Letohrádek Hvězda: Jeho stavitel Ferdinand Tyrolský byl rozporuplná postava našich dějin

Letohrádek Hvězda je mnohdy označován za prvotřídní české dílo období renesance. Při pohledu ze všech stran je možné číst jeho filozofický podtext, kde se mísí principy harmonie, symetrie a číselné symboliky. Jeho stavitelem byla však osoba, která je v českých dějinách vnímána rozporuplně. Byl jím místodržitel českého království Ferdinand II., zvaný Tyrolský.

letohrádek Hvězda

Ferdinand Tyrolský se narodil 14. června 1529 v Innsbrucku. Byl druhorozeným synem českého a uherského krále Ferdinanda I. a Anny Jagellonské. V dětství byl vychováván spolu se svým starším bratrem Maxmiliánem většinou v Innsbrucku, a to z důvodu ohrožení Vídně Osmanskou říší. Poté se rodina přesunula do Prahy, kde Ferdinand dostal vlastní dvůr.

Jeho otec Ferdinand I. Habsburský získal mimo jiné české země po smrti bratra své choti Anny, Ludvíka Jagellonského, který při bitvě u Moháče v srpnu 1526 zemřel bez potomka. Cesta k české koruně však nebyla snadná. V Čechách část šlechty odmítala uznat dědické nároky Ferdinandovy manželky, neboť zemskému sněmu náleželo právo volby panovníka. Zemské stavy si také ještě od Vladislava Jagellonského vymínily, že sňatek Ferdinanda a Anny musí potvrdit zemský sněm a tím mít poslední slovo při výběru budoucího možného vládce. Ferdinand se tuto nepříjemnost zpočátku snažil různě obejít, například z vlivu svého bratra, císaře Karla V., nakonec ale na svobodnou volbu přistoupil. Česká šlechta jej za krále po jeho četných příslibech zvolila. Českým králem byl Ferdinand korunován 24. února roku 1527. Ze svých inauguračních slibů ale nic nesplnil. Naopak jeho osobou vešla do českých zemí tvrdá ruka a prosazování v otázkách habsburské věci, které šlo především o moc a posílení pozice.

Obdobné to bylo i u osoby samotné Ferdinanda Tyrolského. Tento rakouský arcivévoda a později tyrolský hrabě zastával v českých zemích v letech 1547 až 1567 funkci místodržitele. Dosti nekompromisně a krutě vystupoval proti nekatolíkům. Například na hradě Křivoklátě nechal po dlouhém mučení uvěznit na 13 let českobratrského biskupa Jana Augustu.

S jeho osobou, stejně jako už s osobou jeho otce, ale též do českých zemí naplno vstupuje renesance a to jak v oblasti umění, architektury, tak i myšlení a vzdělávání. Mezi příklady této kombinace patří právě dílo Ferdinanda Tyrolského, letohrádek Hvězda.

Oboru Hvězda nad vsí Liboc zřídil už roku 1530 jeho otec král Ferdinand I., když zde koupil od břevnovského kláštera les Malejov. Následně jej nechal obehnat zdí, což souviselo s využitím prostoru coby lovecké obory. Tehdy byla ještě zvána jako „Nová královská obora“. Až podle plánů rakouského arcivévody Ferdinanda Tyrolského, zde byl v letech 1555 až 1558 postaven letohrádek Hvězda. Ferdinand Tyrolský sám položil základní kámen 27. června 1555.

Pro stavbu byla zvolena ideální pozice tehdy ještě daleko za Prahou, odkud sem vedla důležitá cesta. Letohrádek tak tak svým situováním a originální architekturou získával veliký vizuální účinek, který měl především reprezentativní a mocensky demonstrační účel. Přesné důvody výstavby stavby takovéhoto provedení však zůstávají záhadou a ani historici umění se dodnes neshodují.

Stavbu prováděli nejprve Juan Maria Avostalis del Pambio a Giovanni Lucchese, po nich Hans Tirol a Bonifác Wolmut. Letohrádek vznikl na unikátním půdorysu šesticípé hvězdy, díky kterému získal své jméno.

Array

Stavba, která jistě kombinovala též funkce rezidenční a rekreační, v sobě skrývá určitý filozofický podtext a patří do skupiny tzv. filosofických staveb. Ferdinand Tyrolský patřil ke ctitelům platónských idejí, vyznávající principy harmonie, symetrie a číselné symboliky. Není tedy divu, že své představy vtiskl i do dispozice letohrádku, jehož základem se staly dva protilehlé trojúhelníky, představující vyvážené propojení dvou protikladných sil – kladné a záporné. Čtyři úrovně stavby – podzemí, přízemí, 1. a 2. patro s pyramidovým stropem, pak mají symbolizovat zemi, vodu, vzduch a oheň. Uvnitř se též nachází bohatá štuková výzdoba.

V roce 1952 byl letohrádek částečně stavebně upraven, přesto si uchoval svou unikátní a originální kompozici. Do roku 1996 zde bylo Muzeum A. Jiráska a M. Alše. V roce 1962 byl zařazen na seznam národních kulturních památek. V současné době je zpřístupněn veřejnosti a uvnitř je umístěna expozice o bitvě na Bílé hoře, která se odehrála nedaleko od obory.

V části země hrozí odpoledne silné bouřky, mohou se rozvodnit toky

04.07.2022 12:03 Jižní Čechy a Vysočinu mohou dnes odpoledne a večer zasáhnout silné bouřky s přívalovými srážkami…

Sesuv ledovce v Alpách si vyžádal život jednoho Čecha, tři další se…

04.07.2022 20:02 Jedna z obětí nedělního sesuvu ledovce v italských Alpách je z České republiky, informovala italská…

Předpověď počasí na příští týden: Tropické počasí vystřídá ochlazení

03.07.2022 06:30 Příští týden začne tropickými teplotami, postupně se ale ochladí. O víkendu pak denní maxima…

Počasí příští víkend: Léto si vezme pauzu, naměříme i méně než 20 stupňů

04.07.2022 06:30 Příští víkend bude chladný. Zatímco do středy se teploty udrží těsně pod hranicí tropické třicítky,…

Ukrajinští vojáci popisují život během bojů proti ruským okupantům jako…

04.07.2022 12:52 Sežehnuté lesy a vypálená města. Kolegové s uťatými končetinami. Bombardování tak neúprosné, že…

Františku Plamínkovou popravili nacisté před 80 lety. Bojovala za práva žen

30.06.2022 17:00 Před 80 lety, posledního červnového dne roku 1942, byla nacisty popravena Františka Plamínková. Ta…

80 let od poprav na Kobyliské střelnici. Kdo padl za oběť nacistickému…

26.06.2022 10:30 Před 80 lety byl spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Ihned po…

Nepodceňujte ošetření drobných poranění

13.06.2022 05:11 Komerční sdělení (EuroZprávy.cz nejsou jeho autorem a neovlivňují jeho obsah).

Nejen Lidice a Ležáky. Jaké obce vyhladili nacisté?

12.06.2022 16:20 Letos uplynulo 80 let od vypálení vesnic Lidice a Ležáky nacisty, kteří tímto způsobem pomstili…

Jak šetřit při vaření? To věděla již před více než sto lety Anuše Kejřová

12.06.2022 10:00 Jméno Anuše Kejřové není tak známé jako třeba Magdaleny Dobromily Rettigové. Také ona však byla…

Před 80 lety nacisté srovnali se zemí Lidice a Ležáky. Proč právě tyto…

11.06.2022 10:05 Před 80 lety, v červnu roku 1942, se nacisté pomstili Čechům za atentát na Heydricha vyvražděním a…

Slavné ženy ukrajinské historie. Které z nich se země připomíná?

28.05.2022 10:40 Z Ukrajiny pochází celá řady významných osobností. Mezi nimi je i několik žen, které se…

Před 80 lety proběhla operace Anthropoid. Kdo se na ní podílel?

27.05.2022 08:30 Atentát na Reinharda Heydricha, krycím názvem operace Anthropoid, proběhl dne 27. května 1942, tedy…

Související:

Právě se děje

reklama