Válka nebo zemětřesení. Co se v Česku děje v případě katastrofy?

V České republice došlo k několika krizovým situacím. Naposledy se jedna velká udála v roce 2013 při povodních, neznamená to ale, že by nemohlo dojít k další. Víte, kdo se o občany v takovém případě postará?

Přidejte svůj názor 2 komentáře

Zemětřesení, ilustrační foto
doporučujeme

Víte, na které instituci leží břímě odpovědnosti v případech krizí a válek, které by postily Českou republiku? Jde o Správu státních hmotných rezerv (SSHR). Její činnost stanovil už zákon č. 97 z roku 1993 o působnosti Správy státních hmotných rezerv.

Bezpečnost Česka v takových případech zajišťuje primárně armáda, úlohou SSHR je přijímat zejména hospodářská opatření pro krizové stavy a zajišťovat státní hmotné rezervy. Další velkou oblastí, spadající do působnosti Správy, je i ropná bezpečnost, kterou upravuje zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy.

Dále Správa zajišťuje i koordinaci věcných zdrojů za krizových situací a po vyhlášení krizových stavů. K tomu vytvořila a provozuje informační systémy pro podporu plánovacích a rozhodovacích procesů orgánů krizového řízení, zejména Informační systém Argis a Informační systém Krizkom.

V jakých krizových stavech tedy SSHR hraje klíčovou roli? V Česku máme 4 krizové stavy, které definuje zákon.

1. STAV NEBEZPEČÍ - vyhlašuje ho hejtman kraje, případně pražský primátor, na dobu nejvýše 30 dní. O jaké situace jde? Zejména o živelné pohromy, ekologické, průmyslové havárie, nehody, které ohrožují životy, zdraví, majetky, životní prostředí. Důležitou podmínkou, aby se jednalo o stav nebezpečí je situace, kdy není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému.

- vyhlášen například v povodňových situacích v letech 2009, 2010, 2013 (Praha)

-  například v roce 2013 SSHR poskytla pro potřeby postižených osob a zasahujících jednotek IZS státní hmotné rezervy v evidenční výši 192,3 miliónu korun

2. NOUZOVÝ STAV - vyhlašuje ho vláda pro celé území státu nebo jen část území, taktéž na dobu maximálně 30 dnů. Nouzový stav v podstatě odpovídá stavu nebezpečí s tím rozdílem, že je zasaženo rozsáhlejší území, který se netýká jen kraje.

- vyhlášen v Česku při povodních (2002, 2006) a při orkánu v lednu 2007

3. STAV OHROŽENÍ STÁTU - ten vyhlašuje Parlament na návrh vlády pro celý stát nebo část území státu. Vyhlašuje se v takových momentech, kdy je ohrožena státní svrchovanost nebo územní celistvost státu aneboj jeho demokratické základy

4. VÁLEČNÝ STAV - vyhlašuje Parlament pro celou zemi. K jeho vyhlášení dochází v momentě, kdy je Česko napadeno, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.

A co patří mezi hospodářská opatření, která se v krizových stavech přijímají?Jde o materiální a finanční opatření, které pomáhají zajistit dodávky výrobků, prací, ale i služeb, bez nichž nelze zajistit překonání krizových stavů. Konkrétně mezi státní hmotné rezervy lze řadit tyto:

  • HMOTNÉ REZERVY - základní suroviny, materiály, polotovary a výrobky. Jsou určené pro zajištění obranyschopnosti a obrany státu a pro odstraňování následků krizových situací
  • MOBILIZAČNÍ REZERVY - k nim patří i stroje a majetkové hodnoty, které jsou určené pro zajišťování mobilizačních dodávek
  • POHOTOVOSTNÍ ZÁSOBY - základní materiály a výrobky, určené k zajištění nezbytných dodávek pro podporu obyvatelstva, činnosti havarijních služeb a hasičských záchranných sborů po vyhlášení krizových stavů, v systému nouzového hospodářství, kterou nelze zajistit obvyklým způsobem, a pro materiální humanitární pomoc poskytovanou do zahraničí.
  • ZÁSOBY PRO HUMANITÁRNÍ POMOC - základní materiály a výrobky určené po vyhlášení krizových stavů k bezplatnému poskytnutí fyzické osobě vážně materiálně postižené.
Loading...
Vstupte do diskuze (2)
Google+ Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

Ukřižování: Jeden z nejbrutálnějších a nejhanebnějších způsobů smrti

20.04.2019 21:00 Aktualizováno Nejslavnější ukřižování na světě je ukřižování Ježíše Krista, který byl podle Nového zákona usmrcen…

Síla jarních bylinek: K čemu je dobrý medvědí česnek, petrklíč nebo…

20.04.2019 20:17 Aktualizováno Již brzy na jaře můžete sbírat léčivé bylinky, které vám pomohou v případě zdravotních problémů,…

Velikonoční ostrovy: Proč dostalo místo opředené legendami svůj název?

20.04.2019 19:32 Aktualizováno Jeden z nejzáhadnějších a nejizolovanějších ostrovů naší planety se nachází 3500 km od pobřeží…

Tajemství lidské krve: Jsou Rh negativní lidé mimozemšťané?

20.04.2019 19:31 Aktualizováno U lidí se objevují čtyři odlišné krevní skupiny. Kromě toho je ale důležitý jako takzvaný Rhesus…

Související:

Právě se děje

Další zprávy

reklama