Magnetické pole Země dál překvapuje vědce. Změny se nejspíš dějí mnohem rychleji

Země

Země

Zdroj: NASA

Země""