Osobní údaje nezneužijeme. Otázky na národnost a víru jsou dobrovolné, říká mluvčí Sčítání 2021 Voldánová

ROZHOVOR – Osobní údaje, které zjistí Český statistický úřad (ČSÚ) při letošním sčítání lidu, bytů a domů, jež započne o půlnoci z pátku na sobotu, nebudou podle tiskové mluvčí Sčítání 2021 Jolany Voldánové nikterak zneužity. „Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy. Osoby, které s daty přicházejí do styku při jejich sběru a zpracovávání, jsou vázány mlčenlivostí. Jakékoli nakládání s daty se důsledně dokumentuje,“ říká v rozhovoru pro EuroZprávy.cz Jolana Voldánová.

Reklama

Respektují právo na soukromí, a proto Český statický úřad při Sčítání 2021 nebude chtít znát odpovědi na otázky ohledně národnosti a náboženství i víry. Tisková mluvčí Jolana Voldánová upozorňuje, že vyjádření občanů ohledně choulostivých dotazů je dobrovolné. „Osobní dotazník ke Sčítání lidu, domů a bytů obsahuje dvě otázky, které nejsou povinné. Jedna se právě týká národnosti, druhá se zabývá vírou a náboženským vyznáním. Rozhodnutí o tom, zda tuto informaci poskytnout, je čistě na každém z nás, jedná se o dobrovolné dotazy. Kdo nechce, informaci o národnosti nebo o náboženském vyznání poskytovat, nemusí.“

Kvůli koronavirové pandemii bude sčítání lidu, bytů a domů probíhat převážně on line, aby se minimalizovalo případné riziko nákazy. Od půlnoci z pátku na sobotu mohou občané až do 9. dubna vyplňovat sčítací elektronický formulář, který v termínu zahájení akce naleznou na www.scitani.cz, anebo v mobilní aplikaci. Kdo nemá přístup k internetu, má zákonnou povinnost od 17. dubna do 11. května vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. První výsledky Sčítání 2021 budou všem bezplatně k dispozici na přelomu let 2021 a 2022. Bývalá televizní a rozhlasová moderátorka v rozhovoru pro EuroZprávy.cz upozorňuje, že občané, kteří využijí doručení listinného formuláře, nemusejí mít v době pandemie covid-19 obavy o své zdraví. „Sčítací komisař bude dodržovat vzdálenost, bude mít respirátor a do terénu vyrazí jedině za předpokladu, že bude mít negativní test,“ ujišťuje Jolana Voldánová.

KOMISAŘI V TERÉNU BUDOU TESTOVÁNI A MÍT RESPIRÁTOR

Paní Voldánová, proč probíhá sčítání během koronavirové pandemie? Komisaře nebudou chtít lidé nikam pouštět, neboť se mnozí budou bát rizika nákazy. Neuvažovali byste, že sčítání lidu, domů a bytů odložíte?

Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou za 10 let a připravuje se dlouho dopředu. Letos proběhne nejen u nás, ale i ve většině zemí Evropské unie a celkem přibližně v padesáti zemích po celém světě. Poprvé v naší historii proběhne primárně online, což je s ohledem na pandemickou situaci nejbezpečnější řešení. Předpokládáme, že uvedenou možnost využije přes 70 % obyvatel. Navíc je zde příležitost vyplnit údaje nejen za sebe, ale i za své blízké, kteří si s internetem třeba tolik nerozumí.

Kdo se nesečte online, bude mít možnost vyplnit listinný formulář. V souladu s požadavky hygieniků jsme zásadně upravili způsob distribuce formulářů, aby se kontakty omezily na minimum. Sčítací komisaři nebudou lidem nosit formulář až do bytu, ale předají jim ho před domem, podobně jako poštovní doručovatelé předávají doporučené dopisy. Sčítací komisař bude dodržovat vzdálenost, bude mít respirátor a do terénu vyrazí jedině za předpokladu, že bude mít negativní test. Všechny tyto změny byly projednány a schváleny na zasedání Ústředního krizového štábu. Děláme všechno pro to, aby sčítání proběhlo bezpečně, a zároveň v řádném termínu. Pokud by se sčítání odkládalo, musel by se změnit příslušný zákon.

Budou se komisaři prokazovat negativní antigenním či PCR testem?

Sčítací komisaři, stejně jako každý zaměstnanec České pošty, budou testováni pomocí antigenních testů v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví. V souladu s tímto opatřením nesmí být na pracoviště vpuštěn zaměstnanec s pozitivním výsledkem testu. Z toho vyplývá, že všichni sčítací komisaři v terénu budou testováni s negativním výsledkem a nebude tedy třeba, aby u sebe nosili potvrzení o výsledku testu. Bezvýhradně budou dodržovat aktuální hygienická opatření a budou vybaveni respirátory a dezinfekcí. Naše prohlášení je tedy shodné s citací Matyáše Vitíka, tiskového mluvčího České pošty.

Při posledním sčítání v roce 2011 váš úřad odhalil 233 občanů, kteří vědomě nesplnili zákonnou povinnost a hrozila jim pokuta až ve výši deseti tisíc korun. Jak je finanční sankce vymahatelná a kolik nespolupracujících ji obdrželo?

V případě, že se někdo odmítl sečíst a nesplnil tak svou zákonnou povinnost, předal Český statistický úřad oznámení o podezření ze spáchání přestupku příslušnému obecnímu úřadu k vyřešení. Tento postup stanovuje zákon. Porušení povinnosti projednává v prvním stupni obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze pak příslušné městské části. Nezaplacené pokuty budou zmíněnými úřady vymáhány některým ze způsobů uvedených v § 106 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Český statistický úřad (ČSÚ) ale nemá k dispozici informace ohledně uplatnění sankcí při sčítání v roce 2011.

Podle zákona ale Český statický úřad nemůže ohledně ochrany osobních dat GDPR předat údaje o občanovi do správního řízení. Data si může vyžádat jen Policie České republiky, která ale sčítání lidu nemá v gesci. Nejde tedy jen o zastrašování lidí?

Nejde o zastrašování lidí. Podle § 25 zákona o SLDB 2021 přestupky podle tohoto právního předpisu projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřady městských částí hlavního města Prahy. Jde tedy o legitimní předávání údajů na základě právního předpisu. Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, budou veškeré získané údaje využity výhradně ke statistickým účelům. Výsledky budou uveřejněny pouze v souhrnné podobě (počty, podíly či průměry), která nebude umožňovat identifikaci fyzických osob. Údaje získané pro statistické účely nejsou a nemohou být jakýmkoliv způsobem zpřístupněny jiným subjektům, a to ani státním úřadům či orgánům veřejné moci. Jedná se o základní princip fungování oficiální statistiky garantovaný zákonem. Je tedy zcela vyloučeno, aby poskytnutí údaje komukoliv způsobilo jakýkoliv postih, znevýhodnění, újmu či škodu.

Kdo určil a podle jakých kritérií, že pokuta bude ve výši do deseti tisíc korun?

Text vychází z důvodové zprávy k § 24 (Přestupky) zákona o SLDB 2021. Pokuta je typickým správním trestem ukládaným právními řády většiny evropských zemí za neposkytnutí zákonem stanovených údajů. Maximální výši pokut stanovil zákonodárce. Vycházel při tom ze zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, takže výše pokuty vždy závisí na uvážení správního orgánu, který ji určuje, a musí být přiměřená zejména způsobu spáchání přestupku, jeho následkům a okolnostem, za nichž byl spáchán. Horní hranice sazby pokuty za neposkytnutí údajů je úměrná například horní hranici sazby pokuty za obdobný přestupek proti pořádku ve státní správě. 

Prvořadým cílem sčítání je dosáhnout maximálního pochopení a spolupráce povinných osob, nikoli ukládání pokut za neplnění povinností, proto není stanovena spodní hranice pokut a před ukládáním pokut ve správním řízení budou upřednostňovány neformální postupy ČSÚ vedoucí k získání požadovaných údajů ve stanoveném rozsahu a kvalitě.

FINANČNÍ ÚŘAD SE NA ZÁKLADĚ STATISTIKY NEOZVE

Budete ověřovat, zda údaje, které jsem vyplnil, odpovídají pravdě?

V souladu s § 11 zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, je povinností osob poskytnout požadované údaje přesně a úplně. K vyplněným údajům ze sčítacích formulářů se při zpracování přiřazují informace z databází státu a dochází i k ověřování logických vazeb mezi nimi.

Cílem Českého statistického úřadu je motivovat občany k účasti na této významné akci, a získat tak cenné a potřebné údaje, které nejsou jinak dostupné. Je důležité sečíst se a poskytnout pravdivé údaje, protože získané výsledky pomáhají všem. Jsou využívány v mnoha oblastech. Bez spolehlivých dat by stát, kraje, obce, firmy ani jednotlivci nemohli rozhodovat o svých plánech a budoucnosti.

Nábožensky založení lidé se dost proti sčítání vymezují, neboť argumentují, že si nepřejí, aby jejich víru někdo cizí znal. Dokonce některé církve jim doporučují, aby se procesu vyhnuli. Zejména starší mají v živé paměti, jak nacisté zjišťovali, kdo je například Žid. Někteří zase mohou jiné otázky považovat za choulostivé. Mohou být zjištěné údaje zneužity, jaká je z vaší strany garance?

Osobní dotazník ke Sčítání lidu, domů a bytů obsahuje dvě otázky, které nejsou povinné. Jedna se týká národnosti, druhá se zabývá vírou a náboženským vyznáním. Rozhodnutí o tom, zda tuto informaci poskytnout, je čistě na každém z nás, jedná se o dobrovolné dotazy. Kdo nechce, informaci o národnosti nebo o náboženském vyznání poskytovat, nemusí.

Osobní údaje nejsou nikomu poskytovány a podléhají kompletní anonymizaci, vymazání či zničení. To znamená, že slouží k základní identifikaci při sběru informací, ale následně se oddělí od ostatních dat podstatných pro tvorbu statistik. Zveřejňovány budou pouze souhrnné výsledky (počty, podíly, průměry), a to takovým způsobem, že z nich nebude možné dovodit vztah ke konkrétním osobám.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy. Osoby, které s daty přicházejí do styku při jejich sběru a zpracovávání, jsou vázány mlčenlivostí. Jakékoli nakládání s daty se důsledně dokumentuje. Správcem veškerých poskytnutých osobních údajů během Sčítání 2021 je výhradně Český statistický úřad. Sčítání 2021 využívá nejmodernější technologie nejen pro sběr, ale také pro ochranu dat. Jejich úroveň i nasazení odpovídá zákonům naší země i předpisům EU.

Mnozí zase státu nevěří, že po lidech na základě vyplněných údajů nebude chtít finanční úřad větší daně?

Data budou pro účely zpracování statistik anonymizovaná, tudíž je nebude možné identifikovat s konkrétní osobou. Údaje získané pro statistické účely navíc nejsou a nemohou být jakýmkoliv způsobem zpřístupněny jiným subjektům, a to ani státním úřadům či jiným orgánům veřejné moci. Jedná se o základní princip oficiální statistiky garantovaný zákonem.

Reklama

Témata:  Lidé Jolana Voldánová Sčítání lidu rozhovor Český statistický úřad EuroZprávy.cz

Související

BYZNYS

Sčítání 2021: Cesta k zářným zítřkům nebo státní servis developerům?

KOMENTÁŘ RADOMILA BÁBKA - V době koronakrize přivedla vláda ekonomiku státu k rozvalu: stát se zadlužuje, živnostníci krachují, a především stále zbytečně umírají lidé, o které se stát nedokáže postarat. A do toho přichází vláda se sčítáním lidu. Soudný člověk nechápe - proboha, proč teď a proč vůbec?!

NÁZORY

Zeman degradoval Babiše na vojína. Národ se ocitl ve stavu klinické demokratické smrti

KOMENTÁŘ – Je z něj oficiální sluha prezidenta země. Funkci premiéra státu si Andrej Babiš v současné době může tak maximálně psát na vizitku. V reálném politickém životě byl degradován na vojína. Šéf vlády zcela ztratil kompetence, nechal se hlavou státu Milošem Zemanem doslova zahnat do kouta. Díky strachu, jak moc bude ministerský předseda potřebovat po volbách podporu nejvyššího ústavního činitele, ztrácí soudnost a tupě poslouchá rozkazy z Hradu, byť jsou absurdní, jak z Havlových her. Odvolat prozápadního šéfa diplomacie, který dráždil proruské panstvo, a nemít za něj náhradu, je vrcholem zoufalství a trapnosti.

Ze společnosti

Reklama

Reklama

Aktuálně se děje

před hodinou

Biden nezvýší roční kvóty pro přijímání uprchlíků do USA stanovené Trumpem

Demokratický prezident USA Joe Biden se rozhodl nenavyšovat kvóty pro celkový počet uprchlíků, kterým Spojené státy povolí vstup do země v tomto fiskálním roce. Nyní platný limit 15.000 uprchlíků za rok, který je nejnižší v historii USA, stanovil jeho republikánský předchůdce Donald Trump jako součást své tvrdé protiimigrační politiky.

před hodinou

Americké sankce vůči Rusku jsou spíše symbolické, tvrdí ekonomové

Nové americké sankce vůči Rusku jsou převážně symbolické a budou mít minimální dopady na finanční trhy a na hospodářské vyhlídky Ruska. Uvedli to dnes podle serveru CNBC ekonomové. Washington sankce oznámil ve čtvrtek. Označil je za odpověď na ruské vměšování do loňských amerických prezidentských voleb a na kybernetické útoky proti americkým vládním agenturám.

před hodinou

Británie doporučila těhotným ženám vakcíny Pfizer či Moderna

Británie doporučila těhotným ženám, aby při očkování proti covidu-19 volily vakcíny od firem Pfizer/BioNTech nebo Moderna, protože u nich existuje dostatečné množství dat o tom, že jsou během gravidity zcela bezpečné. S odkazem na britský výbor pro vakcinaci a imunizaci (JCVI) o tom dnes informovala agentura Reuters.

před 2 hodinami

Moskva vyhostí americké a polské diplomaty, vůči USA zváží další odvetné kroky

Rusko vyhostí deset amerických diplomatů a zváží další odvetné kroky vůči Washingtonu, oznámil dnes ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Americkému velvyslanci zároveň doporučil, "aby se vrátil domů ke konzultacím". Moskva podle šéfa ruské diplomacie vyhostí i tři diplomaty z Polska v odpovědi na podobný krok Varšavy a ještě dnes zveřejní sankční seznam, na kterém se ocitnou američtí činitelé. Informovaly o tom zahraniční tiskové agentury.

před 2 hodinami

Na Facebook se chystá hromadná žaloba kvůli úniku dat

Irská organizace Digital Rights Ireland (DRI) připravuje žalobu na americkou internetovou společnost Facebook kvůli rozsáhlému úniku osobních údajů uživatelů. Vyzývá dotčené uživatele z Evropské unie, aby se k této žalobě připojili. Informují o tom server BBC a list The Irish Times. Podle DRI by jednotliví uživatelé, kteří se k žalobě připojí, mohli v případě úspěchu získat odškodné v rozsahu od 300 do 12.000 eur (zhruba 7800 až 311.000 Kč).

před 3 hodinami

Počty žáků s pozitivním testem podle epidemiologa Smejkala zřejmě porostou

Počty žáků s pozitivním antigenním testem stoupnou, očekává epidemiolog Petr Smejkal, který vede Mezioborovou skupinu pro epidemické situace (MeSES) při ministerstvu zdravotnictví. Současně upozornil, že použití antigenních testů ve školách je problematické a bylo by lepší provádět testování citlivější PCR metodou. Smejkal odhaduje, že by se studenti středních škol mohli vrátit do lavic v květnu, řekl dnes v rozhovoru na rádiu Frekvence 1.

před 3 hodinami

před 3 hodinami

Koncert s testy neměl být podle Blatného začátkem rozvolnění

Pilotní koncerty v rámci projektu Cesta ze tmy neměly být podle bývalého ministra zdravotnictví Jana Blatného začátkem plošného rozvolňování a neměl se uplatňovat na všechny kulturní akce. Projekt Cesta ze tmy se připravoval již od prosince, přípravy se měnily podle aktuální epidemické situace. První koncert se měl konat v pražské Lucerně 23. dubna. Blatného nástupce Petr Arenberger ho ale dnes, pár dní před zahájením nepovolil. Podobné akce podle něj mohou začít kulturu otevírat, ne však ještě nyní.

před 4 hodinami

Věřitelé přivítali odmítnutí místní příslušnosti exekutorů

Zatímco věřitelé odmítnutí zavedení krajské místní příslušnosti exekutorů dolní komorou přivítali, neziskové organizace to považují za promarněnou příležitost. Opačný pohled mají i na částečné omezení zabavování movitých věcí, což podle věřitelů zhorší možnost vymožení dluhů. Vyplývá to z ohlasů na projednání novely exekučního řádu Poslaneckou sněmovnou. Předlohu nyní dostane k posouzení Senát.

před 4 hodinami

Norsko umožní americké armádě využívat čtyři základny na svém území

Norsko podepsalo s USA dohodu regulující vojenskou aktivitu Spojených států na území skandinávské země. Američané podle ní mohou využívat tři norské letecké základny a jednu námořní, ale nebudou moci mít své vlastní, oznámila dnes podle agentury Reuters norská vláda. Dohodu, kterou připravila menšinová vláda premiérky Erny Solbergové, ještě musí ratifikovat norský parlament.

před 5 hodinami

Evropská komise kritizuje Irsko kvůli povinné hotelové karanténě

Evropské komisi se nelíbí irské nařízení o povinné hotelové karanténě pro cestovatele z rizikových zemí, mezi něž Dublin od tohoto týdne zařadil i pět členských zemí EU. V dopise adresovaném irské vládě EK naléhá, aby kabinet zvážil, zda jsou takto tvrdá opatření skutečně opodstatněná. Žádá také vysvětlení, proč se mezi rizikové státy dostaly vybrané unijní země, napsala dnes agentura Reuters.

před 5 hodinami

před 5 hodinami

Washington: Švýcarsko a Vietnam s měnou nemanipulují, budou ale pod dohledem

Americké ministerstvo financí vyřadilo Švýcarsko a Vietnam ze seznamu zemí, které považuje za měnové manipulátory. Zrušilo tak rozhodnutí, které teprve v prosinci přijala administrativa tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa. Obě země, a rovněž Tchaj-wan, ale budou pod dohledem, protože nesplňují část kritérií. Ministerstvo to dnes uvedlo ve zprávě o makroekonomické a devizové politice hlavních obchodních partnerů, kterou vydává dvakrát do roka a kterou předkládá Kongresu. Švýcarská centrální banka v reakci uvedla, že s kurzem své měny nemanipuluje.

před 6 hodinami

Bývalý šéf slovenské policie Lučanský skutečně spáchal sebevraždu

Komise zřízená slovenskou ministryní spravedlnosti potvrdila, že vazebně stíhaný bývalý šéf slovenské policie Milan Lučanský zemřel na konci loňského roku po pokusu sebevraždu. Novinářům to dnes řekl Tomáš Čitbaj, šéf komise, jejímiž členy byli i zástupci opozice či někdejší česká veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Lučanský byl ve vazbě kvůli obvinění z korupce.

před 6 hodinami

Návrat z Belgie se od pondělí zjednoduší, nebude mezi nejrizikovějšími státy

Belgie si na takzvané mapě cestovatele od pondělí polepší, už nebude mezi nejrizikovějšími zeměmi značenými tmavě červenou barvou. Posune se do červených. Do těch se po týdnu vrátí Dánsko, které tento týden patřilo mezi státy oranžové se střední mírou rizika nákazy koronavirem. Podmínky návratu se změní též pro Finsko, Irsko, Maltu a Island. Ministerstvo zdravotnictví o tom informovalo v dnešní tiskové zprávě.

Zprávy odjinud

Více zpráv odjinud

Reklama