Záhada zámku Náchod: Byl pravým domovem Boženy Němcové?

Zámek Náchod se dnes nachází poblíž česko-polských hranic a je nepřehlédnutelnou dominantou stejnojmenného východočeského města. Dnes se zde tyčí jako pomyslný maják české státnosti v pohraničním hvozdu, ale nebylo tomu tak vždy. Byť zámek nepatří mezi nejznámější tuzemské památky, mezi jeho majitele patří osoby se zvučným jménem, například možná matka Boženy Němcové.

Státní zámek Náchod

První zmínka o Náchodsku pochází už z poloviny 11. století. Nejpozději během 12. století existovala zřejmě strážní osada v blízkosti zemské brány zvané Branka. Kamenný hrad na dnešním místě vystavěl pravděpodobně společně s městem Náchod okolo roku 1250 Hron z rodu Načeraticů. Hrad byl postaven na strategickém místě při zemské obchodní stezce v blízkosti česko-kladské hranice. Měl za úkol chránit zemskou stezku vedoucí z Prahy dál do Polska. Je ovšem důležité zmínit, že Kladsko (přilehlá polská část) bylo v těchto dobách pevnou součástí Českého království a to v podstatě až do roku 1742, kdy bylo na základě Vratislavského míru po prohrané První slezské válce Kladské hrabství odtrženo od Čech a připojeno k vítěznému Prusku. Až tehdy se z věže náchodského zámku stává pomyslný maják českého státnosti v pohraničním hvozdu.

Původní raně gotický hrad se skládal pouze z jediného nádvoří s obytným palácem a obrannou válcovou věží. Právě věž byla se svou šířkou 11 metrů a průměrnou tloušťkou zdi 3,5 metrů nejdůležitějším obranným prvkem středověkého hradu. Též jako jediná zůstala hlavní dominantou sídla po celá staletí až dodnes.

Samotný hrad se postupně proměňoval tak, jak přicházeli noví majitelé a s nimi nové stavební a módní slohy. Hronovi potomci drželi Náchod do roku 1321. V dobách, kdy hrad vlastnil král Jan Lucemburský nebo páni z Dubé, došlo k rozšíření areálu hradu o další nádvoří a k propojení jeho opevnění s městem. Za husitských válek se hrad dostal do rukou husitů a jeho osádka tak musela nejednou odrážet útoky z katolického Slezska. Během 15. století získává hrad nové významné majitele, mezi nimiž byli příslušníci rodu pánů z Kunštátu a Poděbrad, včetně budoucího krále Jiřího z Poděbrad.

Významné období pro město a hrad Náchod přichází během 16. a 17. století. Konkrétně v roce 1544 získává zdejší panství Zikmund z rodu Smiřických ze Smiřic. Jelikož tento protestantský rod tehdy zastával četné zemské a dvorní úřady, nevyhovoval hrad jejich společenským a reprezentačním nárokům a byl na přelomu 16. a 17. století velkolepě přestavěn na renesanční zámek. Přestavba trvala přibližně do roku 1614. Ovšem po bitvě na Bílé hoře byl roku 1621 Smiřickým zkonfiskován majetek za účast ve stavovském povstání.

Dalším významným majitelem se stal Albrecht z Valdštejna, ale jen na krátkou dobu. Již roku 1623 prodal celé panství i se zámkem spřízněnému rodu Trčků z Lípy. Ovšem ani tento rod se zde nezdržel dlouho. Po zavraždění hraběte Adama Erdmanna Trčky z Lípy a Albrechta z Valdštejna roku 1634 v Chebu, odměnil císař Ferdinand II. Habsburský náchodským panstvím svého generála Octavia Piccolominiho.

Právě za rodu Piccolomini nastává další významná etapa, kdy byl zámek zkrášlován a velkolepě zařizován, například přestavbou kaple či výstavou gobelínů. Celková přestavba zámku v duchu baroka a rokoka, která dala celému rozsáhlému rezidenčnímu komplexu dnešní podobu, probíhala po celou druhou polovinu 17. století až do 40. let 18. století.

V roce 1792 koupil panství Petr Biron, vévoda Kuronský a Zaháňský. V jeho dobách a následně též za časů jeho nejstarší dcery Kateřiny Bedřišky Vilemíny, kněžny Zaháňské, dosáhl zámek na přelomu 18. a 19. století největšího kulturního rozkvětu, kdy bylo přímo na zámku zřízeno divadlo, pořádala se zde operní představení a hrály se zde divadelní hry.

Ze všech zvučných jmen předchozích majitelů jistě zaujme právě jméno Kateřiny Vilemíny, kněžky Zaháňské, která vešla v povědomí lidí především jako dobrotivá kněžna z knihy Babička od Boženy Němcové. V románu se už tolik nevypráví o tom, že kněžna vedla poměrně pestrý milostný život. Mezi jejími manžely a milenci figurují nejpřednější osobnosti tehdejší společnosti. Byla též dlouholetou důvěrnou přítelkyní kancléře Metternicha. Není tedy divu, že je Božena Němcová někdy pokládána za nechtěné dítě jedné z jejích milostných avantýr. A kdo ví, třeba tak její pravý domov býval právě na zámku v Náchodě.

Roku 1842 panství zakoupil kníže Jiří Vilém Schaumburg-Lippe pro svého druhorozeného syna Viléma Karla Augusta a založil tak náchodskou sekundogenituru rodu. Sňatkem Vilémova syna Bedřicha s dánskou princeznou Luisou došlo v závěru 19. století ke spříznění rodu s dánskou královskou rodinou. Tato německá knížata na Náchodě vládla až do konce 2. světové války, kdy jim byl v roce 1945 všechen majetek zkonfiskován a přešel do správy státu. Zámek je státní dodnes a nabízí několik prohlídkových okruhů.

Tomáš Matonoha svádí hvězdy brněnské vědy

17.06.2021 13:27 Kdy se začnou se na Marsu zalévat květiny recyklovanou močí? Jak vznikají černé díry? Která mutace…

Hrad Přimda představuje v českých dějinách mnohá „nej“

13.06.2021 15:30 Zřícenina hradu Přimda se vypíná na kopci nad stejnojmennou obcí v okrese Tachov v západních…

Mor zabíjel i mezi šlechtici. Kdo na něj doplatil?

13.06.2021 14:00 Mor si nevybíral mezi bohatými a chudými, urozenými či neurozenými. Smrtelná choroba zasáhla také…

Královna Alžběta II. oslavila své první narozeniny od smrti prince Philipa

12.06.2021 18:35 Britská královna Alžběta II. dnes přihlížela vojenské přehlídce na hradu Windsor konané na její…

Sebastian Kneipp a jeho léčení vodou. Doporučoval i otužování

12.06.2021 16:30 Léčivé účinky vody jsou známy celá tisíciletí, lázeňství se zrodilo již v období starověku. Voda…

Alchymisté ve službách šlechty. Rudolf II. nebyl jediný, koho tajemná věda…

12.06.2021 12:30 Císař Rudolf II. je pověstný svou vášní pro alchymii. Tento panovník však nebyl zdaleka jediný,…

Princ Harry a vévodkyně Meghan oznámili narození dcery. Pojmenovali ji po…

06.06.2021 18:59 Britský princ Harry a jeho manželka Meghan Markleová oznámili narození své první dcery, pojmenovali…

Zákeřná tuberkulóza vzala život i slavným osobnostem

30.05.2021 13:05 Tuberkulóza patřila v minulosti k nevyléčitelným a smrtelným chorobám. Zabíjela i mezi slavnými a…

Karel Hynek Mácha a jeho lásky. Jak to měl se ženami?

29.05.2021 16:00 Máj je lásky čas – alespoň podle Karla Hynka Máchy. A jak to měl tento romantický básník s láskou? …

Zámek Koloděje – první letní sídlo prezidenta Tomáše G. Masaryka

16.05.2021 16:05 Zámek Koloděje, původně středověký hrad, se nachází v dnešní části hlavního města Praha-Koloděje.…

Související:

Právě se děje