Vyšetření proti rakovině zdarma. Na co máte nárok?

Praha - Česká republika kraluje mezi zeměmi s největším výskytem a úmrtností na karcinom tlustého střeva a konečníku. Lidé se hlavně nesprávně stravují a tloustnou. A tak nádorovitých onemocněná přibývá. Víte jak se dá rakovina odhalit hned v počátku? Co chtít po lékařích za vyšetření?

Přidejte svůj názor

Ilustrační foto
doporučujeme

Lidé nad 40 let mají u praktického lékaře národ na komplexní prohlídku jednou za dva roky. Preventivní prohlídka je důkladné a komplexní vyšetření. Rozhodně se nespokojte s rychlým odběrem krve a změřením tlaku. Součástí vyšetření by měla být například i onkologická prevence a zhodnocení onkologických rizik: vyšetření kůže, konečníku, u rizikových pacientů klinické vyšetření varlat či prsů.

Jednou za čtyři roky se po čtyřicítce provádí vyšetření EKG, při každé prohlídce potom kontrola hladiny cukru v krvi (glykémie). U žen nad 45 let se ověřuje, zda byly na preventivním mamografickém vyšetření. Pokud ne, lékař tam ženu doporučí. Když vyšetření podstoupíte samy bez „žádanky", přijde vás to na 700 korun.

Od 50 let se v rámci prevence a včasného záchytu rakoviny tlustého střeva provádí test na okultní (skryté) krvácení ve stolici. Od 50 do 55 se lze bezplatně testovat každý rok, nad 55 let jednou za dva roky nebo lze jít jednou za deset let na kolonoskopii. Mladší bez doporučení lékaře si jej musí uhradit sami. Stojí zhruba 700 až 1000 Kč.

Ženy by neměli podceňovat rakovinu prsu a pravidelně chodit na mamograf. Tam by vás měl poslat gynekolog poprvé při dovršení 45 let, a potom každé dva roky.

Populární je v poslední době tzv. komplexní screening, který je ideálním prostředkem, jak získat velmi podrobné informace o zdravotním stavu – bez ohledu na to, co je hrazeno zdravotními pojišťovnami. Vyšetření kombinuje několik vyšetřovacích metod a je zaměřeno především na včasný záchyt civilizačních, kardiovaskulárních a onkologických onemocnění.

„Komplexní screening je schopen odhalit dispozice například pro nádorová onemocnění, aterosklerózu, mozkové příhody nebo infarkty. Laicky řečeno dokáže odpovědět na otázku, proč někteří lidé pijí pravidelně alkohol, kouří větší množství cigaret, a přesto se dožijí vysokého věku, zato jiní takovou zdravotní dispozici nemají," vysvětlil docent Lubomír Novák, vedoucí interního oddělení Kliniky GHC Praha.

Co nám mohou lékaři udělat za vyšetření?

Když se bojíme rakoviny: ultrazvukové vyšetření

Bezbolestné vyšetření, které využívá k zobrazení orgánů ultrazvukových vln. Používá se především k zobrazení pevných orgánů, nikoliv orgánů dutých.

Zobrazuje stav mízních uzlin v kterékoliv lokalizaci (třísla, nadklíček, podpaží, krk), stav prsů (jde o vyšetření, které vhodně doplňuje vyšetření mamografem), nitrobřišních orgánů (jater, sleziny, žlučníku, části slinivky břišní, ledvin), pánevních orgánů (prostaty, dělohy, vaječníků) a hloubky postižení stěny jícnu, průdušky, žaludku a nebo střeva nádorem.

Když se bojíme nádoru: rentgenové vyšetření

Rentgenovými paprsky zjišťujeme přítomnost onemocnění (nádorových in nenádorových) ve snímkované části těla. Pro vyšetřování prsu je určen tzv. mamograf, který používá rentgenové záření s malou energií. Snímky se obvykle provádějí bez přípravy nemocného.

Když se bojíme rakoviny plic: bronchoskopie

Při tomto vyšetření je zaváděna pružná hadice ústy přes průdušnici do průdušek. Na jejím konci je umístěna videokamera, která zobrazuje sliznici dýchacích cest. Pokud je podezření na její postižení nádorem nebo jiným onemocněním, je možné odebrat vzorek tkáně pro mikroskopické vyšetření. Bronchoskopie se provádí v místním znecitlivění.

Když se bojme rakoviny ledvin: dynamická scintigrafie ledvin

Zjištění funkce ledvin. Při vyšetření lékař sleduje rychlost vylučování radioaktivního diagnostického léku, který se vylučuje ledvinami. Po nitrožilním podání radioaktivní látky se nemocný posadí před detektor radioaktivního záření. Snímání radioaktivity se provádí několik desítek minut.

Když se bojíme o své srdce: echokardiografie a EKG

Echokardiografie je bezbolestné ultrazvukové vyšetření srdce, při němž lékař studuje srdeční funkci (stav chlopní, velikost a stahování srdečních komor a síní, a jiné parametry). Při elektrokardiografii (EKG) jsou po přiložení elektrod na hrudník měřeny impulzy vydávané z nervových center řídících srdeční činnost.

Znalost výkonnostního stavu srdce je nutná především při zvažování léčby cytostatiky ze skupiny antracyklinů (používají se při léčbě nádorů prsu, plic, sarkomů, leukémií) a před prováděním intenzivní léčby, např. před transplantací kostní dřeně.

Když se bojíme rakoviny dvanáctníku: ERCP

ERCP je diagnostické i léčebné vyšetření oblasti dvanáctníku, žlučových cest a vývodu slinivky břišní. Ústy je do dvanáctníku zavedena ohebná hadice s videokamerou a pracovním kanálem, kterým je možné odebírat vzorky z podezřelých míst sliznice trávicího ústrojí. Vyšetřuje se kvůli podezření na onemocnění žlučových cest, žlučníku nebo slinivky břišní (kameny, zánět, nádor, zúžení vývodů).

Když se bojíme rakoviny žaludku: gastroskopie

Jde o diagnostické i léčebné vyšetření žaludku, kdy se pátrá po ložiscích nádoru v žaludku, po příčinách dalších obtížích nemocného (žaludeční vřed, zánět žaludeční sliznice, krvácení do žaludku, překyselení žaludku s návratem jeho obsahu do jícnu). Ústy je do žaludku zavedena ohebná hadice s videokamerou a pracovním kanálem, kterým je možné odebírat vzorky z podezřelých míst sliznice trávicího ústrojí.

Doporučuje se preventivně testovat přítomnost krve ve stolici. Na tento test mají všichni občané v ČR bezplatně nárok a lze o něj požádat praktického lékaře.

Když se bojíme leukémie: odběr kostní dřeně

Zjišťuje se funkce kostní dřeně. Vyloučení nebo potvrzení přítomnosti nádorového onemocnění kostní dřeně (leukémie, lymfom) nebo v kostní dřeni (např. postižení u nádorů plic, prsu, apod).

V místním znecitlivění se provádí silnou jehlou odběr kostní dřeně. Vhodnými místy k odběru jsou buď hrudní kost nebo kost kyčelní. Odběrem se získá tekutá krvetvorná tkáň nebo váleček kostní dřeně. V určitých případech lze vyšetření provádět také v celkové anestezii.

Když se bojíme rakoviny kostí: scintigrafie kostí

Lékař pátrá po nádorových ložiscích v kostech tak, že pacientovi podá lék, který se přednostně vychytává v kostní tkáni, zejména v místech, kde je přítomen zánět nebo nádor.

Po nitrožilním podání radioaktivní látky může nemocný na přibližně dvě hodiny opustit oddělení nukleární medicíny. Poté se nemocný vrací a vleže je detektorem snímáno rozložení radioakticního záření. Snímání radioaktivity se provádí několik minut. S výjimkou úvodní injekce jde o bezbolestné vyšetření.

Když se bojíme rakoviny tlustého střeva a konečníku: rektoskopie, koloskopie

K diagnostickému postupu patří pečlivá anamnéza, pohmatové vyšetření břicha, palpační vyšetření konečníku, zavedení optického zařízení do konečníku a střeva (rektoskopie, koloskopie) a odebrání vzorku tkáně na mikroskopické vyšetření. U podezřelých se doplňuje ultrazvukové a CT vyšetření.

Když se bojíme rakoviny prsu: mamograf

Zdravotní pojišťovny u nás hradí každé ženě nad 45 let každé dva roky mamografické vyšetření doplněné často i ultrazvukovým záznamem. Při podezřelém nálezu se vyšetřuje v kratších intervalech. Ženám starším 69 let doporučuji mamografické kontroly, i když je pojišťovny nehradí.

Ve vlastním zájmu by každá žena od 40 let měla provádět samovyšetřování prsů. Dívky v rodinách se zvýšeným výskytem rakoviny od 20 let.

Když se bojíme rakoviny vaječníků: sonografie a magnetická rezonance

Diagnóza se stanoví při gynekologickém vyšetření, ale především pomocí zobrazovacích metod sonografií a počítačovou tomografií, případně magnetickou rezonancí. Z laboratorních výsledků je na nádor ovaria nutné myslet při vyšších hodnotách nádorového markeru CA 125, vyšší sedimentaci nebo CRP (C-reaktivní protein).

Když se bojíme rakoviny děložního hrdla: onkologická cytologie

Rozhodujícím pro diagnózu je gynekologické vyšetření s onkologickou cytologií. Běžný gynekolog dělá vyšetření pomoci speciální optiky (tzv. kolposkopii) a jeho vyšetření nemusí být tak přesné. Teprve mikroskopický rozbor buněk získaných z výtěru a z vlastní tkáně stanoví přesný stav.

I laikovi je zřejmé, jaký význam mají pravidelné gynekologické prohlídky, pokud se při nich provádí i stěr a cytologický rozbor. Lze tak zachytit přednádorové změny, které jsou léčebně řešitelné s minimálními riziky. Velmi perspektivním preventivním opatřením se jeví možnost očkování proti lidskému papilomaviru (HPV).

Když se bojíme rakoviny prostaty: sonografická sonda

Nejčastějším onemocněním prostaty je její zbytnění, kterým trpí po 50. roce každý druhý muž. Proto je důležité mít v pokročilém věku svého urologa.Vyšetření prostaty se provádí pohmatem prstem z konečníku a ultrazvukovém vyšetření. Přes břišní stěnu lze získat obraz močového měchýře a prostaty.

Podrobnější vyšetření se provádí miniaturní sonografickou sondou, která se zavede do konečníku. Při podezření na nádor se provede punkčně odběr tkáně na histologické vyšetření.

Když se bojíme rakoviny slinivky břišní: CT

Nemoc je poznána většinou později pomocí zobrazovacích vyšetření. Nádor se diagnostikuje pomocí ultrazvukového nebo CT vyšetření. Často se užívá kombinovaného postupu endoskopicko-radiologické metody (ERCP). Pro stanovení diagnózy je nutné histologické vyšetření.

Když se bojíme rakoviny kůže: screening kůže

Je vhodné sledovat jakékoliv skvrny na kůži a při jakékoli změně velikosti nebo barvy je nutné se poradit s lékařem. Karcinomy jsou naštěstí málo agresivní a pro svůj povrchový výskyt usnadňují včasnou diagnózu i chirurgické odstranění. Terapie spočívá především v chirurgickém odstranění ložiska, případně posléze následuje radioterapie.

Když se bojíme rakoviny děložního těla: sonografie

Karcinom děložního těla patří k nejčastějším gynekologickým nádorům u nás. Diagnostika a stanovení rozsahu onemocnění se opírá sonografii a magnetickou rezonanci, endoskopické vyšetření (hysteroskopie) a cytologický rozbor odebraného vzorku tkáně, při kyretáži se odebírají samostatně vzorky z děložního hrdla a těla.

Důležitý je screening karcinomu děložního hrdla. Velmi perspektivním preventivním opatřením se jeví možnost očkování proti lidskému papilomaviru (HPV).

Loading...
Témata: rakovina | nemoci | zdraví
Vstupte do diskuze
Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

V Praze prasklo potrubí. Bez vody byly tisíce odběratelů

07.12.2019 20:33 Aktualizováno Kvůli prasklému vodovodnímu řadu bylo dnes v Praze 6 bez dodávek vody zhruba 2700 odběratelů.…

Co dělat, když vám nechutná jídlo v restauraci? O peníze přijít nemusíte

07.12.2019 20:16 Češi jsou zvyklí reklamovat elektroniku nebo oblečení. V reklamování jídla v restauraci jsou však…

Zoufalá babička ze Slovenska napsala dopis Zemanovi. Žádá, aby zakročil

06.12.2019 23:06 Aktualizováno Sedmašedesátiletá Slověna Anna poslala dopis prezidentovi Miloši Zemanovi. Žádá v něm, aby zastavil…

Spor o hidžáb: Nejvyšší soud se zastal Somálky, ČR musí tolerovat…

06.12.2019 17:23 Aktualizováno Nejvyšší soud (NS) se zastal somálské dívky, která chtěla na zdravotnické škole v Česku nosit…

Související:

Právě se děje

Další zprávy

reklama