Hongkong kvůli výročí masakru na pekingském náměstí povolal těžkooděnce

Hongkong

Hongkong

Zdroj: Pixabay

Hongkong""