Omezení pohybu z pohledu policie. Občas je nám lidí líto, odhalujeme i řidiče pod vlivem drog, říká mluvčí

ROZHOVOR – Denně absolvují extrémně náročnou službu, kterou jim v noci ztrpčuje krutý mráz i hrozba rizika nákazy. Vedoucí oddělení tisku a prevence Magdaléna Vlčková z Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje přiznává, že ženy a muži zákona jsou při kontrolách omezení pohybu mezi okresy na základě vládního opatření vystaveni často psychicky náročným situacím. „I když někdy z lidského hlediska chápou, proč se řidiči potřebují dostat do jiného okresu, musí se držet pevně daných opatření a výjimek. A pokud je nepředloží, nemohou jim bohužel umožnit pokračování v cestě,“ říká v rozhovoru pro EuroZprávy.cz Magdaléna Vlčková.

Reklama

Pochvaluje si, že lidé je většinou neprovokují a spolupracují. Vedoucí oddělení a prevence Magdaléna Vlčková z Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje tvrdí, že jen výjimečně narážejí na problematické kontrolované posádky, které chtějí během koronavirové pandemie vycestovat z okresu do jiného. „S agresí či provokací se většinou nesetkáváme, pokud se tak už stalo, šlo opravdu o výjimky. Policisté vnímají, jak je situace pro mnoho lidí v těchto týdnech složitá, doufáme proto, že i občané chápou, že musíme dělat jen svou práci,“ přeje si. Hlídky občas udiví, jaké důvody někteří uvádějí, aby mohli vycestovat. „Dokonce do Krkonoš například vyrazili v jednom případě lidé dokonce sáňkovat.“

Policisté při střežení hranic okresů odhalují při kontrolách porušování závažných předpisů či narazí na hledanou osobu. „V některých případech se nám podařilo odhalit řidiče pod vlivem alkoholu či drog, při kontrolních činnostech však policisté také odhalí osoby v pátrání anebo řidiče, kteří mají pravomocně vysloven zákaz řízení motorových vozidel, maří tedy výkon úředního rozhodnutí, čímž se dopouští trestné činnosti,“ praví policejní tisková mluvčí. Major Vlčková upozorňuje, že řidiče a jejich spolujezdce kontrolují otestovaní policisté na covid-19. „Testování zatím potvrdilo, že dosavadní a již několik měsíců striktně nastavený režim daný našimi interními pravidly nad rámec příslušných opatření pro eliminaci přenosu viru dovnitř našeho sboru, ale i směrem ven k občanům, byl obezřetným a vhodným krokem.“ Chráněni před přenosem infekce jsou i samotní policisté. „Disponují dostatečnými zásobami ochranných pomůcek, které průběžně několikrát denně podle potřeby mění a přistupují k případnému riziku velice zodpovědně a důsledně. Samozřejmě i s přihlédnutím k případnému riziku přenosu viru se jedná o velice náročnou službu,“ konstatuje pro EuroZprávy.cz Magdaléna Vlčková.

NEUPOSLECHLA VÝZVY A PŘI PRONÁSLEDOVÁNÍ HAVAROVALA

Paní majore Vlčková, jak řidiči s posádkou reagují na hlídky, které jej kontrolují, zda mají oprávněný důvod k přejezdu z okresu do druhého?

V úvodních dnech byli řidiči více zmateni, v mnoha případech neměli například tušení, které důvody je opravňují pokračovat v cestě, a čím oprávněnost využití výjimky doložit. Před zahájením kontrol souvisejících s usnesením Vlády České republiky číslo 216 deklarovali představitelé Policejního prezidia ČR, že první dny bude bezesporu Policie ČR benevolentnější, protože chápe, že řada občanů si během víkendu (omezení pohybu mezi okresy bylo vyhlášené vládou v pátek 26. února pozdě večer s platností od pondělí 1. března – pozn. red.) nemohla z objektivních důvodů pořídit potřebná potvrzení či potřebné doklady. Naši policisté navíc měli a stále mají ve svých služebních vozidlech k využití i dostatek potřebných formulářů. V posledních dnech už však mají vesměs všechny potřebné podklady připraveny a po ruce, což celý kontrolní proces zrychlilo. Řidiči už s kontrolní činností na silnicích, ale i uvnitř okresů, víceméně počítají.

Jsou někteří agresivní, anebo vás cíleně provokují?

Vesměs se setkáváme s reakcemi chápavého charakteru, kontrolované osoby ve vztahu k vládnímu usnesení omezujícímu volný pohyb osob v drtivé většině chápou, že naše policistky, policisté a s námi sloužící vojáci i celníci konají svou povinnost, přestože se naše konání vždy nemusí setkat s pochopením. S agresí či provokací se většinou nesetkáváme, pokud se tak už stalo, šlo opravdu výjimky. Policisté vnímají, jak je situace pro mnoho lidí v těchto týdnech složitá, doufáme proto, že i občané chápou, že musíme dělat jen svou práci.

Pokud nějaký šofér chce za každou cenu dělat problémy a ohání se například zákony, je možné, že riskuje například detailní prohlídku povinné výbavy či kontrolu technického stavu vozu?

Kontrola při vjezdu či výjezdu z okresu je v podstatě silniční kontrolou, což v praxi znamená, že pojme-li policista při kontrole podezření, že je například řidič pod vlivem alkoholu, provede s ním dechovou zkoušku. V některých případech se nám podařilo odhalit řidiče pod vlivem alkoholu či drog, při kontrolních činnostech však policisté také odhalí osoby v pátrání anebo řidiče, kteří mají pravomocně vysloven zákaz řízení motorových vozidel, maří tedy výkon úředního rozhodnutí, čímž se dopouští trestné činnosti.

Na co se kromě řízení pod vlivem návykových látek ještě policisté soustředí?

Jak už jsem zmínila, policistky a policisté se v Královéhradeckém kraji se nezaměřují jen na kontrolní činnosti ve vztahu k platným vládním opatřením, ale ve zvýšené míře v současné době dohlížejí i rovněž na bezpečnost na silnicích. Patrně menší provoz a dopravou ne příliš zatížené silnice svádí k rychlé jízdě neukázněné řidiče, přičemž někteří z nich bývají navíc právě i pod vlivem alkoholu či drog. Zmíněná všechna tato porušení bývají jedněmi z nejčastějších příčin tragických dopravních nehod. Každý den odhalíme několik desítek přestupků spáchaných ve vztahu k zákonu o provozu na pozemních komunikacích. Pro bližší statistiku je k dispozici tento poměrně čerstvý odkaz: https://www.policie.cz/clanek/nohu-z-plynu-aktualizace.aspx.

Vraťme se zpět k dodržování platných vládních nařízení. Museli jste už použít donucovacích prostředků, když kontrolovaný odmítl předložit doklady k výjezdu či respektovat pravidla, anebo se choval protiprávně?

V druhé polovině února, kdy bylo v platnosti jedno z předchozích vládních usnesení omezujících volný pohyb osob na Trutnovsku, se jedné velmi mrazivé noci, kdy teploty klesly i pod mínus 20 stupňů Celsia, podobný incident stal. Na jednom ze stanovišť neuposlechla řidička výzvy policisty k zastavení vozidla, projela uzávěrou. Policisté ji pronásledovali, žena však následně havarovala a narazila do stromu. Policisté u ní záhy zjistili provedeným měřením přítomnost alkoholu v dechu.

PUSŤTE NÁS, JEDEME PŘECE DO KRKONOŠ SÁŇKOVAT

Existuje nějaká výmluva, která vaše kolegy doslova pobavila, a upřímně se jí zasmáli?

Lidé uvádějí různé důvody, které se neslučují s výjimkami vládního usnesení, obecně že jedou do přírody, za turistikou, za známými a o víkendu míří za zimními radovánkami do horských středisek. Dokonce do Krkonoš například vyrazili v jednom případě lidé dokonce sáňkovat.

Češi jsou národem Švejků, od jehož prvního vydání sešitu spisovatele Jaroslava Haška si právě připomínáme sto let. Máte pocit, že někteří lidé takzvaně švejkují?

Před několika dny jsme na jednom z mobilních stanovišť na silnici vedoucí do jednoho z horských středisek, kontrolovali oprávněnost vjezdu jednoho řidiče. Bohužel, s důvodem návštěvy kamaráda, nesplnil ani jednu z podmínek. Odjel tedy pryč, načež jej kolegové kontrolovali na vedlejší příjezdové cestě. Někteří řidiči možná opravdu zkoušejí jenom projet, a to i když vědí o nutnosti splnit jednu z výjimek. Nicméně pokud jsou při namátkové kontrole zastaveni, musejí v souladu s vládním usnesením prokázat využití výjimky.

Předkládají vám občané důvod k výjezdu častěji v tištěné či digitální podobě na moderních technologiích?

Policie ČR upřednostňuje tištěnou verzi předkládaných dokumentů, nicméně akceptujeme i verzi elektronickou, kterou někteří řidiči používají i dnes. K podobě dokladů jsme už zkraje uváděli: "Povinnost občana prokázat účel cesty “písemnou formou” má rozměr právní, ale i hygienický. Z hlediska právního lze účel cesty bezesporu doložit oběma způsoby. Předkládání dokumentu uloženého v mobilním telefonu je však problematické z hlediska dodržení hygienických opatření. Listinná podoba umožní rychlejší provedení kontroly bez vzájemného kontaktu a snižuje riziko šíření nákazy. Kontrolu dokumentu v mobilním telefonu nelze provést bezkontaktně, potrvá delší dobu a zvyšuje riziko. Proto listinu preferujeme, akceptujeme však oba způsoby."

Jak moc je pro policisty unavující neustále hlídat pohyb mezi okresy?

Jedná se o velice náročnou práci, a to z mnoha úhlů pohledu. Pomineme-li klimatické podmínky dané zimní sezonou, všichni policisté se v těchto týdnech věnují zcela novým činnostem, k jejichž řešení museli být proškoleni. Často jde pak při kontrolách o psychicky náročné situace, kdy policisté, kteří se drží pevně daných opatření a výjimek, nemohou pokračování v cestě bohužel umožnit, přestože důvody lidsky třeba chápou. Policistky a policisté musejí být i při těchto kontrolách aktuálně platných opatření připraveni kdykoliv zareagovat na jakékoliv oznámení či podnět vyžadující profesionální policejní zásah. V našem kraji se rovněž jedná o namátkovou činnost, při které jsou policejní hlídky mobilní a průběžně podle potřeby mění svá stanoviště. V případě, že přijmeme oznámení, jehož řešení nesnese odklad a mohla by jej vyřešit hlídka, která provádí kontrolní činnost, přesouvá se okamžitě k řešení této události, může se například jednat i o záchranu života.

ŽENY I MUŽI ZÁKONA JSOU PREVENTIVNĚ TESTOVÁNI

Někteří řidiči se obávají, aby se od policistů nenakazili. Jak často jsou testováni a kolikrát za službu na stanovišti si mění respirátory?

Každá policistka i policista má k dispozici dostatečné množství ochranných pomůcek jednak v zázemí svého pracoviště, ale i s sebou ve služebním vozidle. Ochranné pomůcky si policisté mění pokaždé, když je třeba. Jedná se o praxi, kterou aplikujeme již rok a přistupujeme k ní s maximální obezřetností a důsledností. Co se týká antigenního testování, tak i policisté Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje rovněž prochází preventivním antigenním testováním na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 v souladu s mimořádným opatřením vlády (mimořádným opatřením MZD Č. j.: MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN). Postup je plně v souladu se všemi platnými hygienickými požadavky.

Testování, které jsme započali v uplynulých dnech, zatím potvrdilo, že dosavadní a již několik měsíců striktně nastavený režim daný našimi interními pravidly nad rámec příslušných opatření pro eliminaci přenosu viru dovnitř našeho sboru, ale i směrem ven k občanům, byl obezřetným a vhodným krokem. Dne 17. 3. 2021 jsou všichni občanští zaměstnanci a policisté součástí povinnosti dané opatřením (mimořádným opatřením MZD Č. j.: MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN) testováni.

Naopak nemají muži a ženy zákona strach, aby se neinfikovali od kontrolovaných posádek?

I policistky a policisté vnímají vážnost situace, avšak disponují dostatečnými zásobami ochranných pomůcek, které průběžně několikrát denně podle potřeby mění a přistupují k případnému riziku velice zodpovědně a důsledně. Samozřejmě i s přihlédnutím k případnému riziku přenosu viru se jedná o velice náročnou službu.

Kolik policistů v Hradeckém kraji máte nyní nakažených covidem-19, anebo nemohou do služby nastoupit, neboť musí být v karanténě?

V řadách Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje je aktuálně v souhrnu více než sedmdesát osob v karanténě, anebo jsou covid pozitivní.

Nenarůstá nyní trestná činnost, když eventuální pachatelé ví, že počet policistů se nyní koncentruje na kontrolu pohybu a tím pádem například chybí v chatových oblastech a podobně?

V tak krátkém čase nelze dělat objektivní statistické závěry, údaje zveřejňujeme vždy zkraje roku, a to ve srovnání s předchozími obdobími. Nicméně platí, že i za nynějšího stavu zajišťujeme na území celého Královéhradeckého kraje veřejný pořádek, bezpečnost silničního provozu, objasňujeme trestnou činnost a jsme připraveni i nadále plnit základní úkoly Policie ČR, tedy chránit životy, zdraví lidí i majetek. Výkon služby zůstává v plném rozsahu zachován a zajištěn, a to i přesto, že na kontrolní činnosti všech aktuálně platných opatření dohlíží několik set policistek a policistů spolu s celníky a příslušníky Armády České republiky. Ani to se však negativně nepromítá do výkonu služby, který musí zůstat zajištěn. V případě potřeby pokrýváme výkon služby a v rámci celého Královéhradeckého kraje, ale i podle potřeb v rámci Policie ČR jako takové, si vypomáháme.

Témata:  Lidé rozhovor Policie ČR EuroZprávy.cz Královéhradecký kraj Magdaléna Vlčková (Policie ČR)

Související

Experti radí vládě postupovat při rozvolňování konzervativně DOMÁCÍ

Experti radí vládě postupovat při rozvolňování konzervativně

Poradní Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) doporučuje vládě nepřidávat do příští vlny zmírnění protiepidemických opatření další změny. Návrh balíčku číslo 4, na který by mělo dojít při týdenním počtu 75 případů na 100.000 obyvatel, byl otevřít zahrádky u restaurací, hromadné akce venku a ubytování při snížené kapacitě. 

Lidé vyrazili na nákupy do obchodních center, nejčastěji pro obuv nebo do hodinářství DOMÁCÍ

Lidé vyrazili na nákupy do obchodních center, nejčastěji pro obuv nebo do hodinářství

Lidé hned ráno využili, že se po více než čtyřech měsících mohly otevřít všechny prodejny, a vyrazili do pražských obchodních center (OC). Sháněli zboží všeho druhu, nejvíce zákazníků zavítalo do prodejen obuvi. Obnovit provoz mohly také zbývající služby, lidé si tak ve větším počtu nesli hodinky na opravu. Fronty se tvořily jen výjimečně. Zjistila to zpravodajka ČTK na místě.

Ze společnosti

Vakcína Johnson & Johnson: Jak s ní naloží u našich sousedů?

Vakcína Johnson & Johnson: Jak s ní naloží u našich sousedů?

Německo bude vakcínu proti nemoci covid-19 od společnosti Johnson & Johnson používat především pro starší 60 let, mladší ji mohou dostat po konzultaci s lékařem a na vlastní riziko. Po jednání se spolkovými zeměmi to dnes oznámil německý ministr zdravotnictví Jens Spahn.
Přání Ježíškovi má první ukázku: Zazáří Krajčo, Langmajer nebo Holubová!

Přání Ježíškovi má první ukázku: Zazáří Krajčo, Langmajer nebo Holubová!

Producent Adam Dvořák v zimě dotočil novou romantickou komedii Přání Ježíškovi. Film bude mít sice premiéru až letos na podzim, ale protože se blíží otevření kin, rozhodl se divákům odhalit první ukázku už nyní. „Jsme rádi, že se už brzy budou moct diváci vrátit do kin, proto jsme pro ně udělali první ochutnávku z filmu,“ vysvětlil producent.

Reklama

Reklama

Aktuálně se děje

před 4 hodinami

Očkovat proti koronaviru se dle průzkumu chtějí nechat tři pětiny Čechů

Očkovat proti koronaviru se dle průzkumu chtějí nechat tři pětiny Čechů

Očkovat proti nemoci covid-19 se chtějí nechat tři pětiny Čechů. Vyplývá to z dubnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM). Vakcínu odmítá zhruba čtvrtina lidí. Oproti předchozímu průzkumu CVVM z února odpůrců očkování ubylo. Z lidí, kteří očkování chtějí, by si většina vybrala nejraději látku od firem Pfizer/BioNTech, zatímco ruský Sputnik V většina z nich odmítá.

před 4 hodinami

Rána nejen pro Slavii, ale také pro reprezentaci. Provod asi přijde kvůli zranění o Euro

Rána nejen pro Slavii, ale také pro reprezentaci. Provod asi přijde kvůli zranění o Euro

V nejnevhodnější okamžik se zranila opora nejen pražské Slavie, ale i českého národního týmu Lukáš Provod. Tento záložník si totiž během nedělního ligového zápasu v Olomouci přetrhl zkřížený kolenní vaz a po magnetické rezonanci bylo jasné, že ho čeká operace. Zkušenosti mluví o tom, že po operaci zkříženého kolenního vazu pak obvykle čeká fotbalisty dlouhá rekonvalescenční pauza a proto tak s největší pravděpodobností přišel Lukáš Provod o nadcházející mistrovství Evropy.

před 4 hodinami

Na Pražském hradě se rozhořelo skoro 30 tisíc svíček za oběti koronaviru

Na Pražském hradě se rozhořelo skoro 30 tisíc svíček za oběti koronaviru

Na nádvořích Pražského hradu se dnes večer postupně rozhořelo téměř 30.000 svíček - symbolicky jedna za každého člověka, který v Česku od loňského března s koronavirem zemřel. První svíčku zapálil prezident Miloš Zeman společně s manželkou Ivanou a dcerou Kateřinou. Po něm svíčky zapalovaly desítky dalších. S covidem dosud v Česku zemřelo víc než 29.700 lidí.

před 4 hodinami

Palestinský Hamás zaútočil na Izrael, při protiútoku na Gazu dvacet mrtvých

Palestinský Hamás zaútočil na Izrael, při protiútoku na Gazu dvacet mrtvých

Palestinská radikální skupina Hamás dnes zaútočila raketami na Jeruzalém. Reagovala tak na dnešní nepokoje na Chrámové hoře, kde bylo při policejním zásahu zraněno přes 300 Palestinců. Rakety mířily i na jih Izraele, kde jedna zasáhla automobil a zranila jednoho člověka. Na palestinské Pásmo Gazy v odvetě zaútočilo izraelské letectvo a podle aktualizovaných zpráv o život přišlo 20 lidí včetně devíti dětí.

před 4 hodinami

V Indii přibylo 366.161 nakažených, skutečný počet infikovaných může být mnohonásobně vyšší

V Indii přibylo 366.161 nakažených, skutečný počet infikovaných může být mnohonásobně vyšší

Denní přírůstek nákaz koronavirem v Indii poprvé po čtyřech dnech klesl pod hranici 400.000. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na indické ministerstvo zdravotnictví. Denní přírůstek úmrtí spojených s nemocí covid-19 se dostal po dvou dnech pod 4000. Voda vyplavila na severu Indie na břeh řeky Gangy těla desítek lidí, kteří pravděpodobně podlehli covidu-19.

před 5 hodinami

Kulhánek považuje za klíčové, aby EU v kauze Vrbětice jednotně stála za Českem

Kulhánek považuje za klíčové, aby EU v kauze Vrbětice jednotně stála za Českem

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) považuje za klíčové, aby Evropská unie v kauze Vrbětice jasně stála za Českou republikou a byla jednotná. To je cíl české diplomacie a daří se naplňovat, sdělil na dotaz ČTK poté, co šéf unijní diplomacie Josep Borrell uvedl, že EU nechce dále zvyšovat napětí ve vztazích s Moskvou vyhošťováním dalších ruských diplomatů.

před 6 hodinami

před 6 hodinami

Za týden se otevřou vnitřní sportoviště až pro deset lidí rozdělených do dvojic

Za týden se otevřou vnitřní sportoviště až pro deset lidí rozdělených do dvojic

Za týden se otevřou vnitřní sportoviště až pro deset lidí, pokud budou rozděleni do dvojic a na každého bude vycházet minimálně patnáct metrů čtverečních plochy. Vyplývá to z mimořádného opatření, které dnes schválila vláda. Znamená to od 17. května nejen otevření fitness center, ale také umožnění individuálních sportů uvnitř.

před 6 hodinami

Po Plzni se loučí trenér i ve Zlíně. Po osmi duelech bez výhry skončil Bohumil Pánik

Po Plzni se loučí trenér i ve Zlíně. Po osmi duelech bez výhry skončil Bohumil Pánik

Po Viktorii Plzeň je Zlín dalším prvoligovým klubem v krátké době za sebou, který se rozhodl ke změně trenéra. Po nevydařených výkonech a výsledcích z poslední doby tamní klubové vedení sáhlo k vyhazovu dosavadního trenéra Bohumila Pánika a také jeho asistenta Jana Somberga. Do konce sezóny tak tedy klub povede Jan Jelínek, dosavadní kouč zlínského B-týmu, jehož asistentem bude David Hubáček. 

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Borrell nestojí o další zvyšování napětí mezi EU a Ruskem

Borrell nestojí o další zvyšování napětí mezi EU a Ruskem

Evropská unie nechce dále zvyšovat napětí ve vztazích s Moskvou vyhošťováním dalších ruských diplomatů. Po dnešním jednání ministrů zahraničí členských zemí bloku to novinářům řekl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. EU podle něho nadále jednoznačně stojí za Českem v jeho sporu s Ruskem vyvolaném kauzou Vrbětice.

před 7 hodinami

Restaurace se vyjádřili k opatřením: Podmínku s testem u hosta mají za neproveditelnou

Restaurace se vyjádřili k opatřením: Podmínku s testem u hosta mají za neproveditelnou

Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) vítá možnost otevření předzahrádek od 17. května. Bude třeba, aby podniky i zákazníci opatření dodržovali a nehrozilo opětovné uzavření stravovacích zařízení. Pro obnovení provozu hotelů budou podstatné podmínky. Na úterní odpoledne je k nim naplánované jednání s ministerstvem zdravotnictví. ČTK to dnes řekl prezident AHR Václav Stárek.

před 7 hodinami

Premiér Johnson oznámil další uvolnění restrikcí v Anglii

Premiér Johnson oznámil další uvolnění restrikcí v Anglii

Britský premiér Boris Johnson dnes potvrdil, že Anglie se podle plánu od příštího pondělí dočká dalšího uvolnění koronavirových restrikcí. Povolení otevřít dostanou například vnitřní prostory restaurací a hospod, hotely či kina a krytá sportoviště. Lidé budou s určitými omezeními moci cestovat do zahraničí a navýší se limit pro venkovní sešlosti na 30 osob. Informoval o tom list The Guardian.

před 7 hodinami

Potvrzeno. Fotbalisty Plzně nově povede tandem Bílek-Horváth

Potvrzeno. Fotbalisty Plzně nově povede tandem Bílek-Horváth

Teprve v neděli oznámilo vedení fotbalové Plzně, že v tomto klubu končí po nepřesvědčivých výkonech a výsledcích a pak především po sobotní remíze s Příbramí 3:3, slovenský kouč Adrián Gula. V pondělí už oznámilo jména jeho nástupců. Jedná se totiž o zajímavý tandem, který tvoří bývalý trenér Sparty a národního týmu Michal Bílek a hráčská legenda Západočechů, jež naposledy koučovala Příbram Pavel Horváth.

před 7 hodinami

Evropská komise podá druhou žalobu na AstraZeneku za zpožďování dodávek vakcíny

Evropská komise podá druhou žalobu na AstraZeneku za zpožďování dodávek vakcíny

Evropská komise v úterý podá již druhou žalobu na firmu AstraZeneca za nedodržení smlouvy na dodávku vakcín proti covidu-19. Novinářům to dnes sdělil mluvčí exekutivy Evropské unie. Zatímco první žalobou chtěla EU zajistit rychlejší přísun vakcín do členských zemí, druhá žaloba se zaměří na skutkovou podstatu sporu a umožní vyžadovat finanční odškodnění, píše agentura Reuters.

Zprávy odjinud

Více zpráv odjinud

Reklama