Vládní stopka exekucí budí vášně. Poslanec Výborný prozradil EZ, proč s ní nesouhlasí

Nejsou tak milosrdní a shovívaví jako kabinet premiéra Andreje Babiše. Části advokátům i odborníkům na exekuční právo se nelíbí schválený vládní návrh zákona z dílny ministerstva spravedlnosti takzvaný lex COVID justice, reagující na současnou koronavirovou pandemii. Protestují hlavně proti zastavení některých exekucí, kde tři roky a déle dlužník nic nesplatil. „Předmětný návrh nabízí široký prostor pro zneužití takzvanými nepoctivými dlužníky,“ vyjadřuje se pro EuroZprávy.cz zkušený advokát Tomáš Pelikán.

Marek Výborný
doporučujeme

O návrhu budou v úterý hlasovat poslanci na zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kteří budou schvalovat celkem balík 15 zákonů týkajících se legislativní nouze.

Nad vládním rozhodnutím zastavit některé exekuce kroutí hlavou i poslanec za KDU-ČSL Marek Výborný, předseda Podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. „Nevím jak případy, kdy člověk léta nic nesplácí, souvisí se současným legislativním stavem nouze vyvolaným koronavirovou pandemií. Tato část návrhu nespadá do zrychleného řízení, ale chci ho protlačit do 2. a 3. čtení. Na mimořádném zasedání Poslanecké sněmovny pro něj ruku nezvednu, nepřijde mně to fér,“ říká pro EuroZprávy.cz Výborný, který je zároveň zpravodajcem zákona.

Zastavení takzvaných marných exekucí vyvolalo na středečním jednání Podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení bouřlivou debatu. Jednání se zúčastnil i Podvýbor pro ochranu spotřebitele. „O tomto bodě jsme diskutovali tři hodiny,“ nastiňuje atmosféru při setkání bývalý předseda lidovců Výborný. Sám je přesvědčen, že rušení exekucí by mohlo zahltit soudy, na něž by se obraceli věřitelé. „Určitě by to situace nepomohlo. Jsem toho názoru, že dluhy, které se vlečou z minulosti do koronavirové situace nepatří,“ má jasno Výborný, člen Ústavně právního výboru.

Generální pardony se mohou vymstít

Ostatní body novely, která chrání podnikatele před insolvencí, zmírňuje podmínky pro lidi v oddlužení, umožňuje a promíjí zmeškané lhůty, se mu už částečně zamlouvají. „Tady musíme přihlédnout k současnému mimořádnému stavu a uvědomit si, že lidi pandemie připravila o příjmy. Proto by bylo například nesmyslné, aby nyní věřítelé vtrhli na firmy a uvrhli je do insolvenčního řízení. Proto je dobré, že v těchto případech budou dlužníci chráněni před veřiteli do konce srpna,“ přibližuje svůj pohled poslanec Výborný.

Rozhodnutí ministerstva spravedlnosti, které chce v případech, kde exekutor od dlužníka už tři roky nic nevymohl, zcela zastavit se kromě poslance Výborného nelíbí i řadě advokátům specializující se na exekuce. Shodně tvrdí, že hrát si nyní na granty se nevyplatí. „Obecně je třeba si uvědomit, že takovéto plošné pardony pro dlužníky se mohou vymstít a nikdy nejsou zadarmo a vždy se to někde odrazí, minimálně u takového poctivého věřitele, za jehož pohledávkou za dlužníkem může ve výsledku stát jen množství marně vynaložené a nikým nezaplacené práce a pocit nespravedlnosti,“ tvrdí advokát Tomáš Pelikán a majitel stejnomenné advokátní kanceláře.

Expert na exekuční právo Pelikán upozorňuje, že jedna ze základních zásad našeho ústavního systému je zásada rovnosti před zákonem. „Mám obavy, zda připravovaná opatření nemohou vést k vybočení z mezí ústavy, kdy jedné skupině občanů jsou poskytovány výhody, v tomto případě navíc na úkor skupiny druhé.“ Pelikán navíc apeluje na skutečnost si uvědomit, že i věřitelé mají své oprávněné zájmy. „Většinu věřitelů netvoří lichváři, ale naopak osoby, kterým jejich pohledávka vznikla protiprávním jednáním dlužníka. Individuálnost posuzování je proto více něž namístě,“ je přesvědčen doktor práv Pelikán.

Vládní návrh, který počítá se zastavením některých exekucí se nelíbí ani Tomáši Vránovi, který plných patnáct let vykonával funkci soudního exekutora. „Myšlenka z dílny ministerstva spravedlnosti je dle mého názoru zcela irelevantní a zcestná. Nejen, že souhlasím s názorem pana poslance Marka Výborného, ale zejména zdůrazňuji, že návrh je zcela mimo realitu nejen dosavadních právních snah o regulaci problému, ale je to zcela protispolečenská výzva k dalšímu nekontrolovatelnému zadlužování lidí,“ zvedá advokát Vrána varovně prst. Podle něj by se ani schválením zákona nic nevyřešilo. „Dlužníci by se stali opět více nedotknutelní a věřitelé nám pak vezmou znovu vymáhání do vlastních rukou jako tomu bylo dříve, kdy institut soudního exekutora neexistoval,“ upozorňuje Vrána.

Zbořit hranici 30 procent v oddlužení? Jen pokud za to může koronavirus

Stejně jako poslanec Výborný i Tomáš Pelikán je názoru, že návrh se nouzového stavu bezprostředně nedotýká. Přesto tvrdí, že v principu se návrhu ministerstva spravedlnosti sice dá rozumět, nicméně je nutné zhodnotit, jak je v současnosti formulován. „Mám za to, že předmětný návrh nabízí široký prostor pro zneužití nepoctivými dlužníky. Pokud se najde dlužník, který bude po předmětnou dobu schopen tajit své skutečné příjmy a majetkovou situaci, a věřte, že takových by se našlo dost, tak to pro něj může být cesta, jak exekuci zastavit, což z pohledu ochrany zájmů věřitele rozhodně není žádoucí. Aby pak věřitel vůbec takové zastavení exekuce odvrátil, bude nucen i opakovaně platit zálohy na náklady exekuce.“ Podle Pelikána by zastavení exekuce v takovém případě minimálně mělo vždy předcházet pečlivé individuální prověření dlužníkových skutečných životních poměrů za účelem zjištění, zda tohoto institutu nezneužívá na úkor věřitelů „Například, zda si dosud aktivně hledal práci, zda nejezdí v drahém autě, které ale není jeho, jak si může dovolit bydlet v bytě, který není jeho, a jehož tržní nájemné neodpovídá dlužníkovým příjmům a tak dále,“ nabízí Pelikán návod, jak odhalit dlužníky s nekalými úmysly.

Advokát Petr Němec ze stejnojmenné advokátní kanceláře a zapsaný mediátor se domnívá, že zastavení exekucí problémy dlužníků v zásadě neřeší, natož v souvislosti s koronavirem. „Pokud se na tyto exekuce nehradilo a dál se na ně nebude hradit, tak se nic moc nemění. Nicméně většinou se na tyto exekuce nehradí, protože jsou až další v pořadí, tzn. že dlužník má jinou starší exekuci a dokud se tato neuhradí, na tyto nedojde, ale úroky a sankce zde často běží dále.“ Podle Němce tyto exekuce tvoří zátěž pro celý systém, zvláště když každou exekuci vede jiný exekutor a zdravotní pojišťovny a další orgány musí neustále poskytovat součinnost. „Tyto exekuce v očích dlužníků vytvářejí také beznaděj, že vyřešením jedné exekuce se stejně nic nezmění a vyhání je to mimo systém. Pokud tyto exekuce zjevně nemají smysl, tak se jejich zastavení jeví jako rozumné řešení. Věřitel jejich zastavení může zabránit složením zálohy exekutorovi, jak stojí v návrhu, což je rozumné. Pokud věřitel věří, že se vymůže něco, ať platí zálohu, pokud tomu sám nevěří, proč chtít, ať exekutor, soudy a úřady jen zbytečně pracují a tvoří náklady?“ ptá se Němec.

Návrh má ulevit i lidem v oddlužení nebo reorganizaci. Podle insolvenčního zákona se navrhuje zrušení 30 procentní hranice pro splacení pohledávek v oddluženích schválených před 31. květnem 2019. I zde je slyšet kritický hlas Marka Výborného, předsedy Podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a odlužení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. „Hranici 30 procent bych zbořil jen v tom případě, že dlužník věrohodně prokáže, že své závazky nemůže splácet v souvislosti s koronavirovou pandemií.“ Výborný nechce poškodit věřitele, ale zároveň nechce, aby jeho vyjádření vyznělo, že všichni dlužníci se plánují své zodpovědnosti vyhnout. „Je třeba vše posuzovat se zdravým rozumem. Nemusím nikomu říkat, že šmejdi jsou jak na straně věřitelů, tak i dlužníků. Ale zase jsou případy, kdy obě strany spolupracují. Záleží na lidech,“ soudí poslanec Výborný.

Dlužníkům podle Člověka v tísni zbyde od července více peněz

Co určitě politik popodruje, že po dobu koronavirové krize je omezení, až zrušení mobiliární exekuce. „Nemělo by se během virové krize stávat, že u vás doma zazvoní exekutor a vezme si televizi.“ Rovněž Výborný chce, aby lidem v exexukci zůstali daňové bonusy a odstupné. „Co se týče placení, tak nyní bych upřednostňoval splácení jistiny (základu) před příslušenstvím (úroky, úroky z prodlení),“ nabízí svůj pohled Marek Výborný.

Současné dlužníky, kteří chtějí svoji situaci řešit, nyní nejvíce trápí, že jim během koronavirové pandemie vypadl příjem, a to nikoli vlastní chybou. Bojí se, co s nimi bude, když nemají na splácení. Co mám dělat? Ptá se nejeden z nich a strachuje se o budoucnost. „V případě, že má takový člověk vidinu, že po ukončení mimořádných opatření bude mít obdobný příjem, má smysl žádat o odklad exekuce,“ radí Daniel Hůle z Člověka v tísní, kde zastavá funkci vedoucího dluhového poradenství. Pokud však člověk podle experta na exekuce o příjem přišel nebo přijde, odklad už není řešením.

„Dobrou zprávou mezi mnoha špatnými je skutečnost, že od července dojde k výraznému zvýšení nezabavitelné částky v exekuci, takže lidem bude zůstávat více peněz. Vždy ale záleží na každém detailu, proto bych lidem v nouzi doporučil volat v pracovní den na naši helplinku 774 392 950, popřípadě vyzkoušet našeho virtuálního poradce na webu www.jakprezitdluhy.cz ,“ nabízí Hůle pomoc dlužníkům.

Pokud v krizi vyschly příjmy, podejte návrh na odložení exekuce

Bývalý exekutor a nyní advokát Tomáš Vrána apeluje zvláště v této těžké době na exekutora. „Exekuce je hlavně o osobě exekutora a jeho přístup. Od toho se vše odvíjí,“ je přesvědčen. Dlužníkům radí ihned začít jednat s exekutorem. „Je dobré mít na paměti, že zatím neschválený státní příspěvek pro OSVČ nebude možné exekučně postihnout, alespoň s tím počítá návrh. Pokud nedojde k dohodě, dochází k navržení odkladu exekuce dle paragrafu 54 exekučního řádu, tady ale pozor na nutnost naplnění formálních znaků návrhu ve smyslu paragrafu 54 odst. 1 exekučního řádu,“ čerpá ze svých zkušeností Vrána.

Návod, jak řešit složitou situace, kdy dlužníkovi vinou krize zaviněné pandemií zcela vyschly příjmy, nabízí advokát a zapsaný mediátor Petr Němec. „Pokud exekuce probíhala srážkami ze mzdy a dlužník přišel o zaměstnání, hrozí možnost jiného způsobu exekuce: především tedy prodejem movitých a nemovitých věcí. Dlužník by se měl co nejdříve přihlásit na úřad práce a požádat taky o všechny možné dávky, aby přežil. Zároveň by měl podat návrh na odklad exekuce s odůvodněním své situace.“

Podobný názor sdílí i advokát Tomáš Pelikán. „Takto postiženému klientovi, jehož pandemie připravila o příjmy, bych doporučil podat návrh na odložení exekuce k soudnímu exekutorovi, který jeho exekuci vede. Rozhodně je vhodné konkrétně uvést nejen co je příčinou momentální ztráty příjmů, ale i jaká je perspektiva do budoucna, ze které by mělo být zřejmé, že dlužník má zájem v budoucnu dluh splatit,“ nabízí řešení Pelikán. Sám upozorňuje, že ministerstvo spravedlnosti dokonce pro dlužníky připravilo obecný vzor návrhu na odklad exekuce v souvislosti s koronavirovou situací. Vzor je dostupný na webových stránkách ministerstva spravedlnosti.

Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

Lidé na cestu do práce mezi městskými částmi doklad nepotřebují. Do…

27.02.2021 22:01 Aktualizováno Pražané nebudou muset mít při cestě do práce či na nákup z jedné městské části do druhé žádný…

Na Berounsku havarovalo letadlo, dva lehce zranění

27.02.2021 19:57 U Hostimi na Berounsku havarovalo dnes odpoledne při nouzovém přistání ultralehké letadlo. Dva lidé…

Češi mění oděvní styl. Saka v době pandemie nahradily tepláky

27.02.2021 14:09 V pandemii z hledáčku českých zákazníků zmizely formální oděvy, menší poptávka byla ale třeba i po…

Exekucí i lidí v nich ubylo, dlužná částka ale rostla

27.02.2021 10:57 V Česku loni ubylo exekucí. Minulý rok v listopadu jich bylo 4,33 milionu, tedy o 145.800 méně než…

Související:

Právě se děje

Další zprávy

reklama