Strážníci nemají k povinnému očkování motivaci. Hrozí výpovědi, soudy a nárůst kriminality, říká šéf Unie Mundl

Předseda Výkonného výboru Unie bezpečnostních složek pro městské a obecní policie a zároveň vedoucí strážník Městské policie v Jaroměři Ondřej Mundl se obává, že schválená vyhláška o povinném očkování může vést k exodu strážníků ze služby. A také zmiňuje, že obecní policie nepatří mezi hlavní složky Integrovaného záchranného systému (IZS), ale z hlediska plnění povinností na ni ministerstvo vnitra mnohdy pohlíží stejně. „Nikdo se nesnaží příslušníky složek pozitivně motivovat k vakcinaci, nenabízí žádné motivační bonusy. Pouze jsme vystavováni represím, že pokud se nenaočkujeme, přijdeme o práci. Veškeré spory tak mohou končit i u soudů a nelze vyloučit ani možnost nárůstu kriminality,“ říká pro EuroZprávy.cz Ondřej Mundl.

Ondřej Mundl, předseda Výkonného výboru Unie bezpečnostních složek pro městské a obecní policie.

Je přesvědčený, že stát se k strážníkům chová macešsky. Šéf Výkonného výboru Unie bezpečnostních složek pro městské a obecní policie Ondřej Mundl tvrdí, že kdykoliv by měl stát strážníky ocenit, zlepšit jejich postavení ve společnosti, zlepšit jejich sociální podmínky a tím přilákat nové uchazeče, používá tezi, že zřizovatelem je obec a nikoliv stát. „Což je sice pravda, ale zrovna v období covidové pandemie a přijímaných opatření k jejímu potlačení stát strážníky přímo úkoloval, aby zajišťovali dohled nad dodržováním opatření,“ uvádí vedoucí strážník Městské policie Jaroměř.

Vyškolení nových uchazečů zatíží obecný rozpočet

Mundl zdůrazňuje, že městské policie v rámci celé republiky nejen, že plnily státem uloženou povinnost, ale i nad rámec svých běžných činností se podílely například i na řízení sanitek určených pro covid pacienty, hlídaly odběrná a očkovací místa, na žádost dopravní zdravotní služby nebo Zdravotnické záchranné služby jezdily i v době pandemie pomáhat snášet pacienty či zvedat upadlé nemohoucí osoby do jejich domovů nebo pečovatelských domů, podílely se na distribuci ochranných pomůcek a dalších věcí. „I když strážníci byli po celou dobu na ulici a v takzvané první linii, tak stát nechtěl ocenit jejich práci finanční odměnou, a to s klasickou výmluvou, že zřizovatelem je obec a ať se tedy postará obec. V první vlně pandemie dokonce neměli strážníci ani šanci koupit si odpovídající ochranné prostředky. Až po jednáních některých subjektů, včetně Unie bezpečnostních složek, přišlo ministerstvo vnitra s jeho šéfem Janem Hamáčkem s dotačním programem, kdy ministerstvo vnitra uvolnilo na strážníka částku 5000 Kč a minimálně stejnou částku však musela vynaložit obec,“ podotýká.

Jedním z hlavních důvodů, proč se někteří proti vyhlášce bouří je i skutečnost, že strážníci, stejně jako zdravotníci, nejsou na rozdíl od některých další profesí, kterých se týká povinné očkování pod služebním zákonem. Pracují dle Zákoníku práce a jsou v pracovním poměru k obci/ městu. Stát prostřednictvím ministerstva vnitra zasahuje do fungování jednotlivých městských policií minimálně. Například prováděcími vyhláškami určuje jednotné prvky stejnokroje a služebních vozidel, a také způsob jakým a v jakém rozsahu probíhá příprava nových strážníků a podobně a pak další vyhláška stanovuje podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů a strážníků.

Povinnost očkování strážníků, kterou ukládá stát, a to vydáním vyhlášky, je vlastně ukládána zaměstnancům obcí. „A tak toto nařízení strážníci opět celé vnímají jako neférové jednání ze strany státu. Žádné benefity nebo motivace, aby stát strážníky přiměl k očkování, ale naopak – tvrdá represe. Nenecháš se očkovat? Přijdeš o práci! Tady najednou státu asi nevadí, že není zřizovatelem a zaměstnavatelem strážníků?!“ čílí se Mundl, který u městské policie slouží už patnáctým rokem.

Stejně jako je riziko, že v důsledku povinného očkování odejdou ze zdravotnictví ošetřovatelé, zdravotní sestry a další personál, od Policie ČR policisté, od Hasičského záchranného sboru hasiči, tak podle šéfa Výkonného výboru hrozí, že i někteří strážníci se rozhodnou kvůli povinné vakcinaci raději svůj pracovní poměr ukončit. „V celé České republice je okolo cca 8500 strážníků a cca 390 obecních a městských policií. Nezanedbatelnou část tvoří obecní policie, které mají méně jak pět strážníků a reálně může hrozit, že v menší obci, kde bude jeden nebo dva strážníci, kteří odmítnou očkovací povinnost, obecní policie kvůli tomu zcela skončí. Kdo pak zajistí obci přítomnost policie nebo strážníků? Stát? Ministerstvo vnitra? Policie ČR, která ruší obvodní oddělení a sama se už nyní potýká s velkým podstavem?“ táže se Mundl. 

Obce budou muset podle něj vynaložit velké úsilí, aby si sehnali nové strážníky, pokud se jim jejich záměr vůbec povede.  „A to se nebavíme o tom, že vyškolení a vycvičení nových uchazečů a jejich vybavení výrazně zatíží jejich obecní rozpočty. Vážně ale hrozí, že starostové neseženou nové strážníky, zvláště když budou muset nabírat pouze očkované zájemce. Každému je tedy jasné, že kriminalita pak může narůstat.“

Dvacet procent policistů nemá vakcinaci

Odhadovaná statistika říká, že až dvacet procent městských a obecních policistů není naočkovaných, což v realitě představuje téměř 1700 mužů i žen z celkového počtu cca 8500 strážníků. „Samozřejmě lze předpokládat, že řada z tohoto počtu strážníků se ještě naočkovat nechá, nicméně i tak se obáváme, že reálně hrozí odchod až několika stovek strážníků, kteří jsou pevně rozhodnuti nenechat se očkovat,“ konstatuje Mundl.

Výkonný výbor Unie bezpečnostních složek pro městské a obecní policie dlouhodobě sleduje, že v celé České republice chybí v současné době více než tisíc strážníků a nové uchazeče se nedaří v potřebné míře obcím a městům nabírat. Nepomáhají ani náborové příspěvky či benefity. „A tak jsme svědky neustále se zvyšující věkové hranice u stávajících strážníků. Jsou města a obce, kde jejich vedení, díky nedostatku strážníků a také podstavu u Policie ČR, přistupují k uzavírání smluv s bezpečnostními agenturami, které mají dohlížet na veřejný pořádek, anebo přistupují k tomu, že jsou nuceni ukončit činnost městské policie úplně, a to právě kvůli nedostatku vhodných uchazečů,“ praví Mundl.

Společně s kolegy se obává, že v případě vynucování povinnosti očkování proti onemocnění covid-19 pro strážníky obecních a městských policií, dojde k dalšímu prohloubení dlouhodobého podstavu u této složky, a to napříč celou republikou. „V kontextu s personálním podstavem i u Policie ČR, se obáváme o budoucnost nejen obecní policie jako takové, ale i o schopnost zajištění veřejného pořádku a vymáhání práva v České republice,“ apeluje.

Propuštění se budou soudit s obcí, která za nic nemůže

Organizace je přesvědčena o tom, že tvůrci zmíněné vyhlášky se vůbec nezamýšleli nad důsledky, které mohou nastat v případě, že strážníci, kteří se odmítnou nechat očkovat, dostanou od zaměstnavatele výpověď. „Zcela jistě se najdou případy, kdy se propuštění strážníci budou bránit soudní cestou. Paradoxem ovšem bude fakt, že strážníci se nebudou soudit se státem, tedy tvůrcem a předkladatelem vyhlášky, ale s obcí, zaměstnavatelem, který s celým problémem vlastně nemá nic společného. Samozřejmě lze předpokládat, že takové soudní spory budou probíhat několik měsíců, možná i let,“ avizuje předseda.

A pokud následně soud dá za pravdu žalobci, kterého představuje neočkovaný strážník, že jeho pracovní poměr byl ukončen protiprávně, bude zaměstnavatel, obec, stát před rozhodnutím, co dále. „Bude muset vyplatit odškodné neoprávněně vyhozenému strážníkovi, což je velmi reálné, vzít takového strážníka zpět do pracovního poměru, a ještě k tomu řešit, co udělá s nově přijatým strážníkem. A to se bavíme jen o některých problémech, které jsou s tímto spojené.“

Výkonný výbor Unie bezpečnostních složek pro obecní a městské policie na jaře bojoval o to, aby strážníci byli zařazeni mezi přednostně očkované skupiny, neboť strážníci se více než aktivně podílejí na boji proti pandemii v rámci bezpečnostních složek. „Bojovali jsme za to, aby strážníci, kteří chtěli, mohli být přednostně očkovaní. Stejně tak nyní bojujeme za ty strážníky, kteří povinnou vakcinaci z jakýchkoliv osobních důvodů odmítají. Ale povinné očkovaní, které strážníkům stát de facto nařizuje, považujeme rozhodně za nešťastné a velmi ukvapené rozhodnutí státu. Takhle si snad stát představuje, že zařadí obecní policie mezi hlavní složky IZS tím, že strážníkům nařídí povinné očkování stejně jako Policii ČR a hasičům? To snad ne,“ konstatuje Mundl rázně.

Tvrdí, že pokud stát strážníky potřebuje, tak se k nim nemá problém hlásit a následně je i v mediích chválí a jejich práci slovy ocení. „Ovšem pokud by měl strážníky nějak zvýhodnit, posunout je v rámci IZS, dát strážníkům sociální jistoty, podobné, jaké jsou dopřány osobám ve služebním poměru, tak stát příliš aktivní není a z pomyslného koláče občas strážníkům pošle jen nějaký drobek. Můžeme uvést příklad odchodného. Podmínky získání odchodného dostali strážníci naprosto odlišné od podmínek, které mají jiné složky.“ Obdobně je to s předčasným odchodem do důchodu pro složky IZS. „Ani tady nám není nikdo schopný odpovědět, zda se to bude dotýkat i strážníků nebo ne. Zkrátka pořád jsme vnímáni jako podřadná složka druhé kategorie. A nejedná se pouze o koronavirové období, ale i povodně a další mimořádné události.“

Na situaci k povinnému očkování zareagoval Výkonný výbor Unie bezpečnostních složek pro městské a obecní policie zasláním dopisů, a to oběma premiérům Andreji Babišovi a Petru Fialovi, ministru zdravotnictví v demisi Adamu Vojtěchovi, předsedům politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, předsedovi Výboru pro bezpečnost Pavlu Žáčkovi a také Svazu měst a obcí ČR. „Situaci ohledně povinného očkování u strážníků je nutné řešit, jinak na vše doplatí občan, jemuž městské policie ohledně odchodu části personálu nebudou moci poskytnout dostatečnou ochranu životů, zdraví, i majetku, na jakou byl v minulosti zvyklý,“ uzavírá pro EuroZprávy.cz předseda Výkonného výboru Unie bezpečnostních složek pro městské a obecní policie Ondřej Mundl.

Počasí může být i v září teplotně nadprůměrné, myslí si meteorologové

16.08.2022 06:30 Letní prázdniny se chýlí ke konci, právě vstupují do své poslední čtvrtiny. Meteorologové z Českého…

Po šesti měsících války se propast mezi řečmi a skutečností rozšiřuje.…

16.08.2022 09:49 Americký prezident Joe Biden letos v březnu ve Varšavě jasně předložil strategické cíle Západu na…

Zemřel režisér Wolfgang Petersen, natočil kultovní Nekonečný příběh, Troju…

16.08.2022 21:56 Ve věku 81 let v Los Angeles zemřel německý filmový režisér Wolfgang Petersen. Jako jeden z mála…

Počasí bude ode dneška tropické. Třicítky vydrží místy až do pátku

17.08.2022 06:30 Česko už dnes zasáhnou tropické teploty. Varovali před nimi meteorologové s tím, že vě většině…

Ukrajina: Ruská armáda ztratila 44.000 mužů, útočí na několika místech…

17.08.2022 10:07 Ruská vojska se snaží útočit na několika místech najednou, ve směru na Charkov a Slovjansk a u…

Armáda vyšle do Hřenska drony, v Českém Švýcarsku budou monitorovat možná…

12.08.2022 17:27 Armáda vyšle do Hřenska své drony, v Českém Švýcarsku budou od soboty monitorovat případná ohniska…

Zásah proti ženě na mítinku ANO byl v pořádku, v něčem policie chybovala,…

12.08.2022 15:17 Použití donucovacích prostředků v Českém Krumlově proti ženě, která na mítinku hnutí ANO minulý…

Policisté dostanou školení o zásazích a přítomnosti policie na…

08.08.2022 13:32 Velitelé městských a obvodních policejních ředitelství a územních odborů dostanou školení o…

Policie spustila on-line dotazník na poznatky o zločinech na Ukrajině

08.08.2022 13:00 eská policie zpřístupnila on-line dotazník, přes který jí lze předávat poznatky k trestným činům…

Vondrášek nechce o policejních zákrocích činit předčasné závěry

05.08.2022 17:04 Aktualizováno Policejní prezident Martin Vondrášek nechce ohledně zákroků na setkáních poslance ANO a bývalého…

Česká policie spolupracuje na vyšetřování Vrbětic s Brity

04.08.2022 15:39 Čeští detektivové, kteří vyšetřují výbuch muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku, vytvořili v…

Internetem koluje video z tvrdého zákroku. Pražský policista shodil muže…

04.08.2022 13:19 S policistou, který srazil na zem muže, jenž v pražských Horních Počernicích zvonil na služebnu,…

Bitevníky L-159 Alca by mohly ve výzbroji armády po skončení životnosti…

04.08.2022 08:40 Bitevníky L-159 Alca by mohly ve výzbroji armády po skončení jejich technické životnosti v budoucnu…

Policie prověří postup při Babišově návštěvě v Českém Krumlově

03.08.2022 20:07 Policejní úřad vnitřní kontroly prověří postup policistů v souvislosti s dnešní návštěvou poslance…

Větší české vojenské misi v zahraničí poprvé velí žena

02.08.2022 12:12 Větší zahraniční vojenské misi české armády poprvé velí žena. Majorka Petra Pihera dostala na povel…

Související:

Právě se děje

reklama