Krutý středověk? Jak se žilo v dobách svatého Václava?

Kult sv. Václava je dodnes dobře známý, byť již není vnímaný jen jako osobnost českého nebe, tedy svatý, ale spíše jako patron české země a určitý ideál tehdejšího panovníka. V jaké době ale tento panovník žil a jak ho vnímal prostý lid v jeho dobách? Jak tehdy vypadaly české země a každodenní život našich předků?

Historie, ilustrační foto

Doba, ve které kníže Václav a jeho lid žili, byla klimaticky velmi příznivá. Zatímco v dřívějších staletích raného středověku převažovalo spíše nevlídné klima, už během 9. století začíná stabilní, mírně deštivé a teplé klima, které se udržuje až do počátku vrcholného středověku. Tyto faktory významně ovlivňovaly tehdejší populaci, která rostla. Lidé začali osidlovat další území dál od velkých řek a úrodných údolí, tedy i vyšší mírné vrchoviny a okolní mírně kopcovité oblasti.

Je důležité dodat, že tehdejší krajina byla silně a místy hustě zalesněná, odhaduje se, že až 80 % našeho území pokrývaly lesy. Byly to především listnaté lesy tvořené duby a buky. Tyto chomáče pokrývaly i velké části Středních Čech, kde se rozvíjelo přemyslovské knížectví. Spíše jehličnaté lesy v pohraničních oblastech hor pak tvořily přirozenou hradbu od vnějšího světa po celý středověk.

Klima a populační růst přáli rodícímu se českému státu. Lidé se dožívali v průměru maximálně 45 až 55 let. Osidlování nových území kultivovalo okolní krajinu a rozšiřovalo území tehdejších obyvatel. Osídlení krajiny nebylo celoplošné jako dnes, ale tvořilo do jisté míry izolované územní celky, tzv. enklávy. Mezi nevýznamnější patřila Českobudějovická pánev, okolí dnešní Plzně, Prahy a především oblast Polabí a Poohří.

Společnost byla převážně zemědělská. Převažovali tedy rolníci, méně pak lovci, pastevci, ale rozvíjela se i další třída v podobě řemeslníků, obchodníků, válečníků a později též církevních hodnostářů. Na vrcholu společenské pyramidy stál kníže, v této době tedy kníže Václav. Ten svou moc a vůli v jednotlivých krajích uplatňoval pomocí své vojenské družiny a správců, kteří na daném území vybírali daně a řídili správu regionu. Díky tomu vznikaly v daných částech správní hradiště, přičemž centrálním místem se stalo pražské hradiště, kde kníže sídlil.

Čechy tehdy tvořilo několik samostatných kmenových území, kde vládla daná knížata. Sv. Václav tehdy ovládal pouze menší část Středních Čech, de facto jen širší okolí Prahy, které se táhlo dál na sever do úrodných oblastí Polabí a na jih k Posázaví. Kolem dokola byla další v těch dobách ještě nezávislá knížata, která byla podrobena až v časech vlády Václavova bratra Boleslava I. a jeho nástupců.

Zatímco kníže Václav obýval knížecí dvůr, který ležel v prostorách opevněného hradiště, ostatní lidé žili v jednoduchých dřevěných polozemnicích. Struktura a obsah obydlí se však tolik nelišil. I knížecí palác představovala v těch dobách pouze dřevěná, nejspíše srubová stavba, která mohla mít více místností a byla lépe vybavená nábytkem a kožešinami. Přesto i zde, stejně jako v osadách pod hradištěm, se muselo topit v ohništi či v peci, okna se musela v zimě zabednit, uvnitř tak býval zápach kouře a šero. Je však pravda, že díky dobrému klimatu lidé na venkově využívali domy spíše jako přístřešky v době nepříznivého počasí, jindy běžně spali venku, na slamníku apod.

Hygiena tehdy nebyla na vysoké úrovni, navíc ji potlačovala i samotná věrouka křesťanství, kterou se snažil kníže Václav prosazovat. Křesťanství bylo v těchto dobách zatím jen věcí elity. Prostí lidé byli ještě pohani a knížete Václava tak vnímali během jeho života i po jeho smrti trochu jinak, než pozdější generace a dnes my. Měli zkrátka jiné starosti. Věděli, že existuje nějaké knížectví a kníže, kterému náleží a musí odvádět daň. Tušili, že za kopci je ono velké hradiště Praha, kde sídlí panovník.

Spíše ale vnímali jistého správce, který v daném regionu knížete zastupoval. Lidé žili přítomností, každodenní rutinou toho, co si daný den vyžádal a jejich dění se točilo kolem hospodářství. Nedělní bohoslužby, stejně jako interiéry kostelů, nebyly pro širší lid známou věcí. Lidé se pohybovali jen v blízkém okolí svého domova a polností. Neměli pojem o rozměru knížectví, podobě celého kraje. To, co bylo za kopcem, za lesem, už bylo cizí, nepřátelské. Lesů se lidé báli a dlouhou dobu u nich zůstávali pohanské praktiky. Obraz knížete Václava jako svatého tak vnímali až jejich potomci v dalších generacích.

Zpěvačka Horká se chtěla nakazit, pak covidu podlehla. Jste odpad, vzkázal…

17.01.2022 13:05 Již dva hudebníci spojení s folkovou skupinou Asonance zemřeli za necelé tři týdny letošního roku.…

Ministr kultury Martin Baxa dnes rezignoval na funkci primátora Plzně,…

17.01.2022 10:50 Ministr kultury Martin Baxa (ODS) dnes rezignoval na funkci primátora Plzně. Už loni v listopadu…

Podle příznaků se varianta koronaviru omikron od delty nepozná, tvrdí…

17.01.2022 16:56 Jen podle příznaků se podle lékařů varianta koronaviru omikron od delty rozeznat nedá, méně častá…

Svaz pacientů ČR dnes jmenoval Ratha ombudsmanem pro střední Čechy a Prahu

17.01.2022 14:06 Svaz pacientů ČR dnes jmenoval bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha pacientským ombudsmanem…

Jedna z největších záhad dosud nerozluštěna. Co se stalo na lodi Mary…

17.01.2022 09:24 Píše se rok 1869 a v newyorském přístavu se připravuje na cestu do italského Janova menší…

Heinrich Schliemann se narodil před 200 lety. Objevil skutečně bájnou…

09.01.2022 14:00 Dne 6. ledna 1822, tedy před 200 lety, se narodil Heinrich Schliemann. Toho již od dětství…

Kdy děti postavily prvního sněhuláka? Historie sahá až k Shakespearovi

08.01.2022 14:00 Sněhová nadílka láká k zimním radovánkám, ke kterým kromě sportovních aktivit patří i dětské…

Psi dokážou rozeznávat různé lidské jazyky od neznámé řeči, tvrdí studie

07.01.2022 08:02 Psi dokážou rozlišit jazyk, ve kterém byli vycvičeni, od neznámé řeči. Ve studii, kterou vydal…

Tajemství dolaru: Věděli jste, že název nejslavnější světové měny má svůj…

31.12.2021 20:31 Nejznámější a dnes také nejpoužívanější měnou světa je dolar. Při vyslovení této měny si jistě…

Historie českých hradů a zámků: Které u nás byly jako první zpřístupněny…

31.12.2021 11:01 Proslulá muzea a galerie vítají své návštěvníky již desítky, ba dokonce stovky let. Je však nutné…

Vánoce ve vzpomínkách Boženy Němcové. Spisovatelka popsala, jak je lidé…

26.12.2021 11:00 Jak naši předci trávili advent a Vánoce? Co jedli o Štědrém večeru? Z pera Boženy Němcové se…

Před Vánoci roku 1911 si vzal život Josef Ladislav Píč, významná osobnost…

25.12.2021 10:00 V předvánočním čase před 110 lety zasáhla českou archeologickou obec smutná zpráva. Dne 19.…

Vánoce za první republiky. Na stole mnohdy chyběl kapr, jinak se zdobil i…

24.12.2021 14:15 Podoba Vánoc prošla v dějinách velkými proměnami. Jak vypadaly v dobách první republiky? Co lidé…

Tradiční vánoční úprava ryby? Kapr na modro a na černo

24.12.2021 10:20 Kapr dnes nepochybně patří na vánoční stůl. Tam se však dostal až v průběhu 19. století, tradiční…

Nejkrásnější dívkou světa je Indka Harnáz Sandhuová

13.12.2021 10:50 V izraelském rudomořském letovisku Ejlat dostala titul Miss Universe královna krásy Indie Harnáz…

Související:

Právě se děje

reklama