Exkluzivně: Rebelka, co měla ráda hezké oblečení i humor, říkají o Horákové pro EZ členové jejího klubu

ROZHOVOR - Od dětství byla rebelkou. I když Milada Horáková byla v měšťanské rodině Králových, do níž se o Vánocích roku 1901 narodila, vedena k přísné výchově, od útlého mládí si dokázala prosadit svůj názor. „Nečinilo ji problém nesouhlasit s postojem svého otce Čeňka, s nímž se často bavila o politice. Nikdy jen nenaslouchala a poslušně nepřikyvovala, ale otevřeně říkala, co si myslí,“ říká pro EuroZprávy.cz Jitka Titzlová, členka výboru Klubu dr. Milady Horákové. Bývalá poslankyně za Československou stranu národně socialistickou, která byla ve vykonstruovaném procesu 8. června před 70 lety odsouzena k trestu smrti a popravena 27. června 1950, byla i obyčejnou ženou. „Měla ráda módu, dbala, aby chodila hezky oblékaná, byla veselá a hlavně hodně společenská,“ tvrdí Titzlová, která s ostaními členy klubu webu EuroZprávy.cz dovolila představit doktorku práv Horákovou i v jiném světle.

Reklama

Když byla přesvědčená, že jedná správně, udělala to bez ohledu na hrozbu, co pak může následovat. Do problémů se tehdy ještě Milada Králová dostala už v roce 1917 za Rakouska-Uherska, kdy byla vyloučena z gymnázia. „Na protiválečných demonstracích věnovala rukujícím vojákům růži jako symbol míru, což bylo tehdy nemyslitelné. Navíc účast studentů na těchto akcích byla zakázána,“ připomíná pro EuroZprávy.cz další člen výboru Klubu dr. Milady Horákové Milan Nevole. „Naštěstí se záhy dostala na jiné gymnázium a v roce 1921 byla přijata na studium práv,“ připomíná místopředsedkyně klubu Eva Jourová, jejíž otec Josef Nestával byl v monstrprocesu, v němž byla Milada Horáková komunisty považována za vůdčí osobnost, odsouzen na doživotí a až v roce 1964 byl propuštěn a mohl se vrátit domů z vězení.

I když stále žijící dcera Milady Horákové Jana Kánská nechce, aby v článcích byla její maminka glorifikována, členové spolku, s nimiž se redakce v jejich sídle sešla, o ní mluví s pokorou a láskou. „Byla to typická dáma první republiky, navíc nesmírně vzdělaná, hovořila německy, francouzsky, anglicky a měla neuvěřitelné sociální cítění“ konstatuje Jitka Titzlová. Její kolegyni Evu Jourovou mrzí, že mladší generaci Milada Horáková už nic neříká. „Kdo nezná minulost své země, není připraven, poznat její budoucnost.“

Rozhovor vedly EuroZprávy.cz převážně s Jitkou Titzlovou.

OTCI PŘI POLITICKÝCH DEBATÁCH OBČAS OPONOVALA

Paní magistro Titzlová, dcera paní doktorky Jana Kánská, která žije v USA a je jí 86 let, odmítá, aby články nebo rozhovory o její mamince vyzněly jako glorifikace Milady Horákové. Co ji k tomuto přání vedlo?

Nerada hovořím za druhé, ale možná to pramení z toho, jak ji zocelil život. Tvrdě poznala jeho realitu a nechce si nic barvit narůžovo. Vždyť Jana prožila už rané dětství bez matky i otce, bylo jí šest let, když rodiče odvedlo gestapo a shledala se s nimi až za pět let po skončení druhé světové války. A pak v patnácti letech v roce 1949 zatkli matku zase komunisté a otec uprchl. Sama vzpomínala, jak bylo těžké si užívat tanečních nebo chodit za zábavou, když si uvědomovala, jak moc jí chybí rodiče. Skvěle se ale o ni starala mladší sestra Milady Horákové, a to Věra Tůmová. Ale rodiče nahradit nikdo nemůže.

(Do rozhovoru vstupuje Milan Nevole): Myslím si, že Janu také ovlivnila jedna z profesorka na škole. Zatímco spolužáci se k ní chovali hezky, tak tato zmíněná pedagožka nutila Janu, aby podepsala, že její matla je zrádkyně. Když to odmítla, vzala Janu za ruku, aby s ní obcházela všechny třídy a ostatním říkala: „Podívejte se, to je dcera té zrádkyně naší republiky.“ Je jasné, že tyto vzpomínky zanechají v člověku stopy na celý život a udělají ho potom tvrdším.

Dobře, přejděme tedy čistě k Miladě Horákové. Jaká byla v soukromí?

Málo se o ní píše, že byla velice veselá, měla ráda inteligentní humor a vyhledávala společnost. Byla to i klasická žena, která sledovala módní trendy, ráda se hezky oblékala, dbala, aby byla vždy upravená, načesaná. Nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že to byla typická dáma první republiky. Byla vzdělaná, a to nejen kvůli tomu, že vystudovala práva. Hovořila německy, francouzky, anglicky. A nemohu opemenout zmínit, že měla silné sociální cítění.

Možná jej získala právě kvůli nepříznivému rodinnému osudu, kdy jí v roce 1914 na septickou spálu zemřeli dva sourozenci, starší Marta a mladší Jiří. Nemůže už odtud pocházet ta pro ni tak typická její pevnost a sveřepý boj, pokud narazila na nepřízeň?

To je těžké takto říci, protože člověk se sociálním cítěním už rodí. A pozná se to už na pískovišti. Buď ostatním dětem dává lopatičku, aby s ní mohly nabírat písek, anebo jim vše bere. Ale je logické, že tato událost musela malou Miladu poznamenat, celý její život byl vlastně založen na citech. A není divu. Jen si to představte, sotva rodiče pohřbili její sourozence, vypukla za 14 dní I. světová válka. A Miladě nebylo ani patnáct let, její dětství díky těmto okolnostem nebylo šťastné.

Když pomineme zmíněnou tragédii, jaký měla vztah s rodiči?

Velice si rozuměla s otcem Čeňkem Králem. To byl typický masarykovec a s ním hodiny debatovala o politice u nich doma v dnešní Rumunské ulici na Praze 2. Nečinilo ji problém nesouhlasit s postojem svého otce Čeňka, od něhož pochytila zálibu v politice. Nikdy jen nenaslouchala a poslušně nepřikyvovala, ale otevřeně říkala, co si myslí. A to i přesto, že byla vedena k přísné výchově. Byla i silně věřící, neboť otcův bratr byl katolickým farářem. Je ale nutné dodat, že otcovy názory vždy respektovala, byť s nimi nemusela vždy souhlasit.

ZA VĚNOVANOU RŮŽI VOJÁKŮM JI VYLOUČILI Z GYMNÁZIA

Přesto si ale uměla prosadit svou. Prvně se to asi projevilo v roce 1917 za Rakouska - Uherska, kdy rukujícím vojákům hodila růži jako symbol míru a byla za to vyloučena z gymnázia...

(Do rozhovoru vstupuje Milan Nevole): Na protiválečných demonstrancích věnovala rukujícím vojákům růži jako symbol míru, což bylo tehdy nemyslitelné. Navíc účast studentů na těchto akcích byla zakázána. I tento fakt ale svědčí o tom, že když byla přesvědčena, že jedná správně, nehleděla na následky, které poté mohou přijít. Svým způsobem to byla rebelka, samozřejmě že v tom dobrém slova smyslu.

(Do rozhovoru vstupuje Eva Jourová): Naštěstí se záhy dostala na jiné gymnázium a v roce 1921 byla přijata na studium práv.

Proč se rozhodla jít studovat práva? Přece jenom v tehdejší době nebyla taková emancipace jako dnes. Neměla se svým rozhodnutím problémy?

Původně chtěla jít studovat medicínu, ale otec jí to rozmluvil. Zřejmě v tom hrál roli i hrůzostrašný zážitek z úmrtí Marty a Jiřího. Ale to se jen domnívám. Samotná Milada měla ale určité zdravotní problémy, proto zvolila práva. A problémy se svým rozhodnutím už neměla. Je třeba si uvědomit, že za prezidenta Masaryka měly ženy už stejná práva jako muži, obě pohlaví byla rovnoprávná. Zasloužila se o to ale i dcera Alice Masaryková, aby dámy měly volební právo.

K Masarykovým měla Milada Horáková hodně blízko, pokud se nepletu.

Ano, máte pravdu. Hodně se přátelila a udržovala pravidelný kontakt právě s Alicí Masarykovou, která byla zakladatelkou Československého kříže, jehož členkou byla i Milada. Obě si moc dobře rozuměly. Hodně přátel měla Milada i v Sadské na Nymbursku, kam často jezdila odpočívat a některým přátelům dokonce před popravou napsala i dopisy.

RODINA KRÁLOVA KVŮLI MANŽELOVI ZMĚNILA CÍRKEV

Kdy a kde se seznámila s pozdějším manželem Bohuslavem Horákem? Na fakultě asi stěží, protože on studoval na zemědělského inženýra a doktora technických věd, rovněž byl o tři roky starší.

Přesně se to nikdy nepodařilo zjistit, ale s nějvětší pravděpodobností se potkali někde ve společnosti a pomohla k tomu náhoda. Někdo tvrdí, že se poznali přes Miladinu kamarádku, ale to se nepotvrdilo. Zřejmě si hned oba padli do oka. Bohuslav, který byl o tři roky starší, byl pohledný, sportovní typ, Milada byla krásná dívka, perfektně oblékaná. Oba pojil zájem o sport, jezdili na kanoi a rádi plavali.

(Do rozhovoru vstupuje Milan Nevole): Když StB vybílila při domovní prohlídce 27. září 1949 dům Horáků, tak jednu složku označila jako předmět doličný a v deskách byly fotografie Milady Horákové v plavkách nebo snímky ze sportovní činnosti. Zní to humorně, i když k smíchu to vůbec není, ale vypovídá to o tehdejší tísnivé době i praktikách StB.

Jak Miladini rodiče přijali do rodiny jejího manžela? Svatbu měli v roce 1927.

Nejlépe, jak mohli. Jasně to dokumentuje skutečnost, že kvůli zeťovi a manželovi celá rodina přešla k evangelíkům, k nimž se Horák hlásil. Královi do té doby byli katolíci. Prokázali tak respekt k jejímu muži, i to o něčem vypovídá, že změnili církev.

Kdybychom Miladu Horákovou hodnotili dnešní optikou, dalo by se říci, že byla vlastně feministka, bojovnice za ženská práva. Byla členkou Ženské národní rady, po válce předsedkyní Rady československých žen. Nepromítalo se to negativně do partnerského vztahu? Přece jenom každý muž má své ego a navíc její manžel také dělal kariéru v podobě rozhlasového reportéra před válkou.

Troufnu si říci, že slovo feministka se k Miladě Horákové vůbec nehodí. Kdyby znala ty současné, zřejmě by s nimi nesouhlasila, Ona ale měla velké sociální cítění, snažila se na právním oddělení za nemajetné bojovat, pomáhala svobodným matkám, dnes by se řeklo samoživitelkám. Byla to hlavně bojovnice za spravedlnost, nesnášela křivdu. Proto se plně našla v práci na Ústředním sociálním úřadě hlavního města Prahy. Osobně si ale myslím, že její aktivity žádné problémy v manželství nezpůsobovaly. Tím, že se se jim Jana narodila až šest let po svatbě, tak se dá asi odhadovat, že oba se chtěli před dítětem věnovat svým kariérám a na tom se shodli.

VE VAZBĚ SI RECITOVALA ZAMILOVANÉ BÁSNĚ OD MUŽE

Ovšem není tajemstvím, že krátce po porodu se vrátila zpět do práce na Ústřední sociální úřad hlavního města Prahy...

Protože měli Horákovi služebnou i hospodyni, tak si to mohla dovolit. Janě se ale i přes svoji vytíženost dost věnovala. Nebylo jí cizí ani vaření. Když k nim přišla domů společnost, uměla se Milada o hosty postarat. Co je ale zajímavé, hospodyně rády chodily do vzdělaných rodin. Kromě odvedené práce, za níž dostaly zaplaceno, se přiučily i mnohým vědomostem a znalostem, které jim dříve chyběly.

Práce na zmíněném úřadu Horákovou naplňovala, ale jeho ředitel Petr Zenkl, pozdější primátor hlavního města Prahy a její přítel, paní doktorku od tohoto zaměstnání zrazoval, a to hned při jejím nástupu v roce 1927, krátce po uzavření sňatku. Víte proč?

Ano, doktor Zenkl, který v té době nebyl ještě primátorem, ale předsedou tohoto úřadu, Miladě jasně řekl, že její práce je vlastně od nevidím do nevidím, je málo placená a není si jistý, zda je pro ženu vhodná, navíc čerstvě vdanou. Milada Horáková však byla nadšena a do práce se pustila se svým typickým přesvědčením a nejlepším vědomím. Těšilo ji, když na právním oddělení Ústředního sociálního úřadu hlavního města Prahy mohla pomáhat sociálně slabým. Tehdy snad vůbec neexistovaly soukromé praxe jako dnes, a proto se realizovala po právní stránce takto. Ale stejně s určitými případy musela chodit k soudům a co se o ní ví, byla i u nich svěřepá.

(Do rozhovoru vstupuje Milan Nevole): Moc lidé neví, že doktor filozofie Petr Zenkl navrhl Ústřední ústav sociální péče v Krči, nazvané Masarykovy domy (dnes je zde Thomayerova nemocnice na Praze 4 – pozn.red.), a Milada tento projekt podporovala.

Manželé Horákovi byli už zatčeni gestapem za druhé světové války, pět let o sobě nevěděli. Některé partnerské vztahy se po tak dlouhém odloučení rozpadly. Jak si vysvětlujete, že oni tuto zkoušku zvládli a obstáli v ní?

Řeknu to jednoduše: oba se velice milovali, rozuměli si a měli společné zájmy. Oni ale byli zvyklí, že se ani v normálním životě příliš nevídali. Každý se věnoval své profesi. Buď byli v práci, nebo na schůzích, dnes by se řeklo poradách. Ale muž si Milady velice vážil. Psal jí během manželství zamilované romantické básně a ona se je učila nazpaměť. Když jí v komunistické vazbě bylo nejhůře, tak si je prý recitovala.

Témata:  Lidé Komunismus rozhovor milada horáková EuroZprávy.cz

Související

Petr Smejkal, epidemiolog. DOMÁCÍ

Experti radí vládě postupovat při rozvolňování konzervativně

Poradní Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) doporučuje vládě nepřidávat do příští vlny zmírnění protiepidemických opatření další změny. Návrh balíčku číslo 4, na který by mělo dojít při týdenním počtu 75 případů na 100.000 obyvatel, byl otevřít zahrádky u restaurací, hromadné akce venku a ubytování při snížené kapacitě. 

Obchod s oděvy DOMÁCÍ

Lidé vyrazili na nákupy do obchodních center, nejčastěji pro obuv nebo do hodinářství

Lidé hned ráno využili, že se po více než čtyřech měsících mohly otevřít všechny prodejny, a vyrazili do pražských obchodních center (OC). Sháněli zboží všeho druhu, nejvíce zákazníků zavítalo do prodejen obuvi. Obnovit provoz mohly také zbývající služby, lidé si tak ve větším počtu nesli hodinky na opravu. Fronty se tvořily jen výjimečně. Zjistila to zpravodajka ČTK na místě.

Ze společnosti

Počasí dnes: Ženou se bouřky! Hrozí i povodně!

Počasí dnes: Ženou se bouřky! Hrozí i povodně!

Na severu a severovýchodě Česka hrozí ve středu odpoledne místy silné bouřky, ojediněle s krupobitím. V kombinaci s tajícím sněhem může déšť výrazně zvednout hladiny menších řek. Vydatný déšť a vzestup hladin hrozí ve středu také v jižních Čechách.
Otevření kultury? Chinaski slavili koncertem pro tisíce lidí!

Otevření kultury? Chinaski slavili koncertem pro tisíce lidí!

Skupina Chinaski, houslový virtuos Pavel Šporcl a divadelní hosté dnes vystoupili na pilotním koncertu s názvem Šance pro kulturu na Křižíkově fontáně na Výstavišti v Praze. Za přísně dodržovaných protiepidemických opatření mohlo až 2500 diváků být v sektorech na sezení i na stání.

Reklama

Reklama

Aktuálně se děje

před 8 hodinami

před 8 hodinami

Antigenní testování na koronavirus, ilustrační foto

Kraje obdrží do 19. května testy, mají školám vystačit do půlky června

Nejpozději do středy 19. května obdrží kraje dodávku antigenních testů pro školy, které by měly školám vystačit do 13. června. Distribuční seznamy pro dodávku budou stanoveny na základě údajů o počtu pracovníků a žáků, které školy vykázaly v dotaznících. Do 21. května má ministerstvo školství v rezervách 600.000 antigenních testů na covid-19. Ministerstvo to školám napsalo v dopise, který má ČTK k dispozici.

před 8 hodinami

Rotterdam je s 610 000 obyvateli druhé největší nizozemské město. Jedná se také o největší evropský přístav, město moderní architektury a zároveň město velkého historického významu.

Nizozemsko a Belgie oznámily zmírnění protiepidemických opatření

Nizozemský premiér Mark Rutte dnes oznámil plán na další zmírnění protiepidemických opatření v zemi s platností od 19. května. Podmínkou je pokles počtu hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče o 20 procent do pondělí, kdy vláda definitivně rozhodne. Belgie plánuje zrušit téměř všechna stávající omezení od 9. června, podmínkou je nanejvýš 500 pacientů na JIP a naočkovaných 80 procent dospělých z více ohrožených skupin, píší belgická média.

před 9 hodinami

Požáry lesu v ČR (léto 2015)

Hasiči dnes zasahovali po celém Česku, likvidovali požáry lesa

Hasiči dnes na několika místech v Česku likvidovali lesní požáry. Zásahy jim komplikoval především silný vítr. U požáru lesa poblíž Černovic na Blanensku vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Na Brněnsku, Vsetínsku a Olomoucku vyhlásili druhé stupně. Požáry v přírodě jsou častější, když delší dobu neprší a je sucho. Ve středu by mělo začít vydatně pršet.

před 9 hodinami

Miloš Zeman odvolil ve volbách

Členové prezidentovy ochranky dostali kvůli oslavě pokutu

Šéf policejního Útvaru pro ochranu prezidenta ČR Martin Baláž a jeho náměstek Radim Kincl dostali kvůli oslavě na střeše pražského arcibiskupství pokutu. Uvedl to dnes server iROZHLAS.cz. Podle policejního prezidia spáchali přestupek, když na sobě neměli navzdory platným předpisům respirátory. 

před 10 hodinami

před 10 hodinami

Petr Arenberger

Arenberger přiznává vedlejší příjem zhruba 30 milionů korun

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) oznámil mnohonásobně větší majetek a vyšší příjmy, než udával v předchozích letech. Vyplývá to z jeho majetkového oznámení, které odevzdal po vstupu do vlády a zveřejnil o víkendu. Nepřiznané milionové příjmy ministr ještě v minulém týdnu odmítal.

před 11 hodinami

NEC SX-9

Německo přispěje na vývoj svého prvního kvantového počítače dvě miliardy eur

Německo v následujících čtyřech letech podpoří vývoj svého prvního kvantového počítače a souvisejících technologií necelými dvěma miliardami eur (51,1 miliardy Kč). Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na ministerstvo hospodářství a resort vzdělání a výzkumu. Podporu německého státu musí schválit Evropská komise.

před 11 hodinami

Prezident Miloš Zeman

Zeman se dnes setkal s ministryní spravedlnosti Benešovou

Prezident Miloš Zeman dnes na Pražském hradě přijal ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO). Na twitteru to bez dalších podrobností uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Podle něj o schůzku požádala ministryně. Benešová Zemanovi dlouhodobě radí v otázkách justice.

před 11 hodinami

před 12 hodinami

před 12 hodinami

Léto

Česko opět zažilo tropické počasí. Bylo přes 30 stupňů

V Česku dnes meteorologové opět zaznamenali tropické třicítky. Nejtepleji bylo v Plzni, kde naměřili 30,2 stupně Celsia. Teplotní rekordy ale padly jen na 11 ze zhruba 150 meteorologických stanic, které měří teplotu 30 a více let. ČTK to dnes řekli pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

před 12 hodinami

Uprchlíci, ilustrační foto

Vláda USA zadržuje desítky tisíc dětí migrantů, tvrdí agentura

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena zadržuje kolem 21.000 dětí čekajících na výsledek azylového řízení v neprůhledné síti asi 200 vládních zařízení rozprostřených ve více než 20 amerických státech. V pěti z nich přitom pobývá více než 1000 dětí naráz.

před 13 hodinami

před 13 hodinami

Hotel, ilustrační foto

Opatření by třetina hotelů uvolnila, až bude možný provoz bez omezení

Stávající protiepidemická opatření by podle průzkumu vyhledávače ubytování a zážitků Explorio.cz 34 procent hotelů a penzionů odložilo na dobu, kdy bude možný jejich provoz bez omezení kapacity. Naopak co nejrychlejší rozvolnění podporuje 38 procent provozovatelů ubytovacích zařízení, podmínky ale podle nich nesmějí být tak drastické jako návrh moci obsadit nejvýše čtvrtinu kapacity.

Zprávy odjinud

Více zpráv odjinud

Reklama