ROZHOVOR: 1100 let od smrti svaté Ludmily. Její odhodlání stát si pevně za svými názory je inspirující, říká Černochová

Doma zapálí svíčku a tichou modlitbou vzdá hold svaté Ludmile, od jejíž mučednické smrti právě dnes uplynulo 1100 let. Jana Černochová (ODS), starostka Městské části Praha 2, která je s odkazem kněžny velmi úzce spjata, přiznává, že babička patrona české země svatého Václava je pro ni jako političku i ženu velmi inspirující. „Svatá Ludmila byla branou, kterou jsme vstoupili do křesťanské éry. Její odkaz je stále živý. Neprahla po moci a nepokořila se ani před svými vrahy. V tom spatřuji inspirující vzor, jakým by politik měl vést tuto zemi, s pokorou sloužit vlasti, stát pevně za svými názory,“ říká v rozhovoru pro EuroZprávy.cz Jana Černochová o světici, kterou 15. září 921 nechala na Tetíně zavraždit její snacha Drahomíra ze Stodor.

Starostka Městské části Prahy 2 Jana Černochová ráda rozjímá v kostele svaté Ludmily, kterou považuje za první českou političku.

Považuje ji za první českou političku. Starostka Městské části Praha 2 Jana Černochová tvrdí, že svatá Ludmila, která ovdověla už v osmadvaceti letech, se do dějin nezapsala jen jako neobyčejná duchovní žena. „Její rozvážné politické kroky předurčily naši budoucnost. Aktivně ovlivňovala tehdejší politickou situaci, stála u samých počátků konstituování českého státu a formování národů budoucí střední Evropy. Jsem hrdá na takové výjimečné ženy v naší historii.“ I. místopředsedkyně Poslaneckého klubu ODS oceňuje, jak kněžna přijala na svá bedra odpovědnost za výchovu budoucího panovníka v podobě jejího vnuka svatého Václava. „Snažila se s pokorou, odhodláním a diplomacií připravit Václava na nelehký úkol vládnout,“ upozorňuje opoziční politička, která ráda chodí rozjímat do kostela svaté Ludmily na náměstí Míru.

Netroufne si posoudit, zda patronka české země svým odkazem převýšila další české historické ženy, jakými byly spisovatelky Božena Němcová s Karolínou Světlou, či malířka a rebelka Toyen, anebo komunisty zavražděná politička Milada Horáková. Předsedkyně sněmovního výboru pro obranu je ale přesvědčena, že u světice, která byla prohlášena za svatou v 11. století a je považována za první diplomatku, máme zastání v trudných časech. „V některých pramenech se o svaté Ludmile hovoří, že byla okem slepému, nohou chromému. Je tedy pro nás oporou ve chvílích nejtěžších.“ Kdyby měla možnost se s kněžnou setkat, ukázala by jí, jak dalece ovlivnila svým životem český lid. „A jak hrdá může být na svého vnuka, patrona naší země, svatého Václava,“ říká v rozhovoru pro EuroZprávy.cz Jana Černochová na adresu svaté Ludmily, kterou zardousili vrazi Tunna a Gommon.

NETOUŽILA PO MOCI JAKO NĚKTEŘÍ SOUČASNÍ POLITICI

Paní starostko Černochová, právě dnes uplynulo 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily. Jaké místo v historii podle vás kněžna a světice zaujímá?

Svatá Ludmila byla primárně ženou, matkou, babičkou, stala se symbolem pevné víry, přesvědčení a lásky. Svatá Ludmila byla branou, kterou jsme vstoupili do křesťanské éry, a tím nám pomohla překročit hranici dvou civilizací, a to pohanské a křesťanské. Svou zásluhou o přijetí a upevnění křesťanství v českém knížectví významně přispěla k našemu uznání okolními evropskými státy. Kněžna vychovala jednoho z našich největších českých vladařů, který se stal symbolem české státnosti a patronem českého národa, sv. Václava. Jsem přesvědčena, že je neodmyslitelně spojena s historií našeho národa a je příkladem pro nás i v této době.

Co svatá Ludmila znamená pro Městskou část Prahy 2, kde tamní novogotický kostel nese její jméno?

Když se Královské Vinohrady staly městem, tehdejší konšelé dobře věděli, že k radnici patří kostel. Věděli, že člověk potřebuje mít také duchovní rozměr. Nechali tedy vystavět překrásný chrám uprostřed města, který zasvětili první české světici – kněžně Ludmile. Myslím, že tím byl do jisté míry předurčen i směr, kterým se naše Městská část Praha 2 vydala. Je to tradice, která zavazuje, jedná se o odkaz na duchovní hodnoty, které jsou stálé, je to ovšem i moderní myšlení, které nás posouvá vpřed, je to pohled na praktickou politiku a práci pro celek. Je to víra nás v sebe sama.

Chodíte často do chrámu architekta Josefa Mockera rozjímat či si třídit myšlenky?

Je o mně všeobecně  známo, že jsem praktikující katoličkou, tak jistě není překvapivé, že navštěvuji nejrůznější duchovní místa v Praze i v naší zemi, ale kostel sv. Ludmily od architekta Mockera je mou srdeční záležitostí. Do jisté míry je to ovlivněno mým lokálním patriotismem, ale především se jedná o místo s obrovskou energií, historií, místo pokorného usebrání a ztišení se. Chodím se zde přimlouvat za své nejbližší, rozjímat a rozmlouvat s Bohem. Ale to už je příliš osobní, to si s dovolením ponechám pro sebe.

Čím konkrétně vás její odkaz zaujal?

Ludmila byla neobyčejnou ženou duchovní, ale také v podstatě naší první političkou. Její rozvážné politické kroky předurčily naši budoucnost. Aktivně ovlivňovala tehdejší politickou situaci, stála u samých počátků konstituování českého státu a formování národů budoucí střední Evropy. Jsem hrdá na takové výjimečné ženy v naší historii a skvělé je, že výjimečné ženy v politice můžeme potkávat i dnes.

Může nás první historicky doložená žena českých dějin něčím inspirovat i v současnosti? Prameny například uvádějí, že netoužila po moci.

Bezesporu ano. Být takto významně postavenou ženou, navíc aktivně působící v rozhodování a formování počátků naší státnosti v době bytostně patriarchálního zřízení, muselo vyžadovat obrovskou vůli, moudrost, rozhodnost a um. Sama působím v politice mnoho let a vidím nezřídka kolem sebe, jak snadné je bažit po moci a u některých politiků je to hlavní smysl jejich konání. A to je pro politiku smrtelně nebezpečné. Jestliže historické prameny uvádějí u sv. Ludmily opak, už jen toto je hodno následování a držení se jejího příkladu.

ROZKOL MEZI ŽENAMI NASTAL OHLEDNĚ SMĚŘOVÁNÍ ZEMĚ

Jste žena politička, našla jste v jejím životě nějaký moment, podle něhož se řídíte?

Svatá Ludmila přijala na svá bedra odpovědnost za výchovu budoucího panovníka. Snažila se s pokorou, odhodláním a diplomacií připravit Václava na nelehký úkol vládnout. Přitom všem vyznávala pevné morální hodnoty a nepokořila se ani před svými vrahy. V tom spatřuji inspirující vzor, jakým by politik měl vést tuto zemi, s pokorou sloužit vlasti, stát pevně za svými názory a zdolávat i ty nejtěžší překážky s noblesou, hrdostí a vírou.

Vyniká vdova po knížeti Bořivoje I. i nad ostatními českými ženami, které se nesmazatelně zapsaly do historie?

Naše země má obrovské štěstí, že je skutečně mnoho žen, které se svými myšlenkami a skutky nesmazatelně zapsaly do její historie. Posuzovat, zda víc vykonala ta či ona mi nepřísluší. Vždy se ráda začtu do díla Boženy Němcové či Karolíny Světlé, s nesmírnou pokorou pokleknu před silnou osobností Milady Horákové či s potěšením zajdu na výstavu rebelky Toyen, ale nikdy bych neposuzovala míru jejich přínosu pro naši vlast.

Jak si vysvětlujete, že i v raném středověku hrály významnou roli dvě ženy, a to právě svatá Ludmila se svou snachou Drahomírou ze Stodor, která ji nechala usmrtit?

Předesílám, že nejsem historik ani badatel, tedy mohu jen laicky usuzovat. Svou roli jistě sehrálo jejich významné postavení a fakt, že se na svou dobu jednalo o vysoce vzdělané ženy předurčené k mocenským povinnostem. Rozkol mezi těmito dámami způsobil odlišný pohled na budoucí uspořádání a směřování země, a také snad Drahomířina touha ovládat a tahat za nitky více, než bylo záhodno.

Vrahové Tunna a Gommon 15. září 921 na Tetíně uškrtili světici jejím závojem. Kristiánova legenda z 10. století praví, že prohlásila: „Přišli-li jste mne zahubit, prosím, abyste mně sťali hlavu mečem.“ Starobylá legenda upozorňuje, že „podle vzoru mučedníků toužila totiž prolitím krve vydati svědectví Kristu a žádala si s nimi navždy přijmouti palmu mučednickou, kterou už také si zasloužila.“ O  tom svědčí, že i když viděla útočníky a věděla, že se blíží konec jejího života, tak ještě byla schopná uvažovat o způsobu odchodu ze světa? Podařilo se zjistit, proč nakonec Tunna a Gommon její krev neprolili?

Pane redaktore, to jsou nesmírně obtížné otázky i pro zkušené historiky, a byť mně osobnost sv. Ludmily velmi zajímá a inspiruje, nerada bych se pouštěla do vlastních výkladů. Dle záznamů byla Ludmila uškrcena šálou či závojem záměrně proto, aby nebyla prolita její krev a nemohla se stát mučednicí. Nad místem umučení svaté Ludmily nechala pak Drahomíra postavit kostel svatého Michala, aby se případné zázraky připisovaly jemu a ne jí. Tady nevidím rozpor, protože Drahomíra jistě nemohla připustit, aby její hlavní sokyně nabyla ještě větší vážnosti po své smrti než za svého života.

Jak velký význam měla její mučednická smrt pro český národ?

Řekla bych, že hlavní význam spočívá v hodnotách, které sv. Ludmila představuje. Ten odkaz je stále živý, již 1100 let a pevně věřím, že tady s námi bude stále.  V některých pramenech se o sv. Ludmile hovoří, že: „Byla okem slepému, nohou chromému...“. Je tedy pro nás oporou ve chvílích nejtěžších.

Učí se podle Vás o svaté Ludmile ve školách dodatečně?

To je velice zajímavá otázka. Nejde jen o dostatečnou edukaci o sv. Ludmile, ale kloním se k názoru, že je nutné zamyslet a přehodnotit způsob výuky jako celku. Obzvláště na poli znalostí našich vlastních dějin. Jen člověk vědomý si svých vlastních kořenů, předků a skutků může být povolán rozhodovat o budoucnosti naší země. Dnešní doba se mění a s ní i pohled na školský systém. Prosté memorování dnes již neobstojí, důležité je chápat souvislosti, mít kritické myšlení a vidět věci v celku. To je směr, kterým bychom se měli ubírat.

NA SVÉHO VNUKA SVATÉHO VÁCLAVA BY BYLA HRDÁ

Městská část Prahy 2 a Římskokatolická farnost u svaté Ludmily na Vinohradech si výročí světice připomněly 5. září slavnostním koncertem pro českou kněžnu, a to na náměstí Míru. Jak vy osobně uctíte památku legendární ženy v den výročí její smrti?

Sv. Ludmila skonala v noci z 15. na 16. září roku 921. My se 15. září roku 2021 na náměstí Míru slavnostně rozloučíme s venkovní výstavou „Sv. Ludmila – kněžna, matka, babička a patronka české země“, tímto aktem si tak připomeneme tuto událost a vzdáme hold naší světici. Já sama pak večer doma zapálím svíčku a věnuji jí tichou modlitbu, protože věřím, že tohle by si první křesťanka a patronka naší země přála.

Bylo složité uspořádat zmíněný koncert, a jak dlouho příprava na něj trvala?

Městská část Praha 2 má bohaté zkušenosti s pořádáním akcí tohoto typu, takže co se týká organizačního zajištění a dalších nezbytností není z našeho pohledu realizace až tak složitá záležitost. V tomto případě je však neopominutelný i duchovní význam koncertu, otcem myšlenky Koncertu pro českou kněžnu byl otec Jakub Berka - farář u sv. Ludmily. Slavností koncert jsme tak uskutečnili ve spolupořadatelství s Římskokatolickou farností u sv. Ludmily na Vinohradech.

Které akce na vzdání holdu svaté Ludmily na Dvojce ještě probíhaly?

Letošní rok se významně nesl v duchu oslav mučednické smrti sv. Ludmily. Městská část tak sama či ve spolupráci s dalšími subjekty připravila výstavy, koncert, vydali jsme publikaci „Svatoludmilská místa v Praze 2“, letošní jarmark proběhne s odkazem na sv. Ludmilu, orientační běh ponese název O pohár sv. Ludmily,  v současné chvíli běží vlastivědná hra „Putování Prahou 2 za kněžnou Ludmilou“ a mnohé další doprovodné akce.

Kdybyste měla možnost setkat se s panovnicí, na co byste se jí zeptala? Historici například doposud dost nevědí o jejím konfliktu s kněžnou Drahomírou ze Stodor, maminkou svatého Václava?

Nabízí se nepřeberné množství otázek, které by bylo možné sv. Ludmile položit. Jako ženu-političku by mne jistě zajímalo postavení žen ve společnosti a jejich možnosti uplatnit se. Jako ženu zvědavou by mne zajímalo, jaký že to byl Václav vnuk. Jako Jana Černochová bych asi potlačila svou zvědavost a raději bych sv. Ludmile ukázala, jak dalece ovlivnila svým životem český lid, jak hrdá může být na svého vnuka, patrona naší země, svatého Václava. Ráda bych jí řekla, že to, co pro tento národ vykonala, nebude nikdy zapomenuto.

Kanárské ostrovy: Sopka na La Palmě může chrlit lávu i čtvrt roku

22.09.2021 11:28 Na španělském ostrově La Palma může magma po nedělní erupci sopky podle odhadu expertů vytékat tři…

Předpověď počasí do konce září ukazuje, jaké nás čekají průměrné teploty

22.09.2021 06:30 Do konce září nás čekají průměrně teplé dny, s maximy kolem 18 stupňů Celsia. Nebude však příliš…

Navýšení platů státních zaměstnanců o inflaci je maximum, tvrdí Zeman

22.09.2021 15:25 Navýšení platů státních zaměstnanců o inflaci je v rámci rozpočtu na příští rok podle prezidenta…

Prezident Miloš Zeman byl propuštěn z nemocnice. Hrad prozradil, jaké…

22.09.2021 16:33 Prezident Miloš Zeman byl dnes propuštěn z Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) v Praze, ve které…

Svět blíží k bodu zlomu, státy musí převzít odpovědnost za ničení planety,…

23.09.2021 08:12 Britský premiér Boris Johnson v projevu na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku vyzval…

REPORTÁŽ: I bez koblih a knih se Fiala stal hezky po americku rockovou…

22.09.2021 19:12 Sličné hostesky lemují cestu k sálu v pražském Slovanském domě, kde za chvíli koalice Spolu…

ROZHOVOR: Fiala ve stylu americké show varoval před populisty. Babiš…

21.09.2021 22:04 Aktualizováno Předseda ODS a lídr koalice Spolu Petr Fiala se vymezuje proti kritice odborníků na politický…

KOMENTÁŘ: Zdražování v Česku šláplo na plyn. Kdo inflaci zastaví?

20.09.2021 13:06 Srpnem letošního roku skončily nejen prázdniny, ale také desítky let dlouhá doba, kdy se celková…

KOMENTÁŘ: Babiš si hraje na mluvčího Zemana, Ovčáček mlčí a vyzývá k volbě…

15.09.2021 18:39 Aby se udržel u moci, nestydí se před národem ponížit. Premiér Andrej Babiš (ANO) se sám…

ROZHOVOR: Archivy hovoří jasně, Babiš byl podle nich agentem StB. Se…

14.09.2021 22:00 Aktualizováno Poslanec ODS Pavel Žáček tvrdí, že není sporu o spolupráci premiéra Andreje Babiše (ANO) s…

KOMENTÁŘ: Landův Žlutý špendlík s "Právem na odpor" ukazuje problém spolků…

13.09.2021 22:02 Aktualizováno Zpěvák Daniel Landa založil v krátké době už další protestní iniciativu, tentokrát Žlutý špendlík.…

ROZHOVOR: Před teroristy musíme být ve střehu, bezpečnost není…

12.09.2021 22:01 Aktualizováno Bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky Jiří Šedivý vyzývá západní civilizaci, aby…

KOMENTÁŘ Pavla Žáčka: Před 70 lety prorazil Vlak svobody železnou oponu.…

11.09.2021 22:05 Aktualizováno Jejich odvaha a statečnost ohromila demokratický svět. Čtveřice mužů - výpravčí Karel Truxa,…

KOMENTÁŘ: Babiš selhal i jako otec. Na syna se neštítí použít praktiky…

11.09.2021 22:04 Aktualizováno Praktiky komunistického režimu mu nejsou cizí. Premiér Andrej Babiš v rodinném sporu se svým synem…

ROZHOVOR: Dvacet let od 11. září. Za údery na USA stojí špatná komunikace…

11.09.2021 08:16 Aktualizováno Duše se stále halí do žalu, bolest neutichá a slzy neoschly. Svět se dodnes nevzpamatoval z děsivé…

Související:

Právě se děje

reklama