Omezení pohybu z pohledu policie. Občas je nám lidí líto, odhalujeme i řidiče pod vlivem drog, říká mluvčí

ROZHOVOR – Denně absolvují extrémně náročnou službu, kterou jim v noci ztrpčuje krutý mráz i hrozba rizika nákazy. Vedoucí oddělení tisku a prevence Magdaléna Vlčková z Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje přiznává, že ženy a muži zákona jsou při kontrolách omezení pohybu mezi okresy na základě vládního opatření vystaveni často psychicky náročným situacím. „I když někdy z lidského hlediska chápou, proč se řidiči potřebují dostat do jiného okresu, musí se držet pevně daných opatření a výjimek. A pokud je nepředloží, nemohou jim bohužel umožnit pokračování v cestě,“ říká v rozhovoru pro EuroZprávy.cz Magdaléna Vlčková.

Reklama

Pochvaluje si, že lidé je většinou neprovokují a spolupracují. Vedoucí oddělení a prevence Magdaléna Vlčková z Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje tvrdí, že jen výjimečně narážejí na problematické kontrolované posádky, které chtějí během koronavirové pandemie vycestovat z okresu do jiného. „S agresí či provokací se většinou nesetkáváme, pokud se tak už stalo, šlo opravdu o výjimky. Policisté vnímají, jak je situace pro mnoho lidí v těchto týdnech složitá, doufáme proto, že i občané chápou, že musíme dělat jen svou práci,“ přeje si. Hlídky občas udiví, jaké důvody někteří uvádějí, aby mohli vycestovat. „Dokonce do Krkonoš například vyrazili v jednom případě lidé dokonce sáňkovat.“

Policisté při střežení hranic okresů odhalují při kontrolách porušování závažných předpisů či narazí na hledanou osobu. „V některých případech se nám podařilo odhalit řidiče pod vlivem alkoholu či drog, při kontrolních činnostech však policisté také odhalí osoby v pátrání anebo řidiče, kteří mají pravomocně vysloven zákaz řízení motorových vozidel, maří tedy výkon úředního rozhodnutí, čímž se dopouští trestné činnosti,“ praví policejní tisková mluvčí. Major Vlčková upozorňuje, že řidiče a jejich spolujezdce kontrolují otestovaní policisté na covid-19. „Testování zatím potvrdilo, že dosavadní a již několik měsíců striktně nastavený režim daný našimi interními pravidly nad rámec příslušných opatření pro eliminaci přenosu viru dovnitř našeho sboru, ale i směrem ven k občanům, byl obezřetným a vhodným krokem.“ Chráněni před přenosem infekce jsou i samotní policisté. „Disponují dostatečnými zásobami ochranných pomůcek, které průběžně několikrát denně podle potřeby mění a přistupují k případnému riziku velice zodpovědně a důsledně. Samozřejmě i s přihlédnutím k případnému riziku přenosu viru se jedná o velice náročnou službu,“ konstatuje pro EuroZprávy.cz Magdaléna Vlčková.

NEUPOSLECHLA VÝZVY A PŘI PRONÁSLEDOVÁNÍ HAVAROVALA

Paní majore Vlčková, jak řidiči s posádkou reagují na hlídky, které jej kontrolují, zda mají oprávněný důvod k přejezdu z okresu do druhého?

V úvodních dnech byli řidiči více zmateni, v mnoha případech neměli například tušení, které důvody je opravňují pokračovat v cestě, a čím oprávněnost využití výjimky doložit. Před zahájením kontrol souvisejících s usnesením Vlády České republiky číslo 216 deklarovali představitelé Policejního prezidia ČR, že první dny bude bezesporu Policie ČR benevolentnější, protože chápe, že řada občanů si během víkendu (omezení pohybu mezi okresy bylo vyhlášené vládou v pátek 26. února pozdě večer s platností od pondělí 1. března – pozn. red.) nemohla z objektivních důvodů pořídit potřebná potvrzení či potřebné doklady. Naši policisté navíc měli a stále mají ve svých služebních vozidlech k využití i dostatek potřebných formulářů. V posledních dnech už však mají vesměs všechny potřebné podklady připraveny a po ruce, což celý kontrolní proces zrychlilo. Řidiči už s kontrolní činností na silnicích, ale i uvnitř okresů, víceméně počítají.

Jsou někteří agresivní, anebo vás cíleně provokují?

Vesměs se setkáváme s reakcemi chápavého charakteru, kontrolované osoby ve vztahu k vládnímu usnesení omezujícímu volný pohyb osob v drtivé většině chápou, že naše policistky, policisté a s námi sloužící vojáci i celníci konají svou povinnost, přestože se naše konání vždy nemusí setkat s pochopením. S agresí či provokací se většinou nesetkáváme, pokud se tak už stalo, šlo opravdu výjimky. Policisté vnímají, jak je situace pro mnoho lidí v těchto týdnech složitá, doufáme proto, že i občané chápou, že musíme dělat jen svou práci.

Pokud nějaký šofér chce za každou cenu dělat problémy a ohání se například zákony, je možné, že riskuje například detailní prohlídku povinné výbavy či kontrolu technického stavu vozu?

Kontrola při vjezdu či výjezdu z okresu je v podstatě silniční kontrolou, což v praxi znamená, že pojme-li policista při kontrole podezření, že je například řidič pod vlivem alkoholu, provede s ním dechovou zkoušku. V některých případech se nám podařilo odhalit řidiče pod vlivem alkoholu či drog, při kontrolních činnostech však policisté také odhalí osoby v pátrání anebo řidiče, kteří mají pravomocně vysloven zákaz řízení motorových vozidel, maří tedy výkon úředního rozhodnutí, čímž se dopouští trestné činnosti.

Na co se kromě řízení pod vlivem návykových látek ještě policisté soustředí?

Jak už jsem zmínila, policistky a policisté se v Královéhradeckém kraji se nezaměřují jen na kontrolní činnosti ve vztahu k platným vládním opatřením, ale ve zvýšené míře v současné době dohlížejí i rovněž na bezpečnost na silnicích. Patrně menší provoz a dopravou ne příliš zatížené silnice svádí k rychlé jízdě neukázněné řidiče, přičemž někteří z nich bývají navíc právě i pod vlivem alkoholu či drog. Zmíněná všechna tato porušení bývají jedněmi z nejčastějších příčin tragických dopravních nehod. Každý den odhalíme několik desítek přestupků spáchaných ve vztahu k zákonu o provozu na pozemních komunikacích. Pro bližší statistiku je k dispozici tento poměrně čerstvý odkaz: https://www.policie.cz/clanek/nohu-z-plynu-aktualizace.aspx.

Vraťme se zpět k dodržování platných vládních nařízení. Museli jste už použít donucovacích prostředků, když kontrolovaný odmítl předložit doklady k výjezdu či respektovat pravidla, anebo se choval protiprávně?

V druhé polovině února, kdy bylo v platnosti jedno z předchozích vládních usnesení omezujících volný pohyb osob na Trutnovsku, se jedné velmi mrazivé noci, kdy teploty klesly i pod mínus 20 stupňů Celsia, podobný incident stal. Na jednom ze stanovišť neuposlechla řidička výzvy policisty k zastavení vozidla, projela uzávěrou. Policisté ji pronásledovali, žena však následně havarovala a narazila do stromu. Policisté u ní záhy zjistili provedeným měřením přítomnost alkoholu v dechu.

PUSŤTE NÁS, JEDEME PŘECE DO KRKONOŠ SÁŇKOVAT

Existuje nějaká výmluva, která vaše kolegy doslova pobavila, a upřímně se jí zasmáli?

Lidé uvádějí různé důvody, které se neslučují s výjimkami vládního usnesení, obecně že jedou do přírody, za turistikou, za známými a o víkendu míří za zimními radovánkami do horských středisek. Dokonce do Krkonoš například vyrazili v jednom případě lidé dokonce sáňkovat.

Češi jsou národem Švejků, od jehož prvního vydání sešitu spisovatele Jaroslava Haška si právě připomínáme sto let. Máte pocit, že někteří lidé takzvaně švejkují?

Před několika dny jsme na jednom z mobilních stanovišť na silnici vedoucí do jednoho z horských středisek, kontrolovali oprávněnost vjezdu jednoho řidiče. Bohužel, s důvodem návštěvy kamaráda, nesplnil ani jednu z podmínek. Odjel tedy pryč, načež jej kolegové kontrolovali na vedlejší příjezdové cestě. Někteří řidiči možná opravdu zkoušejí jenom projet, a to i když vědí o nutnosti splnit jednu z výjimek. Nicméně pokud jsou při namátkové kontrole zastaveni, musejí v souladu s vládním usnesením prokázat využití výjimky.

Předkládají vám občané důvod k výjezdu častěji v tištěné či digitální podobě na moderních technologiích?

Policie ČR upřednostňuje tištěnou verzi předkládaných dokumentů, nicméně akceptujeme i verzi elektronickou, kterou někteří řidiči používají i dnes. K podobě dokladů jsme už zkraje uváděli: "Povinnost občana prokázat účel cesty “písemnou formou” má rozměr právní, ale i hygienický. Z hlediska právního lze účel cesty bezesporu doložit oběma způsoby. Předkládání dokumentu uloženého v mobilním telefonu je však problematické z hlediska dodržení hygienických opatření. Listinná podoba umožní rychlejší provedení kontroly bez vzájemného kontaktu a snižuje riziko šíření nákazy. Kontrolu dokumentu v mobilním telefonu nelze provést bezkontaktně, potrvá delší dobu a zvyšuje riziko. Proto listinu preferujeme, akceptujeme však oba způsoby."

Jak moc je pro policisty unavující neustále hlídat pohyb mezi okresy?

Jedná se o velice náročnou práci, a to z mnoha úhlů pohledu. Pomineme-li klimatické podmínky dané zimní sezonou, všichni policisté se v těchto týdnech věnují zcela novým činnostem, k jejichž řešení museli být proškoleni. Často jde pak při kontrolách o psychicky náročné situace, kdy policisté, kteří se drží pevně daných opatření a výjimek, nemohou pokračování v cestě bohužel umožnit, přestože důvody lidsky třeba chápou. Policistky a policisté musejí být i při těchto kontrolách aktuálně platných opatření připraveni kdykoliv zareagovat na jakékoliv oznámení či podnět vyžadující profesionální policejní zásah. V našem kraji se rovněž jedná o namátkovou činnost, při které jsou policejní hlídky mobilní a průběžně podle potřeby mění svá stanoviště. V případě, že přijmeme oznámení, jehož řešení nesnese odklad a mohla by jej vyřešit hlídka, která provádí kontrolní činnost, přesouvá se okamžitě k řešení této události, může se například jednat i o záchranu života.

ŽENY I MUŽI ZÁKONA JSOU PREVENTIVNĚ TESTOVÁNI

Někteří řidiči se obávají, aby se od policistů nenakazili. Jak často jsou testováni a kolikrát za službu na stanovišti si mění respirátory?

Každá policistka i policista má k dispozici dostatečné množství ochranných pomůcek jednak v zázemí svého pracoviště, ale i s sebou ve služebním vozidle. Ochranné pomůcky si policisté mění pokaždé, když je třeba. Jedná se o praxi, kterou aplikujeme již rok a přistupujeme k ní s maximální obezřetností a důsledností. Co se týká antigenního testování, tak i policisté Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje rovněž prochází preventivním antigenním testováním na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 v souladu s mimořádným opatřením vlády (mimořádným opatřením MZD Č. j.: MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN). Postup je plně v souladu se všemi platnými hygienickými požadavky.

Testování, které jsme započali v uplynulých dnech, zatím potvrdilo, že dosavadní a již několik měsíců striktně nastavený režim daný našimi interními pravidly nad rámec příslušných opatření pro eliminaci přenosu viru dovnitř našeho sboru, ale i směrem ven k občanům, byl obezřetným a vhodným krokem. Dne 17. 3. 2021 jsou všichni občanští zaměstnanci a policisté součástí povinnosti dané opatřením (mimořádným opatřením MZD Č. j.: MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN) testováni.

Naopak nemají muži a ženy zákona strach, aby se neinfikovali od kontrolovaných posádek?

I policistky a policisté vnímají vážnost situace, avšak disponují dostatečnými zásobami ochranných pomůcek, které průběžně několikrát denně podle potřeby mění a přistupují k případnému riziku velice zodpovědně a důsledně. Samozřejmě i s přihlédnutím k případnému riziku přenosu viru se jedná o velice náročnou službu.

Kolik policistů v Hradeckém kraji máte nyní nakažených covidem-19, anebo nemohou do služby nastoupit, neboť musí být v karanténě?

V řadách Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje je aktuálně v souhrnu více než sedmdesát osob v karanténě, anebo jsou covid pozitivní.

Nenarůstá nyní trestná činnost, když eventuální pachatelé ví, že počet policistů se nyní koncentruje na kontrolu pohybu a tím pádem například chybí v chatových oblastech a podobně?

V tak krátkém čase nelze dělat objektivní statistické závěry, údaje zveřejňujeme vždy zkraje roku, a to ve srovnání s předchozími obdobími. Nicméně platí, že i za nynějšího stavu zajišťujeme na území celého Královéhradeckého kraje veřejný pořádek, bezpečnost silničního provozu, objasňujeme trestnou činnost a jsme připraveni i nadále plnit základní úkoly Policie ČR, tedy chránit životy, zdraví lidí i majetek. Výkon služby zůstává v plném rozsahu zachován a zajištěn, a to i přesto, že na kontrolní činnosti všech aktuálně platných opatření dohlíží několik set policistek a policistů spolu s celníky a příslušníky Armády České republiky. Ani to se však negativně nepromítá do výkonu služby, který musí zůstat zajištěn. V případě potřeby pokrýváme výkon služby a v rámci celého Královéhradeckého kraje, ale i podle potřeb v rámci Policie ČR jako takové, si vypomáháme.

Témata:  Lidé rozhovor Policie ČR EuroZprávy.cz Královéhradecký kraj Magdaléna Vlčková (Policie ČR)

Související

Při zvládání epidemie lidé nejlépe hodnotí práci zdravotníků, nejhůře vládu DOMÁCÍ

Při zvládání epidemie lidé nejlépe hodnotí práci zdravotníků, nejhůře vládu

V souvislosti se zvládáním epidemie koronaviru v ČR lidé nejlépe hodnotí práci zdravotníků, hasičů, armády a policie, naopak nejkritičtější jsou k vládě. V porovnání s loňským květnem, kdy se země potýkala s první vlnou šíření nemoci covid-19, si v hodnocení všichni pohoršili, nejvíce vláda. Kladně její práci nyní vnímá čtvrtina veřejnosti, před rokem to byly dvě třetiny. 

Na Pražském hradě byly obnoveny plošné bezpečnostní kontroly návštěvníků DOMÁCÍ

Na Pražském hradě byly obnoveny plošné bezpečnostní kontroly návštěvníků

Na Pražském hradě byly obnoveny plošné bezpečnostní kontroly návštěvníků. Důvodem je podle policie bezpečnostní situace v Evropě a ve světě. ČTK to dnes řekl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Kontroly na Hradě trvaly od léta 2016 do letošních Velikonoc, kdy byly zrušeny v souvislosti se znovuotevíráním Hradu po zmírnění protipandemických opatřeních.

Ze společnosti

Koronavirus si vyžádal dvakrát tolik obětí, ukázala studie!

Koronavirus si vyžádal dvakrát tolik obětí, ukázala studie!

Kvůli nemoci covid-19 ve světě umřelo přibližně 6,9 milionů lidí, odhadli v čerstvé analýze vědci z Institutu pro měření a vyhodnocování zdraví (IHME) při Washingtonské univerzitě. S vyčíslením "skutečné bilance pandemie" přišli ve chvíli, kdy byl součet oficiálně hlášených počtů úmrtí napříč zeměmi méně než poloviční, konkrétně okolo 3,24 milionu.
Lady Dermacol oslavila 88 let: Dobyla Hollywood, teď jí blahopřály Kubelková či Lounová!

Lady Dermacol oslavila 88 let: Dobyla Hollywood, teď jí blahopřály Kubelková či Lounová!

Zakladatelka dnes již celosvětově známé české rodinné značky Dermacol, Olga Knoblochová, oslavila své 88. narozeniny. I přes takto úctyhodné číslo byste Lady Dermacol její věk určitě nehádali, přestože za sebou nemá ani jeden estetický zákrok. Je totiž živoucím důkazem toho, že zdravý životní styl, optimismus a důkladná péče o tělo a duši jsou tím pravým elixírem mládí.

Reklama

Reklama

Aktuálně se děje

před 3 minutami

Anglie povolí cestování do zahraničí, bez karantény ale jen do hrstky zemí

Anglie povolí cestování do zahraničí, bez karantény ale jen do hrstky zemí

Anglie povolí lidem od půlky května cestování do zahraničí, ale dovolenou bez nutnosti karantény po návratu bude možné strávit jen ve 12 zemích. Oznámil to dnes britský ministr dopravy Grant Shapps. Do skupiny zemí s nízkým rizikem nákazy koronavirem patří například Portugalsko, Izrael, Austrálie nebo Island. 

před 15 minutami

Amnesty International znovu považuje Navalného za vězně svědomí

Amnesty International znovu považuje Navalného za vězně svědomí

Mezinárodní lidskoprávní organizace Amnesty International (AI) dnes oznámila, že se po pečlivém zvážení rozhodla znovu zařadit ruského opozičního představitele Alexeje Navalného mezi vězně svědomí poté, co se v únoru rozhodla toto označení v jeho případě přestat používat. 

před 48 minutami

Lídři zemí EU zahájili summit v Portugalsku, věnují se sociálním otázkám

Lídři zemí EU zahájili summit v Portugalsku, věnují se sociálním otázkám

Debatu o tom, jak může Evropská unie lépe dbát na sociální otázky v době hospodářské krize vyvolané pandemií zahájili dnes odpoledne prezidenti a premiéři členských zemí evropského bloku. Během sociálního summitu v portugalském Portu rokují o tématech jako je podpora zaměstnanosti, minimální mzda či platová rovnost mezi muži a ženami, na něž mají mnohdy rozdílné názory.

před hodinou

před hodinou

WHO schválila čínskou vakcínu Sinopharm k nouzovému použití

WHO schválila čínskou vakcínu Sinopharm k nouzovému použití

Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes schválila k nouzovému použití vakcínu proti covidu-19 čínského výrobce Sinopharm. V Ženevě to oznámil šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podle světových tiskových agentur to znamená, že nyní vakcínu mohou nakupovat a distribuovat organizace OSN. 

před hodinou

před 2 hodinami

Pospíšila odvolali z funkce předsedy klubu zastupitelů Spojených sil

Pospíšila odvolali z funkce předsedy klubu zastupitelů Spojených sil

Zastupitelé koaličních Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) dnes odvolali z funkce předsedy zastupitelského klubu europoslance a šéfa pražské TOP 09 Jiřího Pospíšila. Důvodem je jeho časové zaneprázdnění. Ve funkci ho nahradil předseda magistrátního výboru pro dopravu Pavel Richeter (TOP 09). ČTK to potvrdilo několik zastupitelů Spojených sil. 

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Slovenská policie zadržela a obvinila Češku z převáděčství

Slovenská policie zadržela a obvinila Češku z převáděčství

Slovenská policie zadržela a obvinila z převáděčství osmatřicetiletou Češku, která podle vyšetřovatelů za finanční odměnu přibližně 20.000 Kč pomáhala migrantům při převozu ze Slovenska do Prahy. ČTK o tom dnes informovalo slovenské policejní prezidium.

před 3 hodinami

Běloruský soud odsoudil 14 účastníků loňských protivládních protestů

Běloruský soud odsoudil 14 účastníků loňských protivládních protestů

Soud v běloruském Brestu dnes odsoudil 14 lidí, kteří se loni v září zúčastnili demonstrace proti výsledkům prezidentských voleb. Soud je shledal vinnými z aktivní účasti na skupinových akcích, které hrubě narušily veřejný pořádek, píše server Tut.by. Sedm z odsouzených si vyslechlo verdikt v podobě otevřeného vězení, které je v postsovětských zemích známo jako "chemie", píše Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) na svém webu.

před 3 hodinami

Ve Španělsku začal legislativní chaos v covidových opatřeních

Ve Španělsku začal legislativní chaos v covidových opatřeních

Ve Španělsku už začal legislativní chaos, co se týče nových pravidel proti šíření koronaviru, která začnou platit od neděle v různých regionech, napsal dnes deník El Mundo. Zatímco baskický nejvyšší soud zamítl tamní vládě pokračování nočního zákazu vycházení, soudy ve Valencii či na Baleárských ostrovech omezení vycházení v noci povolily.

před 4 hodinami

Fotbalová Slavia se začíná poohlížet po posilách. Údajně má zájem o obránce norského Molde

Fotbalová Slavia se začíná poohlížet po posilách. Údajně má zájem o obránce norského Molde

Blíží se konec tuzemské fotbalové sezóny, není proto divu, že už se české prvoligové kluby začínají připravovat na tu další a shánět nové posily do svých kádrů. Výjimkou není ani mistrovská pražská Slavia. Ta loví nové posily i ze zahraničí, před nedávnem se hovořilo třeba o gólmanovi Bielefeldu Stefanu Ortagovi, nyní přicházejí norská média s další zajímavou zprávou. Sešívaný vršovický klub má prý podle nich zájem o obránce Molde Sheriffa Sinyana. Ten už měl prý dostat nabídku ze strany Pražanů.

před 4 hodinami

Twitter zablokoval účet, který sdílel Trumpova vyjádření

Twitter zablokoval účet, který sdílel Trumpova vyjádření

Sociální síť twitter zablokovala účet, který sdílel příspěvky, jež začal před několika dny zveřejňovat na svých webových stránkách americký exprezident Donald Trump. Ten byl přitom z twitteru nadobro vykázán letos v lednu, když vyjádřil podporu svým přívržencům, kteří násilně vtrhli do budovy Kongresu.

před 4 hodinami

Podpora uvolnění patentů na vakcíny může být pákou na výrobce léků

Podpora uvolnění patentů na vakcíny může být pákou na výrobce léků

Podpora Spojených států pro uvolnění patentů na vakcíny proti nemoci covid-19 může být podle právníků taktikou, která má přimět farmaceutické podniky k méně drastickým krokům k rychlému zvýšení globální produkce vakcín, například ke sdílení technologií či rozšiřování společných podniků. Informovala o tom agentura Reuters.

Zprávy odjinud

Více zpráv odjinud

Reklama