Za nelegální zaměstnávání a diskriminaci budou padat tvrdší tresty

Praha - Vláda chystá v rámci novely zákona o zaměstnanosti navýšení pokut za nelegální zaměstnávání nebo diskriminaci ze strany zaměstnavatelů. Počítá se rovněž se zpřísněním podmínek pro agentury působící na trhu práce a podporou trvalejší formy zaměstnávání u osob se zdravotním postiženým. Konkrétní kroky představila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová na dnešní společné tiskové konferenci s ministrem vnitra Milanem Chovancem.

Ministerstvo práce

„Chceme se zaměřit na několik důležitých kroků, které by měly omezit nelegální zaměstnávání v České republice a diskriminaci zaměstnanců na pracovištích. Dojde k prohloubení spolupráce mezi Českou správou sociálního zabezpečení a orgány finanční kontroly. Státní úřad inspekce práce bude nově moci ukládat pokuty i za menší přestupky. Bude tak moci postihnout více hříšníků," uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Horní hranice pokut bude podle jejích slov stanovena na 10 mil. Kč. Na druhé straně se sníží administrativní zátěž pro zaměstnavatele. Od ledna roku 2015 nebudou mít podle informací resortu práce a sociálních věcí zaměstnavatelé povinnost uchovávat ve všech případech kopie dokladů prokazujících pracovněprávní vztah se zaměstnancem přímo na pracovišti. Tyto skutečnosti si bude inspekce práce zjišťovat z informačního systému ČSSZ. Větší důraz bude také kladen na širší osvětu a zvýšení veřejné podpory kontrol nelegálního zaměstnávání.

„Primární pro nás je, aby trh práce nebyl zneužíván. Aby ti, kteří zde pracují, odváděli daně státu a aby naši lidé měli šanci získat zaměstnání. Vedle toho chceme, aby česká ekonomika nechřadla tím, že nemá dostatek kvalifikovaných zaměstnanců v některých oblastech, a proto chceme umožnit příliv některých zaměstnanců z ciziny v sektorech, kde se to vyplácí české ekonomice," uvedl ministr vnitra Milan Chovanec.

Novela zákona o inspekci práce by měla nově více postihovat diskriminaci a nerovnost na pracovišti a více chránit práva zaměstnanců. Inspekce bude moci ukládat pokuty až do výše 1 milionu korun, dříve byl strop stanoven na 400 tisíc Kč. Častým problémem je překračování hodinového rozsahu u pracovních dohod (DPP, DPČ). Zákon bude postihovat zaměstnavatele, který se dopustí přestupku nebo správního deliktu tím, že nezajistí, aby zaměstnanec nepřekročil zákoníkem práce stanovený rozsah práce konané na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Výše pokuty v takovém případě by měla činit až 2 mil. Kč.

Změní se také výše pokuty za neuvedení důvodu propuštění. Ta je v současné době nastavena na 300 000 Kč a je stanovena dvakrát, zvlášť pro zaměstnavatele fyzické osoby a zvlášť pro zaměstnavatele právnické osoby. Jedná se o shodnou výši pokuty, ovšem u fyzických osob jde o přestupek, u právnických osob o správní delikt. Nově by mohl pro neuvedení výpovědního důvodu nebo okamžité zrušení pracovního poměru, pro které není žádný uznatelný důvod, inspektorát práce vyměřit pokutu také až 2 miliony Kč.

Novela zákona o zaměstnanosti odstraní zákaz dočasného přidělování osob se zdravotním postižením agenturami práce k uživateli. Ministerstvo tak chce podpořit zaměstnávání OZP a to zejména v trvalém pracovněprávním vztahu.

Forma agenturního zaměstnávání by podle MPSV nadále měla být doplňkovou formou zaměstnávání. Dojde k odstranění určitého specifického postavení, pokud jde o kmenové a agenturní zaměstnance v oblasti plnění povinného podílu a nebude možné, aby některé agentury práce využívali agenturní zaměstnance pro účely splnění podmínky přepočteného počtu zaměstnanců (více než 50%) a následného využívání (poskytování zejména služeb) v rámci plnění povinného podílu prostřednictvím tzv. náhradního plnění

Kanárské ostrovy: Sopka na La Palmě může chrlit lávu i čtvrt roku

22.09.2021 11:28 Na španělském ostrově La Palma může magma po nedělní erupci sopky podle odhadu expertů vytékat tři…

Během pandemie se v Česku zvýšil počet dospívajících, kteří nadměrně…

23.09.2021 14:18 Během pandemie se v Česku zvýšil počet dospívajících, kteří nadměrně používali internet, zjistili…

Navýšení platů státních zaměstnanců o inflaci je maximum, tvrdí Zeman

22.09.2021 15:25 Navýšení platů státních zaměstnanců o inflaci je v rámci rozpočtu na příští rok podle prezidenta…

Kauza Čapí hnízdo: Šaroch pochybil, nereagoval na nové informace, tvrdí…

23.09.2021 11:42 Dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch pochybil, když bezodkladně nereagoval na nové informace…

Svět blíží k bodu zlomu, státy musí převzít odpovědnost za ničení planety,…

23.09.2021 08:12 Britský premiér Boris Johnson v projevu na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku vyzval…

Lidé dnes mohou na Brněnské přehradě navštívit zázemí lodní dopravy

11.09.2021 06:52 K 75. výročí zahájení lodní dopravy na Brněnské přehradě dnes připravil brněnský dopravní podnik…

Související:

Právě se děje

reklama