Kůrovcem je mimořádně zasažená nebo ohrožená polovina katastrů

Strom napadený kůrovcem

Strom napadený kůrovcem

Zdroj: Adam Mráček / INCORP images

Strom