Česká republika patří mezi země nejméně ohrožené katastrofami

Tornádo

Tornádo

Zdroj: Pixabay

Tornádo""