Prezident Václav Klaus udělil milosti

Praha - Prezident Václav Klaus udělil v předvečer 20. výročí pádu komunismu prezidentské milosti, je jich celkem 43. Informaci zveřejnila v pondělí prezidentská kancelář.

pzerident ČR Václav Klaus
doporučujeme

Prezidenta podle kanceláře vedly k udělení milosti primárně humanitární důvody.

Mezi omilostněnými je například také Pavel Kudrik, otec dvouleté Natálky, jež byla těžce popálena při útoky nacionalisty na domek romské rodiny ve Vítkově na severní Moravě. Prezident mu prominul zbytek trestu odnětí svobody uloženého za krádež a poškozování cizí věci.

Kromě Kudrika udělil prezident milost:

Romanu Bajgerovi s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu prominul trest 21 měsíců nepodmíněně za majetkovou trestnou činnost.

Lence Bílkové prominul zbytek trestu za majetkovou trestnou činnost. Milost byla udělena pod podmínkou.

Ing. Jiřímu Dimitrovovi prominul trest za trestný čin podvodu. Přihlédl ke skutečnosti, že jde o osobu dosud netrestanou a že se trestný čin stal před 15 lety.

Terezii Grundzové prominul trest jednoho roku nepodmíněně za nezajištění řádné školní docházky dětí. Přihlédl i ke skutečnosti, že manžel odsouzené má rovněž nastoupit výkon trestu odnětí svobody a jejich 8 dětí by muselo být umístěno do dětských domovů.

Kateřině Hoangové prominul trest obecně prospěšných prací. Přihlédl k její péči o 5měsíčního syna.

Heleně Hrehorovské prominul zbytek trestu za majetkovou trestnou činnost.

Jiřímu Jindrovi prominul zbytek trestu odnětí svobody uložený za drobné krádeže. Přihlédl k zdravotnímu stavu odsouzeného.

Jakubu Kadeřábkovi prominul zbytek trestu odnětí svobody za zanedbání povinné výživy. Odsouzený dluh splácí současně s běžným výživným. Milost byla udělena pod podmínkou.

Radce Kadlecové prominul trest odnětí svobody v trvání 2 let. Přihlédl k zárukám mnoha žadatelů včetně starosty z místa bydliště a k zdravotnímu stavu odsouzené. Milost byla udělena pod podmínkou.

Natálii Koncové prominul trest 18 měsíců za šíření poplašné zprávy. Přihlédl k zdravotnímu stavu odsouzené.

Ivanu Kotlárikovi prominul trest vyhoštění za maření výkonu úředního rozhodnutí. Jde o občana Slovenské republiky, jehož rodina žije v České republice.

Haně Krčové přeměnil trest odnětí svobody v trvání 66 dnů zpět na trest obecně prospěšných prací. Přihlédl k její péči o 3 nezletilé děti.

Milanu Kroščenovi prominul trest vyhoštění za maření výkonu úředního rozhodnutí. Přihlédl k závažné zdravotní situaci v rodině odsouzeného.

Jaroslavě Strejčkové prominul trest jednoho měsíce nepodmíněně a trest obecně prospěšných prací za nezajištění řádné docházky syna do školy.

Petru Volfovi prominul zbytek trestu zákazu řízení motorových vozidel uložený za ublížení na zdraví. Přihlédl k závažnému onemocnění jeho družky, která je odkázána na dopravu osobním vozidlem.

Vlastě Zajkrové zahladil odsouzení vzhledem k její péči o 3 děti, z nichž 2 jsou postižené.

Martinu Čelišovi prominul 10měsíční trest odnětí svobody uložený za krádež. Způsobenou škodu, která byla malého rozsahu, již uhradil.

Janu Čermákovi prominul zbytek trestu odnětí svobody uložený za podvody. Přihlédl ke špatnému zdravotnímu stavu jmenovaného, který částečně ochrnul, a k tomu, že část trestu již jmenovaný vykonal.

Patriku Kalousovi prominul zbytek trestu odnětí svobody uloženého za pokus trestného činu podvodu. Přihlédl ke zdravotnímu stavu jmenovaného, který onkologicky onemocněl, a k tomu, že jmenovaný část trestu již vykonal. Milost byla udělena pod podmínkou.

U Jiřího Kleina rozhodl, aby se nepokračovalo v trestním stíhání. Přihlédl k vážnému zdravotnímu stavu jmenovaného a k tomu, že v minulosti nebyl trestán.

Liboru Krátkému prominul zbytek trestu odnětí svobody uložený za výtržnictví, ublížení na zdraví a obecné ohrožení. Přihlédl k tomu, že jmenovaný část trestu již vykonal, že je ve výkonu trestu kladně hodnocen a že se jiné trestné činnosti nedopustil. Milost byla udělena se stanovením podmínky.

Marcele Luňáčkové prominul zbytek trestu odnětí svobody uloženého za zpronevěru. Přihlédl k tomu, že jmenovaná pečuje o svého ročního syna, část trestu již vykonala a v minulosti nebyla trestána. Milost byla udělena se stanovením podmínky.

Stanislavu Marešovi prominul trest odnětí svobody v trvání 8 měsíců uložený za zanedbání povinné výživy. Milost byla udělena se stanovením podmínky.

Iwoně Agatě Moskalové prominul zbytek z trestů odnětí svobody, které jí byly uloženy za to, že opakovaně neumožňovala styk syna s otcem. Jmenovaná se jiné trestné činnosti nedopustila.

JUDr. Luboši Puchmertlovi prominul dva a půl roku z trestu odnětí svobody v trvání 5 let uloženého za maření výkonu úředního rozhodnutí, podvod, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, porušování povinnosti v řízení o konkursu a vyrovnání a za úvěrový podvod. Pan prezident přihlédl k sociální situaci jmenovaného a k jeho zdravotnímu stavu. Polovinu trestu jmenovaný vykoná.

Martinu Zounovi prominul trest v trvání 9 měsíců za zanedbání povinné výživy. Přihlédl k vážnému zdravotnímu stavu jmenovaného, který je po amputaci končetiny odkázán na invalidní vozík.

Janu Valáškovi prominul trest odnětí svobody v trvání 144 dnů uložený za zanedbání povinné výživy. Přihlédl k zdravotnímu stavu jmenovaného, který v současné době podstupuje léčbu onkologického onemocnění. Žádost podpořila i bývalá manželka jmenovaného a potvrdila, že běžné výživné již jmenovaný hradí.

Xuan Ke Bui prominul trest vyhoštění, který mu byl uložen vedle trestu odnětí svobody. Přihlédl k tomu, že jmenovaný žije v ČR již 28 let a má zde veškeré zázemí. Udělená milost se netýká trestu odnětí svobody.

Aleši Červeňákovi prominul 14měsíční trest uložený za krádeže a porušování domovní svobody. Od skutku uplynulo 17 let. Jmenovaný žije v Kanadě.

Andreji Drtinovi prominul zbytek trestu odnětí svobody v trvání 5 let uložený za podvod. Přihlédl k zdravotnímu stavu jmenovaného, který je po amputaci nohy v plném invalidním důchodu, část trestu již vykonal a v minulosti nebyl trestán.

Ivetě Hájkové prominul trest odnětí svobody uložený za nedovolenou výrobu a držení omamných a psychotropních látek a jedů. Vzal v úvahu, že jmenovaná zcela změnila způsob svého života. Vzorně se stará o své dvě nezletilé děti ve věku 1 rok a 3 roky, které pro nepříznivý zdravotní stav potřebují zvýšenou mateřskou péči.

Ing. Janu Holáňovi prominul zbytek trestu zákazu řízení motorových vozidel uložený za řízení bez řidičského oprávnění. Vzal v úvahu, že jmenovaný svým jednáním nezpůsobil žádnou škodu, dosud nebyl trestán a výkon trestu mu brání v práci.

Pavle Hošákové prominul zbytek trestu zákazu řízení motorových vozidel uložený za řízení pod vlivem alkoholu. Jmenovaná je v částečném invalidním důchodu a dosud nebyla trestána.

Mgr. Aleši Christovi zahladil odsouzení z peněžitého trestu uloženého za ublížení na zdraví. Jmenovaný peněžitý trest již uhradil a dosud nebyl trestán.

Danuši Jeřábkové prominul trest odnětí svobody v délce 110 dnů, který jí byl uložen za podvod a neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru. Jmenovaná má ve své péči čtyři nezletilé děti ve věku 1 rok až 15 let, které by musely být umístěny do dětského domova. Milost byla udělena se stanovením jednoleté podmínky.

Aleksey Korolevovi, občanovi Kyrgyzstánu, prominul zbytek trestu vyhoštění uložený za neoprávněný pobyt na území ČR. Přihlédl k tomu, že jmenovaný ve své rodné zemi trpěl pro svoje náboženské vyznání. V minulosti nebyl trestán, celá jeho rodina žije v ČR a požádala zde o povolení k trvalému pobytu.

Olze Matiové prominul zbytek trestu odnětí svobody a podmíněný trest, které jí byly uloženy za ohrožování mravní výchovy mládeže. Její dvě nezletilé děti ve věku 13 a 15 let byly po dobu výkonu trestu matky umístěny v dětském domově a nesvéprávný syn byl umístěn v psychiatrické léčebně.

Zuzaně Peruthové prominul zbytek trestu odnětí svobody uložený za zanedbání povinné výživy. Vzal v úvahu, že jmenovaná před svým nástupem do výkonu trestu řádně pečovala o své 3 nezletilé děti, část trestu již vykonala a dlužnou částku uhradila.

Mykolu Sobchyshakovi, občanovi Ukrajiny, prominul trest odnětí svobody v trvání 10 měsíců, který byl jmenovanému uložen za zanedbání povinné výživy. Vzal v úvahu, že jmenovaný dlužné výživné uhradil, běžné výživné dále řádně platí a v minulosti nebyl trestán. Žádost o milost podpořil i zaměstnavatel, který mu výživné strhává přímo z účtu.

Tuul Spurné, občance Mongolska, prominul trest vyhoštění uložený za neoprávněný pobyt na území ČR. Vzal v úvahu, že jmenovaná v Mongolsku trpěla pro své náboženské přesvědčení, provdala se za státního občana ČR a v minulosti nebyla trestána.

Ing. Petru Tůmovi zahladil odsouzení k peněžitému trestu uloženému za řízení automobilu pod vlivem alkoholu. Přihlédl k tomu, že současně uložený podmíněný trest a trest zákazu činnosti již jmenovaný vykonal a byly mu ze zákona zahlazeny. V minulosti nebyl trestán.

Nomin Erdene Ultsan, občance Mongolska, prominul zbytek trestu vyhoštění a podmíněný trest, které jí byly uloženy za neoprávněný pobyt na území ČR. Přihlédl k tomu, že v ČR zůstal její 2letý syn, o kterého nyní pečuje jeho otec společně s matkou jmenované.

Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

Ne roušky, ale potraviny. ANO, SPD a komunisté oficiálně ničí svobodu a…

20.01.2021 16:45 KOMENTÁŘ - Názor, že současná vláda omezuje svobodu, jsme za poslední měsíce jistě slyšeli…

Příjem žádostí do druhé výzvy COVID nájemné bude až do 29. ledna

20.01.2021 14:53 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) prodloužilo příjem žádostí do druhé výzvy programu COVID…

Hamáček: Česko musí setrvat u stávajících opatření

20.01.2021 13:59 V Česku musí podle předsedy Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) a vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD)…

Komerční šíření nacistických symbolů bude zřejmě trestné

20.01.2021 13:56 Komerční šíření materiálu k propagaci národního socialismu a dalších podobných hnutí bude zřejmě…

Související:

Právě se děje

Další zprávy

reklama