Proč a jak volíme: Marketing, marketing a zas jen marketing

Billboard volebního bloku Hlavu vzhůru

Billboard volebního bloku Hlavu vzhůru

Zdroj: Adam Mráček / INCORP images

Billboard