Rozdíl mezi hradem, tvrzí a zámkem? Problém je zapeklitější, než by se mohlo zdát

Tvrz, hrádek, hrad, zámek,… to jsou pojmy, které dnes dobře známe a mnohdy trochu slepě používáme. Jedná se ale o jakési škatulkování, které není přesné, jelikož dané pojmy vnímali lidé středověku jinak. Přesto se zdá, že se bez nich dnes neobejdeme. Jaké jsou hlavní rozdíly a kritéria jednotlivých pojmů a jak je používali lidé v minulosti?

Přidejte svůj názor 1 komentář

Lipnice nad Sázavou
doporučujeme

Dnešní terminologie studia středověkých feudálních sídel vznikla de facto nedávno během 19. a 20. století. Věda, která se zabývá studiem opevněných středověkých sídel, se nazývá kastelologie. Mezi základní principy české kastelologie patří snaha typologicky rozlišit a kategorizovat jednotlivé sídelní objekty na základě několika faktorů, přičemž za primární se považuje velikost. Jak ale dlouhodobé studie ukazují, toto hledisko není zcela optimální a mnohdy vede ke zkreslujícím závěrům.

Dnes tak rozlišujeme několik středověkých, popřípadě raně novověkých objektů: hradiště, dvorec, hrad, hrádek, tvrz, zámek a pevnost.

Mezi nejstarší opevněné objekty patří „hradiště“, k jejichž názvu je nutné připojit „raně středověká“, jelikož samotný pojem hradiště označuje plochu, na kterém stál hrad (podobné je to například u pojmů jako „tvrziště“). Na Moravě se spíš používá pojem „hradisko“. Na rozdíl od ostatních objektů se tato opevněná sídla objevují již od neolitu. Jejich cílem bylo většinou chránit celý sídlištní areál a jeho obyvatele, tudíž mohla dosahovat i značných rozměrů. Obranu zajišťovala hlinito-kamenná hradba, příkopy a případně i valy. K hájení této fortifikace bylo zapotřebí značného počtu obránců. Jejich výstavba a užívání u nás končí na přelomu raného a vrcholného středověku.

Od raného až do vrcholné středověku se u nás objevují „dvorce“. Jednalo se o menší sídla panovníka, následně též velmožů a drobnější šlechty s lehkou formou opevnění, většinou v podobě plotu či palisády, doplněné o příkop, případně val. Samotný obytný palác býval často jen dřevěný a patřil k němu kamenný kostel, který plnil i částečně obrannou roli.

Nejznámějším pojmem je jistě „hrad“. Na našem území se jedná o dřevěnou či většinou kamennou stavbu, jejíž součástí byl palác, často také věž a především kamenná hradba. Hrady u nás začaly po roce 1200 postupně nahrazovat starší, již nefunkční raně středověká hradiště. Jednalo se o menší sídelní jednotky, které hájily jen určitý počet lidí. K jejich obraně však bylo zapotřebí výrazně méně obránců. Byly to objekty multifunkční a kromě obranné a strážní role, plnily též funkci rezidenční, správní, administrativní, demonstrační atd. Většinou stály na dominantním místě bez přímé vazby na okolní sídliště. Pokud dosahovaly menších rozměrů, užívá se někdy pojem „hrádek“. Tento pojem se spíše objevuje na Moravě a není všeobecně přijímán.

Menším feudálním sídlem byla „tvrz“. Hlavní rozdíl mezi hradem a tvrzí byla velikost. Tvrz byla též zpravidla vázána na okolní osídlení, např. byla součástí blízké vesnice a nezaujímala nijak výraznou, osamocenou polohu. Zde se však naráží na citelný problém. Některé lokality označované jako "hrad" jsou stejně velké či dokonce menší, než lokality označované jako "tvrz". Též některé lokality, kategorizované jako tvrze, mají charakter hradu, například situování na výraznější ostrožně a určitou odlehlost od blízké vesnice.

Mezi poslední pojmy patří „zámek“. Pod ním si dnes představujeme především novověká rezidenční sídla bez fortifikačních vlastností, jako byly hradby či situování na těžko přístupném místě. Jejich opakem pak byla „pevnost“, která naopak nesloužila k bydlení, ale primárně k obraně. Spoléhala se již na dělostřeleckou sílu a propracované systémy hradeb, bastionů a příkopů.

Problém u jednotlivých pojmů nastává při studiu středověkých záznamů. Pojem „hrad“ a „tvrz“ nebyl zcela ustálen a některé lokality se objevily pod obojím označením. Toto škatulkování tak pro středověkého člověka nebylo evidentně prvořadé. Stejně tak pojem „zámek“ původně ve středověku označoval naopak silně opevněná (uzamčená) sídla.

Loading...
Vstupte do diskuze (1)
Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

Marek Eben nemá v televizi co dělat? Po drsném útoku na moderátora to…

12.11.2019 18:32 Aktualizováno Oceňovaný filmový kritik Kamil Fila se zaměřil na problematiku slavných českých moderátorů. ten…

Událost, která mohla změnit dějiny. Stačilo pár minut a svět by dnes…

12.11.2019 11:59 Píše se 8. listopad roku 1939. Nacistický vůdce Adolf Hitler právě vchází do sálu mnichovské…

Vědci zjistili, jakou potravinu důchodci nutně potřebují. Mohou se jí ale…

12.11.2019 10:59 Denní dávka čokolády má podle vědců velmi pozitivní vliv na paměť i další funkce mozku. Podle vědců…

Chození "nahoře bez"? Američanka vyhrála spor, dostane tučné odškodnění

12.11.2019 10:14 Dvacetiletá americká studentka Effie Krokosová, která se ve státě Colorado dostala do problémů s…

Související:

Právě se děje

Další zprávy

reklama