Produkce masa se v 1. čtvrtletí mírně zvýšila, více bylo i mléka

Praha - V prvním čtvrtletí 2016 bylo vyrobeno 109 577 tun masa (meziročně +0,6 %), z toho hovězího masa 17 933 tun (+8,1 %), vepřového 54 146 tun (−6,2 %) a drůbežího 37 427 tun (+8,3 %). Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se meziročně téměř nezměnily (+0,4 %), klesly ceny jatečných prasat (−7,4 %) a kuřat (−2,0 %). Nákup mléka se meziročně zvýšil na 624 792 tis. litrů (+4,1 %), jeho cena se propadla o 15,9 %; zemědělci prodávali mléko průměrně za 7,30 Kč/litr. Uvedl to dnes na svém webu Český statistický úřad.

Přidejte svůj názor 1 komentář

Maso, ilustrační fotografie
doporučujeme

Porážky a výroba masa
V prvním čtvrtletí 2016 bylo poraženo 60,4 tis. ks skotu (meziročně +7,1 %), z toho 24,4 tis. býků (+4,9 %), 27,6 tis. krav (+11,4 %) a 5,9 tis. jalovic (+2,8 %). Porážky méně významných kategorií – mladého skotu a telat – poklesly za současného zvýšení jejich vývozu. Celková produkce hovězího a telecího masa činila 17 933 tun (+8,1 %).

Počet poražených prasat pokračoval v dlouhodobém poklesu (na 581,8 tis. ks; meziročně −7,6 %). V důsledku vyšší průměrné porážkové hmotnosti se výroba vepřového masa snížila o 6,2 % na 54 146 tun.

Výroba drůbežího masa dosáhla 37 427 tun a byla v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 8,3 % vyšší.

Stavy skotu, prasat a drůbeže
Podle posledního statistického šetření k 31. prosinci 2015 bylo v České republice chováno 1 366,3 tis. ks skotu (meziročně −0,5 %), z toho bylo 566,3 tis. krav (0,0 %). Zatímco počet dojených krav klesl o 0,9 %, počet masných se zvýšil o 1,8 %. Snížily se stavy mladého skotu do 1 roku (na 403,5 tis. ks, −2,2 %) a stavy býků ve výkrmu (na 101,6 tis. ks, −4,9 %), kdežto stavy jalovic pro obměnu stáda mírně stouply (na 200,1 tis. ks, +1,7 %).

Podle agrárního analytika Petra Havla je růst produkce hovězího dobrou zprávou. "Pokud budeme mít více kvalitnějšího masa z masného skotu, je to dobrá zpráva pro spotřebitele a samozřejmě i pro naši krajinu. Když se pase na loukách a v podhorských oblastech, je to něco, co zlepšuje i stav naší krajiny a schopnost zadržovat vodu," uvedl. Je však třeba upravit systém dotací, aby byli chovatelé motivováni k venkovním chovům, dodal.

Stavy prasat se ke stejnému datu meziročně snížily na 1 555,4 tis. ks (−3,2 %), stavy prasnic na 95,8 tis. ks (−2,3 %). K obdobnému poklesu došlo také v kategorii prasat ve výkrmu (na 619,4 tis. ks; −3,3 %).

Stavy drůbeže zůstaly přibližně na stejné úrovni (21 304,5 tis. ks; +0,8 %), přestože počet nosnic na přelomu roků 2015 a 2016 výrazněji klesl (3 845,9 tis. ks; −10,1 %).

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se v prvním čtvrtletí meziročně zvýšily u býků (+0,3 %), krav (+0,7 %) a telat (+17,9 %), snížily se u jalovic (−0,8 %). Průměrná cena jatečných býků byla 46,91 Kč za kg v živém nebo 85,38 Kč za kg jatečné hmotnosti.

Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat poklesly o 7,4 %. Zemědělci prodávali jatečná prasata za průměrnou cenu 26,45 Kč/kg živé hmotnosti nebo 34,39 Kč/kg jatečné hmotnosti.

Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat I. třídy jakosti mírně klesly (−2,0 %). Jejich průměrná cena byla 23,52 Kč za kg v živém.

Podle prezidenta Agrární komory ČR Miroslava Tomana se vývoj nejeví dramaticky, podniky ale problémy mají. "Zemědělské podniky mají provozní těžkosti, počínaje nemožností prodat například prasata, stále se snižující cena mléka, která je na úrovni kolem šesti korun, či opoždění výplat podpor i kompenzací za sucho 2015, které se čeká až v červenci," řekl ČTK.

Agrární komora v minulém týdnu vyzvala ministerstvo zemědělství, aby bojovalo u EK za finanční podporu pro chovatele krav a prasat. Přeje si alespoň dvojnásobek, co loni. Tehdy EU dala ČR 300 milionů korun, tutéž sumu chovatelům přidalo ministerstvo. Letos ale bude podle ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) problém i se získáním stejného obnosu, co loni. Podle Tomana je trh deformovaný kvůli ruském embargu na dovoz potravin. Komora chce, aby sankce byly zrušené, a aby stát více podpořil export do třetích zemí.

Zahraniční obchod s živými zvířaty a masem
Podle předběžných výsledků zahraničního obchodu1) s živými zvířaty v hmotnostních jednotkách za období od prosince 2015 do února 2016 byla bilance kladná (u skotu 19 619 tun, u prasat 6 273 tun a u drůbeže 8 572 tun).

Výrazně stoupl dovoz živého skotu (na 5,4 tis. ks), přesto zůstal téměř desetkrát nižší než vývoz (60,0 tis. ks). Meziroční srovnání potvrdilo nový jev v dovozu živého skotu, který začal v průběhu roku 2015 – nárůst dovozu mladého skotu při současném zvýšení jeho vývozu. Celkově bylo vyvezeno 39,3 tis. ks (meziročně +30,1 %) určených k dalšímu chovu a 20,6 tis. ks (+9,3 %) k porážce, což představuje 13 252 tun jatečných zvířat a odpovídá měsíční produkci masa v ČR. Živý skot se dovážel hlavně z Francie, Belgie, Rakouska a Slovenska, vyvážel se především do Rakouska, Turecka a Německa.

V dovozu živých prasat převládala kategorie do 50 kg. V průměrné hmotnosti 26,8 kg jich bylo dovezeno 59,9 tis. ks (meziročně −22,0 %). Vyvážela se především prasata v kategorii nad 50 kg. Celkově bylo vyvezeno 66,5 tis. jatečných prasat (−15,9 %) v průměrné hmotnosti 119,3 kg. Živá prasata se dovážela většinou z Německa a Dánska, vyvážela se nejvíce na Slovensko, do Německa a Maďarska.

Zahraniční obchod s živou drůbeží vykázal kladnou bilanci jak v kategorii jednodenních mláďat, tak jatečné drůbeže. Ve sledovaném období bylo dovezeno 2,9 mil. jednodenních kuřat (meziročně −20,3 %), především z Německa, a vyvezeno 22,9 mil. ks (−9,0 %), hlavně na Slovensko. Jatečných kuřat se vyvezlo 4 336 tun (+8,1 %), do Německa a na Slovensko. Dovoz byl přibližně 10krát nižší než vývoz.

Zahraniční obchod s masem vykázal zápornou bilanci u všech tří druhů (−3 573 tun u hovězího, −55 068 tun u vepřového a −20 653 tun u drůbežího). Schodek se meziročně prohloubil u vepřového a drůbežího.

Dovoz hovězího masa se nepatrně zvýšil na 5 991 tun (meziročně +1,0 %) a vývoz na 2 418 tun (+14,3 %). Hovězí maso se dováželo nejvíce z Polska, dále z Nizozemska a Rakouska, převládalo maso vykostěné. Vyváželo se hlavně na Slovensko, ale také do Nizozemska, stejným dílem ve čtvrtích a vykostěné.

Vepřového masa se dovezlo 62 927 tun (meziročně +3,4 %), z toho polovina děleného, vykostěného masa. Vyvezlo se pouze 7 859 tun (−18,1 %), z toho nejvíce děleného, vykostěného, ale i v jatečných půlkách. Dovezené maso pocházelo hlavně z Německa, Španělska a Polska, vývozy směřovaly většinou na Slovensko.

Dovoz drůbežího masa se zvýšil na 28 933 tun (meziročně +5,5 %), vývoz na 8 280 tun (+19,7 %). Drůbeží maso pocházelo většinou z Polska, méně z Maďarska, výrazně poklesl dovoz z Brazílie; vyváželo se na Slovensko.

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka
V prvním čtvrtletí mlékárny nakoupily od tuzemských producentů 624 792 tis. litrů mléka, tj. o 4,1 % více než ve stejném období 2015.

Ceny zemědělských výrobců mléka v prvním čtvrtletí byly o 15,9 % nižší než ve stejném období loni. Výrobci prodávali mléko jakostní třídy Q za průměrnou cenu 7,30 Kč za litr, stejně jako v předcházejícím čtvrtletí.

"Teď už jsme určitě pod sedmi korunami," řekl ČTK předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Chovatelé podle něj převádí dojné krávy na masné kvůli poklesu cen. V budoucnu by se tak mohla produkce hovězího ještě zvyšovat.

Zahraniční obchod s mlékem a mléčnými výrobky
V zahraničním obchodě s mlékem a mléčnými výrobky výrazně převyšoval vývoz nad dovozem a meziročně vzrostl přebytek obchodu na 183 640 tun. Dovoz zůstal na stejné úrovni (66 479 tun; −0,1 %), kdežto vývoz se mírně zvýšil na 250 119 tun (+1,3 %). Dovoz se snížil u zakysaných mléčných výrobků (−3,2 %), zvýšil se u mléka a smetany (+4,9 %), u sýrů a tvarohu (+8,1 %) a u másla (+15,4 %). Vývoz všech uvedených komodit byl vyšší, mléka a smetany o 0,4 %, sýrů a tvarohu o 7,2 %, zakysaných mléčných výrobků o 12,0 % a másla dokonce o 38,8 %. Na obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se nejvíce podílelo Německo a Slovensko v obou směrech, na dovozu také Polsko a vývozu Itálie.

Loading...
Témata: Maso | Mléko | čsú
Vstupte do diskuze (1)
Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

V bio vejcích odhalen insekticid DDT. Jak se do nich dostal? Zakázaný je…

23.08.2019 16:01 Aktualizováno Veterináři zjistili při mimořádné kontrolní akci bio produktů u jihočeského producenta ekologických…

Mela na Staromáku: Aktivisté blokovali vchod do ministerstva

23.08.2019 15:36 Aktualizováno Členové hnutí Extinction Rebellion dnes zhruba dvě hodiny blokovali vchod do ministerstva pro…

Farmářka týrala krávy hladem, tvrdí policie. Polovina stáda uhynula

23.08.2019 12:26 Úhyn téměř tří desítek krav má podle kriminalistů na svědomí osmačtyřicetiletá chovatelka skotu ze…

Jed na hraboše má další oběti, na Opavsku uhynuli čápi. Začalo vyšetřování

22.08.2019 16:25 Aktualizováno Ochránci přírody našli na Opavsku dva uhynulé čápy bílé, u nichž testy potvrdily otravu toxickým…

Související:

Právě se děje

Další zprávy

reklama