Mynář dodatkem ke zřizovací listině legalizoval své lovy zvěře

Vratislav Mynář

Vratislav Mynář

Zdroj: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Vratislav