Mise v Bejrútu? Psovod a pes si musejí důvěřovat, během akce si sáhnou na dno svých sil, říká pro EZ kynolog

ROZHOVOR – Spoléhají na ně. Pětice českých psovodů se svými psy se v obrovské výhni pustila v Bejrútu, jehož postihla obří exploze dusičnanu anonného, do pátrání po pohřešovaných, kteří mohou být uvězněni v sutinách pod zřícenými domy. Speciální tým hasičů USAR (Urban Search and Rescue) představuje pro příbuzné velkou naději, že zachrání jejich blízké, o nichž nic neví. „Pod sutinami může člověk přežít kolem sta hodin a obecně můžeme říci, že čeští záchranářští psi jsou v zahraničí vysoce ceněni. Souhra a dobrý vztah zvířete s člověkem je základem pro kvalitně odvedenou práci. Jsem přesvědčený, že jim ani vysoké teploty panující v Libanonu nebudou činit problémy, neboť výcvik probíhá vždy v extrémních podmínkách. Každý zachráněný život je sám o sobě velkým úspěchem,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz brněnský psovod Lukáš Mařica, předseda Kynologické záchranné jednotky České republiky.

Reklama

Musejí být dokonale sehraní. „Práce psovoda se psem je z velké části založena na vzájemné důvěře a komunikaci. Jedině tak jsou schopni praktického nasazení, během kterého si sáhnou na dno svých sil. Společně tvoří unikátní tým, který musí mít splněnou atestační zkoušku ministerstva vnitra ve specializaci S – sutina,“ vysvětluje v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz šéf Kynologické záchranné jednotky České republiky Lukáš Mařica a nastiňuje tak, jací psovodi a psi odletěli v rámci speciálního týmu hasičů USAR (Urban Search and Rescue) do hlavní metropole Libanonu, kde v úterý došlo k explozi dusičnanu amonného a pod troskami sutin mohou být přeživší lidé.

Podle odborníka na kynologii nelze říci přesnou dobu, během níž se záchranářský pes tak dokonale vycvičí, aby mohl s psovodem odletět na náročnou misi, která právě nyní v Bejrútu probíhá. „Je dobré zdůraznit, že výcvik psa probíhá po celý jeho život. Doba k dosažení úrovně pro záchrannou akci je velmi individuální a závisí na konkrétním zvířeti a schopnostech a možnostech psovoda. Celkově psi dosáhnou požadované úrovně po několika letech tréninku. Abych byl ale konkrétní, uvedu, že na misi v Bejrútu je nejmladším psem tříletá fenka německého krátkosrstého ohaře, konstatuje Mařica, který se svou šesti a půl letou fenou border kolií jménem Arča splnil atest ministerstva vnitra jak pro plošné vyhledání, kdy se jedná o ztracené osoby, tak i pro sutinové vyhledání zaměřené na osoby zavalené.“

Aby pes mohl vyhledávat lidi pod sutinami, musí splňovat přísná kritéria. „Důležitý je vyvážený poměr samostatnosti a ovladatelnosti, dobrý pohyb po sutině, motivovatelnost a dobrý čich. Vhodná je schopnost zvládat klimatické změny a dobrá psychická odolnost vůči změnám prostředí, stresu,“ vyjmenovává psovod. Je velkým omylem si myslet, že zvíře dokáže pracovat neomezenou dobu. „Výdrž je vysoce individuální a závisí na mnoha faktorech. Můžeme ovšem říci, že pes vydrží soustředěně pracovat desítky minut, maximálně můžeme hovořit o nižších jednotkách hodin,“ soudí kynolog.

Velké nároky jsou ale kladeny i na psovoda. „Základem je jednoznačně pozitivní vztah ke zvířatům a schopnost se psem komunikovat. Psovod na svém psovi pozná jeho psychické rozpoložení a tím pádem i spolehlivost v dané chvíli. Jeho úkolem je udržovat zvíře během zásahu v dobré psychické kondici. Psovod rovněž svým rozpoložením ovlivňuje psychiku psa, i proto absolvují psychologické vyšetření před zařazením do týmu pro mezinárodní záchranné operace,“ vysvětluje Lukáš Mařica, jenž je čerstvě součástí týmu kynologů předurčeného pro mezinárodní záchranné operace.

PÁTRAČ MUSÍ BÝT SAMOSTATNÝ A ODOLNÝ VŮČI STRESU

Pane Mařico, do Bejrútu, který je postižen úterní explozí dusičnanu amonného, odletělo následující den pět psů. Znáte se s některými psovody a jestli ano, jste s nimi ve spojení?

Se všemi psovody, kteří na misi odletěli, se znám osobně. I přes to, že se jedná o kolegy z celé České republiky, tak se s některými několikrát do roka setkáváme na trénincích, anebo jsme alespoň v pravidelném spojení. Mezi kynology záchranáři je nesmírně důležité udržovat kontakt s jinými psovody, sdílet zkušenosti, postupy i se setkávat za účelem tréninku v nových, pro psy neznámých prostorách.

Podle kterého klíče se vybírá, kdo poletí na záchrannou misi?

Psovod se psem tvoří unikátní tým, který musí mít splněnou atestační zkoušku ministerstva vnitra ve specializaci S - sutina. Atest je nepřenosný a je třeba ho každé dva roky obhájit. Díky splněné zkoušce může být psovod se psem povolán na praktický zásah na celém území České republiky. Kromě toho může být psovod zařazen do týmu předurčeného pro mezinárodní záchranné operace (MZO). Psovod i pes musí mít dodatečné lékařské a veterinární vyšetření, včetně důsledného očkování. Psovod navíc absolvuje psychologické testy. Výsledné složení USAR (Urban Search and Rescue) týmu dává dohromady Generální ředitelství hasičského záchranného sboru (GŘ HZS) v požadovaných počtech pro jednotlivá zaměstnání. Vzhledem k tomu, že psovodů je poměrně omezený počet, záleží zejména na konkrétních požadavcích dané mise a dostupnosti jednotlivých psovodů.

Jaké plemeno je nejvhodnější pro záchranu lidí, kteří se ocitnou zavaleni pod sutinami?

Typickými plemeny jsou služební psi, a to jsou němečtí ovčáci, belgičtí ovčáci, a dále je možné vidět lovecké psy pro vytříbené pachové schopnosti jako jsou retrívři, ohaři a jiní. Úspěšně trénovat lze i další plemena, včetně kříženců.

Lze říci, zda jsou ve svém poslání úspěšnější psi anebo feny? Kdo je šikovnější?

Toto je velmi individuální a závislé na konkrétním plemenu, preferencích psovoda a jiných okolností. Obecně nelze tvrdit, že by jedno pohlaví výrazně převyšovalo to druhé.

Které předpoklady jsou nejdůležitější pro to, aby mohli při pátrání zachraňovat lidi?

Důležitý je vyvážený poměr samostatnosti a ovladatelnosti, dobrý pohyb po sutině, motivovatelnost a dobrý čich. Vhodná je schopnost zvládat klimatické změny a dobrá psychická odolnost vůči změnám prostředí, stresu.

PROBLÉMEM JE NAJÍT IDEÁLNÍ MÍSTO PRO TRÉNINK

Jak dlouho trvá výcvik zvířete, aby mohl s psovodem vyrazit na podobnou záchrannou misi, jaká nyní probíhá v Bejrútu?

Výcvik psa probíhá po celý jeho život. Doba k dosažení této úrovně je velmi individuální a závisí na konkrétním zvířeti i schopnostech a možnostech psovoda. Do tohoto týmu se mohou dostat i psovodi z řad dobrovolníků, tato cesta je ovšem výrazně náročnější, než u profesionálů, pro které je to součást povolání. Celkově psi dosáhnou požadované úrovně po několika letech tréninku. Abych byl ale konkrétní, uvedu, že na misi v Bejrútu je nejmladším psem tříletá fenka německého krátkosrstého ohaře.

Kolik stojí vycvičení psa, aby dosáhl této úrovně?

Kromě pořizovací ceny psa, povinného očkování, stravy, odborných seminářů a dalších výdajů je nejvyšší položkou cestování. Pro řádný trénink je třeba využívat všech dostupných prostor, sutin a jiných objektů. Takových míst je velmi málo a psovodi často cestují po republice i do zahraničí. Částka za pohonné hmoty a ubytování tak tvoří značnou část nákladů. Vzhledem k tomu, že psovodi trénují i několikrát týdně, za rok jsou náklady na výcvik konkrétního psa v řádu desetitisíců korun.

Je možné stručně říci, které konkrétní aspekty musí splňovat člověk, aby se stal špičkovým psovodem a jaké školení musí podstoupit? Jaké by měl mít vlastnosti?

Základem je jednoznačně pozitivní vztah ke zvířatům a schopnost se psem komunikovat. Práce psovoda se psem je z velké části založena na vzájemné důvěře a zmíněné komunikaci. Jedině tak jsou schopni praktického nasazení, během kterého si sáhnou na dno svých sil. Dále se psovodi celoživotně vzdělávají a vyměňují si zkušenosti s kolegy jak z České republiky, tak i ze zahraničí. Mimo to pro atestované psovody pořádá Generální ředitelství hasičského záchranného sboru takzvané instrukčně metodické zaměstnání, kde dále rozvíjejí své zkušenosti a dovednosti. Psovodi předurčení pro mezinárodní záchranné operace se účastní mezinárodních cvičení USAR, kde si nanečisto osahají zahraniční praktické nasazení.

ZVÍŘE SE DOVEDE SOUSTŘEDIT NA PRÁCI JEN DESÍTKY MINUT

Co konkrétního se děje při podezření, že pod sutinami jsou lidé? Předpokládám, že inkriminované místo prohledá více psů, aby byla jistota, že záchranáři jsou na správné stopě?

Odpovědný tým vytyčí sektor, který je třeba propátrat. Na místo jsou nasazeni kynologové, kteří určí místa případných nálezů. Inkriminovaná místa jsou zaznačena pro vyprošťovací týmy. To, zdali je jedna oblast prohledána více psy, je závislé na dané situaci, rozsahu škod a velikosti sektorů, ve kterých se předkládá, že by se mohli vyskytovat lidé. Při zásahu v rámci České republiky je opakované prohledání různými kynologickými týmy standardem.

Jak dlouho jsou psi schopni v takovém nasazení pracovat?

Výdrž je vysoce individuální a závisí na mnoha faktorech. Můžeme ovšem říci, že pes vydrží soustředěně pracovat desítky minut, maximálně můžeme hovořit o nižších jednotkách hodin. To se ovšem bavíme o psychické únavě. Vzhledem k tomu, v jakém terénu se musí psi pohybovat, je třeba brát v potaz fyzickou únavu. I pouhá analýza prostoru, kudy se musí pes pohybovat, ovlivňuje psychický stav a výdrž nasazeného zvířete. Po zásahu musí následovat odpočinek, než bude tým nasazen na další terén.

Poznají psi, že jsou v reálné akci a nejedná se jen o pouhé cvičení? Například dá se na nich vypozorovat stres, když hledají zavalené?

V tréninku se často snažíme přiblížit k reálné akci. Většina psů i psovodů se ovšem k misi takového rozsahu, jako je nasazení v Bejrútu, nedostanou. Ze zkušeností jiných psovodů lze ovšem říci, že je to pro psy nestandardní situace. Nejen že se jedná o práci mnohem většího rozsahu, ale množství nalezených osob je výrazně jiné, než jsme schopni simulovat v tréninku. Bohužel v případě praktického nasazení se nebavíme pouze o nálezech živých osob. Psovod rovněž svým rozpoložením ovlivňuje psychiku psa, i proto psovodi absolvují psychologické vyšetření před zařazením do týmu mezinárodní záchranné operace.

NA EXTRÉMNÍ VEDRA JSOU DÍKY VÝCVIKU PŘIPRAVENI

V Bejrútu nyní panují vysoké extrémní teploty, jak se s nimi čtyřnozí záchranáři podle vás vyrovnají? Nikdo ale nepochybuje, že to zvládnou, neboť loni na Sicílii, kde probíhal mezinárodní výcvik, panovaly ještě těžší klimatické podmínky.

Psovodi v tréninku záměrně zařazují práci v nepříznivých podmínkách, psi se tak naučí nakládat se svými silami i v takovýchto extrémních teplotách a vedrech. Mimo jiné je důležité dát psům prostor pro aklimatizaci a vhodné je zavodňovat.

Jak dlouho u zvířat potrvá, než se vůbec aklimatizují?

Záleží na konkrétním plemenu, nicméně psi jsou nasazeni v řádu hodin po příjezdu.

Zvíře je stejně jako člověk zvyklý na určité zázemí. Jak reagují na skutečnost, že odpočívají v jiném kotci anebo mají rozdílné žrádlo oproti původním zvyklostem?

Součástí vybavení psovoda je přepravka pro psa, na kterou je pes zvyklý a ve které následně i rád odpočívá. To stejné je se stravou. Pro psy je situace v tomto ohledu naprosto standardní, jsou na to zvyklí a cvičeni.

Mají psi, kteří jdou do akce, chuť žrát stejně intenzivně jako doma anebo se v terénu tak koncentrují na hledání lidí, že jejich potřeba na stravování je nižší?

Stravovací návyky jsou pouze částečně přizpůsobeny dané situaci. Standardní objem stravy a dostatek odpočinku k trávení je pro několikadenní nasazení naprosto nezbytný. Pro dlouhodobé nasazení lze využít i doplňky stravy, které pomáhají v doplnění energie a v případné regeneraci.

V libanonské metropoli budou operovat i jiné týmy psovodů, dá se říci, kterak bude probíhat součinnost s ostatními experty?

Týmy pracují nezávisle na sobě. Každý z týmů dostává svůj sektor k nasazení. Pokud by ovšem byly práce týmů provázány, místa vytipována psy jsou označena standardizovaným způsobem, a tak mohou ve vyprošťovacích pracích pokračovat týmy nezávislé na průzkumném týmu daného sektoru.

Tušíte, zda čeští psi pátrají společně na jednom místě anebo budou rozděleni do různých sektorů?

Každá skupina psovodů má ze svých řad zvoleného vedoucího, který je styčným bodem mezi psovody a dalšími členy týmu. I z tohoto důvodu předpokládám, že český tým dostane oblast k prohledání, kterou si následně rozdělí mezi jednotlivé psovody.

MISKA S JÍDLEM A POMAZLENÍ JE NEJVĚTŠÍ ODMĚNOU

Jak dlouho může vůbec člověk přežít pod sutinami?

Obecně se počítá zhruba se sto hodinami. Samozřejmě to nelze takto paušalizovat, jsou případy, kdy byli nalezeni živí i po delší době. To už je závislé od typu katastrofy, zranění, konkrétním místě, na kterém se osoba nachází, i na konkrétním člověku.

Poznáte na psovi, že si je vědom dobře odvedené práce, a naopak, zda je na něm poznat zklamání, že si nevedl dobře?

Psovod na svém psovi pozná jeho psychické rozpoložení a tím pádem i spolehlivost v dané chvíli. Úkolem psovoda je udržovat psa během zásahu v dobré psychické kondici, a tak zklamání není, a vlastně ani nemůže být, na místě. Snažíme se i při zásahu psy motivovat a navzájem s ostatními psovody na motivaci spolupracovat, to je jeden druhému se čas od času schovat, aby měl pes nález s odměnou.

Když ve středu vycvičení psi odlétali, někteří nastupovali s psovody přímo na palubu a jiní cestovali uzavřeni v přepravních boxech. Můžete vysvětlit, proč se transport u některých ras liší?

Toto je na domluvě daného týmu. Všichni psi jsou naučeni a připraveni na přepravu v přepravních boxech. Pro některé psy je dokonce tento styl přepravy příjemnější, než cesta na palubě.

Jaký stát dosahuje nejlepších výsledků se záchrannými psy?

Na tuto otázku je opravdu těžká odpověď, neboť každé nasazení je specifické. Reálných misí je naštěstí málo a navíc je obtížné hodnotit, co znamená, že jeden tým je úspěšnější než druhý. Každý zachráněný život je úspěchem sám o sobě. Obecně lze ovšem říci, že čeští psi jsou i v zahraničí vysoce ceněni.

Na závěr se musím zeptat, jaká je největší odměna pro zvíře, když skončí akce, co jim obvykle dopřáváte za pamlsky?

Miska s jídlem a pomazlení se s páníčkem je pro psa největší odměna a je vlastně jedno, jestli je to po skončení akce nebo v běžném životě. Souhra a dobrý vztah je základem pro kvalitně odvedenou práci.

Témata:  Hasiči rozhovor EuroZprávy.cz Psi exploze v libanonském Bejrútu (4. srpna 2020) Kynologická záchranná jednotka ČR Lukáš Mařica (kynolog)

Související

Požáry lesu v ČR (léto 2015) DOMÁCÍ

Hasiči dnes zasahovali po celém Česku, likvidovali požáry lesa

Hasiči dnes na několika místech v Česku likvidovali lesní požáry. Zásahy jim komplikoval především silný vítr. U požáru lesa poblíž Černovic na Blanensku vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Na Brněnsku, Vsetínsku a Olomoucku vyhlásili druhé stupně. Požáry v přírodě jsou častější, když delší dobu neprší a je sucho. Ve středu by mělo začít vydatně pršet.

Ze společnosti

Reklama

Reklama

Aktuálně se děje

před hodinou

Nemocnice v Gaze

Covid a ozbrojený konflikt. Přetížené nemocnice v Gaze jsou bojují na dvou frontách

Nemocnice v Gaze čelily přetížení kvůli pandemii ještě předtím, než začátkem minulého týdne propukly boje s Izraelem. Nyní ke koronavirovým pacientům přibyli zranění, píše agentura Reuters. "Ministerstvo zdravotnictví bojuje v Pásmu Gazy na dvou frontách - na koronavirové a na další, obtížnější, kde jsou zranění," uvedl Marván abú Sáda, primář chirurgického oddělení nemocnice aš-Šifá

před hodinou

před hodinou

Andrés Manuel López Obrador

Mexický prezident se omluvil za 110 let starý masakr Číňanů v Torreónu

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador se dnes omluvil za 110 let starý masakr Číňanů ve městě Torreón. Masového vraždění, které López Obrador označil za malou genocidu, se dopustily oddíly hlásící se k mexické revoluci, uvedla agentura AP. Během tří dnů bylo zavražděno 303 osob, což byla zhruba polovina tehdejší čínské komunity v Torreónu.

před 2 hodinami

Očkování, ilustrační fotografie

USA rozešlou do zahraničí 80 milionů dávek vakcín, řekl Biden

Spojené státy navyšují na 80 milionů počet dávek proticovidových vakcín, které plánují do konce června přerozdělit do zahraničí. Oznámil to dnes americký prezident Joe Biden. Kromě již slíbených 60 milionů dávek přípravku od firmy AstraZeneca prý Washington vyčlení na export nejméně 20 milionů dávek vakcín, kterými se už v USA očkuje.

před 2 hodinami

Matt Hancock

Indická varianta koronaviru podle Británie očkované starší lidi nepostihuje

Podle prvních údajů jsou očkovaní starší lidé chráněni před obávanou variantou koronaviru odhalenou v Indii. Řekl to dnes podle agentury Reuters britský ministr zdravotnictví Matt Hancock. Právě četný výskyt takzvané indické mutace koronaviru v Británii vede k obavám, že země nebude moci zrušit zbývající protiepidemická omezení 21. června, jak je nyní plánováno.

před 2 hodinami

Benátky

Italské vládní strany se dohodly na zrušení zákazu nočního vycházení

Italské vládní strany se dnes dohodly na postupném rušení zákazu nočního vycházení. Informovala o tom agentura ANSA. Trvání zákazu, který má úplně zaniknout 21. června, rozdělovalo kabinet premiéra Maria Draghiho, jehož koalice zahrnuje pravicové i levicové strany. Díky zlepšující se epidemické situaci vláda v příštích týdnech umožní obnovu provozu ve vnitřních prostorech barů a restaurací či spuštění sjezdovek na ledovcích.

před 2 hodinami

Hraniční přechod s Rakouskem, ilustrační foto

Rakousko od středy nebude pro cestující z České republiky vyžadovat karanténu

Od středy se nemusí cestující z České republiky a mnoha dalších evropských zemí po příjezdu do Rakouska odebrat do karantény. Cestovatelé však u sebe musí mít doklad o očkování proti covidu-19, nebo negativní test či potvrzení o uzdravení z nemoci. V aktualizovaném nařízení o cestování však nadále platí velmi přísná pravidla pro osoby přijíždějící ze zemí silně zasažených obávanými variantami koronaviru, tedy z Brazílie, Indie a Jihoafrické republiky.

před 3 hodinami

Barma, ilustrační foto

USA, Británie a Kanada uvalily nové sankce proti barmské juntě

USA, Británie a Kanada dnes zavedly nové sankce proti barmské juntě, informuje agentura Reuters. Washington přidal na sankční seznam členy junty, která se v únoru po vojenském převratu postavila do čela asijské země a násilně potlačuje protesty, a několik dalších barmských představitelů. 

před 3 hodinami

Očkování, ilustrační fotografie

Německo od 7. června nabídne očkování proti covidu všem zájemcům

Německo od 7. června nabídne očkování proti nemoci covid-19 všem zájemcům, skončí tak systém upřednostňování rizikových skupin. Dnes to po jednání se spolkovými zeměmi oznámil německý ministr zdravotnictví Jens Spahn. Od upřednostňování již ustoupilo několik spolkových zemí, nabídka se ale týká jen ordinací praktických lékařů a ne velkokapacitních vakcinačních středisek.

před 3 hodinami

Ilustrační foto

Od pondělí se otevřou všechny základní a střední školy i hotely

Od pondělí 24. května se vrátí po epidemii koronaviru k plnému provozu bez rotací všechny základní a střední školy v ČR. Fungovat začnou hotely pro rekreační účely, bude také možné pořádat kulturní akce až pro 1000 lidí venku a 500 uvnitř. Interiéry restaurací zřejmě otevřou v první polovině června.

před 3 hodinami

zoo

Zoologické zahrady mohou od 24. otevřít vnitřní pavilony

V zoologických či botanických zahradách budou od 24. května přístupné i vnitřní pavilony, schválila to dnes vláda. Platit bude limit 15 metrů čtverečních vnitřní plochy na jednoho návštěvníka návštěvníka. Provoz zahrad či arboret bude nadále omezen na 50 procent kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas. Vyplývá to z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví.

před 4 hodinami

Facebook, autor: Kon Karampelas

Facebook se s vydavatelstvím Axel Springer dohodl na sdílení zpravodajství

Vydavatelství Axel Springer, které je majitelem nejčtenějšího německého deníku Bild, se po letech vyjednávání dohodlo s technologickou společností Facebook na poskytování mediálního obsahu. Ten tak bude publikován mimo jiné na platformě Facebook News. O podmínkách finančního vyrovnání se prohlášení nakladatelství a Facebooku nezmiňuje.

před 4 hodinami

Hotel, ilustrační foto

Hoteliéři otevření vítají, ubytování do příštího týdne přichystat stihnou

Hoteliéři, které dnes oslovila ČTK, otevření ubytovacích zařízení od příštího týdne vítají. Jsou připravení a do pondělí vše přichystat stihnou. V prokazování bezinfekčnosti a dodržování protiepidemických opatření nevidí problém. O otevření ubytovacích zařízení bez omezení kapacity pro rekreační účely od 24. května dnes rozhodla vláda.

před 4 hodinami

Ilustrační foto

Na teoretickou výuku VŠ je 24. května podle škol už pozdě

Na obnovu teoretické výuky vysokých škol od 24. května, jak dnes rozhodla vláda, je pozdě. Semestr už totiž končí a začínají zkoušky, řekli ČTK zástupci škol. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) dnes médiím řekl, že si je vědom, že řada vysokých škol přechází do zkouškového období. Přesto je podle něj důležité dát školám prostor pro setkání studentů. Fungování škol vláda omezila kvůli epidemii nemoci covid-19.

před 4 hodinami

F-16 Israel Defense Forces

Může Izrael bombardovat Gazu a získávat přátele v Perském zálivu?

Pohled na zkázu v Gaze nejspíš Izraeli znesnadní cestu k největší diplomatické ceně, jíž je uznání od Saúdské Arábie. Zatím se však zdá, že další bohaté arabské státy Perského zálivu, které loni navázaly diplomatické vztahy s Izraelem, nemají v úmyslu to měnit, píše agentura Reuters.

Zprávy odjinud

Více zpráv odjinud

Reklama