Víte, kdo je patronem internetu? Evropská civilizace by se bez něj nezrodila

Středověk se samozřejmě musel obejít bez internetu, wikipedie a podobných pomůcek, které každodenně používáme, přesto ale středověkým učencům nechyběly ambice vytvořit ucelený soupis poznatků všech oborů vědění. Isidorovi ze Sevilly se to v jistém smyslu podařilo a jeho Etymologie se tak stala nejvýznamnější encyklopedickou příručkou středověku.

Přidejte svůj názor

Bezpečí na internetu
doporučujeme

Sám Isidor ze Sevilly žil v dost pohnutém období dějin na přelomu starověku a středověku, a proto jeho dílo  také patří k hlavním zdrojům antického vědění pro středověké učence. Isidor žil na Pyrenejském poloostrově v době, kdy si jeho obyvatelé velmi dobře pamatovali na

Římské císařství a jeho kulturu, ale zároveň už se celý poloostrov ocitl pod nadvládou germánských kmenů Vizigótů a hlavní roli v náboženské sféře hrálo už křesťanství. Ovšem nejenom katolické, ale také ariánské, které bylo u barbarských germánů velmi oblíbené. Šlo tak o herezi silně konkurující katolické ortodoxii.

Sám Isidor byl velmi dobře vzdělaný, studoval na různých španělských církevních školách a naučil se tam mimo jiné i řecky a hebrejsky, což byly klíčové jazyky pro studium Bible. Toto vzdělaní velmi dobře uplatnil i ve své církevní kariéře a postupem času se dokonce stal Sevillským biskupem. I v tomto úřadu se dále vzdělával a vzdělání všemožně podporoval.  Zřídil například několik opisovačských dílen a velkou knihovnu obsahující vzácná díla velkých římských a řeckých spisovatelů.

V úřadu biskupa se snažil zejména vyřešit spory mezi ariány a katolíky a prosadit nezávislost církve na panovnické moci, což se mu nakonec podařilo na koncilu v Toledu roku 633 n. l., přesto ale zůstal loajálním stoupencem vizigótského krále. Jiný dekret koncilu potom ukládal biskupům za povinnost zakládání škol a prosazoval větší vzdělanost kněží, mimo jiné doporučovali vzdělání v oblasti jazyků (nepřekvapivě hebrejštiny a řečtiny), práv a medicíny.

Obnovit antickou úroveň kultury a vzdělání po dvou stoletích vizigótské nadvlády byl nelehký úkol, ale právě tento cíl byl hlavní motivací jeho nejvýznamnějšího díla nazvaného Etymologiae. Práci na něm věnoval mnoho let a ve skutečnosti ho nikdy zcela nedokončil. Etymologie zahrnovaly prakticky všechny odborné disciplíny a silně ovlivnily i podobu latiny -  částečně mají také podíl na tom, že se u stala univerzálním jazykem vzdělanců ve středověku.

Do jisté míry také Isidor udal samotný způsob práce středověkých učenců, protože Etymologie nejsou originální dílem, ale spíše jakousi kompilací či výpisky z nejvýznamnějších knih starověku. Podobně ani ve středověku originalita nehrála velkou roli, naopak základem vědění bylo správně kompilovat autority, ideálně takovým způsobem, aby si neprotiřečily. Kreativní část práce spočívala potom zejména v komentování nejasných míst, případně jejich aplikaci na značně proměněné podmínky. Jak vidno, novost a originalita nebyly pro středověk žádnou významnou pozitivní hodnotou.

Zásadním přínosem Isidorových Etymologií byl ale přenos tzv. sedmi svobodných umění z  antiky a jejich přizpůsobeni do podoby, která sloužila po celý středověk jako základ veškerého univerzitního vzdělání. Absolvování fakulty svobodných umění totiž bylo povinným pro dosažení jakéhokoliv univerzitního titulu ve středověku, ať už se člověk chtěl stát doktorem medicíny, práv nebo teologie. Mezi svobodné umění se od dob Isidora proto počítalo tzv. Trivium (gramatika, dialektika a rétorika) a Kvadrivium (matematika, geometrie, astrologie a muzika).

Svobodná umění tak tvořila jakýsi vzdělaností základ obsahující jak vědy humanitní, tak přírodovědné. Jejich hlavním cílem bylo dosažení dostatečného vzdělání jak pro zvládnutí správných postupů argumentace, tak pro dostatečnou znalost faktů a autorit, o které se argumenty mohly opírat. Ačkoli se tedy Isidor ze Sevilly stal patronem internetu, z argumentace používané v internetových diskuzích by asi příliš nadšený nebyl.

Loading...
Vstupte do diskuze
Google+ Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

Blesky na Marsu? Nejspíš vypadají zcela jinak než pozemské, soudí český…

18.04.2019 16:47 Pokud na Marsu existují blesky, pravděpodobně nevypadají jako ty pozemské. Ve vzduchových vírech…

Nebezpečí znečištěného vzduchu: špinavý vzduch způsobuje kriminalitu

18.04.2019 15:36 Nedýchatelný vzduch trápí v zimních měsících jak obyvatelé měst, tak obyvatelé vesnic jimž pod…

Projekt Manhattan? 600 000 lidí netušilo, že vypustili Džina z láhve

18.04.2019 11:48 Aktualizováno Atomová bomba je jedním z nejvýznamnějších vědeckých vynálezů 20. století. Cesta k jejímu…

Největší mýty o uprchlících: Opravdu vysávají z Evropy peníze?

18.04.2019 09:49 Aktualizováno Migrace je téma, které budí emoce, zejména na internetu. Názory na tento fenomén se často radikálně…

Související:

Právě se děje

Další zprávy

reklama