Standardy a pravidla zpravodajství EuroZprávy.cz

Standardy a pravidla zpravodajství EuroZprávy.cz

 

Proč můžete důvěřovat zpravodajství EuroZprávy.cz

Vážení čtenáři, váš zájem o tuto stránku svědčí o tom, že byste se rádi dozvěděli podrobnosti o serveru EuroZprávy.cz a lidech, kteří se každý den podílí na tvorbě jeho obsahu tak, aby byl co nejkvalitnější a zároveň zprostředkovaný co nejrychleji. Rádi bychom vám proto poodhalili něco málo z pozadí fungování webu a zároveň odpověděli na některé vaše dotazy.

Jak redakce serveru EuroZprávy.cz pracuje?

Redakce serveru EuroZprávy.cz se skládá z lidí z celé republiky i ze zahraničí. Někteří se podílejí na tvorbě každodenního zpravodajství, jiní jsou občasnými přispěvateli, jedni zpravodajství vytvářejí, druzí editují, další mají na starosti audiovizuální záležitosti, všichni ale mají jedno společné. Snaží se vám, čtenářům, předkládat kvalitní a rychlé zpravodajství z domova, ze světa a z dalších odvětví života tak, abyste na našem webu našli vždy to nejdůležitější, co se během dne stalo, v přehledné a stravitelné formě.

Redakce ke své práci také využívá špičkovou moderní techniku a sídlí v newsroomu centru Prahy, není však omezena lokálně. Své zpravodaje má v regionech a využívá i přeshraniční spolupráce. Ne všechny zprávy však vytváří sama. Naprostá většina domácích i světových velkých zpravodajských webů používá ke své práci i agenturní zprávy, například ČTK, Reuters, AP či jiné. Není tajemstvím, že i EuroZprávy.cz s některými agenturami spolupracují a v rámci platné licence využívají i jejich fotografie či zpravodajství.

Nikdo však není neomylný a i my můžeme udělat chybu. Proto velmi vítáme zpětnou vazbu svých čtenářů, kteří mají možnost redakci neprodleně kontaktovat, například skrze následující formulář, a na případný omyl nás upozornit. Každé takové hlášení bereme velmi vážně a neprodleně se jím zabýváme. 

Jaké hodnoty redakce vyznává?

EuroZprávy.cz vznikly jako projekt, který si dál za cíl být nestranný a nezávislý. Naše redakce se inspiruje u světově nejúspěšnějších médií, jako je BBC, CNN, Politico nebo The Guardian. Zároveň se striktně drží etického kodexu, kterým se například zavazuje informovat o skutečnostech objektivně a pravdivě, tedy ověřovat si je u nezávislých zdrojů.

Je ale třeba mít na paměti, že jsme pouze lidé, a navíc nejsme schopni být v jednu chvíli všude, kde se něco stane. To může být problematické zejména v případě informací ze vzdálených zemí, kde se musí naprostá většina zpravodajských serverů opírat o tvrzení, která si sama nemůže tak jednoduše ověřit. Rozpočty českých médií jsou oproti těm největším světovým gigantům mizivé, a přinášet aktuální každodenní informace v rizikových či méně dostupných míst si tak může dovolit jen zlomek těch největších světových deníků. U některých informací je tedy třeba opřít se o tvrzení jiných, důvěryhodných zdrojů, což ale neznamená, že by se je redakce nepokoušela sama ověřit.

Ve všech případech ale redakce nepromítá do zpravodajství své názory, soudy či hodnocení. Vyjma publicistických typů článků předkládá čtenářům nestranné informace neovlivněné politickým smýšlením redaktorů či jejich osobními hodnotami. Každý redaktor, kterého naše redakce přijme, musí umět na profesionální bázi odpoutat své vnitřní přesvědčení od zpravodajství, které vytváří, tak, aby čtenáři přinášel stručná a jasná fakta.

Zastáváme liberální pravicové myšlení s velkým smyslem pro právo, právní stát a spravedlnost, což v praxi znamená, že pokud dojde k nějaké křivdě, jediným arbitrem v této situaci je nezávislý soud. I proto musí naše vydavatelství občas při nekalých praktikách sáhnout po soudní cestě.

Kdo za redakcí stojí?

V Česku existují dva typy mediálního pozadí. Jeden typ tvoří velké mediální domy s majetnými provozovateli, druhý je složen z menších zpravodajských portálů, které však téměř pravidelně vykazují až milionové ztráty. Za redakcí serveru EuroZprávy.cz nestojí novodobí čeští oligarchové ovlivňující českou politickou scénu či státní zakázky, ale ani milionové dluhy.

Zpravodajství provozuje akciová společnost INCORP a.s., jejímž akcionářem je český investiční podnikatel Petr Zelinka nemající žádné politické ambice či skryté ekonomické úmysly. Řádně odvádějící platby za zaměstnance a platící daně v České republice. Samotný server vznikl v roce 2009 na základě vášně a touhy provozovat v Česku zpravodajství, které se bude vymykat výše zmíněným zavedeným typům provozovatelů, ale zároveň bude odvádět stejně kvalitní práci. Cílem vždy bylo a je přinášet vyvážené nezávislé zpravodajství, filtrovat informace,  eliminovat nepravdy, propagandu a odhalovat skutečný stav událostí. To je hnací motor, který žene majitele i nezávislou redakci kupředu.

Jak si na sebe tedy vyděláme?

Provoz serveru EuroZprávy.cz je hrazen výhradně z reklam. Majitelé ani redakce nemají jiné zdroje příjmů, server nepobírá žádné dotace a do společnosti nejsou nalévány peníze ani jinými, skrytými cestami.

Proč jsou na webu reklamy?

S touto otázkou se potýká každý český zpravodajský web, a odpověď je v zásadě vždy podobná. Reklamy totiž umožňují serverům, nejen těm zpravodajským, fungovat. Platí technické zázemí, prostory, redaktory, fotografy, vedení společnosti a další součásti kolosu, jehož provozování je náročnější, než se může na první pohled zdát. Každá redakce potřebuje ke své činnosti řadu programů, nákladnou techniku, a i výše zmíněné agenturní zpravodajství není levná záležitost, naopak jde o často velmi drahou položku.

Reklamy nám umožňují toto všechno financovat a předkládat vám, čtenářům, výsledný obsah naší práce zdarma, zatímco na jiných serverech najdete část zpravodajství skrytou za placenou sekcí. Netajíme se však tím, že v budoucnu se i server EuroZprávy.cz touto cestou vydá, neboť jde o jednu z mála možností, jak udržet zpravodajství nadále odpoutané od neetických na finančních tocích.

Proč vídám podvodné či nevhodné reklamy?

Je běžnou praxí, že se weby nezaměřují jen na prodej reklamního prostoru po vlastní ose, ale spolupracují i s řadou dodavatelů, mezi které patří například Seznam nebo Google. Provozovatelé webů pak mají omezenou možnost ovlivnit, jaká reklama se bude čtenářům zobrazovat. Ačkoliv obecně reklamu nepovažujeme za nic špatného, od jakékoliv podvodné či nevhodné reklamy se distancujeme a snažíme se takovou situaci vždy obratem řešit. Jelikož však za reklamu nese odpovědnost primárně její dodavatel, je pro nás složitější a časově náročnější takovou reklamu odhalit a zakázat. I přesto máme v rámci týmu odborníky, kteří se tomuto věnují.

Naše zpravodajství přitom dbá na tzv. Brand safety, neboli bezpečnost či reputaci značky. Pečlivě proto dodržujeme doporučená opatření, jejichž cílem je chránit pověst inzerentů před negativním vlivem nevhodného obsahu při online inzerci. Tuto záležitost bereme velmi vážně a v maximální možné míře se snažíme vytvářet takový obsah, vedle kterého inzerenti budou inzerovat pravidelně a rádi. 

Jak se vaše redakce staví k dezinformacím?

Velmi negativně. Dezinformace odmítáme a několik let popíráme či vysvětlujeme a vyvracíme. Dezinformace, hoaxy a fake news do zpravodajství a ani obecně do společnosti nepatří a prostor jim dáváme pouze v případě, kdy je vyvracíme. Této činnosti se přitom věnujeme podstatně více, než většina tuzemských médií, protože je vnímáme jako ohrožení demokracie a zároveň se podílí na tom, že důvěra v média je v České republice neuspokojivá.

Je však nesmírně důležité umět dezinformaci rozlišit. Za cílenou manipulaci s pravdou a veřejností nelze považovat chybu redaktora nebo agentury. Stejně, jako může každý udělat gramatickou chybu, může dojít i k chybě faktické. Ačkoliv naše zpravodajství má metody, kterými se snaží všemožně zabránit, aby se neověřený text dostal do oběhu, nikdy nelze vyloučit, že se něco takového nestane. V tu chvíli je třeba mít na paměti, že se nejedná o snahu čtenářům lhát nebo je oklamat, ale o chybu, kterou obratem opravíme, jakmile si jí všimneme nebo jsme na ni upozorněni.

Jak vaše redakce pracuje se sociálními sítěmi?

Pro komunikaci s našimi čtenáři využíváme přednostně v Česku stále nejpopulárnější sociální síť, a tou je Facebook. Ačkoliv naše zpravodajství najdete i na jiných platformách a jejich počet se bude nadále rozšiřovat, největší základnu čtenářů a příznivců máme na Facebooku, což s sebou nese i jisté závazky.

Mnoho médií totiž diskuze žádným způsobem nemoderuje, a to jak interní na svém webu, tak na sociálních sítích. EuroZprávy.cz jdou opačnou cestou a domníváme se, že když se iniciativy nedokáží chopit provozovatelé sociálních sítí, je třeba, aby zodpovědnost za ně převzala sama média.

Pochopitelně ctíme právo na svobodu slova a svobodu názorů. Myslíme si ale také, že nadměrné množství vulgarit, výhrůžky či záměrné šíření nepravdivých zpráv, do slušné diskuze nepatří, a proto takové příspěvky aktivně odstraňujeme a uživatele, kteří je aktivně vytvářejí, jsme nuceni blokovat. Máme zájem o diskuzi, která bude sloužit k slušné výměně názorů na úrovni, a takovou i podporujeme.

Proč tedy vašemu zpravodajství důvěřovat?

EuroZprávy.cz vytváří tým lidí se zkušenostmi ze světa novinařiny, politiky, společnosti, ekonomiky, vědy, techniky a dalších oblastí, s nimiž se na denní bázi setkává každý z nás. My se snažíme všechny novinky v těchto tématech co nejrychleji a nejkvalitněji zpracovat tak, abychom je mohli přednést vám, čtenářům, v takové podobě, abyste při čtení našeho zpravodajství byli informováni o všem podstatném, co se během celého dne stane u nás i ve světě.

Na rozdíl od jiných tuzemských médií za námi nestojí mediální či agrární a nebo uhelní či realitní oligarchové, ani za sebou nevlečeme mnohamilionové dluhy, jsme zdravě fungující ryze česká společnost, která nemá zájem se nijak etablovat na politické sféře či ovlivňovat dění v Česku různými nepatřičnými tendencemi. Našim cílem je ověřené, kvalitní a rychle zpravodajství, neboť věříme tomu, že právě takové naši čtenáři ocení. Proto budeme rádi, pokud i oni vloží svou důvěru v nás.

 

Ze společnosti

Lucie Vondráčková: Jako by tomu nechtěla uvěřit!

Lucie Vondráčková: Jako by tomu nechtěla uvěřit!

Tak nějak přirozeně máme pocit, že Lucie Vondráčková je tady s námi už odjakživa. I ona sama se ale občas zdráhá uvěřit tomu, že se své profesi věnuje už tak dlouho. Před pár dny se o tom všichni přesvědčili.
ROZVOLNĚNÍ POKRAČUJE! Kdy se otevřou vysoké školy, bazény, wellness nebo kolektivní sporty?

ROZVOLNĚNÍ POKRAČUJE! Kdy se otevřou vysoké školy, bazény, wellness nebo kolektivní sporty?

Vysoké školy by se podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) měly otevřít plně od 24. května. Řekl to na dnešním jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví. Venkovní bazény a přírodní koupaliště by se podle pověřené hlavní hygieničky Pavly Svrčinové mohly otevřít v pondělí 31. května. Vnitřní bazény a wellness 14. června, pokud se epidemická situace nezhorší. 

Reklama

Reklama

Aktuálně se děje

před 16 minutami

Očkování, ilustrační foto

Jak přimět lidi k očkování? V USA se chystá loterie, v Polsku slevy

Dospělí obyvatelé amerického státu Ohio naočkovaní alespoň jednou dávkou vakcíny proti covidu-19 budou mít v následujících týdnech šanci vyhrát milion dolarů (21 milionů Kč). Celostátní loterii s cílem zvýšit motivaci k očkování ve středu ohlásil místní guvernér Mike DeWine. Vítěz prvního z celkových pěti losování prý bude oznámen 26. května.

před 36 minutami

před hodinou

Aleksandr Vučič

Do Česka přijede příští týden srbský prezident Vučić

Příští týden do České republiky přijede srbský prezident Aleksandar Vučić, v úterý se na Pražském hradě setká s českým prezidentem Milošem Zemanem. ČTK to dnes řekl mluvčí Pražského hradu Jiří Ovčáček. V plánu je bilaterální jednání obou hlav států nebo státní oběd. Půjde o první oficiální návštěvu na prezidentské úrovni v ČR od začátku pandemie.

před hodinou

před hodinou

Potvrzení o očkování proti koronaviru

Od soboty si bude Česko uznávat potvrzení o očkování se čtyřmi sousedními zeměmi

Od soboty 15. května si bude ČR uznávat vzájemně potvrzení o očkování proti covidu-19 s Polskem, Maďarskem, Rakouskem a Německem. Na dnešním jednání výboru pro zdravotnictví ve Sněmovně to řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Jedná se i podle něj i se Slovenskem. Premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden ve Sněmovně avizoval, že těchto zemí by mělo být šest včetně Slovinska.

před 2 hodinami

Hackeři, ilustrační foto

Colonial Pipeline zaplatila hackerům výkupné téměř pět milionů dolarů

Americká společnost Colonial Pipeline zaplatila hackerům z východní Evropy téměř pět milionů dolarů (105 milionů Kč) jako výkupné poté, co se minulý týden stala terčem kybernetického útoku, který zastavil provoz její sítě potrubí pro přepravu ropných produktů. Agentuře Bloomberg to řekly zdroje obeznámené s transakcí.

před 3 hodinami

Ilustrační foto

Rusko chce nařídit zahraničním IT firmám povinnost otevřít v zemi kanceláře

Rusko chystá zákon, který pod hrozbou sankcí nařídí zahraničním IT firmám otevírat v zemi kanceláře. Moskva tak chce získat větší kontrolu nad velkými technologickými společnostmi, posílit dohled nad internetovým obsahem a snížit svou závislost na zahraničních podnicích a jiných zemích. S odkazem na ruského poslance Alexandra Chinštejna to napsala agentura Reuters.

před 3 hodinami

Armáda

V sobotu nad Karlovým mostem přeletí gripeny, Hřib je proti

V sobotu večer přeletí při Svatojánských slavnostech Navalis připomínajících českého světce Jana Nepomuckého nad Karlovým mostem v Praze pět vojenských proudových letadel typu JAS 39 Gripen a L-159 Alca. Informoval o tom dnes pražský magistrát, kterému průlet z důvodu zvýšené hladiny hluku oznámila Armáda ČR. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) uvedl, že s průletem nesouhlasí, a dopisem organizátory vyzval, aby jej zrušili. Vyjádření organizátorů ČTK shání.

před 4 hodinami

Ruská vakcína Sputnik V

Pochybná vakcína ruské výroby? Sputnik V znepokojuje vědce, data jsou nedostupná, testy neúplné

Předběžné výsledky třetí fáze klinických testů ruské vakcíny Sputnik V přinášejí vícero důvodů k vážným obavám. Jednak je to nedostupnost dat, z nichž byly vyvozovány závěry, dále nejasnosti v pravidlech klinické studie i zjevné nesrovnalosti v nahlášených výsledcích. V článku zveřejněném ve středu na webu odborného časopisu The Lancet to uvádí mezinárodní tým biologů a epidemiologů.

před 4 hodinami

Německá policie, ilustrační foto

Německo se potýká s antisemitskými incidenty, včetně útoků na synagogy

V Německu se v posledních dnech množí útoky na synagogy. Ústřední rada Židů v Německu dnes označila středeční protiizraelský protest před synagogou v západoněmeckém Gelsenkirchenu za projev "čirého antisemitismu". Německý ministr zahraničí Heiko Maas řekl, že německý stát musí zajistit ochranu synagog.

před 4 hodinami

Afghanistán, ilustrační foto

Bomby v Afghánistánu zabily 11 civilistů v první den příměří

Nejméně 11 civilistů dnes zemřelo a 13 dalších bylo zraněno při čtyřech pumových útocích v Afghánistánu. Útoky se odehrály jen několik hodin poté, co v celé zemi začalo třídenní příměří vyhlášené hnutím Tálibán na oslavu svátku íd al-fitr, který se slaví na konci muslimského postního měsíce ramadánu. S odvoláním na místní oficiální činitele o tom informovala agentura Reuters.

před 4 hodinami

Soudy, ilustrační fotografie

Slovenský nejvyšší soud bude v případu vraždy Kuciaka rozhodovat v červnu

Slovenský nejvyšší soud vypsal na polovinu června odvolací líčení v případu vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové. ČTK o tom dnes informovala mluvčí soudu Alexandra Važanová. Nejvyšší soud bude rozhodovat o trojici obžalovaných, dva další muži, včetně vraha zmíněné dvojice Miroslava Marčeka, dříve přiznali vinu a byli potrestání dlouholetým vězením.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

ministerstva

Motivovat žáky bez zájmu o školu by podle ministerstva měly i kroužky

K podpoře žáků, kteří měli potíže se zvládáním výuky na dálku, by po návratu do škol mělo přispět nejen doučování, ale také rozvíjení volnočasových aktivit. Zaměří se na ně i plánované letní kempy. Ministerstvo školství uvažovalo původně spíš o letních vzdělávacích školách, nakonec se ale rozhodlo vzdělávací obsah trochu upozadit na úkor her a prázdninových aktivit. 

před 5 hodinami

Antigenní testování na koronavirus, ilustrační foto

Počet zachycených nákaz koronavirem globálně přesáhl 160 milionů

Globální bilance zachycených nákaz koronavirem podle databáze americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) překročila 160 milionů případů. Světový součet aktuálně roste tempem okolo 700.000 infekcí za den, což je dáno především přírůstky v Indii, které se od konce dubna pohybují kolem 400.000. Zvýšené počty nakažených hlásí také velká část Jižní Ameriky.

Zprávy odjinud

Více zpráv odjinud

Reklama