Česká pošta pod palbou: Listonošky makají za almužnu, podvody... U Jílkové na ČT vypukla hádka

Služby České pošty jsou terčem masových stížností. Proč neposkytuje služby, za které si občan zaplatí? Sjedná nový generální ředitel České pošty nápravu? O tom ve čtvrtek v pořadu Máte slovo Michaely Jílkové diskutovali Roman Knap, nový generální ředitel České pošty, Jan Skopeček, poslanec ODS, Jiří Carbol, senátor KDU-ČSL, Martin Drtina, Český telekomunikační úřad, Jindřiška Budweiserová, předsedkyně největších odborů České pošty a Jaroslav Pollak, nespokojený klient.

Michaela Jílková v pořadu Máte slovo

Moderátorka Jílková se zeptala Pollaka, proč je nespokojený se službami České pošty. Ten jí odpověděl svojí zkušeností se ztracenou složenkou na důchod. Nejprve jí nedostal do schránky a posléze byla nedohledatelná v systému. Přístup České pošty byl takový, že se chyba stane, a že měsíc bez důchodu Pollak vydrží, když ho pak následně dostane dvakrát. Ředitel Knap řekl, že takové chování je neakceptovatelné. Sama Česká pošta vyplatí měsíčně na důchodech a nemocenských 12 miliard korun, což je ročně cca 144 miliard korun. Podle Knapa se jedná o spolehlivého doručovatele dávek a důchodů, a proto by měly takové případy být řádně prošetřeny. "U důchodů je to ještě urgentnější," dodal Knap.

Drtina z Českého telekomunikačního úřadu konstatoval, že proběhla kontrola doporučených zásilek se zaměřením na čtvrtinu doručovacích okrsků, přičemž bylo zjištěno, že v 85 % případech došlo k závadě. Buď nebyl proveden povinný pokus o doručení, anebo nebyla vhozená výzva k jejímu vyzvednutí. "Máte 10 továren a 8 vyrábí zmetky," přiblížil Drtina veřejnosti výsledky šetření.

Čtyřicetikilová pošťačka roznášející zásilky ve 12 kilometrovém okrsku?!

Knap slíbil, že se tím Česká pošta bude zabývat. Zároveň si ale postěžoval na nedostatek personálu. Jedním z chystaných opatření bude navýšení mezd. Ojedinělé nejsou případy, kdy čtyřicetikilová pošťačka musí za každého počasí roznášet zásilky ve 12 kilometrovém okrsku. V takovém případě se ani nelze divit, že udělá nějakou chybu. Drtina nicméně pochopení neprojevil, protože Česká pošta je největším zaměstnavatelem v ČR a podle statistik jí chybí pouhých 6 % zaměstnanců. Knap na to řekl, že se jedná právě o doručovatele a listonoše.

Poslanec Skopeček řekl, že kritika pošty je oprávněná. Problém je strukturální a i soukromý sektor má problém s nedostatkem pracovníků. Kdyby však poštovní služby poskytovala soukromá firma v takové kvalitě, jako je tomu v případě České pošty, tak zkrachuje. "To je jedna výhoda a zároveň i nevýhoda, že je to státní firma," vysvětlil Skopeček. Hlavní problém vidí Skopeček také ve špatném hospodaření České pošty, která má přes 3000 poboček, které jsou velmi drahé, a pak není na platy pošťáků a doručovatelů. 

Balík do ruky versus služba EMS

Předsedkyně Budweiserová si postěžovala, že jsou pošťáci v ohromném stresu, protože jich je na velký objem zásilek málo. Jílková jí do toho vstoupila a řekla, že mnoho zákazníků, včetně jí samotné, nikdy nedostalo balík do ruky, ačkoliv si takovou službu objednalo. Pollak například vysvětlil, jak funguje "balík do ruky" v praxi. Musel si dojít nakonec po svých dojít na poštu, kde mu řekli, že nemají čas hledat jeho balík. Budweiserová poukázala na to, že Česká pošta doručí týdně deset milionů zásilek. Následovala mírná rozepře mezi Jílkovou a Budweiserovou, načež byl směrem k publiku položen dotaz, kdo nedostal "balík do ruky". Ruku zvedlo šest lidí.  

Pán z publika dostal mikrofon a řekl, že má mnohem lepší zkušenosti se službou EMS, která je ale mnohem dražší, než klasický "balík do ruky". Jílková se obrátila na Knapa kvůli "klamavé reklamě" České pošty. Ačkoliv je slíbeno, že zásilka bude doručená ihned následující pracovní den po podání, a to i do těch nejodlehlejších koutů ČR, tak realita je jiná. Knap opět poukázal na nutnost strukturálních změn v logistice České pošty. Bylo řečeno také, že klesá segment listovních zásilek.

Skopeček řekl, že ačkoliv je poptávka po listovních zásilkách nižší, v případě balíků stoupá. Česká pošta dělá velkou chybu v tom, že se nesnaží zkvalitnit své služby v této oblasti. Knap oponoval, že Česká pošta dělá, co může. Například zvyšuje platy řidičům a zavádí dynamické plánování. Jílková dala prostor pánovi z publika, který si postěžoval na neutěšenou situaci zaměstnanců České pošty. Ti byli jeden čas zatížení zbytečnými věcmi, jako například prodejem kosmetiky, bankovních služeb atd. Pak se nemůžeme divit, že odcházejí, a že je málo zaměstnanců.

Zlatý padák ve výši 8 milionů korun! Poštovní doručovatelky dělají pouze za 14-15 tisíc čistého?!

Senátor Carbol konstatoval, že je Česká pošta dlouhodobě vedená k privatizaci. Důvod je takový, že stát, který si její služby objednává, je vlastně neplatí. Nemá na mzdy, které by byly důstojné. Největší zátěž nesou zejména doručovatelky, které musí celoročně a za každého počasí, ať už svítí slunce, prší, či sněží, roznášet zásilky, a to za pouhých 18-19 tisíc hrubého. Na to navázala Jílková otázkou na Budweiserovou, jak se cítili řadoví zaměstnanci České pošty, když její bývalý generální ředitel dostal zlatého padáka ve výši 8 milionového odstupného. 

Budweiserová poukázala na špatné hospodaření bývalého vedení České pošty, které má za následek výrazně nižší mzdy jejích zaměstnanců. Poukázala také na to, že by se stát měl podílet na nákladech firem, na něž má monopol, ať už se jedná o poštovní služby, či železniční a autobusovou dopravu. Protože tak nečinil, neodpovídají platy zaměstnanců České pošty výsledkům národního hospodářství. Jílková se rozzlobila a vyzvala české politiky, aby se zamysleli nad tím, zda je morálně správné, aby někdo, kdo přivede Českou poštu do ztráty, dostal osmimilionové odstupné, zatímco listonošky roznášejí zásilky za 14-15 tisíc čistého. 

Měla by být Česká pošta privatizovaná?

Skopeček vyjádřil obavy, že Česká pošta nebude nikdy privatizovaná, což je chyba, protože v Německu se toto osvědčilo. Stejná pozitiva přinesl odkup pošty na Novém Zélandu akciovou společností. Státní podniky zkrátka nejsou efektivní a špatně hospodaří. "Pokud nedojde k nějaké alespoň širší privatizaci těch dnes ztrátových, anebo malých poboček formou franchis, tak si myslím, že se kvalita, ani hospodaření nezlepší," vysvětlil Skopeček. Budweiserová vyjádřila obavy, zda soukromník bude umět reagovat na potřeby všech občanů. Skopeček jí odpověděl, že stát běžně využívá veřejných zakázek, a že nevidí důvod, proč by tomu tak nemohlo být i u soukromé pošty.

Ke slovu se dostal místostarosta Řep, který se vyjádřil k rušení poboček České pošty. U nich se bude řešit problém s rekonstrukcí budovy. Potvrzeno mu zatím bylo, že pět měsíců nebudou funkční přepážky. Probrala se ještě také vysoká ztrátovost poboček, jichž má být v ČR podle vládního nařízení 3200. Pro občany města to bude znamenat, že když si nevyzvednou zásilku, dostanou lísteček, na kterou poštu si pro ní mají dojít. "To je velmi smutný," dovysvětlil místostarosta. Knap slíbil, že se bude snažit, aby rekonstrukce občany nijak neomezila.

Podvody na výplatních strojích a financování falešných produktů pro ČSOB!

Následovala diskuze s občany z publika. Mikrofon předala Jílková Šimkové, která tři čtvrtě roku pracovala na poště. Postěžovala si, že je na zaměstnance vyvíjen obrovský tlak kvůli uzavírání finančních smluv pro ČSOB. Výjimkou nejsou případy, kdy vedoucí a manažeři podporují podvody na výplatních strojích pošty, kterými se označují běžné zásilky, a z toho financují falešné finanční produkty pro ČSOB, aby byl splněn obrat dané pobočky, aby dostali své "směšné" prémie. Ona sama se na tom podílet nechtěla, načež skončila na koberečku u paní ředitelky, a následně dala výpověď. Zaměstnanci jsou pod velkým tlakem. Šéfové jim nepomáhají a pouze je postihují, když nenabídnou zákazníkům danou službu. Generální ředitel Knap navíc ani Šimkové neodpověděl na otevřený dopis.

Knap řekl, že se od 1. dubna změnil systém odměňování zaměstnanců, a že se zrušily srážky ze mzdy za neprodání dostatečného počtu produktů. Vysvětleno také bylo, že jsou specializované přepážky na prodej finančního produktu, a že se jedná o dědictví bývalého generálního ředitele České pošty Elkána. Jílková se zlobila, že Česká pošta na jednu stranu nestíhá, a na druhou stranu se věnuje dalším činnostem. To jí potvrdila paní z publika, která dělá na poště už 20 let, a pro níž jsou nabídky finančních služeb, včetně bankovních účtů a pojistných smluv, téměř denní chleba.

Danielková z publika řekla, že je pro ní běžné stát ve frontě tři čtvrtě hodiny. Knap vysvětlil rozdíl mezi městskou a vesnickou službou. Řešení by viděl ve specializovaných přepážkách na bankovní a pojišťovnické služby. Pán z publika si postěžoval, že se stát nepodílí na poštovních nákladech. Běžný člověk, když dluží, tak na něj naběhne exekutor. Jiný pán vyjádřil obavy ze skomírání života na vesnici, který by se s privatizací pošty jenom prohloubil. Už dnes tam mizí obchody a hospody. Poslanec Skopeček ale shledává chybu v zavedení EET.

Další paní si postěžovala, že se k ní nikdy nedostal balík do ruky, ačkoliv si jej několikrát nechala přebookovat. Vždy skončil na poště. Ona by ho ale chtěla mít přímo do ruky. Pán z publika řekl, že si uvědomuje chyby České pošty, a že si váží všech, kteří s tím chtějí něco dělat. Peňašková z Olomouce se zeptala, kdo bude potrestaný, když jí přišla poukázka na pěstounský příspěvek na vnuka o týden později. Měl jet na hory a ona ho ani nemohla vybavit. Jílková oznámila téma příštího týdne, jímž bude zneužívání dětí, pedofilové na internetu a církevní skandály.

Hasiči zvažují správní žalobu kvůli pokutě ÚOHS

21.06.2021 16:18 Pražský hasičský záchranný sbor (HZS) zvažuje podání správní žaloby proti rozhodnutí Úřadu pro…

Automatické zavedení datových schránek bude od roku 2023

18.06.2021 13:13 Automatické zavedení datových schránek pro občany po použití jejich elektronické identity bude…

Česká pošta o víkendu zavře pobočky

15.06.2021 08:23 Všechny pobočky České pošty budou od pátečního večera do pondělí zavřené. Důvodem je plánovaná…

Související:

Právě se děje