Nacisté nebyli jediní, kdo Židy nenáviděl. Jejich pronásledování sahá daleko do minulosti

Neklidné 16. století představovalo pro evropské Židy období absurdity. Pokračuje jejich perzekuce, diskriminace a snaha o "nápravu", zakládají se pro ně ghetta nebo jsou rovnou vyháněni. Pozitivní snahy a postoje přicházejí vniveč, či se dokonce obrací proti nim.

Přidejte svůj názor 8 komentářů

židé

Protižidovské postoje a nálady jsou spojovány především s 19. a 20. stoletím, nicméně setkáváme se s nimi nejpozději od antického Řecka. Příčiny a podoba protižidovských postojů a nálad se v průběhu dějin měnily. Z toho důvodu se rozlišuje mezi antijudaismem charakteristickým především pro starověk, středověk a raný novověk, kdy Židé byli předmětem nenávisti zejména kvůli své víře, a antisemitismem, kdy židé byli zatracováni, ba dokonce likvidováni kvůli svému etnickému původu, a který se začal objevovat se vznikající nacionalistickou ideologií.

Jedním ze století, kdy Židé byli tvrdě perzekuováni kvůli své víře, ale nejen kvůli ní, bylo století reformace. V té době sice některým Židům byly přiznávány určité výsady (mezi nimiž bylo zproštění povinnosti nosit zvláštní označení), zároveň čelili vyhánění z měst (například ze Ženevy, Regensburgu, Prahy či Uherského Hradiště) a nuceným stěhováním se do prvních ghett (vůbec první ghetto bylo založeno roku 1516 v italských Benátkách).

Potýkali se s nepodloženými, jak vyplývá z pozdějších přiznání jejich autorů, obviněními z rituálních vražd, následným popravám či mučení. Jejich právní status byl rovněž slabší ve srovnání s ostatními běžnými poddanými, čehož bylo využíváno i v rámci hospodářského konkurenčního boje. Ve Španělsku dokonce vstupuje v platnost zákon o čistotě krve, jehož cílem má být vytvořit novou čistě křesťanskou šlechtu očištěnou od židovských vlivů.

Situace Židů byla v 16. století vskutku absurdní, a to i na území tehdejších Českých zemí. Roku 1501 potvrzuje Ludvík Jagellonský Židům již mnohokrát garantované, a ještě vícekrát slibované, výsady, zároveň je ale vyhání z měst (například z Opavy) svého království. Výsady podobně potvrzuje roku 1527 taktéž Ferdinand I., města je však odmítají respektovat. Pozornost si jistě zaslouží i skutečnost, že v roce 1541 byl vydán příkaz nařizující vyhnání všech Židů z Českých zemí, aby jim po čtyřech letech byl opět umožněn návrat a následně byli roku 1557 znovu vyhnáni.

Úlevu Židům nepřinesl ani rozmáhající se protestantismus, který nejprve sliboval vůči nim tolerantnější přístup. Hlavní představitel tohoto křesťanského proudu, Martin Luther, vydal v roce 1523 spis o židovském původu Ježíše Krista, v němž představil vůči Židům vstřícný postoj. Židé neměli být "napravováni" násilím, ale přesvědčováním, nikoliv dle zákonů světské moci, ale v souladu se zákony křesťanské lásky.

Když však Židé odmítli protestanty podpořit v jejich reformačním úsilí, vydává Luther vícero protižidovských spisů, z nichž zvláště spis O židech a jejich lžích je považován za jeden z nejvíce antisemitských textů, které byly kdy sepsány a na který se odvolávali i nacisté o čtyři století později. Nezůstalo však jen u slov. Když spor mezi katolíky a protesty přerostl v násilný střet, rebelující rolníci obrátili svůj vztek též vůči Židům.

Navzdory rozkvětu humanismus, jehož zastánci, často velmi zbožní křesťané, přistupovali k Židům v souladu s jejich přesvědčením o rovnosti lidí, neunikly postihům ani židovské knihy, které byly na mnoha místech páleny. Mimo to byly vůči Židům sepisovány pamflety vykreslující je jako ztělesnění zla a nebezpečí. I když se někteří stoupenci humanismu snažili o změnu pohledu na Židy, přesvědčení, že se jedná o Kristovy vrahy bylo velmi silně zakořeněné, a jejich snaha proto mnohdy přicházela vniveč.

Vstupte do diskuze (8)
Google+ Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

Víte, co se může skrývat ve vaší matraci? Tohoto tvorečka se jen tak…

20.11.2018 20:16 Aktualizováno Štěnice domácí je druhem polokřídlého hmyzu živící se primárně lidskou krví. Vyskytuje se po celém…

Vaše děti mají zrak jenom jeden. Jak ho chránit od narození do puberty?

20.11.2018 20:15 Aktualizováno Světový den dětí, který připadá na 20. listopad, není jen příležitostí připomínat si porušování…

Místo, kde mizí signál i plavidla. Co se děje v Ďáblově moři?

20.11.2018 20:13 O záhadě Bermudského trojúhelníku v Atlantiku slyšel snad každý. Tajemné místo na moři, kde se…

Vědci varují: Čím více tajemství skrýváte, tím více jste v ohrožení

20.11.2018 20:12 Aktualizováno Snad každý už někdy musel střežit nějaké to tajemství. Některá jsou příjemná a zábavná, jiná vás…

Související:

Zprávy odjinud

Právě se děje

Další zprávy

reklama
reklama