V ČR se odehrává zásadní souboj o její budoucí podobu. Lidi trápí nízké mzdy, mají čas jen na práci, říká pro EZ šéf pirátů Bartoš

ROZHOVOR - České voliče nejvíce trápí nízké mzdy, z nichž plyne existenční nejistota. Velká část lidí nemá dnes čas na nic jiného, než na práci, myslí si předseda České pirátské strany Ivan Bartoš. V rozhovoru pro EuroZprávy.cz proto vysvětluje, co by jeho strana změnila a jakými tématy chce oslovit voliče v blížících se volbách do Poslanecké sněmovny.

Bartoš, Ivan

Už dříve jste uvedl, že chcete ve volbách získat 10 procent. Podle průzkumů je volební potenciál Pirátské strany poměrně velký. Přesto se nabízí otázka – není to až příliš smělé přání?

Není, protože takový potenciál Piráti rozhodně mají. Opíráme se přitom o data, zveřejněná nedávno Českou televizí. Jenomže volební potenciál nemůžete zaměňovat s nejběžnějšími průzkumy, které ukazují, kolik by nás v danou chvíli reálně volilo lidí. Výsledek záleží logicky na volební účasti. Naším cílem je proto motivovat co nejvíce pirátských podporovatelů a sympatizantů, aby přišli k volbám. V České republice se totiž odehrává zásadní souboj o její budoucí podobu. Možná jde o nejzásadnější souboj od listopadu 89, protože hrozí přesun obrovské moci a vlivu do rukou jediného člověka - Andreje Babiše. Toho, který má naprosto netransparentní minulost, velkou chuť vlastnit a ovládat co možná největší kus naší země. Obává se Pirátů vcelku oprávněně, protože jako jediní občanům můžeme nabídnout jeho skutečnou kontrolu.

Žádný z našich členů na Babiše totiž není historicky navázaný, což o sobě může s čistým svědomím tvrdit jen málokterá parlamentní strana u nás. A hlavně kontrolu umíme dobře nastavit a následně prosazovat. Chceme zároveň občanům dokázat, že pokud nás vyšlou do Parlamentu, odvedeme pro ně kvalitní práci, aniž bychom rezignovali na vlastní ideje a programové cíle. Nespojíme se nikdy s jinou stranou jen proto, abychom měli pár ministrů ve vládě, což je v našich parlamentních vodách bohužel běžná praxe. Za osm let plavby českou politikou neměníme populisticky kurs ani líně nekotvíme u břehu, ale snažíme se pirátskou loď stále vylepšovat, zrychlovat a dbát přitom na to, abychom měli co nejkvalifikovanější posádku. Nikdy nepoplujeme společně s Komunisty nebo s Babišem jako ti, kteří pro sebe chtějí získat výhody a podíl na moci. Takové strany se zajímají o občany jen před volbami.

Jenomže nemalá část lidí taktiku hraného zájmu a velkých slibů už prohlédla a odmítá proto chodit k volbám. A pro takové lidi jsou tu Piráti také. Ukázali jsme, jaká je naše politika v krajských a městských zastupitelstvech nebo v Senátu. Ilustrací faktu, že se nedáme koupit, je naše působení na pražském magistrátu. S mafiány a kmotry nastrčenými a ovládanými figurkami do koalic nechodíme. Chceme lidem ukázat, že také na parlamentní úrovni umíme politiku dělat odvážně, slušně a do jisté míry i zcela nekompromisně. Bez politikaření, kšeftování a lhaní. Nevím o žádné další straně, kromě Pirátů, která by lidem mohla něco podobného zcela vážně nabídnout. Navíc Piráty vnímám jako novou energii pro českou politiku a tím i pro veřejný prostor.

Je naopak nějaká hranice, kterou byste považoval za neúspěch? A vyvodil byste v takovém případě osobní zodpovědnost a odešel třeba z postu předsedy?

Osm let “děláme politiku” ve volném čase a úspěch se pozvolna dostavuje. Jsem přesvědčen o tom, že když člověk pracuje poctivě a nezáleží mu přitom na osobním pohodlí nebo prospěchu, musí se výsledek dostavit. Takže v překonání pětiprocentní hranice pro vstup do Parlamentu věřím. Věřím ale hlavně v Piráty. Věřím v lidi.

Navrhovali jste snížení věkové hranice pro vstup do Senátu. Jsou mladí lidé v politice potřeba? Máte pocit, že se mladí o politiku zajímají dostatečně?

V politice je potřeba jak lidí mladých věkem, tak i duchem. Piráti mají padesáti nebo šedesátileté členy a sympatizanty, kteří jsou ale stále plni elánu. Seniorita ovšem není automaticky zárukou kvality daného člověka, neříká nic o jeho charakteru a schopnostech. Není ale pravdou, že by v české politice vyloženě chyběli mladší ročníky. Horší je, že především na komunální úrovni vídáme “juniory”, kteří budí dojem “starých papalášů”, dávajících až směšně na odiv svou lokální moc. Generace polistopadových politiků nám předváděla téměř třicet let systém vlády, který bych nazval Carpe Diem! Užívala dne, nečekala na nebe a bylo jí jedno, že za sebou zanechají potopu. Tito lidé pak postupně vtáhli do politického života své nominanty a učedníky, z nichž jsou dnes nabubřelí “staří-mladí”. Piráti proto chtějí do politiky konečně přivést mladé lidi, stojící na opačné straně. Kromě rebelství a přímosti mluví o rozvaze, zvažování důsledků svých činů a racionalitě. Není to paradox, když bezstarostné mládí vidí dál než ostřílení politici?

Už víte, kolik do předvolební kampaně investujete a jak ji budete financovat?

Hospodaříme se skromným rozpočtem. Nedisponujeme žádnými majetky, nejistí nás ani vlivná finanční skupina nebo bohatý podnikatel. Nesypeme desítky milionů do billboardů ani jiné placené reklamy, a to nejen proto, že si to nemůžeme dovolit. Nepovažujeme to za smysluplně utracené peníze. Oproti parlamentním stranám, o kterých se přirozeně mluví a píše, máme jako malá neparlamentní strana nepoměrně menší přístup do médií. Co si nezasloužíme, to nám nikdo nedá. Naší silnou stránkou jsou naopak dobrovolníci a jejich zájem, sympatie a konkrétní pomoc.

Na předvolební kampaň máme připraveno přibližně 4,5 milionu korun, přičemž třetinu chceme investovat do kontaktní kampaně a podpory pirátských dobrovolníků. Už teď jsou s námi desítky dobrovolníků v ulicích, kteří rozdávají tištěné Pirátské listy. Těch na začátku léta rozdáme v Čechách a na Moravě zhruba čtvrt milionu. V rámci kampaně také chystáme předvolební plavbu solární lodí po Labi a Vltavě, kterou budeme financovat z darů našich sympatizantů. Na pronájem lodi jsme získali peníze prostřednictvím veřejné sbírky na internetovém serveru Hithit, na němž lidé lidé podporují celou řadu převážně tvůrčích projektů. Cílovou částku 350 tisíc jsme nasbírali od drobných dárců a podporovatelů za necelé dva dny. Tak fantastický výsledek neodhadovali ani ti největší optimisté v našich řadách. Jsme našim dárcům opravdu vděční a všem bez rozdílu vzkazujeme, že Piráti vyplouvají na Vltavu a Labe v půli srpna.

Na co se chcete v letošních volbách zaměřit? Můžete vypíchnout témata, která jsou pro vás zásadní?

Dlouhodobě prosazujeme kontrolu moci a mocných. Požadujeme transparentnost při hospodaření s veřejnými prostředky a trváme na tom, že občan má právo vidět politikům pod ruce. Chceme proto prosadit zákon o registru smluv bez výjimek. Transparentnost při správě veřejných financí měla být už dávno samozřejmostí. Celá léta namísto toho sledujeme odklánění, odčerpávání a zákulisní přerozdělování prostředků z rozpočtů měst i státu, ale i z dotací. A stojí za tím stále titíž lidé a zájmové skupiny, napojené na tradiční politické strany. Proto požadujeme snazší odvolatelnost politiků a jejich přímou odpovědnost za hospodaření se státními prostředky. Politická (ne)kultura musí být už konečně nahrazena politikou ve smyslu veřejné služby a politiků jako zaměstnanců voličů.

Vadí nám také plýtvání a utrácení peněz za nepromyšlené projekty. Jedním příkladem za všechny budiž hit komunální politiky, nazvaný “smart cities”. Téměř každý komunální politik o konceptu “chytrých měst” rád mluví, málokterý ovšem ví, co pojem skutečně znamená a obávám se, že téměř žádný netuší, jak by měl být projekt uveden do praxe. Přitom nejde o nic jiného, než o rozumné vynakládání peněz na moderní a funkční pomoc při parkování, přepravě městskou hromadnou dopravu nebo kontaktu s úřady. Namísto toho máme v Praze už druhou plastovou tramvajenku, která se od té první liší v zásadě jen barvou. Koncept zjednodušování komunikace s úřady nezužují Piráti jen na komunální úroveň. Všechny úřady by měly být dostupné online.

Prosazujeme zásadu, že v dnešní době mají obíhat data, nikoliv občané. Stát má o nás občanech díky registrům všechny potřebné informace, proto by napříště nemělo být potřeba stále dokola vyplňovat desítky zbytečných formulářů. Vyřídit si občanku nebo řidičák, stejně jako parkovací kartu, vázanou na místo trvalého pobytu, by mělo být možné během pár minut a několika kliknutí myší. Piráti také chtějí, aby se daně a veškeré odvody platily na jednom místě a daňová správa přitom fungovala podobně jako banka. Měla by komunikovat s občanem prostřednictvím klientského a uživatelsky přívětivého helpdesku a call centra.

Jedním z dalších podstatných témat Pirátů je ochrana občanů před státem organizovanou šikanou. Každoročně odplynou z České republiky miliardy do daňových rájů a účetnictví velkých firem a holdingů se “daňově optimalizuje”, zatímco běžný zaměstnanec neunikne “spravedlivému” zdanění každé vydělané koruny. Živnostníci a provozovatelé e-shopů jsou pak šikanováni státem, podle Babišem zavedené presumpce viny. O chován Finanční správy čteme v médiích i na sociálních sítích často hororové příběhy. Proto je třeba se šikanovaných lidí a firem v první fázi alespoň otevřeně zastat a postupně pracovat na odstranění legislativních zmetků, které tuto šikanu umožňují.

Další skupinou státem tyranizovaných občanů jsou ti, kteří se dostali do dluhových pastí a následně uvízli ve spirále exekucí. Aby se věřitelům jejich peníze vracely, což je prioritní, musí být dlužníci motivováni k tomu, aby nehledali práci v “šedé zóně”. Vidím to tak, že současné nezabavitelné minimum je příliš nízké, než aby se z něj dalo přežít. Vykonavatelé soudních exekutorů také mohou kdykoliv vstoupit do dlužníkova obydlí, což je pravomoc, která by měla zůstat výhradně policii. Na místě zabavují drobné movité věci, které se následně prodávají za zlomek jejich skutečné ceny. Vykonavatelé nezřídka vyvíjejí na dlužníky zbytečný psychologický nátlak, který v důsledku nevede ke splácení závazků, ale k pravému opaku. Našim cílem je zavést místní teritorialitu, aby jednoho dlužníka “řešil” vždy jen jeden exekutor v jediném řízení. Při souběhu více exekucí dluhy přestanou narůstat vlivem poplatků, účtovaných dnes každým ze zainteresovaných exekutorů zvlášť. Oddlužení by mělo být také dostupnější, protože jeho podmínky může v dnešní době splnit jen omezená část lidí, což opět poškozuje věřitele. Obecně by mělo platit, že žádný dluh nesmí dovést občana ke ztrátě domova, vyřazení z pracovního trhu a diskvalifikaci z běžného života, pokud z jeho strany existuje opravdová vůle závazek splácet.

Pokud rozdělíme občany do tří skupin - na mladé lidi a prvovoliče, lidi v produktivním věku a seniory. Co můžete těmto skupinám nabídnout?

Pirátský program je univerzální. Myslím, že ethos svobody je blízký všem věkovým skupinám. Osobně nerozděluji lidi podle věku, ale hledám, co nás spojuje. Každý je limitován množstvím nesmyslných zákonů a nařízení. A jejich porušování je sankcionováno a pokutováno. Chceme lidem ukázat, že to jde i bez buzerace. Řadu věcí chceme výrazně zjednodušit. Třeba daně zaměstnanců a živnostníků, což se týká téměř každého člověka v produktivním věku. A přitom klademe důraz na vzdělání a odmítáme zavádět školné. V našem programu nenajdete prázdné povzdechy nad tragicky nízkými počty mladých lidí na učilištích a související odpírání svobodné volby libovolného studijního oboru. Celoživotní vzdělávání přitom chápeme jako hodnotu a ne jako prostředek. Vzdělávání mladých vnímají Piráti stejně.

Ačkoliv je náš program univerzální, konkrétně seniorům nabízíme prosazení důstojného života ve stáří, což znamená důsledné vymáhání valorizace důchodů. Chceme zaručenou výši minimálního důchodu, v němž bude obsažen vyšší podíl solidární složky. Přičemž budeme prosazovat zvýšení těch důchodů, které se nacházejí pod hranicí 75 % minimální mzdy. Navyšování důchodů se musí odvíjet od indexu životních nákladů seniorů. Stát by měl v souvislosti s důchody lidem nabízet více možností dobrovolného a garantovaného spoření.

Otázka pomoci seniorům není jen o výši důchodů. Tlak Pirátů na vytvoření proobčasnkého e-govermentu pomůže právě starším občanům. Naši rodiče i prarodiče už běžně používají email. Pojďme služby státu digitalizovat, aby byly pro uživatele podobně jednoduché, jako vytvoření a odeslání emailu a existovala k nim navíc bezplatná infolinka. Moderní komunikace s úřady a snadné vyřizování občanské agendy je inspirované funkčními a tudíž existujícími modely v zemích srovnatelných s Českou republikou.

Co podle vás v současné době nejvíce tíží české občany?

Nízké mzdy, z nichž plyne existenční nejistota. Je bláhové požadovat po občanech angažovanost, pokud nejsou elementárně finančně zajištěni. Opravdu velká část lidí nemá dnes čas na nic jiného, než na práci. Přitom je permanentně stresovaná platbami nájmů, poplatků za elektřinu a vodu nebo za dopravu. Pokud má zmíněná část lidí děti, kolotoč finančních starostí se točí ještě o mnoho rychleji. V lepším případě si rodina ukradne trochu času pro sebe a vyjede k moři nebo na hory a to je vše. Je třeba si uvědomit, že ačkoliv jsou lidé pracovití a politici se stále ohánějí rostoucím HDP, lidé si domů nosí nízký výdělek, tudíž nemají peníze navíc a jen těžce si vytvářejí nezbytné finanční rezervy. Méně než jedna pětina občanů České republiky pobírá měsíční mzdu vyšší než je minimální měsíční mzda v sousedním Německu. A to už není jen ostuda, ale vážný problém. Za peníze, které lidé do systému na daních odvádějí, dostávají často mizerné služby a sliby korupcí a klientelismem infikované politické reprezentace. A k tomu jsme všichni pod dozorem, jako bychom byli automaticky podezřelí z páchání trestné činnosti.

Piráti by chtěli změnit některé zákony, které omezují svobodné rozhodování občanů.Můžete být konkrétnější? Co přesně by se podle vás mělo změnit?

V moderní vzdělané společnosti musí nejdůležitější rozhodování vždy spočívat na každém jednom z nás. Svoboda volby je základním pilířem naší politiky, což se promítá do pirátského usilování o co možná nejsvobodnější formu volby vzdělávání, zaměstnání, zdravotní péče a prakticky každého aspektu našeho života. Předpokládá to však existenci otevřené politiky. Každý z nás musí především vědět, o čem rozhoduje. Přímou demokracii podporujeme tam, kde to má skutečný smysl. Nesmí jít o pouhý bič na politiky, ale o možnost jak smysluplně ovlivňovat dění v našem světě. To primárně vyžaduje transparentní politiku, skutečnou svobodu projevu, nezávislá média a hlavně dostatek volně přístupných relevantních informací.

V programu máte celou řadu prvků spojených s přímou demokracií. O jakých otázkách by podle vás měli rozhodovat občané přímo? A jsou témata, o kterých by podle vás lidé naopak rozhodovat neměli?

Inspirujeme se u našich nejbližších sousedů, kde funguje také zastupitelská demokracie. A přesto v Polsku, na Slovensku či v Německu mohou občané volit své starosty a primátory přímo. Lidé už dnes přímo spolurozhodují například o investičních prioritách v Mariánských Lázních, kde působí pirátský starosta Petr Třešňák. Další pirátský politik, radní Koláčný z Brna, zase spustil pilotní projekt participativního rozpočtování, v jehož rámci se lidé podílejí na rozdělení investic ve výši 20 milionů korun. Nejde tedy o nic z říše snů, ale o prospěšné věci, které již v praxi fungují.

Češi si před čtyřmi roky poprvé přímo zvolili prezidenta. Myslíte, že Miloš Zeman je úspěch přímé demokracie? Jak hodnotíte jeho působení na Hradě?

Prezident Zeman by byl zvolen stejně, bez ohledu na způsob volby. Ať už k němu chováme sympatie nebo ne, podle Pirátů nebyly splněny základní požadavky nutné k uplatnění přímé volby. Při vzpomínce na první přímou volbu prezidenta u nás a s ní spojenou kampaň si může každý sám udělat poměrně plastický obrázek o tom, nakolik kampaň probíhala podle pravidel. Nevnímám rok 2013 jako ideální čas dobré ochutnávky prvků přímé demokracie.

Ptáte-li se na hodnocení působení Miloše Zemana ve funkci prezidenta, pak odkazuji na fakt, že jeho povinnosti i pravomoci přesně vymezuje ústava. Žijeme v parlamentní demokracii, nikoliv v prezidentské republice. Role prezidenta je proto spíše formální a především reprezentativní. Zda ji naplňuje současný prezident alespoň dostatečně, nechť posoudí každý sám. Osobně vnímám Zemanovo působení ve funkci prezidenta negativně. Od svého zvolení rozděluje občany, zbytečně provokuje, není schopen se oprostit od osobních animozit vůči některým svým bývalým stranickým kolegům, obklopuje se lidmi, napojenými na netransparentní byznysové struktury, a mluví jazykem, který je mi úplně cizí.

V minulosti jste uvedl, že se do vlády nehrnete a že byste raději zůstali v opozici. Pořád to platí? A je nějaká strana, se kterou byste v případě úspěchu rozhodně nešli do koalice?

Jsme otevření různým formám spolupráce ve sněmovně, ale do žádné koalice nevstoupíme na úkor prosazování hlavních bodů pirátského programu. Nikdy nezasedneme do společné vlády s žádným politikem s korupční historií. Budeme vyjednávat se všemi politickými stranami, ale v žádném případě nepodpoříme vládu s účastí KSČM a dalších totalitních či extrémistických stran. A konečně, naši případnou účast ve vládě by muselo schválit Celostátní fórum, což je vrcholný stranický orgán. Jako jediná strana připravujeme jasně definovanou povolební strategii, kterou v dohledné době zveřejníme, abychom byli pro voliče ještě čitelnější a předvídatelnější.

Současná vláda přijala některé velmi kontroverzní zákony a novely. Jak jste s její prací spokojený? Pokud byste jí měl dát známku jako ve škole, jaká by byla?

Oznámkovali jsme s Piráty celou vládu. Trochu nevážně, ale vlastně docela vážně, a to v den, kdy se rozdávalo žákům a studentům vysvědčení. Naši garanti pro jednotlivé oblasti dlouhodobě sledují své zájmové resorty. Současným ministrům jsme dělali v případě řady zákonů oponenturu v odborných debatách i mediálních duelech. Předkládali jsme naše návrhy a dokonce jsme propašovali do sněmovny některé pozměňovací návrhy. Jsme strana Pirátů, která doposud působila mimo poslaneckou sněmovnu. Své zástupce máme pouze v senátu a na regionální úrovni. K prosazení změn jsme proto využívali většiny opravných prostředků. Včetně společného návrhu, podaného k ústavnímu soudu, který poukazoval na cenzuru, kterou ministr Babiš vpašoval s lobbisty kurzových sázkařů do novely Zákona o hazardu.

Podle našeho názoru se ale vláda nepředvedla vůbec v dobrém světle a je to vidět i nyní, kdy už zbrojí na podzimní bitvu o parlament. Všichni se tváří, jakoby nikdy neseděli vedle sebe v “koaličních lavicích”. Přitom společně schválili EET,  společně zkazili Stavební zákon a na dlouhou dobu společně zabili novelu Zákona o registru smluv, která prošla teprve před pár dny. K jeho přijetí se alibisticky zavázali hned po volbách všechny koaliční strany, a to včetně ANO, které svou nepřítomností při hlasování o registru úmyslně snížilo kvórum a novela při prvním pokusu neprošla. A ministr Babiš? Ve sněmovně nebyl v ten den pro jistotu vůbec.

Nejhůře nedopadla novela Autorského zákona, ale to není pozitivní konstatování. Jen díky tlaku veřejnosti, Pirátů a angažovaných starostů (těch s malým “s”) se pro letošek podařilo zastavit největší příliv peněz z našich kapes do pokladny OSA a podobných organizací. Řada zákonných úprav, na jejichž chybné zpracování, rizika negativních dopadů v praxi nebo nesmyslnost jsme předem upozorňovali, se nakonec ukázala jako skutečně problematická. S Piráty jsme také na ministerstvu financí probírali s Babišem negativní dopady zavedení EET na e-shopy a nesrovnalosti ohledně deklarovaných nárůstu výběru daní. Ostatně o tom existuje zápis v našem veřejném registru lobbistických kontaktů. Když pak ministr Ťok v dopravě nedokázal za tři roky vysoutěžit nového provozovatele mýtných bran a opět zakázku přiklepl spřátelené firmě Kapsch, nevěřili jsme vlastním očím. Naprosto nesystémové navyšování mezd ve vybraných oblastech pak chápu už jen jako součást předvolební strategie. To vše jsou výsledky “práce” vlády založené na touze po moci. Piráti dali nakonec vládě na vysvědčení čtyřku. A myslím, že právem.  

Na závěr mi dovolte několik rychlých otázek:

Jste pro Czexit?

Otázka Czexitu naštěstí není vůbec aktuální. Piráti jsou proevropsky smýšlející strana a Evropskou unii považujeme za významnou instituci. V mnoha ohledech ale potřebuje výrazné reformy. Chceme, aby se do unie vrátil zpět jeden ze základních principů, na němž byla vybudována, a to princip subsidiarity a solidiarity. To znamená, že by se rozhodnutí neměla přijímat na úrovni EU, pokud je lze lépe vyřešit na národní, regionální či lokální úrovni. Česká republika se musí konečně aktivně zapojit do tvorby evropské politiky a legislativy a nebýt jen pasivním pozorovatelem. Budeme prosazovat hlubší zapojení České republiky do jednání o budoucí podobě unie.

Jste pro přijetí eura?

Česká republika se k přijetí eura zavázala při vstupu do Evropské unie. V dlouhodobé perspektivě jsme pro přijetí eura, protože zjednodušuje podnikání a chrání úspory občanů před znehodnocováním. Finanční krize roku 2008 ale v této oblasti odhalila řadu nedostatků. Chybějí fungující mechanismy, které by vyrovnávaly nerovnováhy uvnitř eurozóny. Absentuje transparentní a demokratická kontrola unijních institucí i nástroje pro závazné vynucování společných pravidel. Přijetí eura proto podmiňujeme účinnými reformami, které tyto nedostatky odstraní.

Jste pro odchod z NATO?

Nejsme. Otázkou vystoupení z NATO se v České republice vážně zabývá snad jen několik málo obskurních politických uskupení. Severoatlantickou alianci je ovšem třeba reformovat a v rámci evropské politiky vyvíjet tlak na to, aby se Evropa naučila být v otázce kolektivní bezpečnosti samostatná. Po rozpadu Sovětského svazu, s nímž zmizel i jeho úhlavní nepřítel, který členy aliance stmeloval, se zájmy členů začaly rozcházet. Podívejme se na Turecko, které s klidným svědomím vyhrožuje i svým evropským spojencům, protože nás de facto nepotřebuje. Spojené státy ztrácejí Evropu ze zřetele a stále více se dostávají do problémů v Asii, kde roste moc a vliv Číny. Nelze se tedy spoléhat pouze na Spojené státy, že bezpečnost Evropy zajistí. Chápeme význam NATO pro naši národní bezpečnost a chceme, aby byl tento pakt funkční. A má-li NATO přežít, musí se zreformovat.

Jste pro přijímání uprchlíků?

Své stanovisko jsme vydali již v roce 2015 a je jedno z nejkomplexnějších, které bylo na domácí politické scéně představeno. Nesouhlasíme s absolutním přijímáním všech imigrantů bez rozdílu. Zároveň odmítáme populismem podbarvené šíření strachu a nenávisti k odlišným kulturám a myšlenku výstavby plotů. Vynucené kvóty ale nejsou řešením. Tím je podle Pirátů společný postup evropských států zaměřený na pomoc válečným uprchlíkům, nikoliv ekonomickým imigrantům.

V rámci společné azylové politiky podporujeme zřizování azylových zařízení mimo území EU a řádnou registraci v unijních táborech na vnějších hranicích. V raném stádiu vyloučíme osoby, jejichž přesun na území unie je nežádoucí. Minimalizujeme tím tlak na Evropu i na její jednotlivé země. Na společnou ochranu vnější hranice Schengenského prostoru a utečenecké tábory by měly poměrnou částkou přispívat všechny členské země EU.

Samozřejmostí by měl být boj proti nelegálním převaděčům. Podrobnosti k problematice uprchlictví jsme zformulovali v Postoji České pirátské strany k vlně uprchlíků.

Jste pro znovuzavedení poplatků v nemocnicích?

Regulační poplatky nenaplnily deklarovaná očekávání a proto je považujeme za zbytečné. V případě VZP akceptujeme pouze příspěvek na stravu u hospitalizací dospělých a to ve výši zhruba šedesáti korun na den, který odsouhlasil Ústavní soud. Za tyto peníze lze významně zlepšit situaci zejména v podfinancované péči o dlouhodobě nemocné (LDN). Nebráníme se ovšem ani diskuzi o limitech těchto příspěvků.

Jste pro zavedení trestu smrti?

Osobně jsem proti trestu smrti a věřím, že jej odmítá i naprostá většina Pirátů. Ostatně civilizovaný svět od absolutního trestu už také upustil. Otázka jeho znovuzavedení je spíše námětem na filozoficko-etickou debatu u piva, která ovšem není aktuální ani relevantní pro nadcházející parlamentní volby.

Jste pro povolení eutanázie? 

Podle mého názoru by měl mít člověk legální možnost zvolit si svobodně asistovaný odchod z tohoto světa, navíc v důstojných podmínkách. Samozřejmě, že jen ve specifických situacích, přesně definovaných zákonem. Asistované ukončení života ale bude možné vážně řešit až poté, co budeme mít finančně stabilizované zdravotnictví. Jinak totiž hrozí, že si lidé budou volit eutanázii nikoliv pro nemoc přinášející nesnesitelné útrapy bez naděje na zlepšení, ale kvůli nedostupnosti zdravotní péče.

Děkujeme za rozhovor.

Pospíšil dál povede pražskou buňku TOP 09

19.06.2021 18:02 Bývalý ministr spravedlnosti a europoslanec Jiří Pospíšil dnes obhájil vedení pražské organizace…

Kulhánek se sešel se Zemanem, jednali o prioritách diplomacie

19.06.2021 15:56 Česko usiluje o uspořádání dvou summitů během předsednictví EU, které zemi čeká v druhé polovině…

ČSSD má volební program, kandidátky schválí až v červenci

18.06.2021 18:48 Říjnové sněmovní volby budou v očích ČSSD zápasem o to, kdo zaplatí náklady epidemie covidu-19.…

Nejvýznamnějším uskupením s xenofobními prvky je podle ministerstva nadále…

18.06.2021 16:22 Nejvýznamnějším uskupením s dominujícími "xenofobními a vyhroceně nacionalistickými prvky" zůstalo…

Sněmovna schválila klouzavý mandát pro ministry z řad poslanců

18.06.2021 13:44 Členové vlády by do budoucna mohli dobrovolně předat poslanecký mandát náhradníkům, dokud by měli…

Právo bránit sebe i jiné se zbraní bude v Česku ústavně zakotveno

18.06.2021 12:45 Aktualizováno Právo bránit sebe i jiné se zbraní za zákonných podmínek bude ústavně zakotveno. Sněmovna dnes beze…

Čím víc komunistů bude kandidovat na prezidenta, tím spíš do volby půjdu.…

17.06.2021 21:59 Aktualizováno ROZHOVOR – Zatím odmítá definitivně potvrdit, zda bude kandidovat na prezidenta České republiky.…

Babiš členství Česka v EU nezpochybňuje. Hovoří ale o eurokratech

17.06.2021 12:57 Aktualizováno Česká republika je pevně začleněna do Evropské unie a otázka jejího členství v ní by neměla být…

Volby by dle průzkumu vyhráli Piráti a Starostové. Koalice Spolu dotáhla…

16.06.2021 20:35 Aktualizováno Volby do Poslanecké sněmovny by na začátku června vyhrála opoziční koalice Pirátů a STAN, která…

Poslanci se za týden sejdou ke zvýšení důchodů o 300 korun

16.06.2021 17:07 K vládnímu návrhu na dodatečné zvýšení starobních, invalidních, pozůstalostních o dalších důchodů o…

Související:

Právě se děje