Ve vzdělávání lidí o přínosech očkování Česko podle náměstka ztratilo jednu či dvě generace

očkování

očkování

Zdroj: Michael Zelinka / INCORP images

očkování""