Obce poslaly otevřený dopis vládě, chtějí více informací o úložišti jaderného odpadu.

Marta Nováková (foto: U&SLUNO)

Marta Nováková (foto: U&SLUNO)

Zdroj: Wikipedia

Marta