Do ulic Prahy dnes vyjedou vánočně nazdobená vozidla MHD

Praha

Praha

Zdroj: Michael Zelinka / INCORP images

Praha""