Papež je neomylný? Dogma vyvolalo napětí v celé Evropě

"Kážeme a určujeme za Bohem vyjevené dogma, že rozhodne-li římský pontifex ex cathedra, to jest, využije-li své hodnosti pastýře a učitele všech křesťanů, dané jeho apoštolskými povinnostmi, vymezí doktrínu víry a morálky závaznou pro veškerou církev, s pomocí Boží, přislíbenou mu blahoslaveným Petrem, vládne neomylností, již svatý Spasitel s potěchou udělil církvi vymezením doktríny o víře a morálce, a tudíž taková rozhodnutí římského pontifika jsou nezměnitelná ve své podstatě a jsou rozhodnutím církve." Tak zní formulace jednoho z nejproblematičtějších učení církve v moderní době. Jaká je ale jeho historie?

Přidejte svůj názor 13 komentářů

Vatikán
doporučujeme

Papežská neomylnost je v katolické teologii dogmatem, které tvrdí, že papeži coby římskému biskupovi přísluší neomylnost, „když s konečnou platností vyhlašuje nauku o víře a mravech jako nejvyšší pastýř a učitel všech věřících křesťanů, který své bratry povzbuzuje ve víře.“ Z toho vyplývá, že proto, aby nějaký papežův výrok byl považován za neomylný musí splňovat několik podmínek, zejména je omezen na záležitosti víry a morálky a nikdy nesmí být v rozporu s Písmem. Rozhodně to není možné chápat jako neomylnost papeže jako osoby.Na toto upozornil i papež Benedikt XVI., prohlášením ke kněžím v Aostě: „Papež není vědma; je neomylný jen ve velmi řídkých případech, jak dobře víme.“ Na neomylnost naráží i vtipná hříčka kardinála Jamese Gibbonse, který upozornil na to, že papež nemůže být neomylný protože špatně vyslovuje jeho příjmení jako Jibbons.

Od vzniku myšlenky k dogmatu

Kupodivu jde o záležitost poměrně mladou, za katolické dogma byla neomylnost oficiálně prohlášena až Prvním vatikánským koncilem roku 1870. I když bylo dogma o papežské neomylnosti stvrzeno až v 19. století, papežské nároky na neomylnost mají o dost delší historii, která začíná už ve středověku. Jedním z nejdůležitějších dokumentů je tzv. Dictatus pape. Tento dokument vydal Řehoř VII. během sporu o investituru (dosazování biskupů) s římským panovníkem Jindřichem IV. a mimo jiné se v něm uvádí, že papež nemůže být nikým souzen a že církev se nikdy nemýlí a nikdy mýlit nebude. Podobně se názory o neomylnosti papeže objevily i během sporu papežů s františkánskými mnichy o podobu a meze apoštolské chudoby církve. V tomto sporu je nejzajímavější to, že papež Jan XXII. paradoxně striktně odmítal doktrínu neomylnosti papeže. Františkáni totiž papežskou neomylnost používali jako argument pro své teze, které byly schváleny jedním z Janových předchůdců na papežské stolici. O neomylnosti se také diskutovalo během sporů mezi konciliaristy a papežem v 15. století, ve kterém šlo o to, zdali je nejvyšší autoritou církve papež nebo koncil. Idea neomylnosti byla znovu propírána po Tridentském koncilu, kterým začal v Evropě proces poněkud nepřesně nazývaný protireformace. Jak vidno diskuze o neomylnosti katolické církve a papeže provázely prakticky všechny větší kontroverze církevních dějin. Bylo by ale chybou se domnívat, že prohlášením a uznáním dogmatu papežské neomylnosti tyto kontroverze skončily.

Neomylnost je omyl

Vyhlášení dogmatu na vatikánském koncilu bylo přijato velmi odmítavě nekatolickou veřejností, a i mezi katolíky byly reakce různé – někteří jej přijali s nadšením, jiní velice odměřeně a odpor těch nejzarytějších vedl až k odštěpení starokatolické církve. Důrazně se proti ní vyslovil německý kancléř Bismarck, který v něm viděl nároky papeže na vládu v Evropě i anglický předseda vlády Gladstone, který v něm viděl útok na liberalismus.

Ideu papežské neomylnosti nikdy neuznávaly pravoslavné církve. Pravoslavní křesťané jsou přesvědčeni, že celé první tisíciletí po Kristu nic takového v Církvi neexistovalo a je to jen další z výmyslů, které mají podpořit primát papeže nad ostatními patriarcháty. Podle názoru pravoslavných uzurpuje dogmatem o neomylnosti římský papež postavení, které má v Církvi pouze Duch Svatý. Dogma neomylnosti se samozřejmě vůbec nezamlouvá ani reformačním církvím, které jím ale nejsou nijak dotčeny, protože už od svého vzniku neuznávají ani samotný úřad papeže jako vrchol církevní hierarchie.

Loading...
Vstupte do diskuze (13)
Google+ Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

Tipy na dovolenou: Kam se vydat autem, když už jste v Chorvatsku byli?

24.04.2019 14:59 Doporučit Čechům dovolenou v Chorvatsku je nošením dříví do lesa. Oblíbená destinace je prozkoumána…

loading...

Je vhodné vystavovat děti stresu? Rady psychologů vás možná zaskočí

24.04.2019 14:31 Rostoucí počet psychologů soudí, že rodiče by se za každou cenu neměli snažit uchránit své…

Kaiser a Lábus vstoupili do dějin. Kam ale legendární komické duo zmizelo

23.04.2019 19:47 Aktualizováno Před několika lety byl králi televizních obrazovek, dnes už tolik vidět nejsou. Kam se ztratila…

Neuvěřitelný příběh. Vědci vážili dlouhou cestu z Česka do Indie, aby…

23.04.2019 17:02 Šest tisíc kilometrů od sebe dělí Prahu a Dillí, přesto se dvojice indických vědců žijící v Česku…

Související:

Právě se děje

Další zprávy

reklama