O svatém Václavovi vůbec nic nevíme, Je paradoxní, že ho oslavujeme, říká historik

ROZHOVOR - Jaký vlastně byl svatý Václav? Realita se zřejmě diametrálně lišila od toho, jak tohoto českého panovníka a světce vykreslují legendy. Jisté není ani to, za jakých okolností zemřel a jestli byl opravdu úkladně zavražděn svým bratrem, říká v rozhovoru pro EuroZprávy.cz PhDr. Jan Zelenka Ph.D. vědecký pracovník oddělení dějin středověku Historického ústavu akademie věd ČR.

Myslbekova jezdecká socha sv. Václava na Václavském náměstí v Praze.

Svatý Václav patří mezi naše nejznámější světce a postavy české historie. Co o jeho skutečném životě vlastně víme?

Mnoho ne. O Václavovi hovoří jediná historická zpráva, která byla zapsána několik desetiletí po jeho smrti, a knížete navíc ani nejmenuje. Saský kronikář Widukind ve své kronice poznamenal, že bratr českého knížete Boleslava (I.) měl být pravým křesťanem a bohabojným mužem, o němž se vyprávěly nějaké zázračné věci, jimž však kronikář příliš nevěřil. Všechny další údaje pocházejí z legend.

Žil už v desátém století. Z té doby se asi moc dokumentů nezachovalo. Odkud tedy historikové získávají poznatky o jeho osobě a životě?

Problém není ani tak množství dokumentů. O Václavovi se již v 10. století psalo rozhodně více, než o dalších domácích panovnících. Otázky vyvolává spíše typ dochovaných pramenů a kvalita jejich výpovědi. Václav vystupuje v podstatě pouze na stránkách legend, které představují specifický druh pramene. V centru zájmu legendy stojí „martyr“, česky „svědek“, jenž měl způsobem svého života i případnou smrtí následovat Krista, dosvědčit jeho poselství. Autor legendy neměl v úmyslu vyprávět reálný příběh, ale poskytnout svědectví, že jeho hrdina byl martyrem hodným svatosti. Legendy obsahují řadu klišé, která od sebe autoři přejímali a zasazovali do nich nové postavy.

Zjednodušeně řečeno, existoval jakýsi univerzální předobraz světce, který měl určité atributy, vyznačoval se určitými skutky, chováním atd. Ty pak byly roubovány na další a další postavy, jimž chtěli autoři legend poskytnout punc svatosti. Rozklíčovat, do jaké míry čteme v legendě o konkrétní osobě, nebo nám je pouze nastaveno zrcadlo ideálu, zůstává obtížné.

Kníže Václav je často označován jako jako „mnich na trůně". Opravdu to byl tak svatý?

Odpověď částečně naznačil již předchozí text. Vykreslit hlavní postavu jako mnicha, jenž se zříká světských potěšení, patřilo ke klasickým metodám legendistického žánru. Realita pravděpodobně byla odlišná. Ostatně i o Václavovi legendy prozrazují, že byl ženatý a s jistou souložnicí měl navíc syna. Mohlo se jednat také o druhou ženu. Mnohoženství urozených bylo běžné a tuto praxi pranýřoval ještě o řadu desetiletí později pražský biskup Vojtěch. Václavovi zřejmě nechyběla ani fyzická zdatnost, neboť Boleslava při vzájemné potyčce těsně před vraždou bez problémů přemohl. Legenda rovněž připomíná, že se odhodlal svést duel se znepřáteleným knížetem proto, aby zabránil bitvě a zbytečnému krveprolití.

Pokusme se zasadit postavu svatého Václava do širšího kontextu. Jaká byla v jeho době situace v českých zemích? Vyčníval nějak výrazně mezi vůdčími postavami své doby?

Předpokládáme, že v české společnosti probíhal postupný proces, kdy se v rámci kmenového společenství postupně utvářela vrstva knížecích rodin, které soupeřily o vliv. Ve Václavově době byli Přemyslovci stále pouze jednou z těchto rodin. V letech a desetiletích po staroboleslavské vraždě se však stali hegemonem domácí politické scény. Dodnes probíhá diskuse, zda byly další knížecí rodiny vyhlazeny, nebo se přizpůsobily novým poměrům a spokojily se s elitním aristokratickým postavením. V každém případě, když Boleslav umíral, reprezentoval původní společenství Čechů jeden panovnický rod, jehož vláda se opírala o určitou formu správní organizace a mytické charisma.

S ohledem na výše řečené je těžké hodnotit Václava jako individualitu a činit pak srovnání s jinými panovníky. Za povšimnutí stojí spíše skutečnost, že se s podobným postavením světce-panovníka, jehož kult má rovněž zásadní „státotvorný“ význam, nesetkáváme často. Připomenout lze například sv. Olafa v Norsku, či sv. Erika ve Švédsku.

Traduje se, že Václava zabil jeho vlastní bratr Boleslav. Tento příběh jsme snad všichni slyšeli i od našich učitelů ve škole. Někteří historici ale tuto verzi zpochybňují. Je možné jednoznačně říci, co se tehdy stalo?

Není, a vlastně to ani nemusíme považovat za důležité. Osobně se kloním k názoru Dušana Třeštíka, že šlo o náhodu. Zřejmě se na jednom místě v určitou chvíli sešlo několik faktorů – napětím mezi bratry počínaje, a nevraživostí i pocitem ohrožení mezi členy jejich ozbrojených družin konče, které vyústily v tragickou událost.

Co všechno nám po Václavovi v Čechách zůstalo? Jaký je vlastně jeho odkaz?

To je nepochybně důležitější otázka, než motání se v bludném kruhu otazníků staroboleslavské vraždy. Z hlediska dalšího vývoje totiž zůstává podstatný právě Václavův druhý, posmrtný „život“. Václav se stal symbolem – patronem dynastie a později v přeneseném smyslu i „státu“. Byl věčným knížetem, v jehož jménu vládli střídající se panovníci. Boleslava považujeme za skutečného zakladatele raně středověkého přemyslovského „státu“, pečlivě budovaný kult sv. Václava však jeho další existenci poskytl nepostradatelnou ideologickou oporu a zdůvodnění.

Václav se záhy po své smrti stává světcem a vznikají o něm legendy. Čím to, že se jeho kult tak rychle šířil?

Největším propagátorem Václavova kultu se stal sám Boleslav, který nechal bratrovo tělo přenést ze Staré Boleslavi do Prahy. Přenesení – translace – přitom nevyjadřovala pouze úctu, ale v podstatě byla chápána jako ekvivalent kanonizace, tedy prohlášení za svatého. Boleslav Václavův kult cíleně podporoval, neboť měl patrně Praze zajistit zisk arcibiskupství. Navíc světec, patron přímo pocházející z přemyslovské rodiny nepochybně umocňoval rodové charisma a tím i oprávnění k vládě.

Jeho úmrtí si připomínáme 28. září. V kalendáři pod tímto datem najdeme označení „Den české státnosti“. Co pro vás osobně tento den znamená?

Považuji za jistý paradox, že v zemi, která se v podstatě chlubí svým ateismem, je oslava státnosti spojena s kultem křesťanského světce. Zároveň si nejsem jistý, zda se jedná o vhodně zvolenou symboliku. „Stát“, jehož se stal Václav věčným knížetem, vyrůstal ze zcela odlišných ideových kořenů. V jeho čele stála rodina obdařená aureolou výjimečnosti, která spolu se světskou a církevní aristokracií ovládala zbytek obyvatelstva. Náš současný stát naopak stojí a padá s demokratickými principy a občanskou společností, jejími právy, svobodami i povinnostmi. O zřejmé rozporuplnosti tohoto svátku ostatně svědčí debata, která se v souvislosti s jeho zavedením rozpoutala na půdě sněmovny, a také výsledek, kdy byl z původního návrhu názvu svátku vynechán právě jmenovitý odkaz na sv. Václava.

Považujete Václava skutečně za symbol „české státnosti“? Nebo byste vy osobně v souvislosti s ním připomínal jinou osobnost české historie?

Už jsme na to narazili v předchozí otázce. Ano, Václav je symbolem české státnosti. Idea státnosti ovšem není neměnná a ustálená veličina. Dnes je sice módní odkazovat na historickou identitu nebo křesťanské kořeny, je však třeba si uvědomit, že tyto kořeny mimo jiné vězí také hluboko ve feudálním zřízení, nesvobodě, poddanství a útlaku. Současná republika stojí (respektive měla by stát) na zcela jiných základech.

Pokud chceme přemýšlet o státnosti, není dle mého soudu třeba chodit až tak daleko. Můžeme obrátit pozornost k Masarykovi a jeho humanitním ideálům, na nich budovat a rozvíjet moderní stát. Neznamená to zřeknutí se sv. Václava nebo znevážení jeho odkazu, naopak. Jde spíše o otázku, zda ostentativní symbolické připoutání státnosti ke vzdálené minulosti nemůže být symptomem hlubšího problému čelit současným výzvám, které mají s událostmi před více jak tisíci lety pramálo společného.

Děkujeme za rozhovor. 

Závěť prince Philipa zůstane tajná a zapečetěná ještě nejméně 90 let. Proč?

17.09.2021 08:38 Závěť zesnulého prince Philipa, manžela britské panovnice Alžběty II., bude zapečetěná a tajná…

Lipovská byla odvolána z Rady ČT. Volný zničil pult šéfa Sněmovny, byl…

17.09.2021 19:09 Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) dnes odpoledne vykázal z jednacího sálu až do konce…

Pentagon: Při dronovém útoku v Kábulu zemřeli civilisté, ne teroristé

17.09.2021 21:44 Americká armáda dnes přiznala, že její poslední bojová akce v Kábulu byla chyba. USA zaútočily 29.…

Předpověď počasí na víkend: Ochladí se, bude i 15 stupňů

18.09.2021 06:30 O víkendu se citelně ochladí. Teploty během dne podle meteorologů spadnou až na pouhých 15 stupňů.

Muž zapálil byt, v němž zemřelo 11 lidí. Dostal doživotí

17.09.2021 13:43 Pětapadesátiletý muž, který loni v srpnu založil v bohumínském panelovém domě požár, při kterém…

Ozonová díra je letos větší než Antarktida, uvedli vědci

16.09.2021 21:55 Ozonová díra nad jižní polokoulí je letos větší než obvykle a rozměry už přesahuje velikost…

Vědci naučili krávy chodit na záchod

15.09.2021 17:03 Zdá se, že naučit chodit krávy na záchod je stejně snadné, jako naučit batolata chodit na nočník -…

České studie na zjištění protilátek se zúčastní asi 8000 lidí

07.09.2021 13:52 Studie na přítomnost protilátek covidu-19 se podle ministerstva zdravotnictví (MZd) účastní…

Čeští vědci vyvinuli rychlý test na protilátky proti covidu

07.09.2021 08:59 Vědci z Česka vyvinuli test, který umí rychle určit hladinu ochranných protilátek proti koronaviru…

Vakcíny výrazně snižují riziko dlouhého covidu, ukázala studie

02.09.2021 11:04 Dokončené očkování proti covidu-19 snižuje téměř o polovinu riziko onemocnění, které by trvalo déle…

Kombinace léků může snížit počet případů malárie až o 70 procent

26.08.2021 16:05 Aktualizováno Kombinace několika dávek vakcíny proti malárii a preventivního užívání antimalarik poskytuje zhruba…

Pluto ztratilo před 15 lety v Praze statut planety

23.08.2021 09:14 Mezinárodní astronomická unie (IAU) na svém valném shromáždění v Praze před 15 lety, 24. srpna 2006…

Na pražském tokamaku dnes vědci provedou poslední experiment

20.08.2021 09:28 Poslední experiment dnes vědci provedou na tokamaku COMPASS, který provozuje Ústav fyziky plazmatu…

Třetí dávka vakcíny Pfizer má 86procentní účinnost

18.08.2021 16:15 Třetí dávka vakcíny firem Pfizer a BioNTech má u lidí starších 60 let 86procentní účinnost.…

Kolik je "pí"? Švýcarsko překonalo rekord, spočítalo ho na 62,8 bilionu…

18.08.2021 12:41 Ve Švýcarsku stanovili rekord ve výpočtu čísla pí, známého též jako Ludolfovo číslo. Nově má 62,8…

Související:

Právě se děje

reklama