Galerie | Investiční pobídky mají být dostupnější výrobcům do zdravotnictví, návrh projedná vláda