Galerie | Většina z příštího rozpočtu EU připadá v ČR na kohezní politiku