Rozvoj venkova? Bonbóny, vějíře a puzzle za milion, zjistil NKÚ

Praha - Puzzle za půl milionu korun, bonbóny, vějíře a umělohmotná zvířátka nakoupilo ministerstvo zemědělství z dotací jako propagační předměty. Jejich informační hodnota přitom byla nulová. Celkem tak ministerstvo utratilo milion korun, zjistil Nejvyšší kontrolní úřad.

Ilustrační foto

"NKÚ zkontroloval i 86 konkrétních projektů za 127 milionů korun. Nedostatky objevil u dotací za téměř osm milionů korun, což představuje víc než šest procent kontrolované částky," informovala o výsledcích kontroly ČTK mluvčí NKÚ Olga Málková. Ve vyjádření ministerstva stojí, že v případech, kde NKÚ shledal nedostatky, šlo většinou o administrativní pochybení, v případě jednoho zjištění to bylo spíše doporučení ze strany NKÚ. "V žádném případě nebyla Evropské unii ani státnímu rozpočtu způsobena finanční ztráta," uvedl mluvčí ministerstva Hynek Jordán.

Propagační předměty s logem, jejichž nákup kontroloři kritizovali, jsou podle Jordána veřejnosti předávány s tištěnými materiály o programu na seminářích a různých veřejných akcích. MZe proto míní, že osvěta ze strany úřadu je v tomto ohledu více než dostatečná. "Nelze proto akceptovat výtku NKÚ, že propagační předměty nemají žádnou informační hodnotu. Zpráva také kritizuje částku za puzzle, které byly pořízeny za 430.000 korun. Konkrétně šlo o 15.000 kusů pro období šesti let, a jednotkové náklady tak byly 29 korun za kus," uvedl. Tvrdí, že stejné předměty používají k propagaci i jiná ministerstva a stejná je i praxe v dalších zemích EU.

V jiném projektu ministerstvo zaplatilo 595 tisíc korun za poradenské služby. Kontrolorům ale podle Málkové nepředložilo žádný výstup projektu, ani nedoložilo, o jaké služby se vlastně jednalo. Dále si ministerstvo dalo za 4,1 milionu korun zpracovat dvě analýzy, jak lépe spravovat program. Z 18 doporučení, která z nich vyplynula, v praxi resort využil jen tři. "Jedna rada tak vyšla na téměř 1,4 milionu korun," shrnula Málková.

Reakce MZe:

V případech, kde NKÚ ve své zprávě shledal nedostatky, šlo většinou o administrativní pochybení, v případě jednoho zjištění to bylo spíše doporučení ze strany NKÚ. V žádném případě nebyla Evropské unii ani státnímu rozpočtu způsobena finanční ztráta.

NKÚ uvádí, že Ministerstvo zemědělství a SZIF jsou jedinými subjekty, které z Technické pomoci čerpají evropské dotace. S tím MZe kategoricky nesouhlasí, protože tato informace je zavádějící - peníze na pořízení propagačních předmětů využívají i jiná ministerstva, která spravují operační programy z evropských fondů. Stejné či obdobné předměty vydávají ostatně i ostatní členské státy, například Rakousko, Polsko, Slovensko, ale i sama Evropská komise.

Kontrola rovněž poukazuje na to, že MZe nakoupilo z dotací propagační předměty za téměř milion korun, ale jejich informační hodnota byla nulová. Propagační předměty k zajištění informování o PRV jsou přitom veřejnosti předávány s tištěnými materiály o tomto programu na seminářích a různých tematicky zaměřených veřejných akcích, takže osvěta ze strany MZe je v tomto ohledu více než dostatečná. Současně předměty obsahují příslušná loga, což je již samo o sobě obrazovou informací o PRV. Nelze proto akceptovat výtku NKÚ, že propagační předměty nemají žádnou informační hodnotu. Zpráva také kritizuje částku za puzzle, které byly pořízeny za 430 tis. Kč. Konkrétně šlo o 15 000 kusů pro období 6 let, a jednotkové náklady tak byly 29 Kč za kus.

Zpráva NKÚ také napadá způsob dokladování poradenských služeb. K tomu Ministerstvo zemědělství prohlašuje, že každý měsíc realizace této zakázky byly zpracovány přehledy poskytnutých služeb, které byly součástí faktur za dílčí plnění. Podle smlouvy mohly být výstupy předávány písemně nebo osobní a telefonickou konzultací. Dva posledně jmenované způsoby byly využívány, a to s ohledem na potřebu rychlého operativního jednání. Vždy na konci měsíce byly zpracovány zmíněné přehledy o plněních a podepsán Protokol o řádném poskytnutí služeb, který SZIF považuje za relevantní doklad. Tento postup je v souladu s uzavřenou smlouvou, což NKÚ odmítá akceptovat. Při kontrolním šetření byly NKÚ předány také detailní přehledy akcí, které se realizovaly s využitím poradenské služby. Ani tyto doklady nepovažovala NKÚ za dostačující a trvá na písemných stanoviscích, i když smlouva umožnuje i jiné způsoby plnění.

Pokud jde o dvě zadané analýzy ke správě programu: měly zmapovat opatření na investice do zemědělského majetku a do obnovy obcí. Cílem analýz nebyla doporučení, o kterých ve své zprávě hovoří NKÚ, ale šlo o zmapování stavu projektů, které byly v dané době realizovány.

Šlo o zakázky, které byly zadávány v letech 2009 a 2010, kdy na českou ekonomiku výrazně dolehla hospodářská krize, což mělo negativní vliv na schopnost žadatelů dokončit rozběhnuté projekty. Výstupy analýz pak sloužily jako podklad MZe pro to, aby co nejvíce využilo přidělené prostředky z EU a státního rozpočtu pro další žadatele.

Dále nesouhlasíme se zjištěním NKÚ ohledně vyplacení dotace dva roky po termínu. SZIF postupuje vždy v souladu s Pravidly, ve kterých byla uvedena možnost proplacení do 5 let od podpisu Dohody.

Při kontrole byly zjištěny také pozitivní skutečnosti týkající se řádného oddělování rolí SZIF jako poskytovatele a příjemce dotace. V tomto ohledu má SZIF vše v pořádku. Zároveň ani u projektů na mzdové výdaje zaměstnanců SZIF, kteří vykonávají práci výhradně spojenou s PRV, neshledal NKÚ pochybení.

Postup inspekce při řešení otravy Bečvy byl v pořádku, tvrdí MŽP

14.06.2021 21:53 Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nenašlo žádné zásadní pochybení v postupu České inspekce…

Aliance vyzvala k přípravám parametrů užitkové vody pro zajištění…

14.06.2021 16:00 V české legislativě je třeba připravit detailní parametry užitkové vody, na základě kterých bude…

Zemědělci chtějí změny nekalých praktik, změna se nestíhá projednat

31.05.2021 09:58 Členové Agrární komory ČR si přejí zákaz některých nekalých obchodních praktik, jako je například…

Polsko předběžně souhlasilo s návrhem řešení ohledně dolu Turów

24.05.2021 21:11 Aktualizováno Polsko podle českého ministerstva životního prostředí předběžně souhlasilo s návrhem řešení ohledně…

Na pultech obchodních řetězců končí 75 procent tuzemské zeleniny

24.05.2021 13:55 Většinu produkce čerstvé zeleniny tuzemští pěstitelé dodávají obchodním řetězcům, na jejichž…

Rozbor vody z Bíliny otravu nepotvrdil, za smrtí ryb stojí něco jiného

17.05.2021 15:32 Rozbor vzorků vody z řeky Bíliny, který nechal provést městský úřad v Bílině na Teplicku, odhalily,…

V letošní zimě uhynulo méně včelstev než v předešlých letech

12.05.2021 11:05 Letošní zimu v Česku nepřežilo necelých 15 procent produkčních včelstev, úhyn je nižší než v…

Související:

Právě se děje