Echo Media budou z většiny vlastnit čtenáři a redaktoři

Nezávislé vydavatelství Echo Media a.s., prostřednictvím Nadace Svobody slova a myšlení, věnuje 51 % podílu ve společnosti z celkového počtu 450 000 ks akcií svým čtenářům a redaktorům. Hlavním důvodem poskytnutí majoritního počtu akcií je zajištění dlouhodobého financování společnosti a udržení její nezávislosti. Vydavatelství to uvedlo v tiskové zprávě.

Redakce Echo24.cz

„Myslím, že by se financování médií mělo vrátit zpět do doby, kdy příjmy z přímého prodeje a předplatného převyšovaly příjmy z reklam. Proto jsme se rozhodli nabídnout našim čtenářům možnost stát se i akcionáři našeho vydavatelství,“ uvádí Rudolf Ovčaří, člen dozorčí rady Echo Media a.s., a zakladatel Nadace Svobody slova a myšlení. „Poskytnutí majoritního počtu akcií čtenářům a redaktorům je celosvětově unikátní projekt,“ dodává Ovčaří.

Akcionáři mají standardní práva a povinnosti. Minimálně jednou za rok bude Echo Media pořádat valné hromady, v plánu jsou i pravidelná setkávání s akcionáři a čtenáři v krajských městech. Tímto krokem chce vydavatelství posílit komunikaci mezi redakcí a čtenáři. Být rovnocennými partnery a společně rozhodovat nad budoucností Echa. „Akcie rozhodně nemá sloužit jako mocenský nástroj nad vydavatelstvím, ale spíše jako symbol udržení našich hodnot – nezávislost, svoboda slova a serióznost. Našim čtenářům věříme,“ komentuje Ovčaří.

Akcie zůstává v platnosti i po vypršení předplatného, s každým novým předplatným Echo Komplet získává čtenář další akcii. Akcie jsou volně obchodovatelné a projekt není časově omezen.

Část akcií bude formou nadačního příspěvku také rozdělena mezi redaktory Echo Media a.s. Dále se bude určitý počet akcií v následujících letech rozdávat mezi osobnosti, které se významně podílely na zachování svobody slova.

Související:

Právě se děje

reklama