Ministerstvo životního prostředí naplánovalo devastaci přírody

Tomáš Chalupa /ODS/

Tomáš Chalupa /ODS/

Zdroj: www.cvut.cz

Tomáš