Sčítání lidu na Slovensku potvrdilo stárnutí populace, v zemi přibylo i rozvedených a svobodných

Bratislava

Bratislava

Zdroj: Michael Zelinka / INCORP images

Bratislava""