Důchody: Podívejte se, na co se lidé ptají před Vánoci

Praha - Období nadcházejících Vánoc a konce roku je dobou, kdy se na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) a na okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) ve zvýšené míře dostavují lidé žijící v cizině. Kromě návštěvy příbuzných a známých tuto dobu často využijí i k vyřízení záležitostí týkajících se zvláště důchodu. Informuje MPSV.

Důchdoci, ilustrační fotografie

Pracovníci úřadu v této souvislosti registrují hlavě dvě skupiny klientů. Tou první jsou lidé, kteří v Česku v minulosti určitou část života pracovali a informují se, zda a za jakých podmínek mají nárok na důchod z českého důchodového pojištění. Jde o bývalé emigranty, anebo o české občany, kteří se do ciziny provdali/oženili nebo tam odešli studovat či pracovat. Zajímá je, zda ČSSZ eviduje doklady o jejich pracovní činnosti v ČR a ptají se také, kdy jim podle českých předpisů nárok na případný důchod vznikne a jakým způsobem si o něj mohou požádat. 

Klidní mohou být lidé, kteří žijí a pracují (nebo pracovali) v zemích EU anebo v zemích, se kterými má Česká republika uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení. Nepřijdou totiž o roky studia, zaměstnání či vojny, které získali v České republice, protože za splnění zákonných podmínek jim za ně může být přiznán a vyplácen tzv. dílčí důchod. Během konzultace s pracovníky ČSSZ či OSSZ se dozvědí, kdy podle české legislativy dosáhnou důchodového věku a jakou dobu pojištění musí získat. Pracovníci úřadu jim rovněž podají informaci, že pro splnění podmínky potřebné doby pojištění je možné přihlédnout i k dobám pojištění získaným v těchto zemích, a to v rozsahu, v jakém je potvrdí zahraniční nositel sociálního pojištění. Upozorní je na to, že tento postup nelze použít, pokud pracovali ve státě, který není členem EU či EHP nebo ve státě, se kterým nemá ČR uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení.

Druhou specifickou skupinou „vánočních klientů" jsou čeští občané, kteří žijí v cizině a důchod od ČSSZ již pobírají. Ti svého pobytu v ČR využívají k tomu, aby prokázali tzv. žití. Zákonnou podmínkou pro výplatu důchodu při trvalém pobytu v cizině je totiž podle právních předpisů o důchodovém pojištění prokázání skutečnosti, že je oprávněný příjemce důchodu naživu, k čemuž se používá tzv. potvrzení o žití. Jde o formulář, který příjemce důchodu vyplněný, vlastnoručně podepsaný a s úředně ověřeným podpisem zasílá v určitých intervalech ČSSZ. Je-li důchodce na návštěvě v ČR, může využít bezplatnou službu klientského centra ČSSZ nebo kterékoliv pobočky OSSZ. Zde mu totiž podpis na dokladu o žití na počkání ověří. Stačí k tomu pouze platný doklad totožnosti (např. cestovní pas). Formuláře o žití jsou k dispozici na každé OSSZ či na www.cssz.cz, sekce Tiskopisy. Pracovníci OSSZ pomohou s jeho vyplněním. Od začátku roku do konce listopadu zpracovala ČSSZ kolem sta tisíc potvrzení o žití.

V Praze si tyto záležitosti mohou lidé vyřídit každý pracovní den v klientském centru při ústředí ČSSZ na adrese Křížová 25, Praha 5 nebo na kterémkoliv územním pracovišti Pražské správy sociálního zabezpečení (PSSZ). Mimo Prahu se pak mohou obrátit na nejbližší OSSZ. Klienti žijící v zahraničí podávají žádost o český důchod zpravidla prostřednictvím zahraničního nositele sociálního pojištění. Od ledna do listopadu 2014 obdržela ČSSZ více než 15 tisíc žádostí o důchod s mezinárodním prvkem.

Příjemci některých dávek musí od července opět dokládat úřadu práce příjmy

16.06.2021 11:52 Lidé, kteří pobírají příspěvek na bydlení, přídavek na děti či mají zvýšení příspěvku na péči,…

Přechodných pěstounů ubylo, loni jich bylo nejméně za pět let

15.06.2021 17:19 V Česku ubylo přechodných pěstounů pro děti v nouzi. Na konci loňska jich bylo 732. Je to nejnižší…

Růst penzí nad valorizaci navýší výdaje o 100 miliard korun

13.06.2021 16:40 Růst penzí nad zákonnou valorizaci z posledních let znamená pro příští rok navýšení výdajů na…

Lidí s exekucí na důchod ubývá, v březnu jich bylo přes 72 tisíc

12.06.2021 07:51 V posledních dvou letech v Česku ubývá lidí s exekucí na starobní, invalidní či pozůstalostní…

Asociace krajů bude žádat přehodnocení podmínek dotací do sociální oblasti

11.06.2021 17:46 Asociace krajů ČR (AKČR) bude požadovat přehodnocení podmínek evropských dotací na sociální…

Vláda schválila navýšení penzí o 300 korun nad rámec valorizace

31.05.2021 17:32 Aktualizováno Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody by se mohly v lednu po zákonné valorizaci zvýšit ještě…

Důchody se příští rok zvednou o 300 korun nad rámec zákona, shodla se…

26.05.2021 20:40 Aktualizováno Penze se v příštím roce nad rámec zákonné valorizace zvednou o 300 korun. Na dnešním jednání se na…

V 1. čtvrtletí si na penzi spořilo 4,42 milionu lidí, letos jich přibylo…

26.05.2021 10:19 Ve třetím pilíři penzijního systému si na konci prvního čtvrtletí 2021 na penzi spořilo 4,420…

Maláčová chce zvýšit důchody až o 300 korun nad valorizaci

23.05.2021 13:17 Aktualizováno Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) navrhne zvýšení důchodů o 200 až 300 korun…

Maláčová: Reforma penzí se dá stihnout do podzimních voleb

23.05.2021 12:31 Návrh důchodové reformy se dá při dobré vůli schválit ještě do podzimních voleb. V pořadu televize…

Související:

Právě se děje