Riziková zaměstnání. Za bezpečnost odpovídá zaměstnavatel, ale nehody jsou stále časté

PR článek - Řada lidí si pod pojmem chodit do práce představí cestu do vyhřáté kanceláře, kde na ně čeká vlastní židle a počítač a samozřejmě také přístup do kuchyňky s kvalitní kávou. Jenže mnoho lidí si na živobytí vydělává úplně jinak, třeba právě ve fabrice, kde na ně nečekají ani židle, ani počítače a možná ani ta káva ne.

Podnikatelé, ilustrační foto
doporučujeme

Uvažujme třeba nad takovými společnosti, které dodávají planetové převodky, součástky do elektromotorů nebo různé chemické průmysl. Zde se může nehoda stát velmi snadno a rychle. Práce ve výrobě má svá specifika, zejména co se týče ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Je však otázkou, do jaké míry se skutečně daří je dodržovat a pracovníky před riziky účinně chránit.

Odpovědnost má zaměstnavatel

Za bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců na pracovištích je odpovědný zaměstnavatel a většinou to vyžaduje zavedení celé řady komplexních opatření. Dnes je na tuto oblast kladena i řada nároků přímo ze zákona a je třeba řídit se různými směrnicemi a nařízeními. Některé firmy například zavádějí iso 14001, anebo další podobná schémata, která jim pomáhají plnit stanovené požadavky.

Prevence hraje největší roli

Pro zajištění této povinnosti musejí sami zaměstnavatelé vyhledávat možná rizika a účinnými prostředky je eliminovat. Jde o všechna zaměstnání, kde se manipuluje s technikou, která je schopna způsobit vážné úrazy nebo i trvalé následky na zdraví. Byť by se mohlo zdát, že nejčastější úrazy jsou způsobeny pádem nebo nehodou s nějakým přístrojem, ve statistikách stále vedou trvalé následky způsobené například tím, že jsou zaměstnanci neustále vystaveni extrémnímu hluku. Proto firmy potřebují odhlučnění strojů, které by toto významné riziko eliminovalo.

Práce s nákladem a ve výškách

Ve spoustě firem dochází také k manipulaci s velkým nákladem. Snadno pak vzniká riziko způsobené neodbornou manipulací se stroji nebo samotným zbožím. Jistě si sami dokážete představit, jak snadno může dojít k nehodě a že stačí jen chvilka nepozornosti a tragédie může být na světě. Proto existují zvláštní předpisy pro práci na vyvýšených stanovištích nebo pro pracovníky, kteří využívají pracovní plošiny. Klíčové je správné a dostatečné poučení ze strany zaměstnavatele či vedoucího pracovníka.

Práce s nebezpečnými látkami

Ve výrobním, chemickém a strojírenském průmyslu mohou pracovníci často přicházet do kontaktu s nebezpečnými látkami, které mohou mít trvalý dopad na jejich zdraví. Tyto látky představují nebezpečí poleptání sliznic nebo pokožky, ale při vdechování mohou dokonce mít trvalé následky v podobě zničených plic nebo vyšší náchylnosti k některých chorobám. Bylo také zjištěno, že některé z těchto látek mohou narušovat hormonální systém. Zaměstnavatel je tedy povinen poskytovat dostatečné ochranné pomůcky a dohlížet na jejich pečlivé nošení. Samozřejmostí by měly být nejen rukavice a brýle, ale třeba také ochranný oděv nebo roušky. Nutné je také apelovat na zdravotní přestávky a pečlivé dodržování hygienických opatření.

Zranění

Při práci s kovem, dřevem, plastem nebo i jinými surovinami, které v rámci výroby prochází nějakou změnou se využívá celá řada nástrojů. Mohou to být různě pily, nože, pracovníci používají i škrabáky NOGA nebo elektrické brusky a řezače. Všechny tyto nástroje jsou při neodborné manipulaci schopny přivodit vážná zranění. Pokud již k něčemu takovému dojde, je třeba celou věc nahlásit a řádně zaprotokolovat, už jen proto, aby mohl vzniknout případný nárok na pojistné krytí. Je třeba přivolat lékařskou pomoc a také alespoň částečně zastavit provoz, aby mohla být opětovně zajištěna bezpečnost všech dalších pracovníků. Zaměstnanci je nutné poskytnout veškerou možnou podporu v jeho pracovní neschopnosti.

Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

Apostila a superlegalizace: Co to je a k čemu slouží

05.03.2021 17:20 PR článek - Při komunikaci se zahraničními subjekty musíte mít velice často k dispozici listiny,…

Co musí umět dobrý překladatel? Měl by mít cit pro jazyk i odborné znalosti

05.03.2021 17:16 PR článek - Koho baví jazyky a má pro ně talent, často uvažuje o dráze překladatele nebo tlumočníka…

Samostudium jazyků versus studium s lektorem: Co je pro vás lepší varianta?

05.03.2021 17:13 PR článek - Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem, říká jedno pořekadlo. Něco má do sebe, protože…

Jak rychle vytvořit kvalitní životopis?

05.03.2021 17:08 PR článek - Běžná praxe, když hledáte nové zaměstnání, je, že si prohlížíte nabídku pracovních…

Související:

Právě se děje

Další zprávy

reklama