Požadavek policie o vytištěném dokumentu nemá oporu v žádném zákonu, říká Sokol

Advokát Tomáš Sokol považuje interpelaci Policie České republiky, podle níž se řidiči, kteří překračují hranice okresů musejí od středy prokázat vytištěným dokumentem, za krajně nešťastnou. Orgány totiž odmítají, aby doklad zdůvodňující jejich mobilitu v době koronavirové pandemie, byl předkládán v elektronické podobě. „V požadavku policie nenacházím oporu v žádném zákoně,“ říká pro EuroZprávy.cz Tomáš Sokol.

Policie ČR kontroluje řidiče
doporučujeme

Musí se hodně ovládat, aby zkrotil své emoce. „Nařízení s velkou pravděpodobností může vést k řadě zbytečných konfliktů. Pokud by si chtěl kdokoli, včetně Policie ČR interpretace usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 216 vykládat tímto způsobem, apeluji na to, aby svůj výklad velmi rychle přezkoumal a změnil. Podle mého přesvědčení by tedy měla postačovat elektronická forma, je přesvědčený slovutný advokát Tomáš Sokol.

Elektronická forma by měla mít postačující

Uznávaný odborník nesouhlasí s vyjádřením mluvčí Policejního prezidenta České republiky Hany Rubášové, která redakci EuroZprávy.cz řekla, že dokument k vycestování je součástí dokladů, a proto musí být vytištěn a fyzicky předložen. „Snažím se chápat, že jde o situaci, kdy i Policie ČR jedná pod tlakem, a proto nepoužívám ostřejší výrazy. Z nařízení nevyplývá, že by tento dokument měl být policii odevzdáván, což by byl logický argument pro požadavek, aby byl dokument vyhotoven v předatelné, tedy papírové podobě.“

Podle bývalého ministra vnitra vedené vládní usnesení v bodě I zakazuje všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště, případně zakazuje vstup a pohyb na území okresu nebo hlavního města Prahy všem osobám, které nemají na tomto území své místo trvalého pobytu nebo bydliště.  „V bodě II pak stanoví vládní usnesení celou řadu výjimek z uvedeného zákazu. Asi neznámější se týká cesty do zaměstnání či výkonu podnikatelské nebo obdobné činnosti, případně nezbytné cesty za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých, nezbytné cesta do zdravotnických zařízení nebo za účelem využívání sociálních služeb apod.,“ konstatuje místopředseda České advokátní komory.“

Pokud jde o cestu do zaměstnání, zde vládní nařízení nařizuje povinnost prokázat důvodnost využití výjimek písemným potvrzením zaměstnavatele nebo orgánu, u kterého dochází k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře, případně jiným obdobným dokladem. „V ostatních případech je ten, kdo se chce dovolat využití výjimky, povinen prokázat důvodnost čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu z těch, které nařízení vlády ve zmíněném bodě II. připouští. Jak je uvedeno, nařízení požaduje písemnou podobu, nikoliv ovšem tištěnou. Tedy například vytištění  pracovní smlouvy či jiného podobného průkazu nebo vytištění čestného prohlášení. Podle mého přesvědčení by tedy měla postačovat elektronická forma,“ míní pro EuroZprávy.cz Tomáš Sokol.

Expert na trestní, občanské i obchodní právo se rovněž neztotožňuje s tvrzením mluvčí Hany Rubášové, podle níž, když řidiče zastaví hlídka, tak jí také nepředloží řidičský, občanský průkaz, osvědčení o registraci vozidla a zaplacené pojištění oskenované v mobilu či v jiném moderním technologickém zařízení. „Mírně řečeno jde o velmi nesmyslný argument. Řidičský průkaz či občanský průkaz nebo osvědčení o registraci vozidla jsou úřední listiny, ale i tak bych si klidně dokázal jejich předložení v elektronické podobě jako dostatečné. Zcela jistě to platí, pokud jde o doklad o zaplaceném pojištění. A samozřejmě o čestném prohlášení, které je mimo vší pochybnost mnou editovanou soukromou listinou.“

Několikanásobný vítěz ankety Právník roku tvrdí, že pojem „doklady k vozu“ by snad bylo možné interpretovat v kontextu s povinností řidiče mít u sebe příslušné dokumenty. „Což mu zákon ukládá, ale žádný zákon neukládá nikomu, aby měl čestné prohlášení v listinné podobě.  Chtěl-li něco takového autor usnesení, tedy vláda, bylo jeho povinností to v usnesení jasně uvést.“

Sokol na základě článku, který vyšel na webu EuroZprávy.cz se domnívá, že si lze ještě dovodit představu dokumentu nejen listinného, ale i tištěného.  Vzápětí takové tvrzení vyvrací. „I to je nonsens. Není vůbec žádný důvod dovozovat, že čestné prohlášení by nemohlo být napsáno rukou, tedy nikoliv vytištěno. Ostatně, lze si představit, že řada občanů nemá tiskárny, dokonce možná nemá ani počítače, a nepřichází v úvahu je z tohoto důvodu jim bránit v jejich právech, která jim úprava výjimek přiznává.“

Žádat souseda o vytištění je neakceptovatelné

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlova považuje za nehorázné, aby si lidé podle policie sháněli souseda či kamaráda, který jim dokument vytiskne, když nemají doma tiskárnu. „Představa, že k tomu, aby mohl občan realizovat své právo jet k lékaři do vedlejšího okresu, musí nejdřív sehnat někoho, kdo mu vytiskne jeho čestné prohlášení o tom, že jede k lékaři do vedlejšího okresu, je neakceptovatelná.“

Právník z renomované advokátní kanceláře Brož& Sokol & Novák upozorňuje, že ve vztahu ke všem uvedeným blouznivým výkladům vládního usnesení je třeba upozornit na základní principy, na kterých stojí právní stát a které jsou vyjádřeny v Listině základních práv a svobod. „Z ní zcela jednoznačně vyplývá, že stát může konat pouze to, co mu zákon umožňuje, a občan může dělat vše, co zákon nezakazuje a povinnosti mu lze ukládat pouze zákonem. Ani v současné situaci není možné toto základní paradigma právního státu měnit ve prospěch možná pohodlnější kontroly dodržování zmíněného nařízení vlády. Stát nemá žádné právo požadovat předkládání výše zmíněných dokladů v listinné, nadto snad tištěné podobě a občan nemá povinnost něco takového vyrábět.“

Muž, který za totality pomáhal disidentům, se už vůbec nezabývá tím, že se v České republice léta hovoří o e-governmentu, konverzi dokumentů a o zásadě, že kolovat mají informace a ne lidé. „A jen připomínám  běžnou praxi, dle které  například letenky můžeme prezentovat v elektronické podobě. Naprosto nechápu, proč by nebylo možné takto prezentovat i kopii pracovní smlouvy či jiného obdobného dokladu anebo čestné prohlášení o tom, že cestuji do jiného okresu z některého z důvodů uvedených v usnesení vlády.“

V požadavku policie Tomáš Sokol nenachází v žádném zákoně oporu. „Naprosto netuším, proč by to, čemu se říká klíčový dokument, mělo být ve vytištěné podobě. To vyplývá z výše uvedeného. Samozřejmě, že, jak jsem řekl, se vše týká i cestujících v autobuse či vlaku.“

V případě, že by spoluzakladatele Unie obhájců České republiky kontaktoval klient, který již zaplatil pokutu, kvůli tomu, že neměl požadovaný dokument ve vytištěné podobě, zřejmě by mu nemohl pomoci. „Protože pokuta byla zaplacena. Pokud by se ovšem obrátil s tím, že proti němu je vedeno správní řízení, pak bych ho poučil v rozsahu, který výše uvádím,“ tvrdí pro EuroZprávy.cz Tomáš Sokol.

Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

Policie během nouzového stavu zaznamenala 85 000 přestupků proti opatřením

12.04.2021 11:46 Za šest měsíců nouzového stavu zaznamenala policie přes 85.000 přestupků proti opatřením, které…

Policisté se stáhli z hranic okresů, intenzita ostatních kontrol se nemění

12.04.2021 10:39 Intenzita policejních kontrol dodržování protiepidemických opatření se ode dneška nezmění. Jediným…

Předseda ÚOHS potvrdil pokutu půl miliardy za armádní tendr na vrtulníky

07.04.2021 15:09 Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna potvrdil pokutu 550 milionů korun…

Strážníci v Uherském Hradišti při zákroku proti muži bez roušky zákon…

07.04.2021 11:20 Strážníci v Uherském Hradišti při svém zákroku proti muži bez roušky, který se stal 10. března,…

Související:

Právě se děje

Další zprávy

reklama