Předejděte zklamání ze zakalené nebo zelené vody!

KOMERČNÍ SDĚLENÍ - S rostoucí teplotou za oknem se blíží moment, kdy se rozhodneme napustit zahradní bazén a odzimovat jezírko. Jak postupovat, najdete mimo jiné zdroje v katalogu Vodnář pro bazénovou chemii a jezírka zde https://www.bazenovachemie.cz/katalog-bazeny/ a zde https://www.jezirka-vodnar.cz/katalog-jezirka/ .

Reklama

To klíčové, na co vás chci upozornit, je učinit včas kroky, které vás ubrání zklamání, zbytečné práci navíc, možná i dalších nákladů a nové vody. Stává se nám, že volají majitelé domácích bazénů i bazénků, že jim po napuštění voda zbělela. Má mléčný zákal, na omak je jakoby mastná. Nebo je krátce po napuštění rezavě hnědá. Nakonec může zezelenat, ztratit jiskru, zakalit se, narostou řasy.

Řada z nás používá jako zdroj pro bazény tvrdou studniční vodu. Ta podle lokality obsahuje zvýšený podíl rozpuštěných dvojmocných kovů – vápník, hořčík, někdy železo a mangan, které po porušení vápenato-uhličitanové rovnováhy nebo oxidaci vzdušným kyslíkem či oxidovadlem mohou takzvaně vypadnout do sraženin. Projeví se bílým zákalem v případě kalcitu nebo rezavým zákalem v případě hydroxidu železitého. 

Mléčný zákal, co s tím?

Vypustit bazén a napustit novou vodu situaci nevyřeší! Pokud užíváte stejný zdroj, bude vysoká i pravděpodobnost stejného složení a následně stejného problému, pokud nevíte, jak mu zabránit. Nebylo by navíc vody škoda? Ani filtrovat nepomůže! Kalcit je velmi jemný a bude se přes filtraci vracet zpět do bazénu. Cesta je ve snížení pH a náhradě vápenatých iontů sodnými. Vezměte přípravek pH mínus a přidávejte jej postupně do vody, dokud se tato nezačne projasňovat. Při nižším pH se vápník z vazby uvolní a je ve vodě v rozpuštěné formě. Vodu navíc obohatíme o sírany a sodík, které budou další vznik sraženin eliminovat. V každém případě ale poté, co se voda projasní, nalejte do vody Maskovač tvrdosti podle obsahu vody v bazénu. pH vody se může měnit v závislosti na zatížení, srážkách a použité dezinfekci a při zvýšení by se jev mohl opakovat. Maskovač tvrdosti zabrání mléčnému zákalu do doby, než napustíte novou vodu. Okyselenou vodu vraťte přípravkem pH plus do neutrálního pásma na 7-7,4. 

Rezavý zákal, co s tím?

Řešení důsledku je velmi podobné, jako v předchozím odstavci. Železo se vlivem vzdušného kyslíku nebo přidané oxidační látky (Chloršok, Oxylight, Guanicid, aj.) vyloučilo při neutrálním pH jako jemná rezavá sraženina, kterou také nezachytíte na filtru. Aplikujte pH mínus stejně jako při řešení mléčného zákalu, po vyčíření vody přidejte Maskovač tvrdosti a vraťte pH na neutrál. Výsledek není jistý, ale rozhodně stojí za námahu i peníze. Pokud problém neřešíte, hrozí vám, že budete muset po vypuštění vody stěny a výstupky očistit, protože by se vám barva „zažrala“ do všech materiálů. 

Hlavně ale - jak problémům předejít?

Napříště vždy před napouštěním nebo dopouštěním nové vody nejdříve aplikujte Maskovač tvrdosti. Pokud máte zabudovaný bazén, vodu na zimu není třeba vypouštět, jen si přiděláváte starosti a náklady s jarním čištěním a uváděním do provozu. Vody je vždy škoda. Při běžném provozu a proplachu filtru vodu průběžně ředíte, čímž bráníte vyššímu zasolení, obsah některých látek snižujete rovněž průběžným čířením přípravky Jiskra, Vločka klasik nebo Vločka super. 

Vše, co potřebujete vědět o údržbě vody v bazénech, najdete?

Na internetových stránkách www.vodnar.cz. Kompletní sortiment chlorových multifunkčních 7 denních přípravků Komplexon a Kompleton mini pro malé bazénky, čistých chlorových přípravků pro šokovou úpravu vody Chloršok-Akce a Akce fizzi v 20g tabletách, 7-denní tablety Blankyt, bezchlorovou úpravu vody Guanicid a Oxylight, společné doplňky pH plus, pH mínus, algicid Na řasy, Maskovač tvrdosti jako prevence pro tvrdé a studniční vody, Jiskra pro průběžné číření vody nebo přípravky Vločka klasik a super pro řešení zakalené vody. V sortimentu najdete rovněž celou řadu příslušenství jako plovoucí dávkovače malé a velké, testery, hadice, kartušové filtry, dnové a hladinové síťky, tyče, písek do filtrace a mořskou sůl. A celou baterii návodů, videonávodů, rad a doporučení.

Jezírko není bazén!

Základní a zásadní odlišnost mezi oběma typy zahradních nádrží je, že v bazénu je voda sterilní, bez života, pod stálou hladinou biocidních látek, abychom zabránili růstu jakýchkoli mikroorganizmů včetně řas. Komu se někdy podařilo bazén odzimovat až na konci května, viděl, jak se do vody vrátil život v podobě jednoduchých mikroskopických řas, které s narůstající teplotou a denním světlem pokryly dno i stěny. Během půl roku se do vody dostalo listí, pavouci, dešťovky a prach spolu s rozkladači, kteří do vody uvolnili dusíkaté látky a uvolněné živiny mohly začít využívat sinice a řasy. Převeďte si tento koloběh do otevřeného jezírka, kde je řádově více živin a navíc zooplankton a vodní hmyz. A v rybníčku ryby, někdy hodně ryb. I jezírko a rybníček lze nicméně udržet s pěknou průhlednou vodou.

 • Řešte příčinu nárůstu řas! Snižte obsah dostupných živin!
  Snižte teplotu vody i dostupné světlo zastíněním, hloubkou a přípravkem BIOSOIL nebo BIO2HUM. 
 • Snižte obsah dostupných živin a udržujte hladinu dusičnanů pod 20ppm sorbentem Na dusičnany.
 • Udržujte alkalitu na hodnotě cca 120ppm, aby pH nekolísalo a drželo se okolo 7mi. 
 • Vyvarujte se příliš tvrdé vody, není přirozená ani pro rostliny, ani pro ryby, ale řasám moc nevadí. Pomůže Změkčovač nebo také BIOSOIL, pokud užíváte studnu jako zdroj. 
 • Zbavte jezírko organické hmoty. Vysajte občas dno a pravidelně čistěte dostatečně dimenzovaný komorový filtr. 
 • Okysličujte vodu čeřením hladiny, aerátory a neustálou rotací, abyste zajistili odbourání škodlivin a správnou funkci biofiltru. 
 • Využijte vodních rostlin jako další filtrační stupeň i jako okrasný prvek. 
 • Používejte vyvážená prémiová krmiva pro ryby a nepřekrmujte je. 
 • Zapojte do práce bakterie a kontrolujte kvalitu vody testery. 

Anorganické dusíkaté látky a fosfor jsou limitující živiny pro řasy. Pochází ze všech organických zbytků na dně jezírka a my tomuto rozkladnému procesu pomůžeme vybranými druhy heterotrofních bakterií přípravků BAENZY-start a BAENZY-sezóna. Takto uvolněný amoniakální dusík následně převedou nitrifikační bakterie (namísto aby jej zpracovaly sinice) z BAENZY-filtr na dusičnanový, který následně zpracují vodní rostliny. Namísto jiných řas. Na našich webových stránkách www.vodnar.cz je sestava doporučených vodních rostlin, které v průběhu celé sezóny střídavě kvetou a odebírají živiny z vody. Testerem 5v1 kontrolujte hladinu dusičnanů a nad 20ppm nespotřebované dusičnany odeberte spolu s fosforem přípravky Na dusičnany a Fosfosorb. Dáte je na výtok ve filtru nebo někam na potůček. Bakterie v biofiltru potřebují tmu a neustále krmit amoniakálním dusíkem a kyslíkem, proto rotace vody a vzduchování, kterým rovněž potlačujeme denitrifikaci na vzdušný dusík, který využívají jako zdroj živin sinice. Správně navržené krmivo je důležité nejen pro zdraví a kondici ryb, ale stejně tak pro rybníček. Bílkoviny jako zdroj dusíkatých látek ryby ze správného poměru bílkoviny/tuky/cukry zapracují do těla a v menší míře odchází do vody v exkrementech. Vodnář dodává krmivo pro kaprovité ryby KOI junior/senior i potápivé krmivo JESETER junior/senior se zvýšeným obsahem tuku. Vitaminový doplněk RYBAFIT obsahuje enzym fytáza, který umožní kaprovitým rybám zpracovat podstatnou část rostlinného fosforu z krmiva, tzn. limitující živiny řas. 

Na fotce je rybníček, který majitel osadil doma zhotovenou vícekomorovou filtrací s nitrifikačními bakteriemi teprve na začátku května, do té doby voda pouze rotovala pomocí čerpadla. Do tří týdnů po aplikaci a užívání výše uvedených přípravků viděl ryby a kameny na dně v 1,5m hloubce. Síťky s Fosfosorbem a Na dusičnany umístil ve filtraci na odtok. Rybníček je osazen asi 15ks KOI a po dvou karasech a jesenech. A snad všemi okrasnými vodními rostlinami, co lze u nás koupit. 

Ale já už řasu mám, co s tím?

Když budete trpěliví a budete postupovat podle návodu nahoře, potlačíte řasu přirozenou cestou, voda se projasní a nastavíte v jezírku podmínky, že při troše tolerance k nějaké řase na kamenech budete mít radost z čisté vody, kvetoucích rostlin a vitálních ryb. 

Zelená voda?

Pokud se řasy a sinice namnožily až do podoby vodního květu, může dojít k uvolnění toxinů, velkému kolísání pH a hladiny rozpuštěného kyslíku, což může vést až k úhynu ryb. Doporučujeme přistoupit k rychlému zásahu a jezírko zelené hmoty zbavit. Přípravek Vločka-jezírka stlačí po skropení hladiny zelenou hmotu ke dnu, odkud ji vysajte pryč. Zásah provádějte během dne, abyste mohli kontrolovat chování ryb a případně je odlovit. Zajistěte dostatečné vzduchování a oběh vody, neutrální pH a postupujte podle návodu. Nakonec zkuste zajistit jezírku podmínky, jako doporučujeme v předchozích odstavcích.

Vláknitá řasa?

Roste ze dna, když bude mít dost světla. Jak je omezit, píšeme v úvodu. Pokud i přesto vlají dlouhé provazce tak, že se vám nelíbí, zkuste je vytrhat přípravkem NA řasy-kontakt, který je vynese na hladinu, z níž je odeberete. Následně můžete aplikovat přípravek Na řasy-systém, který vytváří prostředí, ve kterém se řasám nedaří. Již se nejedná ale o přírodní cestu a může dojít k poškození některých vodních rostlin v čele s lekníny. 

Vše, co potřebujete vědět o údržbě vody v jezírkách a rybníčcích, najdete?
Na internetových stránkách www.vodnar.cz najdete kompletní sortiment přípravků spolu s návody, komentáři, aktualitami i fotogalerií jezírek. 

Sortiment jsme rozdělili do několika skupin, aby byl přehledný a snadno k pochopení – BAENZY pro nastavení biorovnováhy, NA ŘASY pro řešení důsledků, SPOLEČNÉ DOPLŇKY pro řešení úpravy alkality, pH, tvrdosti vody, KRMIVA a MALÁ JEZÍRKA. Úplný sortiment také často najdete v hobby prodejnách ve vaší blízkosti. 

Vaše voda je naše starost, víme, co vás trápí, známe řešení a máme pro vás funkční přípravky. Napište nebo zavolejte, když budete potřebovat radu, pochlubit se anebo nás pochválit. 

Za tým Vodnáře Pavel Míča

Témata:  pr článek

Související

Na co si dát pozor, když chcete vyzkoušet online automaty BYZNYS

Na co si dát pozor, když chcete vyzkoušet online automaty

PR článek - Výherní automaty mohou být skvělým a nenáročným relaxem. Pokud byste si je chtěli vyzkoušet, tak nejjednodušší to pro vás bude online. Jen po několika kliknutích můžete začít hrát a ani přitom nemusíte opouštět váš obývák. Ještě než se pustíte do hraní, tak se nicméně podívejte na následující tři tipy, které vám pomůžou se ve světě online zábavy zorientovat. 18+ | Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Jak rychle vytvořit kvalitní životopis? BYZNYS

Jak rychle vytvořit kvalitní životopis?

PR článek - Běžná praxe, když hledáte nové zaměstnání, je, že si prohlížíte nabídku pracovních pozic na inzertním portále. Je to jednoduché, protože si můžete přesně vyfiltrovat to, o co máte zájem. Jak rychle vytvořit životopis, abyste mohli odpovědět mezi prvními?

Ze společnosti

Arenberger promluvil o rozvolňování: Česku hrozí další vlna covidu!

Arenberger promluvil o rozvolňování: Česku hrozí další vlna covidu!

Kolem 30 nebo 40 procent lidí v Česku může stále onemocnět covidem-19, proto je potřeba při rozvolňování vládních opatření postupovat opatrně, aby nenastala jako v minulosti další vlna epidemie. V pořadu CNN Prima NEWS Partie Terezie Tománkové to řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).
Věnce i povýšení generálů. Česko v sobotu oslavilo konec války!

Věnce i povýšení generálů. Česko v sobotu oslavilo konec války!

Česko si dnes připomnělo 76. výročí konce druhé světové války v Evropě. Politici v čele s prezidentem Milošem Zemanem položili věnce u Národního památníku v Praze na Vítkově, vzpomínkové akce se odehrály také na jiných místech. Na Hradě Zeman jmenoval nebo povýšil do generálské hodnosti 16 mužů a jednu ženu. Ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku navrženého už pošesté vládou opět vynechal.
Otevření zahrádek nestačí, restaurace budou zdražovat! O kolik?

Otevření zahrádek nestačí, restaurace budou zdražovat! O kolik?

Provoz zahrádek stravovacích podniků musejí podle restauratéra a garanta projektu Moje restaurace za Asociaci malých a středních podniků a živnostníků Luboše Kastnera doprovázet kompenzace. Za běžného stavu zahrádka podle něj představuje 20 až 30 procent dodatečných tržeb, někomu se tak ani nevyplatí ji otevřít.

Reklama

Reklama

Aktuálně se děje

před 9 minutami

před 41 minutami

Arenberger nechce rozvolnění uspěchat, Česku hrozí další vlna

Arenberger nechce rozvolnění uspěchat, Česku hrozí další vlna

Kolem 30 nebo 40 procent lidí v Česku může stále onemocnět covidem-19, proto je potřeba při rozvolňování vládních opatření postupovat opatrně, aby nenastala jako v minulosti další vlna epidemie. V pořadu CNN Prima NEWS Partie Terezie Tománkové to řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).

před 2 hodinami

Hnutí ANO předběhli Piráti/STAN i koalice Spolu. ČSSD by se do Sněmovny nedostala

Hnutí ANO předběhli Piráti/STAN i koalice Spolu. ČSSD by se do Sněmovny nedostala

Ve volbách do Sněmovny by nyní obě koalice předstihly hnutí ANO. Piráti a STAN by získali 27 procent, koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09 by měla 21,5, ANO je na třetím místě s 21 procenty. Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a také komunisté. ČSSD by skončila pod hranicí pěti procent. Zjistil to průzkum agentury Kantar CZ pro Českou televizi (ČT). Autoři průzkumu upozorňují, že u velkých stran může být statistická chyba až tři procentní body.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Schillerová pokládá za chybu, že Hamáček plánoval cestu do Moskvy

Schillerová pokládá za chybu, že Hamáček plánoval cestu do Moskvy

Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) pokládá za chybu, že vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) plánoval cestu do Moskvy. Zda je jednalo o zastírací manévr, jak tvrdil, nechtěla ministryně v dnešní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS hodnotit.

před 3 hodinami

Úspěch českých tenistek v Madridu. Turnaj ve čtyřhře tam ovládly Krejčíková se Siniakovou

Úspěch českých tenistek v Madridu. Turnaj ve čtyřhře tam ovládly Krejčíková se Siniakovou

Po dvou letech se na tenisovém turnaji v Madridu z triumfu radovala nějaká česká tenistka, respektive letos hned dvě a to Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Ty totiž na tomto antukovém turnaji tvořily pár ve čtyřhře a právě turnaj čtyřhry tam ovládly, když v sobotním finále porazily nasazené dvojky, Kanaďanky Gabriela Dabrowská a Demi Schuursová a to výsledkem 6:4 a 6:3. Češky tak navázaly na předloňské vítězství ve čtyřhře v podání Barbory Strýcové,  která tento týden oznámila konec své hráčské kariéry.

před 3 hodinami

Potvrzeno. Neymar zůstane v klubu Paris Saint Germain až do roku 2025

Potvrzeno. Neymar zůstane v klubu Paris Saint Germain až do roku 2025

Ve fotbalovém zákulisí se už delší čas hodně spekulovalo o tom, kam po sezóně 2020/21 zamíří jedna z největších hvězd nejen francouzského celku Paris Saint Germain, ale vůbec světového fotbalu, Brazilec Neymar. Tento devětadvacetiletý útočník nakonec prodloužil smlouvu s klubem až do roku 2025.

před 4 hodinami

před 4 hodinami

Za uplynulý rok výrazně stoupl prodej vína přes internet

Za uplynulý rok výrazně stoupl prodej vína přes internet

Pandemií vynucené uzavření restaurací, hotelů, vináren a dalších míst, kde lidé obvykle popíjejí víno, přimělo většinu vinařství začít k prodeji využívat z větší části internet. Čím více vinařů své víno na internetu nabízí, tím víc roste důvěra zákazníků v tento způsob nákupu. Zjistila to Vinařská unie ČR mezi svými členy a informovala o tom v tiskové zprávě.

před 5 hodinami

Sadiq Khan byl znovuzvolen starostou Londýna

Sadiq Khan byl znovuzvolen starostou Londýna

Starostou Londýna byl znovuzvolen labourista Sadiq Khan, britské hlavní město tak povede i příští čtyři roky. Podle oficiálních výsledků získal přes 55 procent hlasů a porazil svého konzervativního soupeře Shauna Baileyho, informovala v sobotu britská média. Khan se stal v roce 2016 prvním muslimem, který kdy stanul v čele západní metropole.

před 5 hodinami

před 5 hodinami

před 5 hodinami

Svět nemá vyhráno. Neúspěšný boj Indie s virem vyvolává obavy

Svět nemá vyhráno. Neúspěšný boj Indie s virem vyvolává obavy

Řada zemí světa, které bojují s rostoucím počtem případů nákazy koronavirem, v obavách hledí na katastrofu, jež teď ničí Indii. Tyto země přitom čelí podobným rizikům - mají velké množství obyvatel, kteří často nedodržují opatření proti šíření viru, a křehký zdravotnický systém, píše agentura AP.

před 6 hodinami

před 6 hodinami

Uprchlíci jsou zoufalí. Evropa, nebo smrt, říkají při cestě z Tuniska

Uprchlíci jsou zoufalí. Evropa, nebo smrt, říkají při cestě z Tuniska

Aminata Traouréová z Pobřeží slonoviny už jednou byla na cestě z Tuniska do Evropy. Utopila se při tom její patnáctiměsíční dcera, sestra a neteř. Přesto to zkusí znovu, protože je přesvědčená, že budoucnost má jedině v Evropě. Z Tuniska se loni vydalo na moře nebývalé množství migrantů a tento trend trvá. Většina z uprchlíků nejsou Tunisané, napsala agentura AFP.

Zprávy odjinud

Více zpráv odjinud

Reklama