Voličské průkazy k volbě prezidenta ČR

 

Voliči, kteří chtějí volit v prezidentských volbách v lednu 2023, ale nemohou se osobně dostavit do svého volebního okrsku přiděleného podle místa trvalého bydliště, mohou požádat o voličský průkaz. Ten je opravňuje k volbě v jiném okrsku či jiné zemi.

Žádost o voličský průkaz lze podat přes Portál občana, písemně s úředně ověřeným podpisem voliče, tedy například na poště, která zprostředkovává službu Czech Point, dále pak osobně na obecním úřadě nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo Portálu Pražana.

Voličský průkaz vydává obecní úřad a je platný pouze pro jedny volby. Jeho získání je zdarma a nic se za něj neplatí. Je třeba ale správně formulovat žádost o jeho získání, a to podle vzoru (ke stažení ZDE) pro obecní úřad, pokud volič hlasuje mimo své trvalé bydliště v Česku, či podle vzoru (kde stažení ZDE) pro zastupitelský úřad, pokud hlasuje v zahraničí.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb. Počátek lhůty pro předávání voličských průkazů je 29. prosince 2022. V případě písemné a elektronické žádosti končí lhůta pro její doručení 6. ledna v 16:00 hodin. V případě osobní žádosti lze zažádat do 11. ledna 2023.

Pro druhé kolo voleb lze zažádat o voličský průkaz opět stejnými cestami, tedy buď přes Portál občana, písemně, elektronicky či osobně. V případě žádosti na dálku je potřeba ji odeslat tak, aby byla na příslušný úřad doručena do 20. ledna do 16:00 hodin. Při osobní žádosti je potřeba dostavit se na úřad do 25. ledna do 16:00.   

TÉMA: Volební speciál k volbám prezidenta 2023 MANUÁL: Jak odevzdat platný hlas a co mít s sebou? PŘEHLED: Otázky a odpovědi k prezidentským volbám

Nejčtenější články o prezidentských volbách