ČR, ale co se týče statistiky Městské policie hlavního města Prahy, pak konstatujeme, že pražští strážníci řešili od 1. září do pátku celkem 3.424 případů porušení mimořádných opatření a nařízení. Z tohoto počtu bylo 3.318 případů vyřešeno domluvou, v 98 případech byly příkazem na místě uloženy pokuty v celkové výši 20 tisíc Kč a osm případů bylo oznámeno správnímu orgánu. Nejčastěji se jednalo o porušení povinnosti mít zakryté dýchací cesty v prostředcích MHD, kvůli tomuto přestupku jsme celkem řešili 3.104 případů.

Neměli by strážníci kromě represí působit i preventivně? Mám tím na mysli, zda neuvažujete, že by byli vybaveni například gely či dezinfekcí, kterou by cestujícím rozdávali, zvláště když je každý den rekordní nárůst nemocných?

Z počátku krize jsme o tom skutečně uvažovali, nicméně je třeba si uvědomit, že jsme organizací, která hospodaří s veřejnými finančními prostředky. Primárně je to o zodpovědnosti každého občana České republiky a ochoty společnosti jako celku akceptovat omezení, která jsou nezbytná pro úspěšné zvládnutí pandemie a minimalizaci jejích dopadů na životy a zdraví obyvatel.

Témata:  policie Praha Roušky a respirátory rozhovor EuroZprávy.cz Koronavirus Eduard Šuster Městská policie hl. m. Prahy

Související

Očkovat proti koronaviru se dle průzkumu chtějí nechat tři pětiny Čechů DOMÁCÍ

Očkovat proti koronaviru se dle průzkumu chtějí nechat tři pětiny Čechů

Očkovat proti nemoci covid-19 se chtějí nechat tři pětiny Čechů. Vyplývá to z dubnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM). Vakcínu odmítá zhruba čtvrtina lidí. Oproti předchozímu průzkumu CVVM z února odpůrců očkování ubylo. Z lidí, kteří očkování chtějí, by si většina vybrala nejraději látku od firem Pfizer/BioNTech, zatímco ruský Sputnik V většina z nich odmítá.

Na Pražském hradě se rozhořelo skoro 30 tisíc svíček za oběti koronaviru DOMÁCÍ

Na Pražském hradě se rozhořelo skoro 30 tisíc svíček za oběti koronaviru

Na nádvořích Pražského hradu se dnes večer postupně rozhořelo téměř 30.000 svíček - symbolicky jedna za každého člověka, který v Česku od loňského března s koronavirem zemřel. První svíčku zapálil prezident Miloš Zeman společně s manželkou Ivanou a dcerou Kateřinou. Po něm svíčky zapalovaly desítky dalších. S covidem dosud v Česku zemřelo víc než 29.700 lidí.

Ze společnosti

Vakcína Johnson & Johnson: Jak s ní naloží u našich sousedů?

Vakcína Johnson & Johnson: Jak s ní naloží u našich sousedů?

Německo bude vakcínu proti nemoci covid-19 od společnosti Johnson & Johnson používat především pro starší 60 let, mladší ji mohou dostat po konzultaci s lékařem a na vlastní riziko. Po jednání se spolkovými zeměmi to dnes oznámil německý ministr zdravotnictví Jens Spahn.
Přání Ježíškovi má první ukázku: Zazáří Krajčo, Langmajer nebo Holubová!

Přání Ježíškovi má první ukázku: Zazáří Krajčo, Langmajer nebo Holubová!

Producent Adam Dvořák v zimě dotočil novou romantickou komedii Přání Ježíškovi. Film bude mít sice premiéru až letos na podzim, ale protože se blíží otevření kin, rozhodl se divákům odhalit první ukázku už nyní. „Jsme rádi, že se už brzy budou moct diváci vrátit do kin, proto jsme pro ně udělali první ochutnávku z filmu,“ vysvětlil producent.

Reklama

Reklama

Aktuálně se děje

před 5 hodinami

Očkovat proti koronaviru se dle průzkumu chtějí nechat tři pětiny Čechů

Očkovat proti koronaviru se dle průzkumu chtějí nechat tři pětiny Čechů

Očkovat proti nemoci covid-19 se chtějí nechat tři pětiny Čechů. Vyplývá to z dubnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM). Vakcínu odmítá zhruba čtvrtina lidí. Oproti předchozímu průzkumu CVVM z února odpůrců očkování ubylo. Z lidí, kteří očkování chtějí, by si většina vybrala nejraději látku od firem Pfizer/BioNTech, zatímco ruský Sputnik V většina z nich odmítá.

před 5 hodinami

Rána nejen pro Slavii, ale také pro reprezentaci. Provod asi přijde kvůli zranění o Euro

Rána nejen pro Slavii, ale také pro reprezentaci. Provod asi přijde kvůli zranění o Euro

V nejnevhodnější okamžik se zranila opora nejen pražské Slavie, ale i českého národního týmu Lukáš Provod. Tento záložník si totiž během nedělního ligového zápasu v Olomouci přetrhl zkřížený kolenní vaz a po magnetické rezonanci bylo jasné, že ho čeká operace. Zkušenosti mluví o tom, že po operaci zkříženého kolenního vazu pak obvykle čeká fotbalisty dlouhá rekonvalescenční pauza a proto tak s největší pravděpodobností přišel Lukáš Provod o nadcházející mistrovství Evropy.

před 5 hodinami

Na Pražském hradě se rozhořelo skoro 30 tisíc svíček za oběti koronaviru

Na Pražském hradě se rozhořelo skoro 30 tisíc svíček za oběti koronaviru

Na nádvořích Pražského hradu se dnes večer postupně rozhořelo téměř 30.000 svíček - symbolicky jedna za každého člověka, který v Česku od loňského března s koronavirem zemřel. První svíčku zapálil prezident Miloš Zeman společně s manželkou Ivanou a dcerou Kateřinou. Po něm svíčky zapalovaly desítky dalších. S covidem dosud v Česku zemřelo víc než 29.700 lidí.

před 5 hodinami

Palestinský Hamás zaútočil na Izrael, při protiútoku na Gazu dvacet mrtvých

Palestinský Hamás zaútočil na Izrael, při protiútoku na Gazu dvacet mrtvých

Palestinská radikální skupina Hamás dnes zaútočila raketami na Jeruzalém. Reagovala tak na dnešní nepokoje na Chrámové hoře, kde bylo při policejním zásahu zraněno přes 300 Palestinců. Rakety mířily i na jih Izraele, kde jedna zasáhla automobil a zranila jednoho člověka. Na palestinské Pásmo Gazy v odvetě zaútočilo izraelské letectvo a podle aktualizovaných zpráv o život přišlo 20 lidí včetně devíti dětí.

před 5 hodinami

V Indii přibylo 366.161 nakažených, skutečný počet infikovaných může být mnohonásobně vyšší

V Indii přibylo 366.161 nakažených, skutečný počet infikovaných může být mnohonásobně vyšší

Denní přírůstek nákaz koronavirem v Indii poprvé po čtyřech dnech klesl pod hranici 400.000. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na indické ministerstvo zdravotnictví. Denní přírůstek úmrtí spojených s nemocí covid-19 se dostal po dvou dnech pod 4000. Voda vyplavila na severu Indie na břeh řeky Gangy těla desítek lidí, kteří pravděpodobně podlehli covidu-19.

před 6 hodinami

Kulhánek považuje za klíčové, aby EU v kauze Vrbětice jednotně stála za Českem

Kulhánek považuje za klíčové, aby EU v kauze Vrbětice jednotně stála za Českem

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) považuje za klíčové, aby Evropská unie v kauze Vrbětice jasně stála za Českou republikou a byla jednotná. To je cíl české diplomacie a daří se naplňovat, sdělil na dotaz ČTK poté, co šéf unijní diplomacie Josep Borrell uvedl, že EU nechce dále zvyšovat napětí ve vztazích s Moskvou vyhošťováním dalších ruských diplomatů.

před 7 hodinami

před 7 hodinami

Za týden se otevřou vnitřní sportoviště až pro deset lidí rozdělených do dvojic

Za týden se otevřou vnitřní sportoviště až pro deset lidí rozdělených do dvojic

Za týden se otevřou vnitřní sportoviště až pro deset lidí, pokud budou rozděleni do dvojic a na každého bude vycházet minimálně patnáct metrů čtverečních plochy. Vyplývá to z mimořádného opatření, které dnes schválila vláda. Znamená to od 17. května nejen otevření fitness center, ale také umožnění individuálních sportů uvnitř.

před 7 hodinami

Po Plzni se loučí trenér i ve Zlíně. Po osmi duelech bez výhry skončil Bohumil Pánik

Po Plzni se loučí trenér i ve Zlíně. Po osmi duelech bez výhry skončil Bohumil Pánik

Po Viktorii Plzeň je Zlín dalším prvoligovým klubem v krátké době za sebou, který se rozhodl ke změně trenéra. Po nevydařených výkonech a výsledcích z poslední doby tamní klubové vedení sáhlo k vyhazovu dosavadního trenéra Bohumila Pánika a také jeho asistenta Jana Somberga. Do konce sezóny tak tedy klub povede Jan Jelínek, dosavadní kouč zlínského B-týmu, jehož asistentem bude David Hubáček. 

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Borrell nestojí o další zvyšování napětí mezi EU a Ruskem

Borrell nestojí o další zvyšování napětí mezi EU a Ruskem

Evropská unie nechce dále zvyšovat napětí ve vztazích s Moskvou vyhošťováním dalších ruských diplomatů. Po dnešním jednání ministrů zahraničí členských zemí bloku to novinářům řekl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. EU podle něho nadále jednoznačně stojí za Českem v jeho sporu s Ruskem vyvolaném kauzou Vrbětice.

před 8 hodinami

Restaurace se vyjádřili k opatřením: Podmínku s testem u hosta mají za neproveditelnou

Restaurace se vyjádřili k opatřením: Podmínku s testem u hosta mají za neproveditelnou

Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) vítá možnost otevření předzahrádek od 17. května. Bude třeba, aby podniky i zákazníci opatření dodržovali a nehrozilo opětovné uzavření stravovacích zařízení. Pro obnovení provozu hotelů budou podstatné podmínky. Na úterní odpoledne je k nim naplánované jednání s ministerstvem zdravotnictví. ČTK to dnes řekl prezident AHR Václav Stárek.

před 8 hodinami

Premiér Johnson oznámil další uvolnění restrikcí v Anglii

Premiér Johnson oznámil další uvolnění restrikcí v Anglii

Britský premiér Boris Johnson dnes potvrdil, že Anglie se podle plánu od příštího pondělí dočká dalšího uvolnění koronavirových restrikcí. Povolení otevřít dostanou například vnitřní prostory restaurací a hospod, hotely či kina a krytá sportoviště. Lidé budou s určitými omezeními moci cestovat do zahraničí a navýší se limit pro venkovní sešlosti na 30 osob. Informoval o tom list The Guardian.

před 8 hodinami

Potvrzeno. Fotbalisty Plzně nově povede tandem Bílek-Horváth

Potvrzeno. Fotbalisty Plzně nově povede tandem Bílek-Horváth

Teprve v neděli oznámilo vedení fotbalové Plzně, že v tomto klubu končí po nepřesvědčivých výkonech a výsledcích a pak především po sobotní remíze s Příbramí 3:3, slovenský kouč Adrián Gula. V pondělí už oznámilo jména jeho nástupců. Jedná se totiž o zajímavý tandem, který tvoří bývalý trenér Sparty a národního týmu Michal Bílek a hráčská legenda Západočechů, jež naposledy koučovala Příbram Pavel Horváth.

před 8 hodinami

Evropská komise podá druhou žalobu na AstraZeneku za zpožďování dodávek vakcíny

Evropská komise podá druhou žalobu na AstraZeneku za zpožďování dodávek vakcíny

Evropská komise v úterý podá již druhou žalobu na firmu AstraZeneca za nedodržení smlouvy na dodávku vakcín proti covidu-19. Novinářům to dnes sdělil mluvčí exekutivy Evropské unie. Zatímco první žalobou chtěla EU zajistit rychlejší přísun vakcín do členských zemí, druhá žaloba se zaměří na skutkovou podstatu sporu a umožní vyžadovat finanční odškodnění, píše agentura Reuters.

Zprávy odjinud

Více zpráv odjinud

Reklama