Osobní údaje nezneužijeme. Otázky na národnost a víru jsou dobrovolné, říká mluvčí Sčítání 2021 Voldánová

ROZHOVOR – Osobní údaje, které zjistí Český statistický úřad (ČSÚ) při letošním sčítání lidu, bytů a domů, jež započne o půlnoci z pátku na sobotu, nebudou podle tiskové mluvčí Sčítání 2021 Jolany Voldánové nikterak zneužity. „Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy. Osoby, které s daty přicházejí do styku při jejich sběru a zpracovávání, jsou vázány mlčenlivostí. Jakékoli nakládání s daty se důsledně dokumentuje,“ říká v rozhovoru pro EuroZprávy.cz Jolana Voldánová.

Reklama

Respektují právo na soukromí, a proto Český statický úřad při Sčítání 2021 nebude chtít znát odpovědi na otázky ohledně národnosti a náboženství i víry. Tisková mluvčí Jolana Voldánová upozorňuje, že vyjádření občanů ohledně choulostivých dotazů je dobrovolné. „Osobní dotazník ke Sčítání lidu, domů a bytů obsahuje dvě otázky, které nejsou povinné. Jedna se právě týká národnosti, druhá se zabývá vírou a náboženským vyznáním. Rozhodnutí o tom, zda tuto informaci poskytnout, je čistě na každém z nás, jedná se o dobrovolné dotazy. Kdo nechce, informaci o národnosti nebo o náboženském vyznání poskytovat, nemusí.“

Kvůli koronavirové pandemii bude sčítání lidu, bytů a domů probíhat převážně on line, aby se minimalizovalo případné riziko nákazy. Od půlnoci z pátku na sobotu mohou občané až do 9. dubna vyplňovat sčítací elektronický formulář, který v termínu zahájení akce naleznou na www.scitani.cz, anebo v mobilní aplikaci. Kdo nemá přístup k internetu, má zákonnou povinnost od 17. dubna do 11. května vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. První výsledky Sčítání 2021 budou všem bezplatně k dispozici na přelomu let 2021 a 2022. Bývalá televizní a rozhlasová moderátorka v rozhovoru pro EuroZprávy.cz upozorňuje, že občané, kteří využijí doručení listinného formuláře, nemusejí mít v době pandemie covid-19 obavy o své zdraví. „Sčítací komisař bude dodržovat vzdálenost, bude mít respirátor a do terénu vyrazí jedině za předpokladu, že bude mít negativní test,“ ujišťuje Jolana Voldánová.

KOMISAŘI V TERÉNU BUDOU TESTOVÁNI A MÍT RESPIRÁTOR

Paní Voldánová, proč probíhá sčítání během koronavirové pandemie? Komisaře nebudou chtít lidé nikam pouštět, neboť se mnozí budou bát rizika nákazy. Neuvažovali byste, že sčítání lidu, domů a bytů odložíte?

Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou za 10 let a připravuje se dlouho dopředu. Letos proběhne nejen u nás, ale i ve většině zemí Evropské unie a celkem přibližně v padesáti zemích po celém světě. Poprvé v naší historii proběhne primárně online, což je s ohledem na pandemickou situaci nejbezpečnější řešení. Předpokládáme, že uvedenou možnost využije přes 70 % obyvatel. Navíc je zde příležitost vyplnit údaje nejen za sebe, ale i za své blízké, kteří si s internetem třeba tolik nerozumí.

Kdo se nesečte online, bude mít možnost vyplnit listinný formulář. V souladu s požadavky hygieniků jsme zásadně upravili způsob distribuce formulářů, aby se kontakty omezily na minimum. Sčítací komisaři nebudou lidem nosit formulář až do bytu, ale předají jim ho před domem, podobně jako poštovní doručovatelé předávají doporučené dopisy. Sčítací komisař bude dodržovat vzdálenost, bude mít respirátor a do terénu vyrazí jedině za předpokladu, že bude mít negativní test. Všechny tyto změny byly projednány a schváleny na zasedání Ústředního krizového štábu. Děláme všechno pro to, aby sčítání proběhlo bezpečně, a zároveň v řádném termínu. Pokud by se sčítání odkládalo, musel by se změnit příslušný zákon.

Budou se komisaři prokazovat negativní antigenním či PCR testem?

Sčítací komisaři, stejně jako každý zaměstnanec České pošty, budou testováni pomocí antigenních testů v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví. V souladu s tímto opatřením nesmí být na pracoviště vpuštěn zaměstnanec s pozitivním výsledkem testu. Z toho vyplývá, že všichni sčítací komisaři v terénu budou testováni s negativním výsledkem a nebude tedy třeba, aby u sebe nosili potvrzení o výsledku testu. Bezvýhradně budou dodržovat aktuální hygienická opatření a budou vybaveni respirátory a dezinfekcí. Naše prohlášení je tedy shodné s citací Matyáše Vitíka, tiskového mluvčího České pošty.

Při posledním sčítání v roce 2011 váš úřad odhalil 233 občanů, kteří vědomě nesplnili zákonnou povinnost a hrozila jim pokuta až ve výši deseti tisíc korun. Jak je finanční sankce vymahatelná a kolik nespolupracujících ji obdrželo?

V případě, že se někdo odmítl sečíst a nesplnil tak svou zákonnou povinnost, předal Český statistický úřad oznámení o podezření ze spáchání přestupku příslušnému obecnímu úřadu k vyřešení. Tento postup stanovuje zákon. Porušení povinnosti projednává v prvním stupni obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze pak příslušné městské části. Nezaplacené pokuty budou zmíněnými úřady vymáhány některým ze způsobů uvedených v § 106 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Český statistický úřad (ČSÚ) ale nemá k dispozici informace ohledně uplatnění sankcí při sčítání v roce 2011.

Podle zákona ale Český statický úřad nemůže ohledně ochrany osobních dat GDPR předat údaje o občanovi do správního řízení. Data si může vyžádat jen Policie České republiky, která ale sčítání lidu nemá v gesci. Nejde tedy jen o zastrašování lidí?

Nejde o zastrašování lidí. Podle § 25 zákona o SLDB 2021 přestupky podle tohoto právního předpisu projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřady městských částí hlavního města Prahy. Jde tedy o legitimní předávání údajů na základě právního předpisu. Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, budou veškeré získané údaje využity výhradně ke statistickým účelům. Výsledky budou uveřejněny pouze v souhrnné podobě (počty, podíly či průměry), která nebude umožňovat identifikaci fyzických osob. Údaje získané pro statistické účely nejsou a nemohou být jakýmkoliv způsobem zpřístupněny jiným subjektům, a to ani státním úřadům či orgánům veřejné moci. Jedná se o základní princip fungování oficiální statistiky garantovaný zákonem. Je tedy zcela vyloučeno, aby poskytnutí údaje komukoliv způsobilo jakýkoliv postih, znevýhodnění, újmu či škodu.

Kdo určil a podle jakých kritérií, že pokuta bude ve výši do deseti tisíc korun?

Text vychází z důvodové zprávy k § 24 (Přestupky) zákona o SLDB 2021. Pokuta je typickým správním trestem ukládaným právními řády většiny evropských zemí za neposkytnutí zákonem stanovených údajů. Maximální výši pokut stanovil zákonodárce. Vycházel při tom ze zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, takže výše pokuty vždy závisí na uvážení správního orgánu, který ji určuje, a musí být přiměřená zejména způsobu spáchání přestupku, jeho následkům a okolnostem, za nichž byl spáchán. Horní hranice sazby pokuty za neposkytnutí údajů je úměrná například horní hranici sazby pokuty za obdobný přestupek proti pořádku ve státní správě. 

Prvořadým cílem sčítání je dosáhnout maximálního pochopení a spolupráce povinných osob, nikoli ukládání pokut za neplnění povinností, proto není stanovena spodní hranice pokut a před ukládáním pokut ve správním řízení budou upřednostňovány neformální postupy ČSÚ vedoucí k získání požadovaných údajů ve stanoveném rozsahu a kvalitě.

FINANČNÍ ÚŘAD SE NA ZÁKLADĚ STATISTIKY NEOZVE

Budete ověřovat, zda údaje, které jsem vyplnil, odpovídají pravdě?

V souladu s § 11 zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, je povinností osob poskytnout požadované údaje přesně a úplně. K vyplněným údajům ze sčítacích formulářů se při zpracování přiřazují informace z databází státu a dochází i k ověřování logických vazeb mezi nimi.

Cílem Českého statistického úřadu je motivovat občany k účasti na této významné akci, a získat tak cenné a potřebné údaje, které nejsou jinak dostupné. Je důležité sečíst se a poskytnout pravdivé údaje, protože získané výsledky pomáhají všem. Jsou využívány v mnoha oblastech. Bez spolehlivých dat by stát, kraje, obce, firmy ani jednotlivci nemohli rozhodovat o svých plánech a budoucnosti.

Nábožensky založení lidé se dost proti sčítání vymezují, neboť argumentují, že si nepřejí, aby jejich víru někdo cizí znal. Dokonce některé církve jim doporučují, aby se procesu vyhnuli. Zejména starší mají v živé paměti, jak nacisté zjišťovali, kdo je například Žid. Někteří zase mohou jiné otázky považovat za choulostivé. Mohou být zjištěné údaje zneužity, jaká je z vaší strany garance?

Osobní dotazník ke Sčítání lidu, domů a bytů obsahuje dvě otázky, které nejsou povinné. Jedna se týká národnosti, druhá se zabývá vírou a náboženským vyznáním. Rozhodnutí o tom, zda tuto informaci poskytnout, je čistě na každém z nás, jedná se o dobrovolné dotazy. Kdo nechce, informaci o národnosti nebo o náboženském vyznání poskytovat, nemusí.

Osobní údaje nejsou nikomu poskytovány a podléhají kompletní anonymizaci, vymazání či zničení. To znamená, že slouží k základní identifikaci při sběru informací, ale následně se oddělí od ostatních dat podstatných pro tvorbu statistik. Zveřejňovány budou pouze souhrnné výsledky (počty, podíly, průměry), a to takovým způsobem, že z nich nebude možné dovodit vztah ke konkrétním osobám.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy. Osoby, které s daty přicházejí do styku při jejich sběru a zpracovávání, jsou vázány mlčenlivostí. Jakékoli nakládání s daty se důsledně dokumentuje. Správcem veškerých poskytnutých osobních údajů během Sčítání 2021 je výhradně Český statistický úřad. Sčítání 2021 využívá nejmodernější technologie nejen pro sběr, ale také pro ochranu dat. Jejich úroveň i nasazení odpovídá zákonům naší země i předpisům EU.

Mnozí zase státu nevěří, že po lidech na základě vyplněných údajů nebude chtít finanční úřad větší daně?

Data budou pro účely zpracování statistik anonymizovaná, tudíž je nebude možné identifikovat s konkrétní osobou. Údaje získané pro statistické účely navíc nejsou a nemohou být jakýmkoliv způsobem zpřístupněny jiným subjektům, a to ani státním úřadům či jiným orgánům veřejné moci. Jedná se o základní princip oficiální statistiky garantovaný zákonem.

Témata:  Lidé Jolana Voldánová Sčítání lidu rozhovor Český statistický úřad EuroZprávy.cz

Související

Ilustrační fotografie. DOMÁCÍ

Zahrádky ožily. Už se mně po vaší kuchyni stýskalo, slyší hospodský. Aby přežil, utratil úspory

REPORTÁŽ - Jakmile uviděl své štamgasty, zřetelně pookřál. Oči restauratéra Tomáše Urbana zářily radostí, v hlase byla znát úleva, že konečně mohl přivítat letité hosty ve svém podniku, i když zatím jen na zahrádce. Když šéf Restaurace Chodovská tvrz na pražském Jižním Městě obsloužil první zákazníky, zvážněl. „Vláda se během koronavirové krize na lidi v gastronomii doslova vykašlala. Bonusy, které jsme od státu získali, nestačily ani na pokrytí nákladů. Abych podnik mohl udržet, utratil jsem všechny úspory a ještě jsem si musel půjčit, neboť nikdo vám nic neodpustí. Jsem rozladěný, jak se kabinet k živnostníkům zachoval,“ říká Tomáš Urban, jehož EuroZprávy.cz v první den rozvolnění zahrádek navštívily.

Lidé se chrání před koronavirem, ilustrační foto DOMÁCÍ

Protiepidemická opatření státu hodnotí jako přiměřená dvě pětiny lidí

Opatření státu proti šíření koronaviru považuje 43 procent lidí za přiměřená, podle více než třetiny jsou nedostatečná a 13 procent občanů je vnímá jako přehnaná. Z výsledků dubnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vyplývá, že oproti únoru se hodnocení opatření významně nezměnilo. Zůstává ale dál výrazně horší než loni v prosinci, kdy za přiměřená označilo vládní opatření 61 procent respondentů.

Ze společnosti

Eurovize 2021: První semifinále skončilo. Sledovali jsme ŽIVĚ!

Eurovize 2021: První semifinále skončilo. Sledovali jsme ŽIVĚ!

Fanoušci největší nesportovní události na světě se konečně dočkali. Po dvou letech se na obrazovky vrátila legendární soutěž Eurovision song contest známá českým příznivcům jako Eurovize. I letos má svého tuzemského zástupce, který se ale objeví až na druhém semifinálovém kole ve čtvrtek. Jak dopadlo to první?

Reklama

Reklama

Aktuálně se děje

před 3 hodinami

před 5 hodinami

před 5 hodinami

před 5 hodinami

před 5 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 6 hodinami

Uprchlíci, ilustrační foto

Španělsko a EU vyzvaly kvůli migrantům Maroko k přísnější ostraze hranice kolem Ceuty

Maroko dnes povolalo ke konzultacím svou velvyslankyni v Madridu. Země zároveň čelila výzvám představitelů Španělska a Evropské unie, aby lépe kontrolovala svou hranici u španělského města Ceuta, kam v posledních dvou dnech dorazily tisíce migrantů. Jejich příchod usnadnil přístup marocké policie, která polevila v ostraze hranice, uvedl dnes španělský tisk. Město navštívil premiér Pedro Sánchez, který slíbil rychlé obnovení pořádku.

před 6 hodinami

Josep Borrell

Borrell vyzval k příměří mezi Izraelem a Hamásem, prohlášení EU odmítlo Maďarsko

Ministři zahraničí zemí Evropské unie dnes vyzvali k okamžitému zastavení bojů mezi Izraelem a radikálním palestinským hnutím Hamás, které má umožnit ochranu civilistů a doručení humanitární pomoci. Neshodli se však na společném prohlášení požadujícím od Izraele "přiměřenou obranu" před útoky z Pásma Gazy. Po mimořádné videokonferenci se zástupci vlád to prohlásil šéf unijní diplomacie Josep Borrell, podle něhož společné komuniké nepodpořilo Maďarsko.

před 7 hodinami

Lidé se chrání před koronavirem, ilustrační foto

Epidemie v USA dál slábne, nakažených přibývá nejpomaleji od loňského června

Na konci března a v první polovině dubna vyvolával ve Spojených státech mírný nárůst v počtech nových infekcí koronavirem obavy ze "čtvrté vlny" epidemie. Od té doby ale růst americké statistiky nakažených stabilně zpomaluje a průměrný přírůstek z posledního týdne je nyní podle databáze listu The New York Times (NYT) na nejnižší hodnotě od 24. června loňského roku. Podobné je to s počty úmrtí, hospitalizací spojených s covidem-19 hlásí USA nejméně od nástupu první vlny nákazy.

před 7 hodinami

před 7 hodinami

Miloš Zeman

Zeman na konci roku možná navštíví Srbsko

Prezident Miloš Zeman by mohl na konci roku navštívit při otevření Českého domu v Bělehradě Srbsko. Po dnešním jednání na Pražském hradě to řekl srbský prezident Aleksandar Vučić. Představitelé obou států spolu mluvili o bilaterálních otázkách, ekonomické spolupráci nebo o pandemii.

před 8 hodinami

Barma, ilustrační foto

Po vojenském puči odešlo z Barmy do Indie přes 15.000 lidí

Od únorového vojenského puče odešlo z Barmy do Indie přes 15.000 lidí. Mezi uprchlíky jsou i bývalí členové barmského parlamentu, kterému armáda zabránila zasedat, informovala dnes agentura Reuters s odkazem na prohlášení indické vlády. Místní úřady očekávají, že vlna utečenců ještě zesílí kvůli bojům v barmských oblastech poblíž indické hranice. Tisíce lidí odešly i do dalšího sousedního státu - Thajska.

před 8 hodinami

Mateřská škola

Rozvolnění opatření pro kroužky umožní návrat do učeben a větší účast

Možnost setkávání dětí ve skupinách do deseti bez testů na covid-19 umožní od 24. května návrat kroužků z venkovních do vnitřních prostor. ČTK to dnes řekl předseda Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže (DDM) a ředitel DDM hlavního města Praha Libor Bezděk. Podle něj se dosud do kroužků prezenčně vrátilo do 60 procent zapsaných dětí. Naprostá většina aktivit se kvůli protikoronavirovým opatřením mohla konat jen venku. Očekává, že s návratem kroužků do budov účast poroste.

před 8 hodinami

Zprávy odjinud

Více zpráv odjinud

Reklama