Galerie | Vitásková podala ústavní stížnost ve sporu o odškodnění za nemajetkovou újmu