Měl by mít umělec vilu a bazén?

Praha - Publikace „Umělec, vila a bazén“ je součástí projektu NAD ČAROU, který si klade za cíl reflektovat stávající situaci uměleckého světa a vzbudit diskuzi o významu vzdělávání v umění, jeho dopady a důležitost v životě umělce. Kniha vychází v České republice jako dvoudílná publikace, která je originálním způsobem spojená zipem.

Projekt NAD ČAROU vznikl na základě šestileté tradice výstav POD ČAROU, které prezentovaly nepřijaté uchazeče o studium na veřejných vysokých uměleckých školách bez jakéhokoli institucionalizovaného výběru a vždy v alternativních prostorách. Projekt POD ČAROU tak byl otevřenou platformou pro autorskou realizaci každého umělce bez omezení.
doporučujeme

První část knihy obsahuje popis projektů POD ČAROU a NAD ČAROU, eseje a rozhovory s významnými osobnostmi české umělecké scény. Katalog, který je druhou částí publikace, prezentuje dokumentaci konkrétní podoby výstavy „NAD ČAROU - Jednosměrná zpátky", její kurátorskou koncepci a prezentaci jednotlivých vystavujících.

První část publikace nejprve shrnuje historii a vývoj projektů POD ČAROU a NAD ČAROU a poté se věnuje otázce problematiky vysokého uměleckého vzdělávání a současného umění, ke které se ve formě esejí, úvah a rozhovorů vyjádřilo nad padesát významných osobností české umělecké scény. Jejich stěžejním tématem je především efektivita vysokého uměleckého vzdělávání v České republice a jeho význam v současné společnosti s přesahem k obecnějším otázkám o roli umělce v nynějším světě. Mezi osobnosti publikace patří například spoluzakladatel umělecké skupiny Zhotoven Roman Týc, reklamní fotograf Robert Vano, přední český grafik Aleš Najbrt či Petr Dub, výrazný český výtvarník, který se dotkl v publikaci otázky školství v umění ,,Tkví-li podstata současného umění v hledání vlastního společenského významu, neuškodilo by, kdyby byly umělecké školy naplněny vědomím, že jsou pouze dílčí součástí tohoto procesu, nikoli jeho výhradním vykonavatelem a arbitrem v jedné osobě".

Druhý díl publikace se skládá z barevného katalogu k výstavě „NAD ČAROU - Jednosměrná zpátky", která probíhá v Centru současného umění DOX v Praze do konce letošního června. Výstava ,,NAD ČAROU – jednosměrná zpátky" je výsledkem kurátorské práce Terezy Jindrové. Ta oslovila umělce, kteří se přinejmenším jednou účastnili výstavy POD ČAROU, ale poté se na vysokou uměleckou školu dostali, a buď ji ještě studují, nebo jsou čerstvými absolventy. Definovala jim zadání, na jehož základě měli vybrat díla, která nejlépe odpovídají následujícím čtyřem kategoriím: 1. dílo z období před přijetím na VŠ, 2. dílo, které se během studia setkalo s kladným hodnocením, 3. dílo, které se naopak setkalo s negativním hodnocením nebo nepochopením, 4. dílo, které by umělec předložil k přijímacím zkouškám, kdyby se na VŠ hlásil nyní. Výstava tedy představuje jednoho autora vždy několika díly a prostřednictvím poskytnutí svobody rozhodování nastavuje avizované problematické oblasti zrcadlo. Po celou dobu konání výstavy probíhají tematické doprovodné programy, jejichž přehled je k nalezení na oficiálních stránkách projektu.

Autorkami publikace jsou Barbora Johansson Pivoňková, Zdenka Švadlenková a Alena Bartková, o grafické úpravy publikace se postarali Marek Šilpoch a Markéta Steinert z ateliéru grafického designu profesora Rostislava Vaňka na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a fotografie autorů textů zpracoval Jan Slavík.

Co je projekt POD ČAROU?

Projekt NAD ČAROU navazuje na šestiletou tradici projektu POD ČAROU. Ten vznikl na základě neúspěšného přijímacího řízení Barbory Johansson Pivoňkové, vedoucí projektu NAD ČAROU, a skupiny mladých výtvarníků, kteří se hlásili na Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze a ocitli se pod pomyslnou čárou úspěchu. Výstavy projektu POD ČAROU byly organizovány bez podpory jakékoli instituce, odehrávaly se pouze v alternativních prostorech bez kurátorské selekce. Umožnily však neúspěšným uchazečům prezentaci jejich děl mimo akademickou půdu před následujícími oficiálními termíny přijímacích řízení. Projekt POD ČAROU se tak stal otevřenou platformou pro seberealizaci mladých umělců usilujících o budoucí vzdělání všech uměleckých směrů. Pozitivní reakce široké veřejnosti navíc umožnila růst projektu z prvotní VŠUP na další pražské a mimopražské vysoké umělecké školy.

Projekt NAD ČAROU

Projekt NAD ČAROU rozvíjí poslání původního projektu POD ČAROU a současně se stává jeho protikladem. Má za cíl zmapovat stávající situaci a vzbudit diskuzi na téma významu sekundárního a terciárního vzdělávání v umění, jeho dopady a váhu v životě umělce. Reflektuje akademický vývoj původních iniciátorů a zároveň prvních vystavujících projektu POD ČAROU, kteří prošli celým studiem umělecké školy a završili jej dosažením uměleckého akademického titulu. Jeho součástí je výstava „NAD ČAROU – jednosměrná zpátky" a publikace ,,Umělec, vila a bazén".

Publikace je k prodeji dostupná v knihkupectví Page Five, kde si ji mohou studenti pořídit za zvýhodněnou cenu 69O Kč. Její standardní cena je 890 Kč (včetně poštovného). Knihu je možné zakoupit i prostřednictvím internetového prodeje (http://www.pagefive.com/buy/).

Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

Související:

Právě se děje

Další zprávy

reklama