Anna Honzáková. První česká lékařka přednášela o prostituci a bojovala proti potratům

Anna Honzáková se stala první českou lékařkou. Ještě před ní sice obdržely titul doktorky medicíny Bohuslava Kecková a Anna Bayerová, ale ne na českém území. Vezmeme-li v úvahu, že v dané době bylo postavení žen ve společnosti značně odlišné od toho dnešního, bylo takřka nemyslitelné, aby žena vykonávala lékařskou praxi. Doktorka Honzáková však nebyla pouze lékařkou, ale také aktivně působila v emancipačním hnutí po boku například Františky Plamínkové.

Přidejte svůj názor

Anna Honzáková
doporučujeme

Anna Honzáková přišla na svět dne 16. listopadu 1875. Její otec, Jan Honzák, působil od roku 1867 jako městský lékař v Kopidlně, kde byl díky své práci velmi váženým občanem. Zároveň byl osobní lékař i přítel hraběte Ervína Šlika.

V roce 1890 bylo v Praze založeno první soukromé dívčí gymnázium ve střední Evropě Minerva, o jehož vznik se zasloužila Eliška Krásnohorská. Zde Anna v červenci roku 1895 maturovala s vyznamenáním. Během studií se Anna také začala zajímat o otázku ženské emancipace, přičemž se poprvé setkala s názory T. G. Masaryka na ženskou otázku, vzdělání žen či mravnost.

Můžeme se jen domnívat, zda o budoucím studiu i profesi Anny Honzáková rozhodla událost, kdy zachránila život své spolužačce při epileptickém záchvatu, kterou sama líčila takto:

„Profesor zkoušel v přírodopisném kabinetu, já jsem seděla na opačném konci třídy v první lavici. Pojednou se třídou rozlehl výkřik, pak nezvyklý šum a zmatený křik, několik děvčat vyběhlo ze třídy. Zaslechla jsem volání profesora: Pomozte jí! Běžela jsem dozadu a spatřila jsem u zadní lavice profesora bledého jako papír, v lavici jedinou sedící vyděšenou dívku a na ní skleslé druhé děvče s hlavou vklíněnou pod lavicí. Instinktivně vymanila jsem onemocnělou z pozice, jež jí hrozila skoro zadušením, a vytáhla jsem ji z lavice až ke dveřím. Tam konečně jedna ze spolužaček vzala nemocnou za nohy a pomohla mi ji vynést ven. Zůstala jsem u nemocné – byl to těžký záchvat epilepsie – pokud křeče nepřešly.“

Vyšší vzdělání u žen bylo v tehdejší době prakticky výjimkou. Zejména medicína patřila po dlouhou dobu mezi výhradně mužské profese. Podle tehdejších názorů měly ženy oproti mužům nižší intelektuální schopnosti a fyzickou odolnost, a tak se neměly stát lékařkami. Ministerský výnos z roku 1900 pak povolil českým ženám lékařské a lékárnické studium. A díky tomu se i Anna Honzáková mohla stát lékařkou. Dne 17. března 1902 tak  promovala jako první česká lékařka. Již v 80. letech 19. století sice absolvovaly studium medicíny a staly se lékařkami dvě Češky – Anna Bayerová a Bohuslava Kecková – ty však nevystudovaly v Čechách, ale ve Švýcarsku.

Lékařka Honzáková začala po studiích působit jako instrumentářka na chirurgické klinice u věhlasného profesora Karla Maydla, přednosty chirurgické kliniky. Po jeho náhlé smrti v roce 1903 bylo ukončeno její dosavadní vědecké směřování. Později se u profesora Karla Pawlíka začala specializovat na gynekologii a porodnictví. Dne 16. února 1905 otevřela Anna Honzáková svou soukromou gynekologickou ordinaci na Novém Městě pražském. Podle dobového tisku byla lékařkou pracovitou, svědomitou a žádanou.

Anna Honzáková se rovněž zapojila do emancipačního hnutí a pořádala osvětové přednášky. Uvědomovala si například problém vysoké kojenecké úmrtnosti, a tak na toto téma coby členka ženských spolků uspořádala přednášky a v roce 1903 napsala dílo s názvem Jak chránit dítě nákazy tuberkulosní, kde se věnovala zejména otázce hygieny. Upozorňovala matky na fakt, jak je důležité v domácnosti s kojencem často uklízet, že by si děti neměly hrát na špinavé podlaze, je důležité je každý večer koupat a pořídit jim vlastní kartáček na zuby.

V roce 1906 přednesla témata O prostituci z hlediska lékařského a Příčiny a následky utajovaného zla, kdy se snažila šířit osvětu o problému prostituce. V této souvislosti varovala před šířením pohlavních chorob, před negativními dopady prostituce na zdraví, morálku i ekonomiku společnosti.

Anna Honzáková se také stala členkou Výboru pro volební právo žen. V únoru 1908 vystoupila se slovy:

„Žena mlčící a žena trpící je odvěký symbol poroby. Nespravedlnost provozovaná od nepaměti na ženě vyvolala ženskou otázku. A dnes ještě bývají ženy za svůj projev po právu a spravedlnosti zakřikovány, umlčovány a posmívány. Volební lístek v ruce ženy stane se zbraní, jež vzbudí jistý respekt v kruzích, které rozhodují o zařízení v naší společnosti. Ženě otevře se nové pole činnosti v ohledu hospodářském, politickém a národním.“

Když v říjnu roku 1920 přišla poslankyně Luisa Landová-Štychová s návrhem na legalizaci interrupce, postavila se doktorka Honzáková proti tomuto návrhu. Tvrdila, že neomezená možnost potratů by ženám mohla ublížit po stránce zdravotní, ale i morální, protože by se tak vyhýbaly zodpovědnosti za své chování. V rámci této problematiky upozorňovala spíše na důležitost osvěty na téma plánovaného rodičovství a předcházení početí.

Výrazně se pak také projevila v únoru 1926, kdy se podílela na návrhu revize občanského a trestního zákona, především rodinného práva. Anna Honzáková v této souvislosti upozornila na nedostatky v péči o rodičky na porodnických klinikách.

Anna Honzáková ordinovala do roku 1939, kdy kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu musela ordinaci zavřít. Dne 13. října 1940 zemřela na plicní embolii.

Loading...
Vstupte do diskuze
Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

Máte doma "bordel"? Nepořádek probouzí kreativitu, tvrdí psychologové

31.05.2020 17:46 Aktualizováno Neschopnost uspořádat si své věci nesmí být chápána jako vada charakteru, tvrdí četní experti.…

Historie cigarety. Móda, závislost i zdravotní riziko

31.05.2020 11:00 Na 31. května připadá Světový den bez tabáku. Zatímco v minulosti bylo kouření cigaret vlastně…

Úmrtní listy nepostihují důležitou věc, tvrdí odborníci. Jde o klimatické…

30.05.2020 13:30 Australská studie tvrdí, že lidé po celém světě umírají v důsledků klimatické krize, ale tento…

Svatá Zdislava z Lemberka. Zakládala kláštery a špitály, sama obětavě…

30.05.2020 11:10 Svatá Zdislava z Lemberka není příliš známou postavou české historie. Stála u vzniku některých…

Související:

Právě se děje

Další zprávy