Omezení pohybu z pohledu policie. Občas je nám lidí líto, odhalujeme i řidiče pod vlivem drog, říká mluvčí

ROZHOVOR – Denně absolvují extrémně náročnou službu, kterou jim v noci ztrpčuje krutý mráz i hrozba rizika nákazy. Vedoucí oddělení tisku a prevence Magdaléna Vlčková z Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje přiznává, že ženy a muži zákona jsou při kontrolách omezení pohybu mezi okresy na základě vládního opatření vystaveni často psychicky náročným situacím. „I když někdy z lidského hlediska chápou, proč se řidiči potřebují dostat do jiného okresu, musí se držet pevně daných opatření a výjimek. A pokud je nepředloží, nemohou jim bohužel umožnit pokračování v cestě,“ říká v rozhovoru pro EuroZprávy.cz Magdaléna Vlčková.

Reklama

Pochvaluje si, že lidé je většinou neprovokují a spolupracují. Vedoucí oddělení a prevence Magdaléna Vlčková z Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje tvrdí, že jen výjimečně narážejí na problematické kontrolované posádky, které chtějí během koronavirové pandemie vycestovat z okresu do jiného. „S agresí či provokací se většinou nesetkáváme, pokud se tak už stalo, šlo opravdu o výjimky. Policisté vnímají, jak je situace pro mnoho lidí v těchto týdnech složitá, doufáme proto, že i občané chápou, že musíme dělat jen svou práci,“ přeje si. Hlídky občas udiví, jaké důvody někteří uvádějí, aby mohli vycestovat. „Dokonce do Krkonoš například vyrazili v jednom případě lidé dokonce sáňkovat.“

Policisté při střežení hranic okresů odhalují při kontrolách porušování závažných předpisů či narazí na hledanou osobu. „V některých případech se nám podařilo odhalit řidiče pod vlivem alkoholu či drog, při kontrolních činnostech však policisté také odhalí osoby v pátrání anebo řidiče, kteří mají pravomocně vysloven zákaz řízení motorových vozidel, maří tedy výkon úředního rozhodnutí, čímž se dopouští trestné činnosti,“ praví policejní tisková mluvčí. Major Vlčková upozorňuje, že řidiče a jejich spolujezdce kontrolují otestovaní policisté na covid-19. „Testování zatím potvrdilo, že dosavadní a již několik měsíců striktně nastavený režim daný našimi interními pravidly nad rámec příslušných opatření pro eliminaci přenosu viru dovnitř našeho sboru, ale i směrem ven k občanům, byl obezřetným a vhodným krokem.“ Chráněni před přenosem infekce jsou i samotní policisté. „Disponují dostatečnými zásobami ochranných pomůcek, které průběžně několikrát denně podle potřeby mění a přistupují k případnému riziku velice zodpovědně a důsledně. Samozřejmě i s přihlédnutím k případnému riziku přenosu viru se jedná o velice náročnou službu,“ konstatuje pro EuroZprávy.cz Magdaléna Vlčková.

NEUPOSLECHLA VÝZVY A PŘI PRONÁSLEDOVÁNÍ HAVAROVALA

Paní majore Vlčková, jak řidiči s posádkou reagují na hlídky, které jej kontrolují, zda mají oprávněný důvod k přejezdu z okresu do druhého?

V úvodních dnech byli řidiči více zmateni, v mnoha případech neměli například tušení, které důvody je opravňují pokračovat v cestě, a čím oprávněnost využití výjimky doložit. Před zahájením kontrol souvisejících s usnesením Vlády České republiky číslo 216 deklarovali představitelé Policejního prezidia ČR, že první dny bude bezesporu Policie ČR benevolentnější, protože chápe, že řada občanů si během víkendu (omezení pohybu mezi okresy bylo vyhlášené vládou v pátek 26. února pozdě večer s platností od pondělí 1. března – pozn. red.) nemohla z objektivních důvodů pořídit potřebná potvrzení či potřebné doklady. Naši policisté navíc měli a stále mají ve svých služebních vozidlech k využití i dostatek potřebných formulářů. V posledních dnech už však mají vesměs všechny potřebné podklady připraveny a po ruce, což celý kontrolní proces zrychlilo. Řidiči už s kontrolní činností na silnicích, ale i uvnitř okresů, víceméně počítají.

Jsou někteří agresivní, anebo vás cíleně provokují?

Vesměs se setkáváme s reakcemi chápavého charakteru, kontrolované osoby ve vztahu k vládnímu usnesení omezujícímu volný pohyb osob v drtivé většině chápou, že naše policistky, policisté a s námi sloužící vojáci i celníci konají svou povinnost, přestože se naše konání vždy nemusí setkat s pochopením. S agresí či provokací se většinou nesetkáváme, pokud se tak už stalo, šlo opravdu výjimky. Policisté vnímají, jak je situace pro mnoho lidí v těchto týdnech složitá, doufáme proto, že i občané chápou, že musíme dělat jen svou práci.

Pokud nějaký šofér chce za každou cenu dělat problémy a ohání se například zákony, je možné, že riskuje například detailní prohlídku povinné výbavy či kontrolu technického stavu vozu?

Kontrola při vjezdu či výjezdu z okresu je v podstatě silniční kontrolou, což v praxi znamená, že pojme-li policista při kontrole podezření, že je například řidič pod vlivem alkoholu, provede s ním dechovou zkoušku. V některých případech se nám podařilo odhalit řidiče pod vlivem alkoholu či drog, při kontrolních činnostech však policisté také odhalí osoby v pátrání anebo řidiče, kteří mají pravomocně vysloven zákaz řízení motorových vozidel, maří tedy výkon úředního rozhodnutí, čímž se dopouští trestné činnosti.

Na co se kromě řízení pod vlivem návykových látek ještě policisté soustředí?

Jak už jsem zmínila, policistky a policisté se v Královéhradeckém kraji se nezaměřují jen na kontrolní činnosti ve vztahu k platným vládním opatřením, ale ve zvýšené míře v současné době dohlížejí i rovněž na bezpečnost na silnicích. Patrně menší provoz a dopravou ne příliš zatížené silnice svádí k rychlé jízdě neukázněné řidiče, přičemž někteří z nich bývají navíc právě i pod vlivem alkoholu či drog. Zmíněná všechna tato porušení bývají jedněmi z nejčastějších příčin tragických dopravních nehod. Každý den odhalíme několik desítek přestupků spáchaných ve vztahu k zákonu o provozu na pozemních komunikacích. Pro bližší statistiku je k dispozici tento poměrně čerstvý odkaz: https://www.policie.cz/clanek/nohu-z-plynu-aktualizace.aspx.

Vraťme se zpět k dodržování platných vládních nařízení. Museli jste už použít donucovacích prostředků, když kontrolovaný odmítl předložit doklady k výjezdu či respektovat pravidla, anebo se choval protiprávně?

V druhé polovině února, kdy bylo v platnosti jedno z předchozích vládních usnesení omezujících volný pohyb osob na Trutnovsku, se jedné velmi mrazivé noci, kdy teploty klesly i pod mínus 20 stupňů Celsia, podobný incident stal. Na jednom ze stanovišť neuposlechla řidička výzvy policisty k zastavení vozidla, projela uzávěrou. Policisté ji pronásledovali, žena však následně havarovala a narazila do stromu. Policisté u ní záhy zjistili provedeným měřením přítomnost alkoholu v dechu.

PUSŤTE NÁS, JEDEME PŘECE DO KRKONOŠ SÁŇKOVAT

Existuje nějaká výmluva, která vaše kolegy doslova pobavila, a upřímně se jí zasmáli?

Lidé uvádějí různé důvody, které se neslučují s výjimkami vládního usnesení, obecně že jedou do přírody, za turistikou, za známými a o víkendu míří za zimními radovánkami do horských středisek. Dokonce do Krkonoš například vyrazili v jednom případě lidé dokonce sáňkovat.

Češi jsou národem Švejků, od jehož prvního vydání sešitu spisovatele Jaroslava Haška si právě připomínáme sto let. Máte pocit, že někteří lidé takzvaně švejkují?

Před několika dny jsme na jednom z mobilních stanovišť na silnici vedoucí do jednoho z horských středisek, kontrolovali oprávněnost vjezdu jednoho řidiče. Bohužel, s důvodem návštěvy kamaráda, nesplnil ani jednu z podmínek. Odjel tedy pryč, načež jej kolegové kontrolovali na vedlejší příjezdové cestě. Někteří řidiči možná opravdu zkoušejí jenom projet, a to i když vědí o nutnosti splnit jednu z výjimek. Nicméně pokud jsou při namátkové kontrole zastaveni, musejí v souladu s vládním usnesením prokázat využití výjimky.

Předkládají vám občané důvod k výjezdu častěji v tištěné či digitální podobě na moderních technologiích?

Policie ČR upřednostňuje tištěnou verzi předkládaných dokumentů, nicméně akceptujeme i verzi elektronickou, kterou někteří řidiči používají i dnes. K podobě dokladů jsme už zkraje uváděli: "Povinnost občana prokázat účel cesty “písemnou formou” má rozměr právní, ale i hygienický. Z hlediska právního lze účel cesty bezesporu doložit oběma způsoby. Předkládání dokumentu uloženého v mobilním telefonu je však problematické z hlediska dodržení hygienických opatření. Listinná podoba umožní rychlejší provedení kontroly bez vzájemného kontaktu a snižuje riziko šíření nákazy. Kontrolu dokumentu v mobilním telefonu nelze provést bezkontaktně, potrvá delší dobu a zvyšuje riziko. Proto listinu preferujeme, akceptujeme však oba způsoby."

Jak moc je pro policisty unavující neustále hlídat pohyb mezi okresy?

Jedná se o velice náročnou práci, a to z mnoha úhlů pohledu. Pomineme-li klimatické podmínky dané zimní sezonou, všichni policisté se v těchto týdnech věnují zcela novým činnostem, k jejichž řešení museli být proškoleni. Často jde pak při kontrolách o psychicky náročné situace, kdy policisté, kteří se drží pevně daných opatření a výjimek, nemohou pokračování v cestě bohužel umožnit, přestože důvody lidsky třeba chápou. Policistky a policisté musejí být i při těchto kontrolách aktuálně platných opatření připraveni kdykoliv zareagovat na jakékoliv oznámení či podnět vyžadující profesionální policejní zásah. V našem kraji se rovněž jedná o namátkovou činnost, při které jsou policejní hlídky mobilní a průběžně podle potřeby mění svá stanoviště. V případě, že přijmeme oznámení, jehož řešení nesnese odklad a mohla by jej vyřešit hlídka, která provádí kontrolní činnost, přesouvá se okamžitě k řešení této události, může se například jednat i o záchranu života.

ŽENY I MUŽI ZÁKONA JSOU PREVENTIVNĚ TESTOVÁNI

Někteří řidiči se obávají, aby se od policistů nenakazili. Jak často jsou testováni a kolikrát za službu na stanovišti si mění respirátory?

Každá policistka i policista má k dispozici dostatečné množství ochranných pomůcek jednak v zázemí svého pracoviště, ale i s sebou ve služebním vozidle. Ochranné pomůcky si policisté mění pokaždé, když je třeba. Jedná se o praxi, kterou aplikujeme již rok a přistupujeme k ní s maximální obezřetností a důsledností. Co se týká antigenního testování, tak i policisté Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje rovněž prochází preventivním antigenním testováním na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 v souladu s mimořádným opatřením vlády (mimořádným opatřením MZD Č. j.: MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN). Postup je plně v souladu se všemi platnými hygienickými požadavky.

Testování, které jsme započali v uplynulých dnech, zatím potvrdilo, že dosavadní a již několik měsíců striktně nastavený režim daný našimi interními pravidly nad rámec příslušných opatření pro eliminaci přenosu viru dovnitř našeho sboru, ale i směrem ven k občanům, byl obezřetným a vhodným krokem. Dne 17. 3. 2021 jsou všichni občanští zaměstnanci a policisté součástí povinnosti dané opatřením (mimořádným opatřením MZD Č. j.: MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN) testováni.

Naopak nemají muži a ženy zákona strach, aby se neinfikovali od kontrolovaných posádek?

I policistky a policisté vnímají vážnost situace, avšak disponují dostatečnými zásobami ochranných pomůcek, které průběžně několikrát denně podle potřeby mění a přistupují k případnému riziku velice zodpovědně a důsledně. Samozřejmě i s přihlédnutím k případnému riziku přenosu viru se jedná o velice náročnou službu.

Kolik policistů v Hradeckém kraji máte nyní nakažených covidem-19, anebo nemohou do služby nastoupit, neboť musí být v karanténě?

V řadách Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje je aktuálně v souhrnu více než sedmdesát osob v karanténě, anebo jsou covid pozitivní.

Nenarůstá nyní trestná činnost, když eventuální pachatelé ví, že počet policistů se nyní koncentruje na kontrolu pohybu a tím pádem například chybí v chatových oblastech a podobně?

V tak krátkém čase nelze dělat objektivní statistické závěry, údaje zveřejňujeme vždy zkraje roku, a to ve srovnání s předchozími obdobími. Nicméně platí, že i za nynějšího stavu zajišťujeme na území celého Královéhradeckého kraje veřejný pořádek, bezpečnost silničního provozu, objasňujeme trestnou činnost a jsme připraveni i nadále plnit základní úkoly Policie ČR, tedy chránit životy, zdraví lidí i majetek. Výkon služby zůstává v plném rozsahu zachován a zajištěn, a to i přesto, že na kontrolní činnosti všech aktuálně platných opatření dohlíží několik set policistek a policistů spolu s celníky a příslušníky Armády České republiky. Ani to se však negativně nepromítá do výkonu služby, který musí zůstat zajištěn. V případě potřeby pokrýváme výkon služby a v rámci celého Královéhradeckého kraje, ale i podle potřeb v rámci Policie ČR jako takové, si vypomáháme.

Témata:  Lidé rozhovor Policie ČR EuroZprávy.cz Královéhradecký kraj Magdaléna Vlčková (Policie ČR)

Související

NÁZORY

Zeman degradoval Babiše na vojína. Národ se ocitl ve stavu klinické demokratické smrti

KOMENTÁŘ – Je z něj oficiální sluha prezidenta země. Funkci premiéra státu si Andrej Babiš v současné době může tak maximálně psát na vizitku. V reálném politickém životě byl degradován na vojína. Šéf vlády zcela ztratil kompetence, nechal se hlavou státu Milošem Zemanem doslova zahnat do kouta. Díky strachu, jak moc bude ministerský předseda potřebovat po volbách podporu nejvyššího ústavního činitele, ztrácí soudnost a tupě poslouchá rozkazy z Hradu, byť jsou absurdní, jak z Havlových her. Odvolat prozápadního šéfa diplomacie, který dráždil proruské panstvo, a nemít za něj náhradu, je vrcholem zoufalství a trapnosti.

Reklama

Ze společnosti

Očkování Pfizer: Bude potřeba třetí dávka?

Po světě sice probíhá masivní očkování proti koronaviru, stále přitom není jasné, jak dlouho vydrží ochrana. Ukazuje se, že možná bude nutné, aby lidé podstoupili po jistém čase ještě třetí dávku.

Pavel Kříž oslaví šedesátiny: Připomeňte si jeho velké úspěchy!

Herec Pavel Kříž, který 18. dubna oslaví šedesátiny, se stal populárním zejména díky postavě sympatického gymnazisty, později studenta a lékaře Štěpána Šafránka v "básnických" komediích režiséra Dušana Kleina. Z mysli českých diváků nesešel ani po emigraci do Kanady v 80. letech. Po návratu se s ním opět mohou fanoušci setkávat na divadelních prknech i ve filmu.

Reklama

Reklama

Aktuálně se děje

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 6 hodinami

Opozice mluví o ruském terorismu v Česku, chce jednání v EU a NATO

Část opozice mluví o podezření na zapojení příslušníků ruské tajné služby do výbuchů ve Vrběticích jako o ruském terorismu na území ČR. Vyzvali premiéra Andreje Babiše (ANO), aby o případu jednal v EU a NATO. Šéf ODS Petr Fiala chce věc projednat ve Sněmovně, případně i na mimořádné schůzi. Vyplývá to z vyjádření na twitteru a sdělení, které strany poskytly ČTK.

před 7 hodinami

Ruský zdroj: Praha asi chce uzavřít svou ambasádu v Moskvě

Praha se zřejmě rozhodla zavřít své velvyslanectví v Moskvě, řekl v souvislosti s oznámením o vyhoštění 18 ruských diplomatů z ČR agentuře Interfax nejmenovaný ruský diplomatický zdroj. Za absurdní označil tvrzení o podílu ruských tajných služeb na výbuchu v muničním skladu ve Vrběticích první zástupce předsedy zahraničního výboru Rady federace (horní komory parlamentu) Vladimir Džabarov.

před 9 hodinami

před 9 hodinami

Německá CDU/CSU se stále nedohodla, kdo jí povede do voleb

Německá vládní koalice CDU/CSU stále nevyřešila otázka, kdo bude jejím celostátním lídrem v zářijových volbách do Bundestagu. Jasno nepřinesla ani poslední jednání v noci z pátku na dnešek, napsal deník Die Welt. O místo, které je v případě volebního vítězství vstupenkou do spolkového kancléřství, usilují předseda CDU Armin Laschet a předseda CSU Marek Söder.

před 9 hodinami

Arenberger si vybral další spolupracovníky na ministerstvu

Mezi náměstky na ministerstvu zdravotnictví přichází přednostka pneumologické kliniky pražské Thomayerovy nemocnice Martina Vašáková. Klinickou skupinu ke koronaviru nově vede náměstek Martin Havrda, Národní dispečink lůžkové péče přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice v Motole Tomáš Vymazal.

před 11 hodinami

před 11 hodinami

Předákovi ruské opozice Navalnému hrozí selhání ledvin, tvrdí lékaři

Předák ruské opozice Alexej Navalnyj, který od konce března drží hladovku ve vězení, čelí zvýšenému riziku selhání ledvin. Tvrdí to představitelé ruských lékařských odborů, kteří prozkoumali Navalného laboratorní výsledky, i jeho osobní lékařka. Lékaři však neměli možnost prozkoumat přímo Navalného zdravotní stav. Vyzývají k jeho hospitalizaci mimo vězení.

před 12 hodinami

Prioritou vlády je podle Maláčové návrat všech dětí do školek

Prioritou vlády by měl být návrat všech dětí do mateřských škol k 1. květnu, řekla dnes ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Rozhodnou ale epidemiologové a ministerstvo zdravotnictví, uvedla po jednání expertního týmu prezidenta Miloše Zemana na zámku v Lánech. Přítomnost dětí ve školách a školkách je nyní omezená kvůli epidemii koronaviru.

před 12 hodinami

před 12 hodinami

Maláčová chce důchodovou reformu do voleb. Podporu pro ni nemá

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) chce ještě do sněmovních voleb prosadit dřívější odchod do penze pro lidi pracující ve fyzicky náročných profesích. Chtěla by také bonus pro ženy k důchodu podle počtu vychovaných dětí, k čemuž dnes byli členové expertního týmu prezidenta Miloše Zemana skeptičtí, uvedla ministryně po jednání.

před 12 hodinami

Další uvolnění ve sportu má nastat 26. dubna, minimálně budou menší rozestupy

Další zmírnění podmínek pro amatérský sport by mělo nastat 26. dubna. Minimálně se předepsané rozestupy mezi dvojicemi sníží z deseti na šest metrů. Žádný další konkrétní závěr dnešní schůzka vrcholných představitelů sportu s ministrem zdravotnictví Petrem Arenbergerem a dalšími zástupci jeho úřadu nepřinesla.

před 12 hodinami

Nová éra v archeologii. Co znamená a přináší LIDAR?

Obecně je tato zkratka mezi lidmi poměrně neznámá, ovšem mezi odborníky z řad archeologů se jedná o důležitý fenomén posledního desetiletí. Představuje totiž důležitou pomůcku jak odhalovat jinak nepatrné či jen těžko identifikovatelné stopy lidské činnosti a zástavby. Velký prostor či hustý porost přitom nejsou překážkou.

před 13 hodinami

Zprávy odjinud

Více zpráv odjinud

Reklama