Žaloba otřásá univerzitou. Fakulta se brání, student kontruje. Kdo má pravdu?

Olomouc - Počátkem tohoto týdne se v médiích objevila informace o sporu mezi rektorem UP a Mgr. Petrem Sojkou. Mgr. Sojka napadl správní žalobou dle jeho tvrzení nezákonné rozhodnutí rektora, kterým mu bylo zrušeno přijetí ke studiu v doktorském studijním programu na Právnické fakultě UP. Právnická fakulta podává k tomuto sporu následující vysvětlující stanovisko.

Student Petr Sojka zažaloval rektora

Mgr. Sojka nebyl nikdy přijat ke studiu v doktorském studijním programu na Právnické fakultě UP. Zkušební komise pro přijímací zkoušku navrhla děkance PF UP nepřijetí uchazeče z důvodu nevhodnosti tématu dizertační práce a neexistenci adekvátního školitele. Cílem a úkolem PF UP je zachování vysoké kvality doktorského studijního programu, což by bez nalezení vhodného školitele nebylo možné dosáhnout, píše ve svém stanovisku prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc., děkanka PF UP v Olomouci.

Z uvedených důvodů děkanka PF UP souhlasila s návrhem zkušební komise pro přijímací zkoušku a Mgr. Sojku ke studiu nepřijala. Toto rozhodnutí bylo zavedeno do systému elektronické evidence výsledků přijímacího řízení, do kterého měl Mgr. Sojka přístup. Důvody pro jeho nepřijetí ke studiu i nadále trvají.

Situace vznikla administrativním pochybením

Situace, jež se Mgr. Sojka rozhodl řešit soudní cestou, byla způsobena administrativním pochybením. Důsledkem chyby při zpracování výsledků přijímacího řízení došlo k vyhotovení a doručení vadného tiskopisu rozhodnutí o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu na Právnické fakultě UP. Za tento omyl se Právnická fakulta (dopisem děkanky i osobní omluvou proděkana pro doktorský studijní program) Mgr. Sojkovi omluvila a v případě, že bude v souvislosti s tímto omylem prokázána nějaká újma na straně Mgr. Sojky, je Právnická fakulta připravena nést důsledky svého pochybení, uvádí se dál ve stanovisku děkanky.

Navíc, děkanka Právnické fakulty přijala v souvislosti s uvedeným pochybením patřičné personální opatření a učinila systémové kroky, které do budoucna vyloučí opakování podobné chyby. To ale nic nemění na skutečnosti, že Mgr. Sojka nebyl ke studiu v doktorském studijním programu nikdy přijat.

Rozhodnutí nemá nic společného s rektorskými volbami

Napadené rozhodnutí pana rektora, kterým byl napraven vadný stav, nebylo přijato z jeho vlastní iniciativy, ale na podnět Právnické fakulty, která okamžitě po zjištění uvedeného omylu ve vyhotovení tiskopisu učinila potřebné kroky k jeho nápravě. Pan rektor postupoval zcela v souladu se svými povinnostmi a zvolil nejrozumnější a jediné možné řešení vzniklé situace.

Popsaný chod událostí jasně popírá nepodložené tvrzení pana Sojky o tom, že rozhodnutí rektora souvisí s nadcházejícími volbami rektora UP. Toto tvrzení rezolutně odmítáme. Spojování postupu pana rektora s nadcházejícími rektorskými volbami postrádá jakoukoliv logiku. Děkanka PF v této věci doplňuje, že nemá žádný zájem na konkrétním výsledku voleb rektora, svými rozhodnutími tyto volby nijak neovlivňuje a zásadně odmítá jakékoliv pochybnosti o možnosti ovlivňování členů AS UP zvolených za akademickou obec PF při jejich rozhodování v rámci rektorských voleb.

Sojka vyvrací tvrzení děkanky

Student obratem zaslal redakci Eurozpráv.cz dementi, v kterých reaguje na některé záležitosti, které se objevily v médiích.

1) Dle paní děkanky jsem prý přijat nebyl. Mám k dispozici originál rozhodnutí o přijetí ke studiu, které má všechny náležitosti, jak je zákon předpokládá, vč. odůvodnění, podpisu paní děkanky i razítka. Takové rozhodnutí je konstitutivní (tedy zakládá právní vztah, tímto rozhodnutím mi vzniká právo na zápis ke studiu). Co má škola v interním systému je čistě interní záležitostí školy.

§ 50 odst. 2 zák. o VŠ – „O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje fakulta, rozhoduje děkan fakulty."

§ 51 odst. 1 zák. o VŠ – „Sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu vzniká uchazeči právo na zápis do studia."

2) Paní děkanka tvrdí, že jsem si zvolil téma „Americké prezidentské systémy". Toto tvrzení není rovněž pravdivé. Téma mé disertace znělo „Hlava státu v republikách Latinské Ameriky".

3) Chybí školitel... Školitel je od toho, aby studenta vědecky nasměroval, dával mu pokyny a rady, aby si osvojil vědecký přístup, ale není tu od toho, aby za studenta bádal, student bádá sám a usiluje o vlastní tvůrčí přístup. Navíc jsem na jednáních navrhl circa pět konkrétních špičkových akademiků a praktiků, českých i zahraničních, na dané téma.

4) Omluvu, kterou mi paní děkanka a pan proděkan měli poslat, nepovažuji za omluvu, vzhledem k tomu, že mi v podstatě oznámili, že mají nepřehled na studijním oddělení, paní děkanka omylem podepsala papír a že dají návrh na zrušení rozhodnutí (což je samo o sobě nezákonné). Fakulta se zřejmě domnívá, že užití fráze „omlouváme se", predifikuje omluvu.

5) V médiích se objevila informace, že o přijetí ke studiu rozhoduje přijímací komise a děkan snad jen deklaruje přijetí. Toto tvrzení je nepravdivé. § 50/2 zák. o vysokých školách říká: „O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje fakulta, rozhoduje děkan fakulty." Přijímací komise vydává pouze právně stanovisko, konečné rozhodnutí je ale na děkanovi a ten toto ohlásí „světu" rozhodnutím o přijetí či nepřijetí ke studiu. Takové rozhodnutí musí být vždy odůvodněno. Nerozumím tedy tomu, jak by se paní děkanka, které si i nadále vážím, mohla splést.

Kontrola bezinfekčnosti v restauracích může u hostů vyvolat agresi vůči…

21.10.2021 22:00 Aktualizováno Zástupce gastronomů z Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) Luboš Kastner se…

ČEZ kvůli větru vyhlásil kalamitní stav ve Středočeském kraji a 7 okresech

21.10.2021 21:59 Aktualizováno Společnost ČEZ Distribuce kvůli následkům silného větru vyhlásila k dnešním 19:00 kalamitní stav v…

Přibývá Češek, které jsou závislé na alkoholu

21.10.2021 18:58 Češky vypijí průměrně šest litrů čistého lihu ročně. Alkoholické onemocnění jater je druhou…

Respirátory slouží k boji s covidem, rozhodl soud a odmítl je zrušit

21.10.2021 14:22 Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl návrh na zrušení mimořádného opatření, které nařizuje nosit na…

Část pražských restauratérů kontroly hostů odmítá

21.10.2021 13:29 Někteří pražští provozovatelé restaurací a barů pochybují o účinnosti kontrol bezinfekčnosti hostů…

Pokud stačí fotka v mobilu, nemají celníci vyžadovat papírový dokument,…

21.10.2021 10:58 Lpění na listinné podobě dokumentů v situaci, kdy postačí třeba fotografie v mobilu, je zpozdilé a…

Restauratéři se obávají úbytku zákazníků. Bezinfekčnost kontrolovat…

21.10.2021 10:35 Bezinfekčnost hostů restaurací by měl kontrolovat stát a jeho složky. Myslí si to provozovatelé…

Ve spalovně v pražských Malešicích hořelo, vyhlášen třetí stupeň poplachu

20.10.2021 21:19 Aktualizováno V jedné z budov spalovny v pražských Malešicích dnes odpoledne hořela technologie, požár způsobil…

Povinné kontroly rozdělují restauratéry. Někteří covid pasy hlídat odmítají

20.10.2021 18:57 Zástupci gastronomického odvětví podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha dnes žádali, aby…

Restauratéři budou od 1. listopadu kontrolovat bezinfekčnost hostů

20.10.2021 16:58 Personál restaurací bude podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) muset od 1. listopadu…

Související:

Právě se děje

reklama