Strana Právo a spravedlnost (PiS)

Strana Právo a spravedlnost (PiS)

Štítky: Polsko | Jaroslaw Kaczyński | Szydlová, Beata | Právo a spravedlnost (PiS)

Autor: pis.org.pl