Pracovali jste v cizině? Rady, jak žádat o důchod. Má to svá specifika

Praha - Za prvních šest měsíců letošního roku obdržela Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) téměř 108 tisíc žádostí o důchod, z toho bezmála devět procent tvořily žádosti, ve kterých lidé uvedli, že pracovali, resp. získali dobu důchodového pojištění i v cizině.

Důchdoci, ilustrační fotografie

Lidé s pracovní historií v zahraničí díky tomu mohou pobírat důchod ze dvou nebo i několika států, na které se vztahují tzv. evropská koordinační nařízení nebo mají s ČR podepsanou smlouvu o sociálním zabezpečení. Jsou mezi nimi i tací, kterým náleží důchod z českého důchodového systému, i když v ČR, popř. bývalém Československu, odpracovali jen několik let, popř. studovali.

Nárok na důchod z českého důchodového pojištění mají ale lidé jen tehdy, pokud splní podmínky stanovené českými zákony. V případě starobního důchodu musí dosáhnout stanoveného důchodového věku a získat potřebnou dobu pojištění. Pokud nezískali v ČR dostatečný počet let, započítají se jim doby, které získali v některém členském státě EU nebo státě, se kterým má ČR uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení (tzv. smluvní stát).

Díky principu sčítání dob pojištění tak splní podmínku získání potřebné doby důchodového pojištění. Dobu odpracovanou na území tzv. nesmluvního státu (např. Nový Zéland) však nelze pro nárok na český důchod započítat. Výjimkou by byla situace, kdy by za takové období bylo v ČR zaplaceno dobrovolné důchodové pojištění.

Podmínky nároku na starobní důchod se v jednotlivých státech různí, což je dáno jejich právními předpisy. Zpravidla se liší důchodový věk a doba pojištění potřebná pro vznik nároku na důchod. Proto je třeba se vždy o podmínkách nároku na důchody informovat u kompetentní zahraniční instituce.

Jak postupovat při podání žádosti

Žádost o důchod (starobní, invalidní, pozůstalostní) mohou lidé uplatnit u příslušné instituce ve státě, kde aktuálně bydlí nebo pracují. Ta žádost doplní potřebnými doklady a údaji, které jí v zásadě předá a sdělí žadatel. Lze proto doporučit, aby lidé uváděli veškerou cizinu, ve které byli důchodově pojištěni. Mezi institucemi jednotlivých států probíhá vzájemná výměna informací, které jsou k rozhodování o nároku na důchod a jeho výši nezbytné.

Zejména jde o potvrzování dob pojištění, upozorňuje cssz.cz. Ty totiž eviduje instituce státu, ve kterém je/byla výdělečná činnost vykonávána, a instituci druhého státu ji oznamuje na vyžádání, nejčastěji právě až v souvislosti s podanou žádostí o důchod. Žadatel vždy obdrží rozhodnutí o důchodu od instituce toho státu, která o něm rozhoduje, např. v ČR je to ČSSZ, na Slovensku Sociální pojišťovna, v Rakousku Pensionsversicherungsanstalt (PVA).

V jaké výši je důchod vyplácen

Výši důchodu si každý ze smluvních států stanovuje podle svých národních předpisů a s přihlédnutím k tzv. koordinačním nařízením EU nebo příslušné mezinárodní smlouvě. Každý stát, kde občan pracoval a splnil podmínky nároku na důchod, přizná důchod ve výši odpovídající době pojištění získané v daném státě. Odtud označení „dílčí“ důchod. Každý stát zjednodušeně řečeno vyplácí důchod za „díl“ doby, kterou z celkově odpracované doby člověk získal v tomto konkrétním státě.

V praxi pak může nastat situace, že občan bude pobírat důchod z několika států, každý ale může být přiznán od jiného data, protože důchodový věk je v jednotlivých státech různý. Stejně tak se může stát, že ten, kdo např. v ČR odpracoval jen dva roky (podmínku potřebné doby splnil díky sčítání dob), bude pobírat český důchod v řádu několika desítek či set korun.

Český důchod se zasílá do ciziny

Důchod je lidem zpravidla vyplácen do státu, kde žijí. Má to však svá specifika oproti výplatě důchodu lidem s trvalým bydlištěm na území ČR. Aby ČSSZ mohla vyplácet důchod lidem žijícím v cizině, potřebuje k tomu určitý doklad, kterým je potvrzení o žití. Ten musí být vlastnoručně podepsaný důchodcem a jeho podpis úředně ověřený.

Podpis ověřuje orgán nebo úřad k tomu zmocněný podle právních předpisů státu trvalého bydliště (např. místní úřad, nositelé sociálního pojištění – v ČR okresní správy sociálního zabezpečení nebo ČSSZ, notář apod.) či zastupitelský úřad. Výplaty důchodů se provádí právě na základě potvrzení o žití a dále specifikací dle konkrétního státu a druhu výplaty.

Podrobné informace o zahraničních i českých penzích mohou zájemci získat na telefonním čísle 257 062 860, v klientském centru v pražské centrále správy i v okresních pobočkách.

Duka se kvůli kontroverzním hrám obrátí na Ústavní soud

22.06.2021 13:11 Kardinál Dominik Duka a jeho právník Ronald Němec podají ústavní stížnost proti rozhodnutí soudů,…

Příjemci některých dávek musí od července opět dokládat úřadu práce příjmy

16.06.2021 11:52 Lidé, kteří pobírají příspěvek na bydlení, přídavek na děti či mají zvýšení příspěvku na péči,…

Přechodných pěstounů ubylo, loni jich bylo nejméně za pět let

15.06.2021 17:19 V Česku ubylo přechodných pěstounů pro děti v nouzi. Na konci loňska jich bylo 732. Je to nejnižší…

Růst penzí nad valorizaci navýší výdaje o 100 miliard korun

13.06.2021 16:40 Růst penzí nad zákonnou valorizaci z posledních let znamená pro příští rok navýšení výdajů na…

Lidí s exekucí na důchod ubývá, v březnu jich bylo přes 72 tisíc

12.06.2021 07:51 V posledních dvou letech v Česku ubývá lidí s exekucí na starobní, invalidní či pozůstalostní…

Asociace krajů bude žádat přehodnocení podmínek dotací do sociální oblasti

11.06.2021 17:46 Asociace krajů ČR (AKČR) bude požadovat přehodnocení podmínek evropských dotací na sociální…

Vláda schválila navýšení penzí o 300 korun nad rámec valorizace

31.05.2021 17:32 Aktualizováno Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody by se mohly v lednu po zákonné valorizaci zvýšit ještě…

Důchody se příští rok zvednou o 300 korun nad rámec zákona, shodla se…

26.05.2021 20:40 Aktualizováno Penze se v příštím roce nad rámec zákonné valorizace zvednou o 300 korun. Na dnešním jednání se na…

V 1. čtvrtletí si na penzi spořilo 4,42 milionu lidí, letos jich přibylo…

26.05.2021 10:19 Ve třetím pilíři penzijního systému si na konci prvního čtvrtletí 2021 na penzi spořilo 4,420…

Maláčová chce zvýšit důchody až o 300 korun nad valorizaci

23.05.2021 13:17 Aktualizováno Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) navrhne zvýšení důchodů o 200 až 300 korun…

Související:

Právě se děje